Google Website Translator Gadget

marți, 15 decembrie 2015

Suntem credinciosi cu adevarat ? Sau suntem doar religiosi ?

        Vreau sa precizez  ca aceasta postare nu se doreste a fi nici critica si nici dojenitoare, la adresa enoriasilor si nici  a Bisericii noastre ortodoxe . E mai mult o reactie la discutiile din ultimile zile cu privire la subventionarea Bisericii si o consecinta a interactiunii mele si a cunoscutilor mei cu preotii .
        Daca ar fi sa ne luam dupa numarul mare de oameni care vin la biserica in zilele de mare sarbatoare crestina,am  spune ca suntem credinciosi. In realitate foarte multi,ca sa nu zic majoritatea,dintre acestia se duca la biserica,ori la sfintele moaste ca  sa il imbuneze pe Dumnezeu atunci cand ii loveste un necaz ori o boala, sau cand sunt batrani si vor sa se apropie mai mult de credinta spre iertarea pacatelor, sau la nunti botezuri si inmormantari. In restul timpului nu prea  mergem  la biserca, duminica si nu ne prea  intereseaza randuielile bisericesti. Dumezeu,Iisus, si Sfantul Duh raman ,in mintea noastra, ceva abstract,care se afla acolo sus ca sa ne vegheze si sa ne ajute la nevoie.  Nu spun ca trebuie saa fii habotnic,sa stai numai in rugaciuni si in post. Pledez impotriva ipocriziei in credinta, si pentru tratarea Domnului ca pe un prieten caruia ii mai treci din cand in cand pragul casei,si nu doar cand ii ceri ceva . Daca nu facem asta, suntem doar religiosi, la nevoie,nu suntem credinciosi.
     

duminică, 6 decembrie 2015

19 februarie va fi sarbatoare nationala .

         Legea nr. 305/2015 privind declararea zilei de 19 februarie "Ziua Brancusi",adoptata de Camera Deputatilor prin vot decisiv,la inceputul lui noiembrie, a fost promulgata vineri prin decret prezidential, In aceasta zi,autoritatile centrale si locale vor putea organiza si/sau sprijinii logistic si material manifestari cultural-artistice.
         ,,Ziua Brancusi" nu va fi zi nelucratoare  pentru salariati .
     

miercuri, 2 decembrie 2015

Contul 542 Avansuri de trezorerie-Monografie

Contul 542 “Avansuri de trezorerie” face parte din grupa 54 “Acreditive” și  este un cont de activ care respectă regulile de funcționare specifice, incepindu-si functia prin a se debita (inregistrarea intrarilor in debit).
-avansurile de trezorerie acordate (531);
-diferențele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie în valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercitiului financiar (765).
In creditul contului 542 se înregistrează:
-avansurile de trezorerie justificate prin achiziția de stocuri, inclusiv diferențele de preț nefavorabile aferente (301 la 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388, 401);
-cheltuieli reprezentând valoarea materialelor nestocate, consumurilor de energie și apă, întreținere și reparații, primele de asigurare, studii și cercetare executate de terți, comisioane și onorarii, protocol, reclamă și publicitate, transport de bunuri, deplasări, poștale și telecomunicații, alte servicii executate de terți (602, 604, 605, 611 la 614, 622 la 626, 628);
-diurna cont 625
-sume reprezentând avansuri nejustificate (428);
-sumele reprezentând avansuri de trezorerie,nedecontate până la data bilanțului (461, 428);
-sume restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (531);
-sume utilizate pentru achitarea altor valori (532);
-diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau la lichidarea acestora (665).
Are intotdeauna soldul debitor.Acesta  reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie,nedecontate,precum si sume ridicate din societate, utilizate pentru diverse scopuri pentru care nu s-au intocmit inca documentele justificative.
Daca, Sumele reprezentand avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului, se evidentiaza in contul de debitori diversi (461 „Debitori diversi“) sau creante in legatura cu personalul (4282 „Alte creante in legatura cu personalul“), in functie de natura creantei

joi, 26 noiembrie 2015

Contul 201 Cheltuieli de constituire

Cheltuielile de constituire  (cont 201 ) pot fi incluse la active  in patrimoniu .Ele sunt cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe  si alte cheltuieli de inscriere  si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea  si vanzarea de actiuni  si obligatiuni, precum  si alte cheltuieli de aceasta  natura, legate de infiintarea  si extinderea activitatii ),putand  fi amortizate pe o perioada e de maximum 5 ani. De asemenea, pot fi incluse direct pe cheltuieli prin debitul conturilor din clasa a 6-a.

Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in bilant

Coform prevederilor OMFP 1802/2014, evaluarea imobilizarilor presupune respectarea anumitor reguli.

 Citex ,,(1) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudentei, potrivit
caruia se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
    (2) Pentru elementele de natura activelor inregistrate la cost, diferentele constatate in minus
intre valoarea de inventar  si valoarea contabila  se evidentiaza  distinct in contabilitate, in conturi de
ajustari, aceste elemente mentinandu‐se la valoarea lor de intrare.
    85.  ‐  (1) Evaluarea imobilizarilor corporale  si necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la
valoarea de inventar, stabilita  de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizati, potrivit legii. fac obiectul evaluarii si imobilizarile in curs de executie.
    (2) Corectarea valorii imobilizarilor necorporale  si corporale  si aducerea lor la nivelul valorii de
inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari
suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.
    (3) In cazul imobilizarilor corporale  si necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere,
evaluatorii autorizati, potrivit legii, sau personalul entitatii pot utiliza diferite metode de evaluare (de
exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).
  

miercuri, 25 noiembrie 2015

Formularul 602 - „Declaratia pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor”.

Prin Ordinul ANAF nr. 2963/2015, se hotaraste introducerea formularului 602 - „Declaratia pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor”.
Acest formular trebuie depus de catre persoanele exceptate de la plata CASS, si anume:

·       persoanele fizice, indiferent de cetatenie si de domiciliul stabil sau resedinta, care detin o asigurare sociala de sanatate incheiata pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul Romaniei
             si

·       persoanele fizice, indiferent de cetatenie, care au domiciliul ori resedinta intr-un stat cu care Romania nu are incheiate acorduri privind sistemele de securitate sociala sau care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale si care nu beneficiaza de prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania pentru o perioada mai mare de 90 de zile.
            Declaratia se depune insotita de  urmatoarele documente :  
·       Documentul portabil A1   ( clic aici)   care dovedeste mentinerea titularului la sistemul de securitate sociala al statului de care apartine institutia emitenta, in situatia persoanelor aflate sub incidenta regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala;
·       Formular privind legislatia aplicabila in situatia persoanelor aflate sub incidenta acordurilor in domeniul securitatii sociale la care Romania este parte, completat de institutia competenta a statului respectiv.

Angajatorii pot sa-si cheme salariatii la munca, in zilele libere doar daca acorda compensatii

         Decizia ICCJ nr. 22 din 19 octombrie 2015, luata de Completul competent sa judece recursul in interesul legii, a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 876 din 24 noiembrie si a devenit obligatorie pentru instante de la data publicarii. 
        Acest document se refera la aplicarea prevederilor Codului muncii in cazul angajatorilor care se ocupa, in centrele comerciale, cu comercializarea cu amanuntul a produselor nealimentare..Acestia pot solicita salariatilor sa lucreze   in zilele de sarbatoare legala ,doar doar daca acorda compensatii: timp liber corespunzator sau, dupa caz, un spor la salariul de baza..Daca firma indeplineste aceasta cerinta ,faptul ca salariatii sunt chemati ca serviciu in zilele de sarbatoare legala,nu constitue contraventie .Angajatorii trebuie sa fie amendati in aceste situatii,cu sume cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei, doar daca nu respecta obligatia legala de a acorda salariatilor compensatiile cuvenite.(zile libere ,in urmatoarele 30 zile  sau  un spor de 100% din salariul de baza ,daca nu e posibila acordarea de zile libere).
        "In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, stabileste ca fapta angajatorului, de a desfasura activitati de comercializare cu amanuntul a produselor nealimentare in punctele de lucru din centrele comerciale, in zilele de sarbatori legale prevazute de art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu intruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 260 alin. (1) lit. g) din aceasta lege, atunci cand angajatorul si-a indeplinit obligatiile prevazute de art. 142 din acelasi act normativ", 

Decizia ICCJ nr. 22 din 19 octombrie 2015, integrala aici

sâmbătă, 21 noiembrie 2015

Comunicat oficial despre veniturile din drepturi de proprietate intelectuala din 2016

ANAF informeaza contribuabilii ca incepand cu 1 ianuarie 2016 se aplica prevederile Legii nr. 227/2015 , modificata prin O.U.G. nr. 50/2015 in ceea ce priveste impozitarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala.
Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, se stabileste prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. 

Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit art. 68 din Legea nr. 227/2015.

Acte normative aprobate ANAF

Pe site-ul Ministerului de Finante,in sectiunea treansparenta decizionala ,cele mai recente acte normative aprobate sunt :

sâmbătă, 7 noiembrie 2015

De la 1 ianuarie 2016, se elimina registrul jurnal de incasari si plati, dar si alte documente financiar-contabile

Ministerul Finantelor a elaborat un proiect de ordin care urmareste actualizarea si simplificarea normelor de intocmire si utilizare a acestor documente .Se prevad modificari importante :eliminarea registrului jurnal de incasari si plati si a altor formulare financiar-contabile, ca de exemplu: procesul-verbal de plati, fisa de cont analitic pentru cheltuieli de productie sau fisa de cont analitic pentru cheltuieli.
Cititi proiectul aici si normele aici

vineri, 6 noiembrie 2015

GRUPA 22 - IMOBILlZĂRI CORPORALE în CURS DE APROVIZIONARE

Aceast grupa cuprinde CONTURI DE ACTIV  prin care se  tine evidenta imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs de aprovizionare.
Inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se efectueaza la data transferului riscurilor si beneficiilor. De fapt este vorba de cazurile in care exista decalaje in timp ,intre data la care are loc transferul controlului asupra proprietatii  si data livrarii si transferului acesteia , pentru :

· bunuri vandute in consignatie sau stocurile la dispozitia clientului;
· stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care raman in evidenta debitorului pana la vanzarea lor;
· bunuri receptionate pentru care nu s-a primit inca factura, care trebuie inregistrate in activele cumparatorului;
· bunuri livrate si nefacturate, care trebuie scoase din evidenta, transferul de proprietate avand loc;
 bunuri vandute si nelivrate inca, pentru care a avut loc transferul proprietatii. De exemplu, la vanzarile cu conditia de livrare "ex-work", bunurile vandute ies din stocul vanzatorului din momentul punerii lor la dispozitia cumparatorului etc.

Cont 1174 Rez.reportat prov.din corectarea erorilor contabile

Este folosit  corectarea operaţiunilor eronate din exerciţiile financiare precedente . Cont bifuncţional .


   Debit                                                                                               Credit
 rezultatul nefavorabil provenit din                        rezultatul favorabil  provenit din corectarea erorilor
corectarea erorilor (371,378,280,281,                     (371, 378, 411, 461, 4282, 4428;)
 301 la 303, 361,371,401, 4281,4381,   
 4481, 4428)                                             
                                                                                                                                


Soldul debitor al contului 1174 reprezintă pierderea nerecuperată, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.
     Practic, pentru erori aferente unui an anterior celui în care se efectuează corectarea, se utilizează contul 1174 în aceleaşi condiţii în care s-ar utiliza conturile din clasa 600 şi 700. Dar nu are loc o închidere a  conturilor de venituri şi cheltuieli, similar operaţiunii efectuate prin creditul sau debitul contului 121. Pur şi simplu, contul 1174 rămâne cu un sold debitor sau cu un sold creditor care reprezintă rezultatul contabil al corectării erorilor de natură contabilă. La rândul lor, aceste rezultate trebuie reflectate şi d.p.d.v. fiscal în registrul de evidenţă fiscală care va sta la baza justificării întocmirii declaraţiei rectificative cod 101.

        Corecţia erorilor din exerciţiile financiare anterioare, prin contul 1174 trebuie menţionată în notele explicative la bilanţul pe anul 2011 şi vor trebuii reflectate în în balanţă de la decembrie 2011 şi situaţiile financiare ale anului 2011 (respective la rd. 32 sau 33 din bilanţ)
Acest cont face parte din grupa 117 ,, Rezultatul reportat" care cuprinde si conturile :
1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită
1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a lAS, mai puţin lAS 29
1173 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

joi, 29 octombrie 2015

Contul 652 "Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător"

Cu ajutorul acestui cont ,de activ,se ține evidența cheltuielilor cu protecția mediului înconjurător, aferente perioadei.
    În debitul contului 652 "Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător" se înregistrează:
    ‐ taxele de mediu achitate (5121);
    ‐ certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziționate (401);
    ‐ cheltuielile efectuate în avans, aferente exercițiului în curs (471). Nu prezinta sold si se inchide in contul 121

