Google Website Translator Gadget

duminică, 31 iulie 2011

Pestera cea mai mare din lume

          Mediafax ,citând daily mail,relatează despre Peştera Hang Son Doong, făcută cunoscută public în 2009, situată în jungla vietnameză . Această peşteră - mamut face parte dintr-o reţea de 150 de peşteri şi are  o lungime de peste 4 kilometri, 100 de metri lăţime şi 243 de metri înălţime.
          Trebuie precizat că aceste dimensiuni nu sunt finale ,deoarece speologii încă încearcă să îi găsească capătul.  Intrarea în peşteră a fost descoperită de un localnic Ho Khanh, în 1991,pe când conducea o echipă ,în calitate de ghid al unei expediţii,dar care s-a temut să intre din cauza şuieratului înspăimântător făcut de  râul din subteran.
         Fotografiile făcute în 2010 de către Carsten Peter arată că în interiorul peşterii se află chiar o junglă.Vezi video

sâmbătă, 30 iulie 2011

Slujitorul credincios şi înţelept

       "  În două dintre Evanghelii (Matei şi Luca) ni se oferă parabola slujitorului (robului) credincios şi înţelept. E vorba despre un om care, urmînd să plece pentru o perioadă de timp nedeterminată, îl pune pe unul dintre slujitorii săi, mai mare peste toţi ceilalţi, cu îndatorirea „să le dea hrană la timp“. Dacă îşi va face treaba conştiincios, slujitorul acesta va binemerita, la întoarcerea stăpînului, să fie pus „peste toate avuţiile sale“. Dacă nu, dacă se va comporta asemenea unui vătaf brutal şi se va lăsa ademenit de plăcerile şefiei, slujitorul va plăti cu viaţa şi cu sufletul (va fi „despicat în două“ – spune textul – şi azvîrlit în iad, laolaltă cu făţarnicii)."  Andrei Pleşu Dilema veche

Ordinul MFP nr. 2.359/2011

        Procentul de prefinantare a proiectelor din fonduri europene a fost diminuat de la 30% la 10%, potrivit unui ordin al Ministerului Finanţelor Publice, publicat recent în Monitorul Oficial. Specialiştii în domeniul fondurilor nerambursabile sunt de părere că măsură va face implementarea proiectelor mult mai anevoioasă şi că numai cei cu situaţie financiară bună vor mai depune cereri de finanţare.
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.359/2011 link

La cafea

        In faţa unui dozator de cafea un poliţist observă cum un tip introduce o fisă, apasă un buton; tipul îşi ia cafeaua şi pleacă.
Curios, poliţistul introduce şi el o fisă, apasă un buton şi-i cade cafeaua.
Foarte fericit acesta îşi schimbă toţi banii în fise şi începe să le introcuca în dozator..
Tot băga fisă, apasă pe buton, lua cafeaua,... o punea deoparte şi iar bagă o fisă, şi tot aşa în continuare.
La un moment dat un tip de la coadă ce se făcuse între timp îi spune:
- Hai dom'le, odată! Că m-am săturat de când stau aici.
La care poliţistul îi răspunde:
- Ce vrei bă, te oftici că am noroc şi câştig?

vineri, 29 iulie 2011

Antrepozit fiscal

          Definiţie :Antrepozitul fiscal reprezintă locul aflat sub controlul autorităţii fiscale competente (Ministerul Finanţelor Publice sau Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili sau direcţiile regionale vamale) unde produsele accizabile sunt produse, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim suspensiv de către antrepozitarul autorizat, în exerciţiul activităţii, în anumite condiţii prevăzute de Codul fiscal şi de normele aferente acestuia.
    

miercuri, 27 iulie 2011

Ordinul MFP nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 522, din 25 iulie 2011.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 5 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Sistemul simplificat de contabilitate, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin

(2) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate

(3) Reglementările contabile simplificate cuprind principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale simplificate, formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.

Art. 2. - (1) Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin

Legea nr. 279/2011

Legea nr. 279/2011* privind ucenicia la locul de muncă a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522, din 25 iulie 2011.

*) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11  octombrie 2005 şi a mai fost modificată şi completată prin:
— Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţara şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14 octombrie 2008, aprobată prin Legea nr. 55/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 7 aprilie 2009.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Ucenicia la locul de muncă reprezintă formarea profesională realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.

Art. 2. - Ucenicul este persoană fizică încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.

Art. 3. - (1) Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă
(2) Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă
(3) În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către un întreprinzător persoană fizică, în condiţiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul persoană fizică.

marți, 26 iulie 2011

Cont 332 -Servicii in curs de execuţie

Este un cont de activ care evidenţiază în debitul său valoarea la cost de producţie a lucrărilor nerecepţionate de beneficiar până la sfârşitul perioadei şi care se află în curs de execuţie .
    In credit se înregistrează scăderea de gestiune pe seama contului 712 “Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie”.
    Soldul debitor al contului reprezintă valoarea la cost de producţie a serviciilor în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.
nota este :
  332=712
scăderea din gestiune :
712=332

Precizare : Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, în cursul perioadei, cu veniturile realizate din operaţii de participaţie transferate coparticipantilor.
    La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere (121).
Conturile din grupa 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie"sunt bifuncţionale şi nu au sold întrucât ,acesta se transferă în cont 121

luni, 25 iulie 2011

TVA noţiuni generale .

        Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect aplicat asupra preţului de vânzare a bunurilor şi serviciilor pe circuitul acestora,de la producător(prestator) până la consumator(beneficiar ). Ea face parte din aceeaşi categorie cu accizele,taxele vamale şi alte impozite şi taxe ce se includ în preţuri .
        Fiecare operator economic vânzător  de mărfuri sau prestator  de servicii acţionează ca un colector de taxă în numele statului ,virând la buget diferenţa dintre tva totală a facturilor sau bonurilor fiscale emise şi  tva totală a facturilor primite de la furnizorii de bunuri şi servicii.

duminică, 24 iulie 2011

Banc bun

Într-una din zilele însorite ale lui ianuarie 2015, un bătrân se apropie de intrarea în Palatul Cotroceni. Se duce la ofiţerul de gardă şi îi spune:
- Aş vrea să intru să vorbesc cu preşedintele Băsescu.
Ofiţerul îl priveşte blând pe bătrân şi îi spune:
- Domnule, Băsescu nu mai este preşedinte şi, deci, nu mai are reşedinţa aici.
Bătrânul îi spune că e în regulă şi se îndepartează, încet, de intrarea în Palat.

sâmbătă, 23 iulie 2011

Reducerea perioadei de suspendare a permisuluii auto

        Permisul auto se supendă pe o perioadă de 30 până la 90 zile,în fubctie de gravitatea infracţiunii.
Această perioadă poate fi redusă ,cf art 104 cod rutier,dar nu mai puţin de 30 de zile ,dar pentru asta, este necesară susţinerea unui test de verificare a cunoştinţelor teoretice ,sub forma unui test grilă cu 15 întrebări din legislaţia rutieră . Trebuie să se răspundă corect la 13 întrebări ca să treci testul .
        Alte condiţii necesare pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului sunt :
  -  să fi obţinut permisul cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei;
  -  să NU fi beneficiat de reducerea perioadei de suspendare în ultimii trei ani de la data săvârşirii faptei;
  -  să NU ţi se fi suspendat dreptul de a conduce în ultimii doi ani de la data săvârşirii faptei.

marți, 19 iulie 2011

Munca temporară,in codul muncii

Definirea termenilor
     Agentul de muncă temporară este societatea comercială autorizată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, care pune provizoriu la dispoziţie utilizatorului personal calificat şi/sau necalificat pe care îl angajează şi îl salarizează în acest scop. Condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
    Salariatul temporar este persoana încadrată la un angajator agent de muncă temporară, pus la dispoziţie unui utilizator pe durata necesară în vederea îndeplinirii unor anumite sarcini precise şi cu caracter temporar
    Utilizatorul este angajatorul căruia agentul de muncă temporară îi pune la dispoziţie un salariat temporar pentru îndeplinirea unor anumite sarcini precise şi cu caracter temporar.
    Muncă prin agent de muncă temporară, denumită în continuare muncă temporară, este muncă prestată de un salariat temporar care, din dispoziţia agentului de muncă temporară, prestează muncă în favoarea unui utilizator.
    Un utilizator poate apela la agenţi de muncă temporară doar pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar,în următoarele cazuri :
a) pentru înlocuirea unui salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, pe durata suspendării; cu excepţia cazului în care contractul de muncă este  suspendat ca urmare a participai la grevă.
b) pentru prestarea unor activităţi cu caracter sezonier;
c) pentru prestarea unor activităţi specializate ori ocazionale.

