Google Website Translator Gadget

luni, 9 decembrie 2019

O.G.6/2019

ORDONANȚĂ nr. 6 din 31 iulie 2019privind instituirea unor facilități fiscaleEMITENT GUVERNUL ROMÂNIEIPublicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 5 august 2019În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.Capitolul I Instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion leiArticolul 1Instituirea posibilității restructurării obligațiilor bugetare(1) În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.(2) Prin obligații bugetare, în sensul prezentului capitol, se înțelege obligația de plată a oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat individualizată în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central, în vederea recuperării.(3) Prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 se înțeleg și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2019 aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2018.(4) Restructurarea obligațiilor bugetare se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2019 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3).(5) Nu formează obiect al restructurării următoarele obligații bugetare:a) obligațiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră sub incidența art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;b) obligațiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condițiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care suspendarea executării actului administrativ încetează după data aprobării planului de restructurare și comunicarea deciziei de înlesnire la plată, debitorul poate solicita includerea în înlesnirea la plată a obligațiilor bugetare ce au făcut obiectul suspendării sau luarea altor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare. În acest scop, organul fiscal competent comunică debitorului o înștiințare de plată privind obligațiile bugetare individualizate în acte administrative pentru care a încetat suspendarea executării, precum și deciziile referitoare la obligațiile accesorii aferente;c) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat.(6) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (5) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare potrivit prezentului capitol. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal odată cu notificarea prevăzută la art. 3.
Articolul 2Condiții pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare(1) Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;b) să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;c) să nu se afle în procedura insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006*), cu modificările și completările ulterioare;*) Legea nr. 85/2006 a fost abrogată prin Legea nr. 85/2014.d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3);f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent, în sensul prezentei ordonanțe. Testul creditorului privat prudent reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent, care ar obține un grad mai mare de recuperare a creanțelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât și cu varianta deschiderii procedurii falimentului.(2) Condiția de la alin. (1) lit. e) se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile bugetare au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal competent sau debitorul își îndeplinește obligațiile declarative prevăzute de lege în termenul stabilit potrivit art. 3 alin. (2).

miercuri, 13 noiembrie 2019

O noua definitie a cuvantului ghinion

Conform definitiei DEX 2009 :GHINIÓN, ghinioane, s. n. Întamplare, conjunctura nefavorabila pentru cineva; nenoroc, nesansa. 

Din 2014 a mai capata un sens Ghinion -substantiv neutru care defineste succesul imobiliar al unor profesori,inspectori scolari si presedinti de state si justifica averea acestora .

Ce este SRL-D ?

SRL-D este o întreprindere( Societate cu rãspundere limitatã -link) înfiinţată în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii tineri,cu vârsta de cel mult 35 de ani, prin care se acordă facilităţi pentru microintreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată,pe baza OUG nr. 6/2011
Situația în anul 2019
Din păcate, de-a lungul timpului, toate beneficiile enumerate mai sus au fost eliminate sau au devenit prea puțin relevante, întrucât:

❌ Majoritatea taxelor de înmatriculare în Registrul Comerțului au fost eliminate, astfel că tot ce economisești acum la înființarea unui SRL D este suma de 122 Lei.
❌ Scutirea de la plata contribuțiilor sociale nu mai poate fi acordată, întrucât angajatul este acum cel care achită aceste contribuții, nu angajatorul.
❌ Alocația Financiară Nerambursabilă de 10.000 de euro nu se mai acordă, fiind înlocuită de programul Start Up Nation.

Practic, deși încă se mai poate înființa un SRL D, acesta nu mai are niciun beneficiu real. În schimb, restricțiile cu privire la numărul de asociați și de coduri CAEN, precum și obligația preschimbării formei juridice în SRL după trei ani, au rămas valabile. Ceea ce înseamnă că după trei ani, firma va trebui obligatoriu preschimbată din SRL D in SRL, iar asta presupune niște costuri mai mari decât cele de înființare. Astfel, cei 122 Lei “economisiți” inițial vor trebui oricum achitați trei ani mai târziu, la care se adaugă și alte taxe aferente procedurii de schimbare a formei juridice.

Facilitati  care au disparut


miercuri, 23 octombrie 2019

Transmiterea electronica de fisiere pentru casa de marcat.

