Google Website Translator Gadget

miercuri, 29 aprilie 2015

29 aprilie 1868 anul infiintarii Filarmonicii Romane,,,George Enescu "

  • 1868: S-a înființat Filarmonica Română, care poartă numele lui George EnescuFondată în anul 1868, „Societatea Filarmonică Română”, sub conducerea lui Eduard Wachmann, avea ca scop organizarea unei orchestre simfonice permanente, în vederea propagării culturii muzicale și popularizării capodoperelor muzicii clasice. Sub bagheta inițiatorului său, „Societatea Filarmonică Română” a organizat primul concert în luna decembrie a aceluiași an.
Odată cu inaugurarea palatului Ateneului Român, la 5 martie 1889, concertele au început să se desfășoare în acest loc, așa cum se întâmplă și în prezent, Ateneul Roman devenind emblemă a culturii românești și sediu al Filarmonicii. Lui Wachmann, care a condus prima orchestra simfonică permanentă până în 1907, i-a succedat Dimitrie Dinicu (1868-1936), iar acestuia, din 1920, George Georgescu (1887-1964), dirijor remarcabil, elev al lui Arthur Nikisch și Richard Strauss. În perioada directoratului lui George Georgescu, repertoriul s-a modernizat, iar Filarmonica a intrat în circuitul muzical internațional prin participarea la primele turnee peste hotare și invitarea unor mari personalități ale lumii muzicale interbelice precum: Jacques Thibaud, Pablo Casals, Igor Stravinski, Enrico Mainardi, Alfred Cortot, Maurice Ravel, Richard Strauss, Yehudi Menuhin sau Herbert von Karajan.

Corectarea declaratiilor 394 si 300 in cazul omiterii inregistrarii unei facturi

Daca ati omis inregistrarea unei facturi ,indiferent de an,atunci iata cum trebuie sa procedati 
Exemplu : in luna martie 2014 se constata omiterea inregistrarii unei facturi in contabilitate,din luna martie 2013.
-Corectati decontul de tva (declaratia 300) pe luna martie 2013  la randul 30 regularizari de taxa dedusa,daca este o factura de furnizor sau la randul 16 regularizari de taxa colectata si sa solicitati la ANAF corectarea acestuia..
- Depuneti din nou declaratia 394,corecta, pe luna martie 2013 .Pentru 394 nu exista rectificativa 
Daca factura omisa este o factura de venituri sau de cheltuieli ,recalculati impozitul pe profit si depuneti o declaratie 710 cu impozitul corect si o declaratie 101 rectificativa .
Deoarece erorile apartin exercitiului financiar anterior ,corectiile trebuie inregistrate in contul 1174 ,,Rez.reportat prov.din corectarea erorilor contabile".Acesta se utilizează contul 1174 în aceleaşi condiţii în care s-ar utiliza conturile din clasa 600 şi 700. Dar nu are loc o închidere a  conturilor de venituri şi cheltuieli, similar operaţiunii efectuate prin creditul sau debitul contului 121. Pur şi simplu, contul 1174 rămâne cu un sold debitor sau cu un sold creditor care reprezintă rezultatul contabil al corectării erorilor de natură contabilă. Corectiile trebuie mentionate in notele explicative ale bilantului pe 2014 si in situatiile financiare .Pentru erorile din acelasi an (2014) nu mai utilizati cont 1174 .Corectati doar declaratiile .

miercuri, 22 aprilie 2015

21 aprilie ,ziua de nastere a Tatianei Stepa

  • 1963: Tatiana Stepa, compozitoare și interpretă română de muzică folk (d. 2009).A vazut lumina zilei in  Lupenijudețul Hunedoara. Se face cunoscuta publicului in septembrie 1982, cand a debutat în Cenaclul Flacăra cu un cântec numit "Și-am să-mi fac o doină(versuri Adrian Gavrila)", rămânând în componența acestuia până în anul 1985, după care, din anul 1992 până în anul 1996, a fost membră a Cenaclului "Totuși Iubirea", participând la peste 2.000 de spectacole, atingând un maxim de 50.000 de spectatori la un concert aniversar de la Galați
        După interdicția din 1985 a "Cenaclului Flacăra" și a ei ca artistă, a lucrat vreme de 11 ani la mina Lupeni, apoi, ca tehnoredactor de carte, la București. Sa lasam muzica sa ne incante .Sursa youtube 

OUG 6/2015 privind modificarea si completarea Codului fiscal

       Incepand cu data de 1 iunie 2015, extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea urmatoarelor bunuri: alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice,destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor,produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele, precum si pentru serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice. Ordonanta mai are si alte modificari ale codului fiscal ,privind :
-Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
- Stabilirea plăţilor anticipate de impozit .Se introduce un nou alineat
Declaraţia privind venitul realizat -art 83 se modifica alineatul 3
Cititi actul normativ aici cu toate modificarile