602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu materialele consumabile , ce participa sau ajuta la desfasurarea procesului de productie sau, in general, de exploatare, fara a se regasi in produsul finit.Acestea sunt materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje etc.
    În debitul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se înregistrează:
    ‐ valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, constatate lipsă
la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum  şi a celor aflate la terți  şi a diferențelor de preț nefavorabile aferente (302, 308, 351);
    ‐  valoarea la preț  de înregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, în cazul folosirii
metodei inventarului intermitent (401);
    ‐ sume clarificate trecute pe cheltuieli (473);
    ‐ valoarea materialelor consumabile achitate din avansuri de trezorerie (542).

Contabilitatea produselor finite

Daca produselel finite se vand in magazinele proprii ,facem inregistrarea

1. 371=345
371=378
371        4428
2.Receptia produselor finite se face lapret prestabilit si facem inregistrarea

345=711
3.Diferenta dintre pretul prestabilit si costul efectiv se inregistreaza astfel:
-favorabila 348=711
-nefavorabila 711=348

4.Vanzarea produselor se inregistreaza asfel:
4111= 701
4111=4427

miercuri, 21 octombrie 2015

De la 1 ianuarie 2016 devine obligatorie analiza riscurilor bunurilor detinuta de firme .

           De la 1 ianuarie 2016, toate firmele din Romania, care detin bunuri,sunt obligate sa efectueze o analiza a riscurilor ,pentru a nu fi amendate cu sume cuprinse intre 5000-10000 lei. Aceasta implica, de la data prevazuta , contactarea un evaluator care sa realizeze contra cost analiza de risc la securitate fizica. Este vorba despre auditarea punctelor de lucru si a sediilor de societati comerciale in vederea statutarii masurilor de securitate existente la fata locului si confruntate cu prevederile (grilele de masuri).
         Noua obligatie revine firmelor  care au in proprietate marfuri,:sedii,depozite,mijloace fixe, utilaje,linii de productie etc.
Cadrul legislativ complet clic aici

vineri, 16 octombrie 2015

contabilitate pe intelesul tuturor

Bazele contabilităţii

1. Ce este contul contabil ?

Acesta este mijlocul principal de urmărire a mişcării elementelor patrimoniului unui operator economic . Structura patrimonială este compusă din activ şi pasiv .
Contul conţine :
a)denumire ,proprie fiecărui element de patrimoniu
b)funcţie ,poate fi : cont de activ sau de pasiv
c) sfera de cuprindere:
- sintetice grupează elementele patrimoniale după caracteristicile generale ale acestora
-analitice sunt folosite pentru a reflecta trăsăturile specifice ale elementelor patrimoniale ex: contul " FURNIZORI" se poate de dezvolta pe fiecare furnizor în parte.

Regulă SUMA SOLDURILOR CONTURILOR ANALITICE= SOLDUL CONTULUI SINTETIC

Mişcările(rulajele) care au loc se reflectă în debitul şi creditul contului
Soldul contului reprezintă diferenţa dintre rulajele totale debitoare şi rulajele totale creditoare
Debitul şi creditul contului: sunt cele două părţi ale contului prin care  se urmăresc modificările de sens contrar, soldul iniţial şi cel final. În cele două părţi ale contului se înscriu distinct sumele care reprezintă intrări sau majorări, de cele care reprezintă ieşiri sau reduceri. Convenţional debitul se notează cu D şi creditul cu C. Sumele înscrise în debit se numesc sume debitoare şi cele ce se înscriu în credit se numesc sume creditoare.A debita un cont înseamnă a înscrie o sumă în debitul său. A credita un cont înseamnă a înscrie o sumă în creditul  lui.. Pentru conturile de activ în debit se înregistrează intrările elementului patrimonial sau majorările iar în credit ieşirile sau reducerile. La conturile de pasiv situaţia se prezintă invers. Mişcările elementelor de patrimoniu (intrări,majorări,scăderi,ieşiri )  se numesc RULAJE  debitoare sau creditoare,in funcţie de elementul contului in care se produce modificarea .

joi, 15 octombrie 2015

Cont 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

Cont 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"este un cont de active prin care tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe  si varsaminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
Debit
 ‐ taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila prin aplicarea proratei (cont 4426)
 ‐  taxa pe valoarea adaugata  colectata aferenta bunurilor  si serviciilor folosite in scop personal, predate cu titlu gratuit care depasesc limitele prevazute de lege, cea aferenta  lipsurilor peste normele legale, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura  ( cont 4427)

