Google Website Translator Gadget

sâmbătă, 30 iunie 2012

vineri, 29 iunie 2012

Raportarea semestriala iunie 2012 se depune pana la 16 august

Programul il puteti descarca de aici  
Adresa de inaintare (pentru aceia care depun la ghiseu) aici

 Firmele care au inregistrat o cifra de afaceri de peste 35.000 euro in exercitiul financiar precedent sunt obligati sa depuna raportarile contabile pentru primul semestru pana la data de 16 august 2012, potrivit unui act normativ publicat in Monitorul Oficial. Acelasi document stabileste ca cei care nu depun raportarile pana la data limita vor fi sanctionati cu amenzi de pana la 1.500 de lei
Conform Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 427, din 27 iunie 2012.

miercuri, 27 iunie 2012

Ordinul ANAF nr. 207/2012

Ordinul ANAF nr. 207/2012 a introdus punctual procedura de urmarire si supraveghere a circulatiei si comertului cu produse accizabile, stabilind competenta organelor de control, atributiile organelor de control si situatiile pe care autoritatile le pot solicita de la contribuabili.

Autoritatea competenta pentru controlul si supravegherea circulatiei, productiei sau importului de produse accizabile este Directia supraveghere accize si operatiuni vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.

Ordinul stabileste detaliat si exhaustiv atributii si competente in seama autoritatii vamale, pentru a surprinde diverse situatii ce ar putea sa fie intalnite in practica.

Care sunt principalele atributii ale organelor de control?

1. Actiuni de verificare la ...

...cititi mai departe aici

marți, 26 iunie 2012

Nu-mi mai place vremea in care traiesc !

Nu am caderea sa dau verdicte in telenovela Adrian Nastase.Simt insa fiori reci pe sira spinarii cand vad ca reinvie practici pe care le doream (credeam) de mult apuse.Ma re fer aici la ,,saltarea" de catre DNA a doctorului Bradisteanu ,sub acuzatia de ,,favorizarea infractorului ". Cine e infractorul ,stim .Nu vad unde e favorizarea ,Mie mi se pare o asemanare izbitoare intre aceasta actiune si cele din perioada lui Dej si Ceausescu .Pe atunci era o infractiune sa faci parte din elita si,daca mai aveai si o culoare politica,diferita decat cea a PCR,respirai la bulau .Am inteles, printre altele,ca reputatul doctor are vina de a fi fost PSD-ist....Si mai e si o elita a medicinii....Dovediti-ne ca Dr.Bradistenu a favorizat infractorul si atunci cred in justetea actiunilor DNA.Am mai spus,probele domnilor,probele...sau ce sa ne mai incurcam in ele
PS : Somnul natiunii naste monstrii .

Conştiinţele publice sunt în vacanţă

vineri, 22 iunie 2012

Bancurile zilei

Intr-un proces de divort, judecatorul o intreaba pe reclamanta- Doamna, sunteti sigura de ceea ce cereti? Doriti divortul pentru compatibilitate de caractere?
Nu ar putea fi contrariul?
Femeia raspunde:
- Nu, domnule judecator!
Este pentru compatibilitate: mie imi plac filmele, sotului meu la fel!
Imi place sa merg la plaja, si lui de asemeneal!
Imi place sa merg la teatru, el la fel!
Mie imi plac barbatii, si lui la fel!

joi, 21 iunie 2012

Mircea Badea despre subiectul zileiN-as vrea sa incep sa ma iluzionez ca de acum vor fi doar judecati drepte....
Oricum justitia trebuie sa se bazeze pe probe adunate prin anchtete corecte, care sa arate,dincolo de orice indoiala rezonabila ,ca un om e vinovat.Justitia nu se face pe baza de impresii si pedepsele nu se aplica pentru a da exemple in societate.
Atat timp cat citim si auzim de judecatori "cumparati" de cocalari cu bani... eu zic sa mai asteptam cativa ani pana vom putea vorbi de o justite dreapta.Asta ar putea fi doar un inceput .Sau poate nu ...
Sigur trebuie insa sa fie o lectie pentru cei aflati vremelnic pe cai mari, politicieni sau nu .Oricand poti cadea de pe ei ...

luni, 18 iunie 2012

Infiintarea intreprinderii familiale(IF)-documente


Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea întreprinderilor familiale*:
1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180);
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original);
7. Declaraţia-tip pe propria răspundere a reprezentantului care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după caz);
8. Acordul de constituire încheiat de membrii familiei (original);
9. Procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (înscris sub semnătură privată);
10. Dacă este cazul:
- precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al întreprinderii familiale (declaraţie, etc.);
- documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (acordul de constituire sau actul adiţional la acesta);
- documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
- documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
11. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).
12. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.