Codul fiscal actualizat si cu aceasta ordonanta de aici

luni, 20 aprilie 2015

20 aprilie ,ziua de nastere a lui Carol I,primul rege al Romaniei

  • 1839Carol I, primul rege al României (d.1914)  , pe numele său complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen,,a fost domnitorul, apoi regele României, care a condus Principatele Române și apoi România după abdicarea forțată de o lovitură de stata lui Alexandru Ioan Cuza.In cei 48 de ani de domnie(cea mai lungă domnie din istoria statelor românești), Carol I a obținut independența țării, datorită căreia i-a și crescut imens prestigiul, a redresat economia, a dotat România cu o serie de instituții specifice statului modern și a pus bazele unei dinastii. A construit în munții Carpați castelul Peleș, care a rămas și acum una dintre cele mai vizitate atracții turistice ale țării. După războiul ruso-turc (1877-1878), România a câștigat Dobrogea (dar a pierdut sudul Basarabiei), iar Carol a dispus ridicarea podului peste Dunăre, între Fetești și Cernavodă, care să lege noua provincie de restul țării..

Declaratii cu termen pana la sfarsitul lunii aprilie 2015

27 aprilie 2015


-   Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă  face de către  plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală;
- din contracte/ convenţii civile şi de agent;
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.
- din premii şi jocuri de noroc
- obţ. de nerezidenţi
- din alte surse
C.F.art. 52 alin. (3)art. 52^1 alin. (1) şi (4)art. 77 alin. (6)art. 79 alin. (3)art. 116 alin. (4) şi (5)art. 116 alin.(5)

-Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit,   aferentă trim. I 2015. Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial C.F. art. 34 alin. (8)  si contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) - e) C.F. art. 34 alin. (5) lit. c)

-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100  Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013,  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. OPANAF 3136/2013 
- Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104   .Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice. Se foloseşte programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice. Se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii .
-Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112  

-Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224

-Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300

Prevederi privind deseurile

Firmele care vand echipamente electrice si electronice, obligate sa informeze clientii despre colectarea deseurilor. In caz contrar, risca amenzi de pana la 50.000 de lei

vineri, 17 aprilie 2015

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a Raportarilor anuale pentru anul 2014 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Entitatile prevazute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate #i de reglementarile contabile aplicabile, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna Situatii financiare anuale sau Raportari contabile anuale, dupa caz, incheiate la 31 decembrie 2014, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la urmatoarele termene:

Situatii financiare anuale:

- societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitati din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, sediile permanente desemnate prevazute la art. 7 din OMFP nr. ......cititi mai departe aici

Cand concedierea este ilegala ?

Situatii in care nu ai voie sa concediezi salariatii:
a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii;
b) pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei;
c) pe durata in care femeia salariata este gravida, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;
d) pe durata concediului de maternitate;
e) pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;
f) pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
g) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat;
h) pe durata efectuarii concediului de odihna.
Citeste mai mult clic aici

Modificari privind operatiunile de incasari si plati in numerar. Legea 70 din 09 aprilie 2015

Cititi legea aici
-operatiunile de incasari si plati efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fara numerar.
- sunt interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei

- sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry. Facturile cu valori care depasesc plafonul de 5.000 lei, de la furnizorii de bunuri si servicii, respectiv de 10.000 lei, de la magazinele de tipul cash and carry, pot fi achitate astfel: 5.000 lei/10.000 lei in numerar, suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.

-plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare. La data acordarii avansurilor spre decontare, sumele aferente intra in calculul plafonului zilnic prevazut

- operatiunile de incasari in numerar de la persoane fizice, reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor livrari de bunuri sau a unor prestari de servicii se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana. Sunt interzise incasarile fragmentate de la o persoana, pentru aceste operatiuni de incasari in numerar cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum si fragmentarea tranzactiilor reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, respectiv fragmentarea unei livrari de bunuri sau a unei prestari de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei. Aceste prevederi nu se aplica in cazul livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii care se efectueaza cu plata in rate, in conditiile in care sunt incheiate cu persoanele fizice contracte de vanzare- cumparare cu plata in rate, conform legii.

joi, 16 aprilie 2015

Propunere legislativa -Asociatiile de administratori ar putea angaja persoane fizice ca administratori in baza unei conventii civile. Dispar contractele de munca?

Pentru reducerea birocratiei la Asociatiile de locatari si reducerea costurilor,se propune posibilitatea angajarii pe baza conventiilor civile .

Persoanele fizice ar putea sa lucreze ca administratori de bloc in baza unei conventii civila. In mod concret, persoanele fizice ar putea lucra ca administratori de bloc in baza conventiilor civile incheiate cu asociatiile de proprietari, nu in baza contractelor individuale de munca, conform unui proiect de act normativ care se afla pe ordinea de zi a sedintelor Camerei Deputatilor.
"Incheierea de contracte de munca la o asociatia de proprietari presupune  ... 

