Google Website Translator Gadget

marți, 4 octombrie 2016

Declaratii si plati cu termen de depunere octombrie 2016

-7octombrie 2016
092 - Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila în Romania.
-12 octombrie 2016
- Formular 010 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica

- Formular 020 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane
-Formular 070 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere

Cum folosim corect î din a şi â din i ?

        Când am decis să fac blogul,nu aveam de gând să scriu despre regulile elementare de gramatică şi ortografie .Întâlnind foarte des greşeli de scriere ,la comentariile şi postările de pe reţelele de socializare,am decis să abordez şi  acest subiect.  Aşa ,ca un ajutor pentru cei care trec pe aici.
     Aşadar, astăzi răspundem la întrebarea : cum folosim corect î din a şi â din i ?.Academia Romană a hotărât că ,,Se va reveni în grafia limbii române la utilizarea lui â în interiorul cuvintelor şi a formei sunt (suntem, sunteţi), în conformitate cu hotãrârile adoptate de Academia Românã înainte de 1948, consecinţă a unui îndelungat proces istoric. Modul de aplicare a hotãrârii de la punctul 1 va fi stabilit de Prezidiul Academiei Române."
În Monitorul Oficial Nr. 59, din 22 martie 1993 sunt publicate, în anexã, Regulile "Sextil Puşcariu" pentru scrierea literelor "â" şi "î".
,,Literele â şi î corespund aceluiaşi sunet, întrebuinţându-se dupã următoarele reguli:

a) î se scrie întotdeauna la începutul şi la sfârşitul nemijlocit al cuvântului: îl îmbrăţişez, împãrat, înger, îşi, îţi, amãrî, coborî, hotãrî, târî, urî ... ;

b) tot cu î scriem şi în corpul cuvintelor, când, prin compunere, î de la mijlocul cuvintelor ajunge medial: neîmpãcat, neîndurat, neînsemnat, preaînălţat, preîntâmpinat. Vom scrie într-însul, dar dânsul;

c) în toate celelalte cazuri se scrie, în corpul cuvintelor, â: bând, când, fãcând, gât, mormânt, râu, român, sfânt, vânt ..."