Contul 612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

Contul 612 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile" este un cont de activ. Functionarea sa respecta regulile de functionare ale conturilor de activ .Isi incepe functia prin a se credita
Face parte din casa 61 Cheltuieli cu serviciile executate de terţi

marți, 12 iunie 2012

Legea nr. 18 din 1991( Legea fondului funciar )

Legea nr. 18 din 1991
( Legea fondului funciar )
Sursa: Monitorul Oficial 02.20.91
CAP. 1 Dispozitii generale
ART. 1
Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sint detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei.
Art. 2. In functie de destinatie, terenurile sint:
a) terenuri cu destinatie agricola si anume: terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, finetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasuni impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platforme si spatii de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenuri neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola;
b) terenuri cu destinatie forestiera si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoile de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive – stincarii, abrupturi, bolovanisuri, ripe, ravene, torenti – daca sint cuprinse in amenajamentele silvice;
c) terenuri aflate permanent sub ape si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale;
d) terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale pe care sint amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere;
e) terenuri cu destinatii speciale cum sint cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea.
Art. 3. In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se inteleg titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari.

luni, 11 iunie 2012

Proiect MFP: Aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012

Ministerul Finantelor Publice a publicat in data de 8 iunie proiectul de Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici.

Redam mai jos continutul acestuia:

ORDIN
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici in baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4 si ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici prevazut la alin. (1) se aplica ...

...cititi mai departe aici

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE DEPUNERE A DECLARAŢIILOR ON-LINE

Aceste instrucţiuni descriu etapele necesare pentru transmiterea prin Internet a declaraţiilor fiscale, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 858/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Se pot depune în acest mod următoarele declaraţii:

1.100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
2.101 Declaraţie privind impozitul pe profit
3.102 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale
4.103 Declaraţie privind accizele
5.120 Decont privind accizele
6.130 Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă
7.200 Declaraţie privind veniturile realizate
8.300 Decont de taxă pe valoarea adăugată
9.301 Decont special de taxă pe valoarea adăugată
10.390 Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri
11.710 Declaraţie rectificativă

ETAPELE PE SCURT


1. Obţineţi un certificat de semnătură electronică de la o firmă autorizată
2. Instalaţi programul Adobe Reader 8.2. sau Adobe Reader 9.3.
3. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completaţi-l (dvs. şi furnizorul certificatului) şi transmiteţi-l la ANAF (prin opţiunea înregistrare certificate calificate din modulul Declaraţii electronice).
4. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150).
5. Prezentaţi documentele necesare la orice unitate fiscală (împuternicirea, act identitate, formularul 150).
6. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal. După acest termen puteţi încerca să utilizaţi serviciul de depunere declaraţii chiar dacă nu aţi primit confirmarea pe mail. Dacă întampinaţi probleme, vă rugăm sa trimiteţi mesajul de eroare pe adresa de mail Admin.Portal@mfinante.ro
7. Descărcaţi formularele electronice de pe portalul ANAF.
8. Completaţi formularele de declaraţii.
9. Transmiteţi declaraţiile.
10.Examinaţi starea declaraţiilor transmise.


vineri, 8 iunie 2012

Prima zi la locul de muncă pentru un taximetrist.

In timpul unei curse, clientul il atinge pe şofer pe umăr să-i pună o întrebare. La atingere, şoferul de taxi a tresărit, a strigat, apoi a intrat în panică şi aproape a distrus taxiul. În cele din urmă şoferul a stabilit controlul masini şi a tras pe dreapta. Înca tremurand, se întoarce spre client să îşi ceara scuze.
Sofer: Îmi pare rău de ce sa întamplat dar este prima mea zi ca şofer de taxi.. În ultimii 20 de ani am condus un dric

miercuri, 6 iunie 2012

Documente necesare schimbare obiect activitate(cod CAEN)