Despre munca la domiciliu.

        Articolele 105,106,107 din Codul Muncii reglementează această categorie de raporturi de muncă . Conform acestor prevederi legale ,definirea ,drepturile şi obligaţiile acestor salariaţi sunt următoarele :
         Sunt consideraţi salariaţi cu muncă la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin.
Drepturile celor ce lucrează acasă sunt:
(1) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu muncă la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru.
(2) Salariatul cu muncă la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege şi prin contractele colective de muncă aplicabile salariaţilor al căror loc de muncă este la sediul angajatorului.
Drepturile angajatorului sunt :
(1) Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu muncă la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, conform programului cadru şi modalităţii concrete de realizare a controlului,stabilite expres în contractul individual de muncă încheiat între cele două părţi (art.105 alin 2 coroborat cu art 106 alin. 2 lit. b)
       Obligaţiile angajatoruliui sunt aceleaşi care le revin prin lege tuturor ,adugandu-se obligaţia de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.
       Obligaţiile celor ce lucrează la domiciliu sunt cele prevăzute prin lege pentru toţi salariaţii . Prin contractele colective de muncă se pot stabili şi alte condiţii specifice privind muncă la domiciliu,cf art 107 alin 2 .
        În codul muncii se prevede clar că angajările se fac doar pe baza contractului individual de muncă,în formă scrisă,având în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2), următoarele:
a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;
b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului.

luni, 18 iulie 2011

Se apropie termenul

Pentru urmatoarele declaratii :
-25 iulie 2011 -formular 100 -declaratia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat,cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2011.Şi pentru firmele suspendste sau fără activitate.Se completează cu valoarea zero
-25 iulie 2011 -formular 112, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidentă nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii iunie 2011.Termenul de depunere la ghişeu s-a prelungit până la 25 iulie .
-25 iulie 2011 -formular 300,decont tva, cu termen lunar/trimestrial/semestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II/semestrului I 2011. Şi pentru firmele suspendste sau fără activitate.Se completează cu valoarea zero .
-25 iulie 2011 - formular 301,decontul special de TVA  pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plată TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
-25 iulie 2011 -formular 104 pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate), pentru trimestrul II 2011.
-25 iulie 2011 -formular 394,declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, semestrul I.Firmele fără activitate sau suspendate nu depun .
-25 iulie 2011  -formular 208,pentru notarii publici ,declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, semestrul I.
-25 iulie 2011 - formular 225, declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise,pentru semestrul II 2011.
-25 iulie 2011  -formular 224,declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2011
Toate formularele se casesc la adresa www.anaf.ro 

sâmbătă, 16 iulie 2011

O poveste uimitoare

    Uimitorul bărbat care a trăit 250 de ani"
    Autor: MARIA TIMUC

    Acesta a fost titlul unui articol apărut în New York Times la data de 6 mai 1933, când ziarul anunţa moartea lui Li Ching Zuen, un vindecător chinez, născut în anul 1677. Documentele vremii atestau că guvernul chinez l-a felicitat cu ocazia împlinirii vârstei de 150 de ani, iar apoi la 200 de ani. "În momentul morţii sale arăta ca un bărbat de 50 de ani", aşa cum dovedeşte şi o fotografie făcută în anul 1927. "Vindecătorul acesta s-a alăturat armatei chineze la vârsta de 71 de ani ca instructor de arte marţiale şi consultant tactic", spune Susan Shumsky în cartea cu titlul "Ascensiunea - comuniunea cu maeştrii nemuritori şi cu fiinţele de lumină"(Ed. For You). Aceeaşi sursă citează descrierea uimitorului bărbat, făcută de generalul Yang Shen într-un raport militar, intitulat "O relatare reală referitoare la un bătrân în vârstă de 250 de ani, purtător de noroc": "Se poate deplasa foarte rapid prin munţi, deşi are aproape 250 de ani.(...) La o singură masă consumă trei farfurii de orez, pui şi alte tipuri de carne". Secretul vieţii lungi, descris chiar de Li Ching Zuen, este acesta; "Omul trebuie să aibă inima liniştită, să rămână la fel de calm ca o broască ţestoasă, să meargă la fel de sprinţar ca un porumbel şi să doarmă la fel de adânc ca un câine".

vineri, 15 iulie 2011

Vor scadea doanzile la creditele in lei ?

