Google Website Translator Gadget

joi, 29 octombrie 2015

Contul 652 "Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător"

Cu ajutorul acestui cont ,de activ,se ține evidența cheltuielilor cu protecția mediului înconjurător, aferente perioadei.
    În debitul contului 652 "Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător" se înregistrează:
    ‐ taxele de mediu achitate (5121);
    ‐ certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziționate (401);
    ‐ cheltuielile efectuate în avans, aferente exercițiului în curs (471). Nu prezinta sold si se inchide in contul 121

602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu materialele consumabile , ce participa sau ajuta la desfasurarea procesului de productie sau, in general, de exploatare, fara a se regasi in produsul finit.Acestea sunt materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje etc.
    În debitul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se înregistrează:
    ‐ valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, constatate lipsă
la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum  şi a celor aflate la terți  şi a diferențelor de preț nefavorabile aferente (302, 308, 351);
    ‐  valoarea la preț  de înregistrare a materialelor consumabile aprovizionate, în cazul folosirii
metodei inventarului intermitent (401);
    ‐ sume clarificate trecute pe cheltuieli (473);
    ‐ valoarea materialelor consumabile achitate din avansuri de trezorerie (542).

Contabilitatea produselor finite

Daca produselel finite se vand in magazinele proprii ,facem inregistrarea

1. 371=345
371=378
371        4428
2.Receptia produselor finite se face lapret prestabilit si facem inregistrarea

345=711
3.Diferenta dintre pretul prestabilit si costul efectiv se inregistreaza astfel:
-favorabila 348=711
-nefavorabila 711=348

4.Vanzarea produselor se inregistreaza asfel:
4111= 701
4111=4427

miercuri, 21 octombrie 2015

De la 1 ianuarie 2016 devine obligatorie analiza riscurilor bunurilor detinuta de firme .

           De la 1 ianuarie 2016, toate firmele din Romania, care detin bunuri,sunt obligate sa efectueze o analiza a riscurilor ,pentru a nu fi amendate cu sume cuprinse intre 5000-10000 lei. Aceasta implica, de la data prevazuta , contactarea un evaluator care sa realizeze contra cost analiza de risc la securitate fizica. Este vorba despre auditarea punctelor de lucru si a sediilor de societati comerciale in vederea statutarii masurilor de securitate existente la fata locului si confruntate cu prevederile (grilele de masuri).
         Noua obligatie revine firmelor  care au in proprietate marfuri,:sedii,depozite,mijloace fixe, utilaje,linii de productie etc.
Cadrul legislativ complet clic aici

vineri, 16 octombrie 2015

contabilitate pe intelesul tuturor

Bazele contabilităţii

1. Ce este contul contabil ?

Acesta este mijlocul principal de urmărire a mişcării elementelor patrimoniului unui operator economic . Structura patrimonială este compusă din activ şi pasiv .
Contul conţine :
a)denumire ,proprie fiecărui element de patrimoniu
b)funcţie ,poate fi : cont de activ sau de pasiv
c) sfera de cuprindere:
- sintetice grupează elementele patrimoniale după caracteristicile generale ale acestora
-analitice sunt folosite pentru a reflecta trăsăturile specifice ale elementelor patrimoniale ex: contul " FURNIZORI" se poate de dezvolta pe fiecare furnizor în parte.

Regulă SUMA SOLDURILOR CONTURILOR ANALITICE= SOLDUL CONTULUI SINTETIC

Mişcările(rulajele) care au loc se reflectă în debitul şi creditul contului
Soldul contului reprezintă diferenţa dintre rulajele totale debitoare şi rulajele totale creditoare
Debitul şi creditul contului: sunt cele două părţi ale contului prin care  se urmăresc modificările de sens contrar, soldul iniţial şi cel final. În cele două părţi ale contului se înscriu distinct sumele care reprezintă intrări sau majorări, de cele care reprezintă ieşiri sau reduceri. Convenţional debitul se notează cu D şi creditul cu C. Sumele înscrise în debit se numesc sume debitoare şi cele ce se înscriu în credit se numesc sume creditoare.A debita un cont înseamnă a înscrie o sumă în debitul său. A credita un cont înseamnă a înscrie o sumă în creditul  lui.. Pentru conturile de activ în debit se înregistrează intrările elementului patrimonial sau majorările iar în credit ieşirile sau reducerile. La conturile de pasiv situaţia se prezintă invers. Mişcările elementelor de patrimoniu (intrări,majorări,scăderi,ieşiri )  se numesc RULAJE  debitoare sau creditoare,in funcţie de elementul contului in care se produce modificarea .

