Google Website Translator Gadget

joi, 28 iulie 2011

Procedura de înregistrare în contabilitate a concediilor medicale

        Baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă = media  veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţara lunar. Dacă în perioada luată în calcul ,salariatul a beneficiat de concediu şi indemnizaţie ,baza de calcul se compune din indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă.
Etape :
1.Totalizaţi veniturile salariale,inclusiv cele realizate la alt angajator ale persoanei pentru cele 6 luni luate în calcul.
2. Stabiliţi numărul de zile lucrate pentru care s-a calculat CCIASS şi numărul zilelor lucrătoare de concediu medical.
3.calculaţi media zilnică a veniturilor împărţind totalul veniturilor la numărul total de zile.
4.calcul indemnizaţie =  media zilnică x numărul de zile lucrătoare din perioada de concediu medical x procentul stabilit pentru tipul de concediu.
    Indemnizaţia se suportă astfel :
A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă;

B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu ziua următoare celor suportate de angajator sau  cu prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C şi alin. (2) din OUG 158/2005.

Notele contabile pentru reţineri salariat sunt :
6458=423
4313=423
423  = 4372
423  = 4312
423  = 444
Pentru contribuţii angajator avem
6451=4311 .1    ptr.CAS angajator
6451=4311 .2  ptr,contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator
6452=4371 .1 ptr.contribuţie şomaj datorată de angajator
6453= 4311 . 3 ptr. CASS datorată de angajator
6453 =4311 . 3 ptr. CCI datorată de angajator
6452= 4371 . 2 ptr. contribuţie şomaj datorată de angajator

Un comentariu:

Anonim spunea...

draga florentin, ideal era sa ne spui si cum facem daca avem doar indemnizatie platita de fond si cum facem inregistrarea scaderii contributiei angajatorului pt luna respectiva per total angajati... sper ca m-am facut inteleasa ce vreau sa zic. asta pt incepatori :D