Google Website Translator Gadget

Se afișează postările cu eticheta asociatii proprietari. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta asociatii proprietari. Afișați toate postările

miercuri, 22 august 2018

modificare legii asociatiilo de proprietari

Noua Lege a Asociatiilor de Proprietari a fost publicata luni, in Monitorul Oficial si vine cu reguli mai stricte. Legea 196/2018, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor, are rolul de a inlocui Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

Proprietarii de firme stabilite in apartamente trebuie sa se informeze in privinta noilor reguli pentru ca pot risca amezi de pana la 10.000 lei. 

luni, 26 septembrie 2016

Ajutorul pentru încălzirea locuinței 2016

         Potrivit avocatnet,pentru a putea obține ajutorul, veniturile solicitanților trebuie să fie sub anumite niveluri stabilite prin OUG nr. 70/2011, ce sunt raportate la indicatorul social de referință (ISR - în valoare de 500 de lei). Astfel, în cazul energiei termice, ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 1,572 ISR (786 de lei) și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 2,164 ISR (1.082 de lei). Concret, cuantumul acoperit de autorități din costul de încălzire scade sau crește în funcție de venitul net mediu lunar.
În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 1,230 ISR (615 lei).
Solicitarea se face  ,anual până la data de 15 octombrie, acesta fiind termenul-limită de bază, potrivit OUG nr. 70/2011. Totuși, autoritățile acceptă și cererile depuse după această dată, în timpul sezonului rece, caz în care ajutorul se acordă fie începând cu luna depunerii cererii (dacă solicitarea se face până la data de 20 a lunii), fie începând cu luna următoare depunerii cererii (dacă solicitarea se face după data de 20 a lunii). Aici, important de precizat este că sezonul rece este reprezentat de perioada 1 noiembrie - 31 martie.
Citeste tot articolul aici

joi, 16 aprilie 2015

Propunere legislativa -Asociatiile de administratori ar putea angaja persoane fizice ca administratori in baza unei conventii civile. Dispar contractele de munca?

Pentru reducerea birocratiei la Asociatiile de locatari si reducerea costurilor,se propune posibilitatea angajarii pe baza conventiilor civile .

Persoanele fizice ar putea sa lucreze ca administratori de bloc in baza unei conventii civila. In mod concret, persoanele fizice ar putea lucra ca administratori de bloc in baza conventiilor civile incheiate cu asociatiile de proprietari, nu in baza contractelor individuale de munca, conform unui proiect de act normativ care se afla pe ordinea de zi a sedintelor Camerei Deputatilor.
"Incheierea de contracte de munca la o asociatia de proprietari presupune  ... 

.....Cititi mai departe Detalii

luni, 4 noiembrie 2013

Obligatii ale platitorului de venit, reprezentat de asociatiile de proprietari-conventii civile 2013

Baza legala: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificari si completari ulterioare
Conform art. 52 alin (1) lit. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificari si completari ulterioare, in privinta impozitului pe venit pentru conventiile civile se precizeaza ca platitorul de venit are obligatia retinerii si platii impozitului pe venit.
Cota de impozit este 10% sau 16% in functie de optiunea de impunere a venitului brut, care se exercita in scris in momentul incheierii fiecarui contract, astfel:
• retinerea si plata integrala a impozitului in procent de 16%, caz in care persoana fizica nu depune declaratie anuala de venit global pentru venitul din conventia civila;

luni, 11 martie 2013

Apartamentele cu datorii la intretinere se vand doar dupa achitarea obligatiilor


Directia Finantelor Publice Sibiu informeaza, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul institutiei ,ca apartamentele sau spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta pot fi vandute numai daca toate cotele de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari sunt achitate la zi., in conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
Notarii publici nu vor autentifica actele de instrainare fara o adeverinta din partea asociatiei de proprietari, care sa reprezinte dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari..Acest document trebuie eliberat in original sub semnatura presedintelui si a administratorului asociatiei de proprietari, cu precizarea numelui si prenumelui acestora si cu stampila asociatiei de proprietari.


joi, 22 martie 2012

Etapele constituirii asociatiei de proprietari

ETAPELE CONSTITUIRII UNEI ASOCIAŢII DE PROPRIETARI
1. Întrunirea proprietarilor pentru stabilirea acţiunilor necesare constituirii asociaţiei de proprietari;
2. Înscrierea proprietăţii în registrele de carte funciară sau, acolo unde acestea nu sunt constituite, în registrele de transcripţiuni imobiliare, la birourile de publicitate imobiliară ale judecătoriilor;
3. Organizarea şi desfăşurarea adunării generale de constituire a asociaţiei de proprietari;
4. Legalizarea statutului şi a acordului de asociere şi depunerea actelor de înregistrare a asociaţiei de proprietari la judecătorie,în vederea obţinerii sentinţei judecătoreşti de înfiinţare;
5. Comandarea ştampilelor;
6. Deschiderea contului la o societate bancară;
7. Înregistrarea la administraţia financiară;
8. Încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi edilitar-gospodăreşti (apă-canal, termoficare, gaz, electricitate, salubritate etc.);
9. Preluarea patrimoniului de către asociaţia de proprietari de la asociaţia de locatari.