Contul 347 Produse agricole

          Ca orice cont ce urmareste miscarea unor elemente stocabile,acesta este un cont de activ prin care se tine evidenta produselor agricole.
In DEBIT se inregistreaza :
-intrarile produselor agricole ,la valoare inregistrarii lor in gestiune si plusurile de inventar ( cont 711)
- valoarea la pret de înregistrare a produselor agricole aduse de la terti (354, 401)

In CREDIT se inregistreaza:

-iesirea produselor agricole vandute si lipsurile de inventar (711)
– valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole transferate in magazinele de vanzare proprii (371);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole retinute pentru a fi utilizate in aceeasi unitate (301, 302);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (421);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole trimise la terti (354);
– valoarea produselor agricole donate sau distruse prin calamitati (658).

Soldul debitor al  contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole existente in stoc la sfarsitul perioadei.
Acest cont a fost introdus prin Ordinul 1802 din 2014Din 2016,sunt obligatorii casele de marcat cu jurnal electronic

Conform OUG 91/2014, va fi obligatorie utilizarea caselor de marcat cu jurnal electronic,dupa cum urmeaza:

- marii contribuabili vor utiliza noile aparate incepand cu data de 1 octombrie 2016
-contribuabilii mijlocii ,incepand din 1 ianuarie 2017
-contribuabilii mici ,vor folosii noile case de marcat din mai 2017
De asemenea ,ordonanta prevede conectarea noilor dispozitive la un sistem de supraveghere si monitorizare, pentru transmiterea datelor catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).cu scopul intocmirii ,de catre fisc,a unui registru national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judete si in sectoarele municipiului Bucuresti.
Nerespectarea termenelor de mai sus se sanctioneaza cu amenda de 9000 lei

luni, 12 octombrie 2015

OUG 91/2014 care modifica OUG 28/1999 privind casa de marcat

(1) Operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevazuti la alin. (1), denumiti in continuare utilizatori, au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le inmâneze clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor elibera acestora si factura.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin distribuitor autorizat se intelege operatorul economic pe numele caruia a fost eliberata autorizatia prevazuta la art. 5 alin. (2).
(4) In baza autorizatiei de distributie, distribuitorul are dreptul de a comercializa, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevazuti in autorizatie, denumiti in continuare unitati acreditate pentru comercializare, aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obtinut autorizatia prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Distribuitorul autorizat are obligatia sa asigure service-ul, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevazuti in autorizatie, denumiti in continuare unitati acreditate pentru service, atât pentru aparatele comercializate in mod direct, cât si pentru cele comercializate prin intermediul unitatilor acreditate pentru comercializare.
(6) Distribuitor autorizat poate fi producatorul, importatorul sau persoana juridica româna care achizitioneaza din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale. In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligati ca, in momentul constatarii defectiunii, sa anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, dupa caz, unitatea acreditata pentru service a acestui distribuitor autorizat.
(7) O unitate este acreditata daca se afla pe lista unitatilor propuse pentru acreditare pentru comercializarea si/sau service-ul unui aparat de marcat electronic fiscal, iar aceasta lista a fost acceptata de Comisie si a fost cuprinsa in autorizatie potrivit prezentei ordonante de urgenta.
(8) Pâna la repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru special, intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita chitante, in conditiile legii, pentru respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientului. Obligatia privind inregistrarea operatiunilor efectuate intr-un registru special nu se aplica operatorilor economici care desfasoara activitatea de transport in regim de taxi.
(9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale si de a emite bonuri fiscale cu acestea, sa inmâneze clientilor documente care atesta plata contravalorii bunurilor achizitionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (8).
(10) In cazul in care operatorii economici prevazuti la alin. (1) nu inmâneaza clientului bonul fiscal sau inmâneaza un alt document decât bonul fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (8), clientul este obligat sa solicite operatorului economic inmânarea bonului fiscal.
(11) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa afiseze la loc vizibil un anunt detaliat de atentionare a clientilor cu privire la obligatia respectarii dispozitiilor prevazute la alin. (9) si (10)."
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

joi, 8 octombrie 2015

De gustibus non est disputandum.