sursa :www.onrc.ro
Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind modificarea obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu şi activitate principală, schimbarea domeniului şi activităţii principale)*:
1. Cererea de înregistrare (original);
2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor  acţionarilor/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv respectiv, hotărârea membrilor GIE, GEIE, cu sediul în România(original);
3. În cazul modificării obiectului de activitate al regiilor autonome, societăţilor cooperative şi organizaţiilor cooperatiste de credit, se vor depune, după caz:
- hotărârea consiliului de administraţie, aprobată de ministerul de resort, pentru RA de interes naţional, iar pentru RA de interes local, de autoritatea administraţiei publice locale (original);
- pentru societăţile cooperative hotărârea organului statutar (original);
- pentru organizaţiile cooperatiste de credit: hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori sau actul adiţional modificator cu viza organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul (original).
4. Actul constitutiv actualizat;
5. Dacă este cazul, certificatul de înregistrare şi anexa/anexele, în original*;
6. Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
- persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1);
- persoanele juridice îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitarveterinar,protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2), sau, după caz, declaraţia-tip (model 3);
7. Dacă este cazul:
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
8. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxe de registru;
- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV –a.

luni, 4 iunie 2012

Un altfel de cantec ....de pahar.La harpa (glass harp)

La harpa (glass harp)-Toccata and fugue in D minor-Bach-BWV 565

Seeking the Kingdom: Divine Liturgy Photograph

Seeking the Kingdom: Divine Liturgy Photograph: Această fotografie a fost realizată în timpul Sfintei Liturghii, la o Biserică Ortodoxă. Atât preoții, cât și cel care a făcut fotografia nu au văzut nimic deosebit. Abia când filmul a fost developat, a fost vizibilă Lumina Dumnezeiască din Sfântul Potir.

Scoaterea din gestiune a stocurilor fara miscare

Stocurile nevândute,expirate sau fără mişcare se scot din evidenţă numai după ce s-a făcut inventarierea.Conform prevederilor legale(rt. 2 alin. (1) din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin OMFP nr. 2.861/2009),inventarul se face, obligatoriu,cel puţin o dată pe an sau n cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în următoarele situaţii:
a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului, sau a altor organe prevăzute de lege;
b) ori de câte ori sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;
c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
d) cu prilejul reorganizării gestiunilor;
e) ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă majoră;
f) în alte cazuri prevăzute de lege.

duminică, 3 iunie 2012

Bijuterii handmade|Vanzare online

Thumbnail Screenshots by Thumbshots


Bijuterii, handmade, unicat, fimo, lut polimeric, cercei,bratari,brose,colier. 
Bijuterii handmade deosebite la preturi accesibile 
website si detalii la :countessdesign

sâmbătă, 2 iunie 2012

La proces....

Intr-un orasel de provincie, o bunicuta de treaba, vine la proces ca martor.
 Sprijinita in baston, se aseaza emotionata pe scaun, cauta in geanta,  isi scoate o batista pe care o plimba dintr-o mina in alta.
 Ca sa n-o intimideze, procurorul de caz, o ia cu blindete :
-D-na Ionescu! Ma cunoasteti? Va mai aduceti aminte de mine? Am locuit pe aceeasi strada.
Bunicuta se  uita cu atentie la el  si zice:
-Da, da! Cum sa nu... Te stiu,  sigur ca te stiu, de mic erai un neispravit si  un mincinos, iti  bati  nevasta ... urit  din  partea ta!... ai  copii  mari si nu te lasi de prostii!
In sala rumoare, chicoteli, lumea isi da coate.... Stupefiat , procurorul reuseste totusi sa ingaime:
-Dar pe avocatul apararii  il cunoasteti ?
-Da ...il stiu si pe el, toata  viata a fost o lepra, joaca carti, vorbeste pe la spate, da ...da ... tot orasul il stie ca are amante, una din ele e nevasta-ta. Nu stiu cum a ajuns avocat.
In sala de judecata, o tacere penibila, nici-o miscare, nimeni nu tuseste, toti asteapta urmarea. Judecatorul, palid, transpirat, ii cheama pe cei doi la bara si le spune:
-Daca indrazniti s-o intrebati pe baba de mine... v-am  spart!

vineri, 1 iunie 2012

Persoanele fizice platesc contributiile sociale,in zona in care sunt inregistrati

Potrivit art. V din OUG nr. 125/2011, incepand cu 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale la pensii si sanatate datorate de persoanele fizice va reveni Fiscului.
 Incepand cu 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice se vor achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora sunt luati in administrare contribuabilii, in conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscala al contribuabililor.