marți, 13 septembrie 2011

Prelungirea termenelor legii 175/2010

        Persoanele cu restanţe la întreţinere ar putea fi scutite de la plata penalităţilor de întârziere până în iulie 2012, dacă veniturile lor nu depăşesc 1.000 de lei pe membru de familie, potrivit unei propuneri legislative de la Senat. În acelaşi timp, proiectul prevede şi amenzi substanţiale pentru asociaţiile de proprietari, furnizorii de utilităţi şi primăriile care nu vor respecta aceste dispoziţii.
        Proiectul de lege, aflat pe Ordinea de zi a Senatului pentru aprobarea procedurii de urgenţă, prelungeşte cu încă 12 luni aplicarea legii nr. 175/2010 care prevedea scutirea de la plata penalităţilor generate de întârzierile la plata întreţinerii.
        Citeste mai mult...

marți, 6 septembrie 2011

Ajutoarele la incalzire

          Trebuie să depuneţi formularele de cerere şi o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei până la sfârşitul lunii octombrie,fie individual, fie prin asociaţiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termică. Cererea şi declaraţia  vor fi puse la dispoziţia consumatorilor până, cel târziu, la debutul lunii octombrie. Până la finalul lunii noiembrie, consumatorii vor fi înştiinţaţi dacă beneficiază sau nu de ajutorul pentru încălzirea locuinţei.
        Ajutoarele de încălzire vor fi acordate persoanelor cu venituri de până la 786 lei pe membru de familie, în cazul familiilor, respectiv celor cu venituri de cel mult 1.082 lei, în cazul persoanelor singure.
Citeste mai mult

miercuri, 13 iulie 2011

Ghidul fiscal AP

1.Înregistrarea fiscală
 
            1.1.Depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală
Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are obligaţia să se înregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscală.
În cazul asociaţiilor de proprietari, constituite potrivit Legii nr. 230/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, codul de identificare fiscală va fi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală şi eliberării certificatului de înregistrare fiscală, asociaţiile de proprietari au obligaţia să depună la organul fiscal competent formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice,  asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.
Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, potrivit legii, a asocierii.
Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea declaraţiei de menţiuni, completând acelaşi formular 010, dar bifând căsuţa corespunzătoare menţiunilor.

            1.2.Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală
            Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei. În certificatul de înregistrare fiscală este înscris codul de identificare fiscală, ce va fi menţionat de asociaţie în cadrul documentelor elaborate.
Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală nu este supusă taxelor de timbru.
La încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscală, asociaţia are obligaţia de a preda organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală, odată cu depunerea declaraţiei de menţiuni.
 
            1.3.Obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a menţiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscală propriu.

            2.Conducerea evidenţelor fiscale
 
În vederea stabilirii stării de fapt şi a obligaţiilor fiscale de plată, asociaţiile de proprietari sunt obligate să conducă evidenţe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare. Evidenţele sunt ţinute în limba română şi în moneda naţională.
Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţe impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţia  de a calcula, de a reţine şi de a înregistra în evidenţele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele şi contribuţiile care se realizează prin stopaj la sursă.
Evidenţele vor fi păstrate la domiciliul fiscal al asociaţiei, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare.
Pentru exerciţiul financiar în curs evidenţele se păstrează  la domiciliul fiscal al contribuabililor.
            În cazul în care evidenţele contabile/fiscale  sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic, asociaţia este obligată să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.
Asociaţiile de proprietari sunt obligate să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate aferente activităţilor economice desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege.
Asociaţiile de proprietari sunt obligate să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege, achiziţionate numai de la unităţile stabilite prin normele legale în vigoare, şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.
Organul fiscal poate lua în considerare orice evidenţe relevante pentru impunere ţinute de contribuabil 
citeste mai mult

joi, 26 mai 2011

Fondul de rulment

     Se constituie pe baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari. Necesitatea constituirii acestuia este determinată de modul de întocmire a listei lunare de plată, termenul de plată a cotelor de contribuţie şi sistemul de penalizări al asociaţiei de proprietari şi al furnizorilor de servicii.  Fondul de rulment se calculează pentru fiecare proprietar în funcţie de numărul de persoane înregistrate în cartea de imobil şi de cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comună, după natura serviciului facturat (modul de repartizare a consumurilor aferente facturilor).

miercuri, 28 iulie 2010

Legea nr. 175/2010

Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 502, din 20 iulie 2010.