        Asa cum reiese din prevederile OPANAF 627/2018 fisierele XML cu datele prevazute de legislatia in vigoare (spre exemplu, cele din bonul fiscal, datele din raportul fiscal de inchidere zilnica, informatii referitoare la inchiderea/deschiderea aparatelor etc.) sunt exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern, sunt validate si atasate unui fisier pdf, care este semnat cu certificat digital calificat si se comunica organului fiscal lunar, pana la data de 20 a lunii pentru luna anterioara, prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
Mai multe detalii aici ›

Procedura de depunere o gasiti aici

marți, 7 mai 2019

MODIFICAREA OUG nr.111/2010. Indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului vor fi MAJORATE in anumite situatii!

A fost publicata in Monitorul Oficial 340 din 3 mai 2019 Legea nr. 89/2019 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri privind recuperarea debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului. 

Camera Deputatilor a votat recent favorabil modificarea OUG 111/2010 prin care indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, in cazul in care mamele nasc alt copil in 12 luni de la finalizarea concediului maternal, nu va putea sa fie mai mica decat indemnizatia primita pentru copilul nascut anterior.

Cea mai importanta modificare din OUG 111/2010: 

...citeste mai departe

vineri, 15 martie 2019

Registrul special al ONG la ANAF

        Incepand cu 1 aprilie 2019, organizatiile fara scop lucrativ/unitati de cult catre care se face sponsorizarea trebuie sa fie inscrise, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale(„Registrul”), ce va fi afisat pe site-ul ANAF (conform Legii nr. 30/2019).
       Evident prevederea se refera la firmele (companiile)care vor sa acorde sponsorizari,bursa sau sa faca acte de mecenat .Acestea vor putea beneficia de deducere dim impozitul pe profit sau impozitul pe veniturile microintreprinderilor ,doar in cazul in care ONG-urile vur fi inscrise intr-un registrul special, gestionat de ANAF ce va contine informatii privind entitatea .
      Companiile trebuie sa depuna ,in prealabil, declaratia 107Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/ mecenatului/ burselor private” pana la urmatoarele termene 
-pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 41, alin. (5), lit. a) si b) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal (respectiv organizatii nonprofit, organizatii sindicale, organizatii patronale, precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura);
-pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator, in cazul celorlalti contribuabili platitori de impozit pe profit.
        Potrivit  art. 56 alin (11) din Codul fiscal si a instructiunilor de completare a formularului 107 exista o mentiune speciala care limiteaza microintreprinderile in a acorda sponsorizare doar entitatilor non-profit si a unitatilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentat. Mentiunea nu este prevazuta la celalalte tipuri de platitori (spre ex., platitorii de impozit pe profit).

marți, 12 martie 2019

Drept si lege .JUS si LEX

          In urma cu multi ani. la A S E am avut un curs de drept care, in prima parte avea notiuni generale de drept,constitutie etc. Doamna profesoara spunea atunci ca magistratii poarta roba  pentru ca actul de justitie,impartirea dreptatii sa aiba prestanta cuvenita ,sa se depersonalizeze,magistratul supunandu -se doar legii . In Romania, insigna judecatorilor contine si balanta si spada, cununa aurie de lauri, dar si Constitutia, pe care sunt inscrise cuvintele „JUS” si „LEX” (drept si lege).

        Simbolurile provin din Antichitate, de la iconografia zeitei Themis, o femeie legata la ochi, avand in maini o balanta si o sabie, care sugereaza independenta si impartialitatea judecatorului in infaptuirea justitiei, si, totodata, ideea de pedeapsa fata de cei care incalca legea. Prin tot ce vad ca fac magistratii ,in ultimele saptamani sapa adanc in increderea in justitie. Despre simboluri si prestanta,ce sa mai vorbim.Unii protesteaza pe trepte,desi nu au voie s-o faca,altii publica scrisori de delimitare fata de actiunile de protest . Noi,nu mai intelegem nimic... Oare cine are dreptate ?!.. Mai stiu oare magistratii care e menirea lor ?.

marți, 5 martie 2019

Protestul, practicat de profesionisti ?