         De gustibus non est disputandum. spune un proverb latin.Iata la ce se uita romanii.Degeaba difuzezi capodopere la telecinemateca,la TVR (Vertigo) de Hitchcock,sau documentare interesante pe alte canale .Woowbiz e pe primul loc la audiente .Asa spune paginademedia.ro Asadar,iata ce vor telespectatorii sa vada . Avelo Bahtalo !

miercuri, 7 octombrie 2015

Veniturile neimpozabile conform codului fiscal in vigoare

Anumite articole ( art. 20,42,55,65,68,72 ,77 )    din codul fiscal se refera la veniturile din salarii, veniturile din dividende si investitii,veniturile din pensii,venituri din jocuri de noroc s.a.m.d. care nu se supun impozitului pe venit sau nu se iau in calcul la stabilirea impozitului pe profit. Iata prevederile acestora .

 Venituri neimpozabile
    ART. 20
    Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:
    a) dividendele primite de la o persoana juridica romana;
    b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor emise pe termen lung, efectuata potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii, a lichidarii investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;
 c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, precum si veniturile din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere pentru care nu s-a acordat deducere;
   d) veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.
    e) in perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. In aceeasi perioada, cheltuielile reprezentand valoarea de inregistrare a acestor titluri de participare, precum si cheltuielile inregistrate cu ocazia desfasurarii operatiunilor de tranzactionare reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.

vineri, 25 septembrie 2015

Stampila nu mai este obligatorie !

Prin OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative, incepand cu data de 23 iulie 2015 a fost eliminata obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri sau orice alte documente depuse la institutiile sau autoritatile publice pentru persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica.
Astfel, incepand cu aceasta data aceste persoane nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri sau orice alte documente depuse la institutiile sau autoritatile publice. De asemenea, conform acestui act normativ persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe documente sau orice alte inscrisuri emise in relatia dintre acestea.
La data intrarii in vigoare a ordonantei s-au abrogat toate prevederile legale referitoare la obligatia aplicarii stampilei de catre aceste persoane si entitati. Mentionam ca, anterior intrarii in vigiare a OG 17/2015, desi nu existau prevederi exprese care sa instituie obligatia pentru persoane fizice autorizate, liber profesionisti, persoane juridice sau alte entitati fara personalitate juridica de a utiliza stampila in relatia cu autoritatile sau institutiile publice sau in relatiile dintre acestea, exista totusi legislatie fiscala care impunea aplicarea stampilei pe documentele ce se depun la diverse autoritati publice.
In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 17 septembrie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1113/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005.
Prin acest act normativ se elimina obligativitatea aplicarii stampilei pe documentul de plata prezentat la unitatile Trezoreriei Statului de catre persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica.

vineri, 18 septembrie 2015

Structura anului scolar 2015-2016

    Update 18 septembrie 2015 Cititi modificarile pe didactic.ro
    Anul scolar 2015-2016 va incepe in 14 septembrie. El are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare,exceptand clasele terminale din invatamantul liceal,  pentru care anul scolar are 37 de saptamani, din care durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din invatamantul liceal se incheie in data de 27 mai 2016.
Iata structura anului scolar, stabilita de Ministerul Educatiei pentru 2015-2016:
Semestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015
In perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna – sambata, 19 decembrie 2015 – duminica, 3 ianuarie 2016
Cursuri – luni, 4 ianuarie 2016 – vineri, 29 ianuarie 2016
Vacanta intersemestriala– sambata, 30 ianuarie 2016 – duminica, 7 februarie 2016
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 8 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016
citeste tot articolul aici

joi, 17 septembrie 2015

Ubuntu .Foarte adevarat

Ubuntu - un cuvânt vechi african, concept-bază a culturii Xhosa, însemnând „omenie faţă de ceilalți (semenii noștri)”.                 
  Se poate traduce si prin „eu sunt ceea ce sunt datorită a ceea ce suntem noi toți”…

miercuri, 9 septembrie 2015

Microintreprinderile in noul cod fiscall 2016

Noul cod fiscal prevede modificari si in ce priveste microintreprinderile .

In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
    a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art. 112^2 alin. (6);
    b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
    c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;
    d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.
Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro
    ART. 112^6
    Prin exceptie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) si ale art. 112^8 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv..
Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romane care:
    a) desfasoara activitati in domeniul bancar;
    b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
    c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
    d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.
Cota de impozitare a ramas 3%
Se calculeaza cota de 1% pentru primele 24 de luni de la data infiintarii, in cazul persoanelor juridice romane nou-infiintate, care indeplinesc urmatoarele conditii:

duminică, 6 septembrie 2015

Primarul Capitalei ,retinut.

