Google Website Translator Gadget

Se afișează postările cu eticheta salarizare. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta salarizare. Afișați toate postările

marți, 7 mai 2019

MODIFICAREA OUG nr.111/2010. Indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului vor fi MAJORATE in anumite situatii!

A fost publicata in Monitorul Oficial 340 din 3 mai 2019 Legea nr. 89/2019 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri privind recuperarea debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului. 

Camera Deputatilor a votat recent favorabil modificarea OUG 111/2010 prin care indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, in cazul in care mamele nasc alt copil in 12 luni de la finalizarea concediului maternal, nu va putea sa fie mai mica decat indemnizatia primita pentru copilul nascut anterior.

Cea mai importanta modificare din OUG 111/2010: 

...citeste mai departe

marți, 8 ianuarie 2019

HG937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata

        In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) si (1^1) din Legea
nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ART. 1
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata,
prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de
2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand
12,43 lei/ora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 ianuarie 2019, pentru
personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in
munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara
garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se majoreaza de la 2.080 lei la 2.350 lei
lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044
lei/ora.
Documentul integral ANAF
        Modificarea in REVISAL a salariului minim brut trebuie facuta in termen de 20 zile lucratoare de la data de 1 ianuarie 2019.

luni, 12 februarie 2018

OUG 3/2018 rivind unele măsuri fiscal-bugetare

Modificarea Codului Fiscal privind salariile part-time, CASS persoane scutite de impozit, șomeri – OUG 3/2018În anul 2018, următoarele persoane vor datora o contribuție de asigurări sociale de sănătate diferențiată față de CASS standard:
  • persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă sau a actelor de detaşare, aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017, scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal , și al căror salariu brut lunar este majorat cu cel puţin 20% faţă de nivelul celui din luna decembrie 2017, în perioada de aplicare a prezentului articol,
  • persoanele fizice prevăzute la art. 168 alin. (2) şi (4) din Codul fiscal (persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile și persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România).