        Intrebarea asta imi vine in minte dupa ce ,mai multe zile la rand ,am citit in presa online (ce sa-i faci daca aia scrisa pe hartie e tot mai putina ?),titluri de genul ,,protestatarul cutare a zis" sau a reactionat sau a facut etc. M-am uitat in clasificarea  ocupatiilor din Romania si n-am gasit profesia sau ocupatia de protestatar.Pe cea de scriitor am gasit-o alaturi de cea de ziarist in grupa 264. Profesionistii care au ocupatia de ziarist sunt insa tot mai putini .

        E firesc sa nu existe ocupatia de protestar .Radacina acestui cuvant vine de la substantivul neutru protest sau de la verbul a protesta care inseamna ,conform DEX,, A manifesta o impotrivire energica si fatisa fata de ceva, a-si exprima dezaprobarea impotriva unui fapt, a unei hotarari, a unei masuri etc. considerate nejuste. ♦ A contesta." Daca acesta actiune devine o ocupatie permanenta si remunerata ,isi pierde sensul si menirea .Protestatarul nu mai este omul nemultumit ci e omul care desfasoara actuinea de a protesta,in scopul primirii unor foloase. Actiunea sa nu mai este credibila,isi pastreaza forma,dar isi pierde fondul.

sâmbătă, 16 februarie 2019

Data dividends


        Noul Guvernator al Californiei , Gavin Newsom a lansat conceptul de ,,data dividens” sau ,,tehnological dividends”care se refera la faptul ca oamenii ofera companiilor comerciale zilnic si gratis, o cantitate imensa de date personale cu care firmele fac bani . Un grup de economisti,academicieni si activisti cred ca acesti bani ar trebui impartiti cu consumatorul .Pe modelul deja existent in Alaska,unde locuitorii sunt rasplatiti pentru bunurile pe care le impart cu statul,dintr-un fond special creat,cu sume de ban ice pot ajunge la sute de mii de dolari.
    Proiectul Guvernatorului de refera la locuitorii Californiei .
articolul in original la CNN Business


marți, 12 februarie 2019

OUG114/2018 si modificari ale codului fiscal

Având în vedere obiectivul asumat prin Programul de guvernare de realizare a unei creșteri economice inteligente, sustenabile și inclusive bazată pe o forță de muncă calificată și retribuită conform calificării,ținând cont că dezvoltarea economică nu este la același nivel în toate județele, decalajele între județe fiind în continuare semnificative, ceea ce necesită o realocare a fondurilor publice disponibile către județe și localități cu potențial financiar mai redus,având în vedere potențialul turistic semnificativ al României, atât în scop recreativ, cât și balnear,luând în considerare prevederile Programului de guvernare cu privire la dezvoltarea activității și capacității unităților turistice cu scopul creșterii eficienței utilizării resurselor naturale specifice zonelor în care sunt plasate,ținând cont că se urmărește sporirea valorificării potențialului balnear prin aplicarea mijloacelor de promovare a factorilor naturali de cură utilizați inclusiv prin reabilitarea/dezvoltarea infrastructurii existente în stațiunile balneare,având în vedere:– prevederile Programului de Guvernare referitoare la construirea unui număr de 2.500 de creșe și/sau grădinițe;– necesitatea încurajării natalității, prin asigurarea de condiții normale de îngrijire pentru copii;– necesitatea de a introduce un program prelungit și pe tot parcursul anului calendaristic în cadrul creșelor și/sau grădinițelor;– îndeplinirea rolului social al statului, prin asigurarea condițiilor normale de dezvoltare armonioasă a copiilor;– insuficiența de spații și dotare pentru desfășurarea învățământului preșcolar, serviciul public de interes general și domeniul prioritar pentru dezvoltarea economico-socială,luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2018-2020 referitoare la adoptarea în anul 2019 a unor măsuri privind majorarea valorii punctului de pensie pentru pensionarii sistemului public de pensii, majorarea indemnizației sociale pentru pensionari,având în vedere că la fundamentarea strategiei fiscal bugetare pe perioada 2019-2021, a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este necesar ca aceste măsuri să fie aprobate prin acte normative,luând în considerare că măsurile de protecție socială propuse au consecințe pozitive pentru beneficiarii sistemului public de pensii din România și sunt menite să vină în sprijinul populației, atât prin majorarea unor drepturi sociale acordate, cât și prin menținerea unora, fără a periclita bunăstarea socială a acestora....cititi tot documentul la wwwlegislstie.just.roTABEL COMPARATIV MODIFICARI COD FISCAL contabilul.manager.ro