            Lacomia,bat-o vina !Sorin Oprescu,retinut pentru luare de mita,dupa un flagrant al DNA.. Primarul a fost ,,mânjit" cu 25000 de euro.. Daca nici reputatia pe care ,se presupune,ca o ai de aparat,nu te ajuta sa rezisti tentatiei.... Asta spune multe si despre natura umana,in general....Sa vedem ce va fi si sa acordam prezumtia de nevinovatie .Inteleg ca ,pana la urma nici nu e flagrant .Comunicatul DNA spune despre un  filaj SRI si patru denuntatori,iar avocatul lui Oprescu,Alexandru Chiciu afirmă că acuzațiile DNA sunt nefondate și se bazează pe ”deducții” ale unor persoane, potrivit Agerpres.

vineri, 4 septembrie 2015

Europa Unita ,expresia ipocriziei ?

        Vad ca se spune in mass-media ,,Europa este divizata in problema refugiatilor " Am o nedumerire.Uniunea Europeana ,nu inseamna Europa unita ? . Daca nu  ,atunci sa fie unita in numele umanitatii.Altfel, Uniunea Europeana e doar expresia unei imense ipocrizii pe care noi am resimtit-o cand nu am fost admisi in Schengen.

Despre cratima .

        Deseori ne confruntam cu folosirea incorecta a cratimei (liniuta de despartire),atunci cand citim un text sau o postare pe retelele de socializare .Aceasta eroare vine din necunoasterea rostului acestui semn ortografic .Hai sa aflam acum !
       In primul rand ,liniuta se foloseste pentru ROSTIREA (LEGAREA) A DOUA PARTI DE VORBIRE DIFERITE  INTR-O SINGURA SILABA., 
Exemplu :
V-a vazut venind !
       Cratima desparte forma scurta a pronumelui voi,de perfectul compus al verbului a vedea..Pronumele si verbul sunt doua parti de vorbire diferite . Fara liniuta, propozitia ar suna ceva de genul ,,Pe voi (V) a vazut venind " 
Sa nu se confunde cu conjugarea verbului la timpul viitor, el/ea va vedea !Cum se intampla adesea .
Alt exemplu : ,,venindu-i vremea sa plece....." ,se despart forma de gerunziul verbului a veni de forma scurta a pronumelui ,,lui"
      Liniuta de despartire se foloseste si pentru EVITAREA HIATULUI  (Intalnire a doua vocale pronuntate succesiv in silabe diferite, acestea facand parte fie din acelasi cuvant, fie din cuvinte diferite)Hiaturile pot aparea uneori inlantuite cate doua (geoid, coautor, antiaerian) sau trei, de exemplu atunci cand prefixe terminate in hiat precum paleo- sau neo- se ataseaza unor cuvinte care incep cu tot cu un hiat: autocratie, eugenie etc.: neoautocratie.
 Exemlu : ,,Nu-mi vine sa cred" .Creatima evita alaturarea vocalei ,,u" de vocala ,, î"si permite rostirea intr-un singur cuvant a doua cuvinte,indicand lipsa vocalei .
Exeplu :,,P-aici nu se trece ".-indica lipsa vocalei e si permite rostirea celor doua parti de vorbire intr-un singur cuvant .


duminică, 30 august 2015

Bancul zilei,trimis de un prieten

Intr-o zi, o directoare de succes de la resurse umane a fost calcata de un autobuz in timp ce se plimba si a murit. Sufletul ei a  fost intampinat la Portile Raiului de catre Sf. Petru in persoana.
 - Bine ai venit in Rai! Dar inainte sa te instalezi, se pare ca avem o problema. Vezi tu, n-am mai avut niciodata un  director de la resurse umane care sa ajunga pana aici si nu suntem prea siguri ce sa facem cu tine.
 - Nicio problema, doar lasati-ma inauntru.
 - As vrea eu, dar am ordine de sus. Vei petrece o zi in Iad si una in Rai si apoi vei alege in care din ele ai vrea  sa-ti petreci eternitatea.
 - De fapt eu m-am decis. Prefer sa raman in Rai.
 - Imi pare rau, regulile sunt reguli.