       Îmi pun această întrebare,întrucât Guvernatorul BNR,Mugur Isărescu a declarat la un seminar pe tema inflaţiei:""Mă aştept că dobânzile la credite în lei, atât pentru populaţie, cât şi pentru companii, să scadă spre nivelul nostru în perioada următoare, dacă vor avea încredere",declaraţie preluată de Mediafax.
        El a arătat că băncile comerciale menţin dobânzile la lei pe piaţa monetară la un nivel dublu faţă de raţă de politică monetară, care în prezent se situează la 6,25%, din cauză  că băncile nu au avut încredere în trecerea impasului cu inflaţia ridicată. Pe de-o parte, pentru că nu au avut încredere în trecerea acestui impas cu inflaţia şi,pe de altă parte,pentru că nu avem încă o piaţă care să se lege foarte bine, iar bancherii se fragmentează între dânşii
     

miercuri, 13 iulie 2011

Ghidul fiscal AP

1.Înregistrarea fiscală
 
            1.1.Depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală
Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are obligaţia să se înregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscală.
În cazul asociaţiilor de proprietari, constituite potrivit Legii nr. 230/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, codul de identificare fiscală va fi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală şi eliberării certificatului de înregistrare fiscală, asociaţiile de proprietari au obligaţia să depună la organul fiscal competent formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice,  asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.
Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, potrivit legii, a asocierii.
Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea declaraţiei de menţiuni, completând acelaşi formular 010, dar bifând căsuţa corespunzătoare menţiunilor.

            1.2.Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală
            Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei. În certificatul de înregistrare fiscală este înscris codul de identificare fiscală, ce va fi menţionat de asociaţie în cadrul documentelor elaborate.
Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală nu este supusă taxelor de timbru.
La încetarea condiţiilor care au generat înregistrarea fiscală, asociaţia are obligaţia de a preda organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală, odată cu depunerea declaraţiei de menţiuni.
 
            1.3.Obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente
Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a menţiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscală propriu.

            2.Conducerea evidenţelor fiscale
 
În vederea stabilirii stării de fapt şi a obligaţiilor fiscale de plată, asociaţiile de proprietari sunt obligate să conducă evidenţe fiscale, potrivit actelor normative în vigoare. Evidenţele sunt ţinute în limba română şi în moneda naţională.
Asociaţiile de proprietari au obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţe impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţia  de a calcula, de a reţine şi de a înregistra în evidenţele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele şi contribuţiile care se realizează prin stopaj la sursă.
Evidenţele vor fi păstrate la domiciliul fiscal al asociaţiei, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare.
Pentru exerciţiul financiar în curs evidenţele se păstrează  la domiciliul fiscal al contribuabililor.
            În cazul în care evidenţele contabile/fiscale  sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic, asociaţia este obligată să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.
Asociaţiile de proprietari sunt obligate să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate aferente activităţilor economice desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror alte documente prevăzute de lege.
Asociaţiile de proprietari sunt obligate să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege, achiziţionate numai de la unităţile stabilite prin normele legale în vigoare, şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.
Organul fiscal poate lua în considerare orice evidenţe relevante pentru impunere ţinute de contribuabil 
citeste mai mult

marți, 12 iulie 2011

Despre contractul de munca ,de la ITM

Prin noul cod al muncii:
- se instituie obligaţia încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă ca o cerinţă ad validitatem (pentru validitate are înţelesul ca o condiţie de formă a unui act juridic este prevăzută de lege pentru însăşi validitatea actului)

- dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanţă individuală şi obligaţia corelativă a acestuia de a informa salariatul cu privire la criteriile de evaluare a activităţii profesionale;
- obligaţia legală expresă a angajatorului de a informa salariatul cu privire la fişa postului;
- perioada de probă vă putea avea o durată de maximum 90 de zile calendaristice în cazul funcţiilor de execuţie şi 120 de zile calendaristice pentru funcţii de conducere, iar perioada maximă în care se pot face angajări succesive de probă este de 12 luni;
- pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni de la debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu ;
- pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia;
- delegarea salariatului va putea fi dispusă pentru perioade succesive de maximum 60 de zile,
- după consultări cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, angajatorul confruntat cu reducerea temporară a activităţii va putea, în anumite condiţii, reduce programul de lucru de la 5 la 4 zile, cu reducerea corespunzătoare a salariului;
- perioada de preaviz este de 20 de zile lucrătoare în cazul concedierii pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului;
- termenul de preaviz în cazul demisiei este de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie şi 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de conducere, sau conform clauzelor din contractul individual de muncă dacă s-a negociat altfel;

Inscrierea unei firme la ITM.Documente necesare.

        Pentru înregistrarea contractelor individuale de muncă la I.T.M.Bucureşti angajatorii   se vor adresa şefului de birou al sectorului în raza căruia se află sediul social al societăţii, prezentând un biblioraft care să cuprindă următoarele documente:
-actele constitutive ale societăţii ( certificatul de înregistrare, actul constitutiv şi cererea de înscriere de mentiuni- după caz, hotărârea judecătorească) în copie şi în original;
*actele originale se vor restitui după verificare;
-contractul individual de muncă încheiat în trei(doua) exemplare care trebuie să conţină cel puţin clauzele minime prevăzute de modelul-cadru al contractului individual de muncă aprobat prin Ordinul M.M.S.S.
-carnetul de muncă al salariatului care urmează a fi încadrat în muncă;(nu mai este cazul )

Comunicat ITM

        Începând cu 14.06.2011 este activă linia telefonică gratuită pentru sesizări privind munca fără forme legale.Numărul de telefon este:  0800868622 apelabil doar din reţelele fixe de telefonie.Serviciul funcţionează de luni până vineri între orele 8.30- 16-30.Comunicatul ITM poate fi consultat aici
         Tot ITM anunţă că puteţi plăti comisionul datorat ITM în contul RO92TREZ7045032XXX008162,deschis la Trezoreria Statului Sector 4 Bucureşti

luni, 11 iulie 2011

Schimbarea administratorului firmei,formalitati

        Schimbarea administratorului unei firme se înregistrează la Registrul Comerţului şi presupune următoarele etape :
1.Întrunirea AGA care elaborează Hotărârea prin care se înlocuieşte administratorul.E suficientă decizia, în cazul asociatului unic .
2.Modificarea actului constitutiv al societăţii (statut)la articolul privind administratorul,prin act adiţional,autentificat la notariat.
        Apoi, la ONRC,se depun următoarele documente :
a) Cerere de înregistrare (original);-site ONRC
b) Actul modificator al actului constitutiv: hotărârea adunării generale a asociaţilor / decizia asociatului unic sau actul adiţional la actul constitutiv) (original);
c) Actul constitutiv actualizat(autentificat)
d) Declaraţiile date pe proprie răspundere de către noul administrator din care să rezulte că acceptă numirea şi că îndeplineşte condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi (original);
e) Actele de identitate ale noului administrator (copie certificată);
f) Certificatele de cazier fiscal. Acesta se obţine de către Reg .Comerţului care taxează acest serviciu ,primind de la ANAF formatul electronic al cazierului .
g)Specimenul de semnătură ale administratorului care se dă la registrul comerţului în faţa unei persoane competente - director, persoana desemnată, alt funcţionar căruia i s-a delegat această atribuţie – gratuit, pe un formular tipizat, sau în formă autentică la notar

duminică, 10 iulie 2011

Despre bac ,cu un zambet

La un BAC se prezintă elevi cu diferite pregătiri. Intră primul foarte pregătit şi iese radios: - Cum a fost? îl întreabă ceilalţi. - E… ca între profesori… - Adică…? - Ei întrebau, eu răspundeam, ne completam… Intră al doilea şi la ieşire aceeaşi întrebare: - Cum a fost? - Ca de la profesori la elev… ei întrebau, eu răspundeam, mă mai ajutau ei… Intră al treilea… şi la ieşire: - Cum a fost? - E… cum să fie… ca între popi… - Cum aşa? - Păi ei întrebau, eu îmi făceam cruce, eu răspundeam, îşi făceau ei cruce.