Art. I. — Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, se modifica dupa cum urmeaza:
— Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 13. — Veniturile obtinute din exploatarea proprietatii comune apartin asociatiei de proprietari. Aceste venituri alimenteaza fondurile speciale ale asociatiei de proprietari pentru reparatii si investitii cu privire la proprietatea comuna si nu se platesc proprietarilor. Lista acestor venituri, precum si cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial intr-un raport afisat la avizierul asociatiei de proprietari.”

vineri, 9 aprilie 2010

Ce obligatii au la Fisc asociatiile de proprietari?

Una din problemele des intalnite in cazul persoanelor care locuiesc la bloc vizeaza neplata datoriilor asociatiei la bugetul de stat, iar asta se intampla cel mai frecvent nu din vina proprietarilor, ci a administratorului, care uneori "uita" sa indeplineasca obligatiile fiscale prevazute de lege pentru asociatiile de proprietari. Astfel, proprietarii sunt expusi riscului de a plati amenzi insemnate, mai ales daca aceste obligatii fiscale nu sunt declarate.

Avocatnet.ro iti prezinta un ghid al obligatiilor fiscale pe care asociatia de proprietari trebuie sa le indeplineasca, astfel incat, in cazul in care blocul inregistreaza datorii la Fisc, sa stii cine poate fi tras la raspundere sau cum se pot preveni astfel de evenimente nefericite.

Inregistrarea fiscala

Depunerea declaratiei de inregistrare fiscala

Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal are obligatia sa se inregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscala. In cazul asociatiilor de proprietari, constituite potrivit Legii nr. 230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, codul de identificare fiscala va fi codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In vederea atribuirii codului de inregistrare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala, asociatiile de proprietari au obligatia sa depuna la organul fiscal competent formularul 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”. Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii, potrivit legii, a asocierii.

Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni.

Eliberarea certificatului de inregistrare fiscala

Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei. In certificatul de inregistrare fiscala se inscrie obligatoriu codul de identificare fiscala. Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala nu este supusa taxelor de timbru.

La incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, asociatia are obligatia de a preda organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, odata cu depunerea declaratiei de mentiuni.

Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente

Asociatiile de proprietari au obligatia de a mentiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscala propriu.

Conducerea evidentelor

In vederea stabilirii starii de fapt si a obligatiilor fiscale de plata, asociatiile de proprietari sunt obligate sa conduca evidentele contabile, potrivit actelor normative in vigoare. Evidentele contabile sunt tinute in limba romana si in moneda nationala.

Evidentele contabile si fiscale vor fi pastrate la domiciliul fiscal al asociatiei, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate, potrivit legii, sa presteze servicii de arhivare. In cazul in care evidentele contabile sunt tinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe langa datele arhivate in format electronic, asociatia este obligata sa pastreze si sa prezinte aplicatiile informatice cu ajutorul carora le-a generat.

Asociatiile de proprietari sunt obligate sa evidentieze veniturile realizate si cheltuielile efectuate aferente activitatilor economice desfasurate, prin intocmirea registrelor sau a oricaror alte documente prevazute de lege. Asociatiile de proprietari sunt obligate sa utilizeze pentru activitatea desfasurata documente primare si de evidenta contabila stabilite prin lege, achizitionate numai de la unitatile stabilite prin normele legale in vigoare, si sa completeze integral rubricile formularelor, corespunzator operatiunilor inregistrate.

Indeplinirea obligatiilor fiscale

Pentru indeplinirea obligatiilor fiscale de catre asociatiile de proprietari, se disting urmatoarele situatii:
1. Asociatia are angajati cu contract de munca
Obligatiile asociatiei constau in:
-Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Impozitul lunar pe venitul din salarii este un impozit final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre asociatie. Impozitul lunar se determina astfel:
a)pentru angajatii care au functia de baza la asociatie, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:
- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
- contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro;
b)pentru celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora (spre exemplu, in cazul indemnizatiilor, primelor si altor asemenea sume acordate membrilor alesi ai asociatiilor de proprietari/chiriasi);

Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

Acordarea deducerilor personale la functia de baza

Deducerea personala se acorda la functia de baza, pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, astfel:
- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 250 lei;
- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 350 lei;
- pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 450 lei;
- pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 550 lei;
- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 650 lei

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.000,01 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si sunt stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 19/ 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza incepand cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.
Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

Gestionarea fiselor fiscale

Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale.

Formularul 210 “Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii” se completeaza de catre angajatori pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora. Fisele fiscale se depun in format electronic, insotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat. Se foloseste programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Asociatia are obligatia sa completeze fisele fiscale, pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor, sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

Declararea obligatiilor privind impozitul pe veniturile din  salarii

Semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, asociatia depune formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, in care declara impozitul pe veniturile din salarii calculat, retinut pentru perioada de raportare.