joi, 20 august 2015

Noi reguli pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului

        Persoanele care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe activități vor beneficia de concediu și de indemnizația pentru creșterea copilului pe baza documentelor care dovedesc suspendarea a cel puțin uneia dintre activități, potrivit unei hotărâri aprobate miercuri de Guvern. Actul normativ modifică și completează normele metodologice de aplicare a OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
Citeste tot articolul aici

OUG 111/2010 aici
Norme aici
LEGE Nr. 126 din 23 septembrie 2014 dw modificare a OUG 111/2010 aici

luni, 17 august 2015

Contul 709 „Reduceri comerciale acordate"

Cu ajutorul acestui cont de activ se tine evidenta  reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera.
 in debitul contului se inregistreaza:
- valoarea reducerilor comerciale(rabaturi,remize,risturne) acordate ulterior facturarii (411).
Daca aceste reduceri sunt mentionate pe aceeasi factura de marfa,se foloseste contul 667 Cheltuieli privind sconturile acordate
Acest cont nu are sold si se inchide in cont 121 ca orice cont de activ 
Nota contabile, exemplu 
709 = 4111 = - 100
4427= 4111 = -24
Cititi si postarea despre contul 609

vineri, 14 august 2015

Reprezentanţii diasporei cer dizolvarea Parlamentului, daca nu se adoptă votul prin corespondenta

           As vrea sa le trimit si eu lor,tot prin corespondenta ,un exemplar al Constitutiei Romaniei,sa citeasca articolul 89.Vad ca suntem un popor de scriitori. De preferinta in stilul epistolar. Mai rau stam cu cititul.Presedintele trebuie sa respecte,macar aparent,Constitutia,nu sa stea drepti in fata unora sau altora . 
in legatura cu votul in afara tarii,cititi  prevederile legale la Blastingnews
Cum sa votezi prin corespondenta,astfel incat  votul sa nu fie fraudat ? 

    Precizari constitutionale privind dizolvarea Parlamentului .
Dupa demiterea Guvernului,in conditiile prevazute in atr.110 al Constitutiei si dupa consultarea presedintilor celor doua Camere si a liderilor grupurilor parlamentare, Presedintele Romaniei poate sa dizolve Parlamentul,daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari de investitura.
(2) In cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singura data.

marți, 11 august 2015

Contul 411 „Clienti“

Contul 411 „Clienti“ este un cont de activ.
In debitul contului se inregistreaza:
– valoarea la pret de vanzare a marfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate si serviciilor prestate, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (701 la 708, 4427);
– valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidentiate anterior in contul „Clienti – facturi de intocmit“ (418);
– venituri inregistrate in avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare (472);
– valoarea avansurilor facturate clientilor (419, 4427);
– valoarea creantelor reactivate (754);
– valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, facturate clientilor (419);
– valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate de terti (758);
– diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768);
– rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exercitiilor financiare anterioare (117).

marți, 28 iulie 2015

PNL propune partidelor consultări politice publice.

         Alina Gorghiu spune ca PNL ,,a pornit de la premisa ca romanii au nevoie de o noua abordare politica,una care să nu pună ciclic în pericol nici stabilitatea economică, nici cea socială nici cea democratică a României.".In mod sigur noua abordare politica nu poate veni decat de la vechiul domn Blaga ,,buldogul" fostului presedinte ,si, in general, de la aceiasi oameni ce se tot perinda prin toate partidele .Sunt convins ca romanul de rand se gandeste la stabilitatea economica,sociala si democratica, si punerea ei in pericol in mod ciclic....
Cteste stirea si vezi declaratiile la stiri.tvr.ro

Cont 169 ,, Prime privind rambursarea obligatiunilor şi a altor datorii”

        Acest cont de activ se refera la imprumuturile pe termen lung,purtatoare de dobanda , si se utilizeaza in situatia in care suma rambursata in contul unei datorii este mai mare decat suma primita.Diferenta dintre cele doua sume se inregistreaza in cont 169 si trebuie amortizata printr-o suma rezonabila in fiecare exercitiu financiar astefel incat amortizarea integrala sa se realizeze la data de rambursare a datoriei ,nu mai tarziu.
Amortizarea difereintei se inregistraza in cont  6868 "Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor si a altor datorii",cu articolul contabil : 6868=169
In functie de natura imprumutului, se vor utiliza conturile :
-1691 Prime privind rambursarea obligaiunilor
-1692 Prime privind rambursarea altor datorii