La examenul oral la BAC un elev ia un bilet – nu ştie. Ia altul – iarăşi nu ştie. Al treilea – de asemenea…Şi aşa al patrulea, al cincilea… Profesorul îl opreşte şi îi dă notă “5?. Ceilalţi elevi se revoltă: - Pentru ce? - Cum pentru ce? După cum caută, înseamnă ca ştie ceva…

sâmbătă, 9 iulie 2011

Calendarul sesiunii a doua bac 2011

Sesiunea august-septembrie bacalaureat 2011
Calendarul este :
-între 11 şi 15 august -inscrieirea candidatilor pentru această sesiune
- 22-23 august -evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală la limba româna
-22-24august -evaluarea competenţelor de comunicare la limbă maternă,
-23-24 august--evaluarea competenţelor de comunicare la limbă de circulaţie internaţională
-25-26 august-evaluarea competenţelor digitale.

Cornel Fugaru,internat

Cornel Fugaru
      Internat în urmă cu trei zile după ce a primit diagnosticul de cu cancer generalizat, Fugaru a început de urgenţă tratamentul cu citostatice, care se pare că dă rezultate încurajatoare, deşi medicii preferă să nu se pronunţe în legătură cu şansele bolnavului. Cunoscutul compozitor s-a mai luptat cu această boală în urmă cu 8 ani şi a biruit-o.
        În vârstă de 70 de ani ,Cornel Fugaru a fondat şi a condus formaţia SINCRON din Bucureşti (1964 – 1978),a compus muzică uşoară (AM SCRIS NUMELE TĂU, SUNTEM OAMENI,TE VOI IUBI ,etc) şi muzică de film (OPT MINUTE DE VIS , OPT EXERCIŢII PE 625 LINII , film TV; ÎMPUŞCĂTURI PE PORTATIV etc) şi a colaborat cu :Adrian Enache,Monica Anghel,Angela Similea,Corina Chiriac şi mulţi alţi interpreţi cunoscuţi .

J.R.se întoarce !

Larry Hagman-J.R.Ewing
        Un remake al celebrului serial "Dallas", care a rulat pe posturile de televiziune din 1978 şi până în 1991, va intra pe micile ecrane în vara anului viitor.El  va fi finanţat şi turnat de canalul TNT care a comandat deja producţia primelor 10 episoade. Episodul pilot se bazează pe scenariul Cynthiei Cidre,cunoscută pentru scenariul filmului 'The Mambo Kings'
        Distribuţia este alcătuită din : Jesse Metcalfe, Jordana Brewster, Brenda Strong, Josh Henderson şi Julie Gonzalo, alături de "veteranii" Larry Hagman - care a interpretat rolul lui J.R. Ewing -, Linda Gray şi Patrick Duffy.
Sursa: mediafax.ro

vineri, 8 iulie 2011

Un pic despre bac.....

        Pentru că, în această săptămână ,am fost intoxicat cu subiectul "dezastrului"de la bacalaureat,m-am hotărât să scriu şi eu ceva pe subiect . Oameni buni,nu e gaură-n cer că nu s-a luat bac-ul,se dă şi în toamnă .Asta una .A doua,de ce ne oripilăm, dacă ăsta e nivelul de acum ? Poate se trezesc şi părinţii şi elevii şi conştientizează că ăsta e adevărul .
       Din tot ce s-a spus şi scris ,achiesez cu cele scrise de CTP în gândul.info citeşte aici si aici
PS :Sper că de acum vor ajunge studenţi doar cei cu adevărat pregătiţi şi înzestraţi ,să creştem calitatea în detrimentul cantităţii.