Declararea obligatiilor la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor  speciale
Semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, asociatia depune formularul 102 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”, in care se inscriu toate obligatiile de plata la bugete respective ale asociatiei de proprietari.

Plata impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii

Asociatia are obligatia de a calcula si de a retine semestrial impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii, precum si de a le vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului expirat.

2. Asociatia incheie contracte/conventii potrivit Codului civil

Obligatiile asociatiei difera in functie de urmatoarele situatii:

Daca persoana fizica prestatoare de servicii, cu care se incheie contractul/ conventia in baza Codului civil, este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente:
-asociatia are obligatia sa retina la sursa impozitul reprezentand plati anticipate din impozitul anual, aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut;
-impozitul retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului expirat;
-asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului expirat, a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;
-asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, a formularului 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul retinut la sursa si virat la bugetul de stat. Se bifeaza casuta „Venituri din activitati independente desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil” de la cap.I Natura veniturilor.
Daca persoana fizica prestatoare de servicii, cu care se incheie contractul/ conventia in baza Codului civil, conform optiunii exercitate de catre aceasta, nu este persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati independente:
- optiunea de impunere a venitului brut cu o cota de 16% aplicata la venitul brut se exercita in scris de catre persoana fizica respectiva, in momentul incheierii fiecarei/fiecarui conventii/contract civil si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestei/acestui conventii/contract;
- impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre asociatie, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut; impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.
- impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut;
- asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare platii venitului, a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”;
- asociatia de proprietari are obligatia depunerii, pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat, a formularului 205 “Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul retinut la sursa si virat la bugetul de stat. Se bifeaza casuta „Alte venituri” de la cap.I Natura veniturilor.

3. Asociatia obtine venituri din activitati economice
Pot exista urmatoarele situatii:
Daca veniturile urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, atunci asociatia este scutita de la plata impozitului pe profit.
Daca aceste venituri nu sunt utilizate in scopurile aratate mai sus, atunci asociatiei ii revin urmatoarele obligatii :
- calculul impozitului pe profit realizat, conform evidentelor, in cota de 16%;
- depunerea, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului expirat, a formularului 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si efectuarea de plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent;
- depunerea, pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator, a “Declaratiei privind impozitul pe profit”- formular 101;
- plata, pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator, a impozitului pe profit anual.

Sanctiuni

Se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la 5.000 lei:
- nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni;
- neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege;
- neindeplinirea obligatiei inscrierii codului de identificare fiscala pe documentele emise;
- nerespectarea obligatiilor privind completarea si pastrarea fiselor fiscale.

marți, 30 martie 2010

Depunerea situaţiilor financiare anuale si alte obligatii la asoc proprietari

Depunerea situaţiilor financiare anuale

Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă trebuie să depună la compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie.
Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă dublă trebuie să depună bilanţ contabil, conform prevederilor legale, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Alte obligaţii

Asociaţiile de proprietari sunt scutite de la plata impozitului pe profit dacă veniturile obţinute din activităţi economice sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, conform art. 15 alin. (1) lit. h) din Codul Fiscal.
Dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile de mai sus asociaţiile de proprietari au următoarele obligaţii fiscale:
- să calculeze impozitul pe profitul realizat, conform evidenţelor, în cotă de 16% şi să-l vireze la bugetul de stat;
- să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat, formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
- să depună, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
- să plătească impozitul pe profit anual până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor anului expirat.

Sancţiuni

Se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 la 5.000 lei:
- nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni;
- neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege;
- neîndeplinirea obligaţiei de înscrie codul de înregistrare fiscală pe documentele emise;
- nerespectarea obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale.

Baza legală:
- Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/.2007;
- HGR nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/.2008;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/.2003; Art. 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941/.2003;
- OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70/2008.

via - finantevalcea.ro

Evidenta contabila la AP


Conducerea evidentelor contabile si fiscale la asociatiile de proprietari


Asociaţiile de proprietari au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în partidă dublă sau în partidă simplă, prin opţiune, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari.
Asociaţiile de proprietari organizează şi conduc contabilitatea în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Evidenţele contabile in cazul asociatiilor de proprietari sunt ţinute în limba română şi în moneda naţională.
Evidenţele contabile şi fiscale trebuie păstrate la domiciliul fiscal al asociaţiei sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate să presteze servicii de arhivare. În cazul în care evidenţele contabile sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic, asociaţia este obligată să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.

Asociaţiile de proprietari sunt obligate să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate eferente activităţilor economice desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror documente prevăzute de lege. Asociaţiile de proprietari sunt obligate să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege, şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.

Baza legală:
- Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/.2007;
- HGR nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/.2008;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/.2003; Art. 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941/.2003;
- OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70/2008.

via - finantevalcea.ro