.....Cititi mai departe Detalii

sâmbătă, 11 aprilie 2015

Determinarea zilei din calendsr in care cade pastele

In  annul 325 primul conciliu de la Niceea a stabilit ca "ziua de Paște va fi în prima duminică după prima luna plina  care cade după sau de echinoctiul de primăvară". (21 martie ) .Pentru stabilirrea datei la care se sarbatoreste Pastele ,la data stabilita la Niceea se foloseste un algoritm bazat pe restul impartirii a doua numere intregi a si b (functia modulo).

a = A mod 4
b = A mod 7
c = A mod 19
d = (19c + 15) mod 30
e = (2a + 4b − d + 34) mod 7
luna = [(d + e + 114) / 31]
ziua = ((d + e + 114) mod 31) + 1

Unde A= anul pentru care se calculeaza 


joi, 9 aprilie 2015

Declaratia 200 pentru 2014

Din 6 aprilie 2015, formularul 200 prin care contribuabilii trebuie sa-si declare veniturile realizate in anul 2014 se poate depune si on-line, prin intermediul Spatiului Privat Virtual, fara a mai fi necesara deplasarea la sediul ANAF sau la oficiul postal.

Declaratia 200 se completeaza si se depune pana la data de 25 mai 2015 inclusiv de catre persoanele fizice care au realizat, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si sau in natura din Romania, provenind din:
1. activitati comerciale
2. profesii libere
3. drepturi de proprietate intelectuala  ...
Mai multe detalii aici ›

miercuri, 8 aprilie 2015

Programul "Garanţia pentru tineret"

        Acest program este finantat de UE cu  470 de milioane de euro din bugetul pe 2014-2020. Prin aceasta finantare ,firmele ,care angajeaza tineri cu varsta pana in 24 ani ,vor primi 200 euro si 500 lei lunar pentru fiecare angajat, timp de un an, dar au obligatia sa pastreze locul de munca cel putin 18 luni.Angajatorul, care mentine locul de munca mai mult de 18 luni,va fi scutit de plata asigurarilor de somaj pentru  doi ani. Citeste tot articolul aici

vineri, 3 aprilie 2015

3 aprilie ,ziua de nastere a lui Grigoras Dinicu si a lui Luigi Ionescu

 Grigoraș Dinicu , violonist virtuoz și compozitor român , care s-a impus printr-o manieră deosebită de interpretare a vechilor piese muzicale din repertoriul lăutăresc, prin sobrietatea stilului său individual și prin tehnica instrumentală excepțională. Este cunoscut în toată lumea mai ales pentru compoziția sa din 1906, Hora staccato. Cititi discografia
Alte personalitati romanesti sarbatorite azi :

Legea nr. 57/2015 pentru modificarea si completarea art. 33 din OG nr. 99/2000

        Legea nr. 57/2015 pentru modificarea si completarea art. 33 din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2015 si, care a intrat in vigoare pe 29 martie,stipuleaza ca produsele aflate la comercializare cu pret redus/oferte promotionale, cu 3 zile inainte de expirarea datei durabilitatii minimale/datei-limita de consum aferente produselor alimentare sau a termenului de valabilitate/datei de minima durabilitate aferente produselor nealimentare, se sorteaza si se expun la comercializare, pe rafturi sau in standuri, delimitate vizibil, cu informarea corecta, completa si precisa a consumatorilor.Nerespectarera acestei cerinte este considerata practica incorecta comerciala constituie contraventie i se sanctioneaza astfel:
-cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei, pentru practicile comerciale inselatoare;
-cu amenda de la 2.000 lei la 100.000 lei, pentru practicile comerciale agresive.
        De asemenea ,orice comerciant care anunta o reducere de pret trebuie sa o raporteze la pretul de referinta practicat in acelasi spatiu de vanzare pentru produse sau servicii identice. Pretul de referinta reprezinta cel mai scazut pret practicat in acelasi spatiu de vanzare in perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului redus

miercuri, 1 aprilie 2015

1 aprilie 1881 este ziu de nastere a lui Octavian Goga

Octavian Goga (n. 1 aprilie 1881, Rășinari — d. 7 mai 1938, Ciucea) a fost un poet român, ardelean, politician de extremă dreaptă pro-nazist, antisemit și mason, prim-ministrul României de la 28 decembrie 1937 până la 11 februarie 1938 și Membru al Academiei Române din anul 1920.
A avut o insemnata opera ca poet .Dintre cele mai cunoscute poeme mentionez :,,  Ne cheamă pământul " ,,,Din umbra zidurilor "Cantece fara tara "A sris si pese de teatru :,,Domnul Notar ",Mesterul Manole "
Alte personalitati nascute in aceasta zi :

Firmele pot deduce TVA chiar daca factura nu indeplineste toate conditiile de forma.Da ,asa e corect

        Dreptul de deducere a TVA trebuie respectat chiar si in situatia in care documentele justificative nu indeplinesc toate conditiile de forma, dupa cum a stabilit recent Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) intr-un litigiu dintre o firma si ANAF. In plus, instanta a mai hotarat ca deductibilitatea TVA nu poate fi conditionata de existenta altor documente justificative, cu exceptia facturii fiscale  citeste tot articolul aici