În atenția firmelor cu cifră de afaceri de peste 35.000 euro

        Potrivit OMFP nr. 2234/2011 contribuabilii persoane juridice care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri de peste 35.000 euro, au obligaţia să depună „Raportările contabile la 30.06.2011”. Conversia se face prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului precedent, respectiv 4,2848 lei.
        Raportările contabile la 30.06.2011 se depun la unităţile teritoriale ale MFP până cel mai târziu la data de 16.08.2011 pe suport magnetic, împreună cu raportul contabil listat, semnat şi stampilat potrivit legii. Nedepunerea raportărilor contabile la 30.06.2011 se sancţionează conform art. 42 din Legea nr.82/1991 – Legea contabilităţii.
        Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare şi până la 30.06.2011 şi cei care în tot semestru I 2011 s-au aflat în inactivitate temporară sau în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30.06.2011.
Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2011, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (2) din ordin  se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent. Aşadar ,firmele care la 31 dec 2010 au înregistrat o cifră de afaceri <35.000 euro,respectiv 149968 lei, precum şi cele înfiinţate în 2011 nu vor depune raportări la 30.06.2011 .Biletele de intrare ,regim juridic.

Regimul juridic al biletelor de intrare

        Biletele de intrare necesare pentru încasarea taxei de acces sunt formulare cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, fiind produse cu elemente de securizare împotriva falsificării şi contrafacerii.
Producerea acestor bilete de intrare se realizează de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” SA.
        Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să facă dovadă că deţin licenţa de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţie de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor sau pentru jocuri de noroc tip slot-machine, odată cu solicitarea pentru tipărirea biletelor de intrare.
        Tipărirea biletelor de intrare se face în urma unei comenzi scrise a organizatorului de jocuri de noroc către CN „Imprimeria Naţională” SA, formularul de comandă fiind, de asemenea, document tip produs de CN „Imprimeria Naţională” SA cu elemente de securizare împotriva falsificării şi contrafacerii.
     

miercuri, 6 iulie 2011

Se confisca averile ilicite ?

         Mediafax relatează că Guvernul a aprobat proiectul de lege care modifică actualul Cod Penal, astfel încât confiscarea extinsă a averii să fie reglementată prin lege,acesta urmând să fie înaintat Parlamentului.Extinderea se referă la persoanele sancţionate(deja condamnate-cum precizează ministrul justiţiei ) pentru infracţiuni cu o pedeapsă cu închisoarea mai mare de cinci ani ,care vor fi obligate să dovedească faptul că averea deţinută are un caracter licit,partea de avere pentru care nu există documente doveditoare,putând fi confiscată .
        Printre infracţiunile luate în calcul se află şi cele legate de acte de corupţie, evaziune fiscală sau alte infracţiuni economico-financiare.
     

sâmbătă, 2 iulie 2011

Cura cu fier

Soţul, tot roşu şi transpirat,calcă rufe şi o`ntreaba pe nevastă-sa:
- Dragă eşti sigură că asta e cura cu fier pe care mi-a prescris-o medicul????

vineri, 1 iulie 2011

Declaratii fiscale cu termen in iulie 2011

  -7 iulie 2011- formular 092 Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna iunie 2011 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.
-10  iulie 2011 -formular 010 . Declaraţie de menţiuni ,vector fiscal .Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeană - 3,3817 lei)
-10  iulie 2011 -formular 070, declaraţie care se va depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE - 3,3817 lei),
-10  iulie 2011 -formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE - 3,3817 lei).
-15 iulie 2011 -formular 390 VIES  declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna iunie 2011.
-25 iulie 2011 -formular 100 -declaratia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat,cu termen lunar/trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2011

Legea 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. — Prin prezenta lege se reglementează condiţiile de exercitare a activităţii contractuale de comercializare a produselor alimentare.
Art. 2. — (1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară relaţii comerciale cu produse alimentare.

Banc...

- Mămico, mămico, am văzut cocoşul pe găină de zece ori azi dimineaţă!
- Du-te şi spune-i lui tăticu, el o să înţeleagă...
- Tăticule, mi-a zis mămica să îţi spun că am văzut cocoşul pe găină de zece ori azi dimineaţă!
- De zece ori cu aceeaşi găină, dragul meu?
- Nu!
- Atunci du-te şi spune-i lui mămica, ea o să înţeleagă!