joi, 15 octombrie 2015

Cont 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

Cont 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"este un cont de active prin care tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe  si varsaminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
Debit
 ‐ taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila prin aplicarea proratei (cont 4426)
 ‐  taxa pe valoarea adaugata  colectata aferenta bunurilor  si serviciilor folosite in scop personal, predate cu titlu gratuit care depasesc limitele prevazute de lege, cea aferenta  lipsurilor peste normele legale, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura  ( cont 4427)

Contul 347 Produse agricole

          Ca orice cont ce urmareste miscarea unor elemente stocabile,acesta este un cont de activ prin care se tine evidenta produselor agricole.
In DEBIT se inregistreaza :
-intrarile produselor agricole ,la valoare inregistrarii lor in gestiune si plusurile de inventar ( cont 711)
- valoarea la pret de înregistrare a produselor agricole aduse de la terti (354, 401)

In CREDIT se inregistreaza:

-iesirea produselor agricole vandute si lipsurile de inventar (711)
– valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole transferate in magazinele de vanzare proprii (371);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole retinute pentru a fi utilizate in aceeasi unitate (301, 302);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (421);
– valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole trimise la terti (354);
– valoarea produselor agricole donate sau distruse prin calamitati (658).

Soldul debitor al  contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole existente in stoc la sfarsitul perioadei.
Acest cont a fost introdus prin Ordinul 1802 din 2014Din 2016,sunt obligatorii casele de marcat cu jurnal electronic

Conform OUG 91/2014, va fi obligatorie utilizarea caselor de marcat cu jurnal electronic,dupa cum urmeaza:

- marii contribuabili vor utiliza noile aparate incepand cu data de 1 octombrie 2016
-contribuabilii mijlocii ,incepand din 1 ianuarie 2017
-contribuabilii mici ,vor folosii noile case de marcat din mai 2017
De asemenea ,ordonanta prevede conectarea noilor dispozitive la un sistem de supraveghere si monitorizare, pentru transmiterea datelor catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).cu scopul intocmirii ,de catre fisc,a unui registru national de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judete si in sectoarele municipiului Bucuresti.
Nerespectarea termenelor de mai sus se sanctioneaza cu amenda de 9000 lei

luni, 12 octombrie 2015

OUG 91/2014 care modifica OUG 28/1999 privind casa de marcat

(1) Operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevazuti la alin. (1), denumiti in continuare utilizatori, au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le inmâneze clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor elibera acestora si factura.
(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin distribuitor autorizat se intelege operatorul economic pe numele caruia a fost eliberata autorizatia prevazuta la art. 5 alin. (2).
(4) In baza autorizatiei de distributie, distribuitorul are dreptul de a comercializa, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevazuti in autorizatie, denumiti in continuare unitati acreditate pentru comercializare, aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obtinut autorizatia prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Distribuitorul autorizat are obligatia sa asigure service-ul, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevazuti in autorizatie, denumiti in continuare unitati acreditate pentru service, atât pentru aparatele comercializate in mod direct, cât si pentru cele comercializate prin intermediul unitatilor acreditate pentru comercializare.
(6) Distribuitor autorizat poate fi producatorul, importatorul sau persoana juridica româna care achizitioneaza din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale. In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligati ca, in momentul constatarii defectiunii, sa anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, dupa caz, unitatea acreditata pentru service a acestui distribuitor autorizat.
(7) O unitate este acreditata daca se afla pe lista unitatilor propuse pentru acreditare pentru comercializarea si/sau service-ul unui aparat de marcat electronic fiscal, iar aceasta lista a fost acceptata de Comisie si a fost cuprinsa in autorizatie potrivit prezentei ordonante de urgenta.
(8) Pâna la repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru special, intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita chitante, in conditiile legii, pentru respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientului. Obligatia privind inregistrarea operatiunilor efectuate intr-un registru special nu se aplica operatorilor economici care desfasoara activitatea de transport in regim de taxi.
(9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale si de a emite bonuri fiscale cu acestea, sa inmâneze clientilor documente care atesta plata contravalorii bunurilor achizitionate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (8).
(10) In cazul in care operatorii economici prevazuti la alin. (1) nu inmâneaza clientului bonul fiscal sau inmâneaza un alt document decât bonul fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (8), clientul este obligat sa solicite operatorului economic inmânarea bonului fiscal.
(11) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa afiseze la loc vizibil un anunt detaliat de atentionare a clientilor cu privire la obligatia respectarii dispozitiilor prevazute la alin. (9) si (10)."
2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"

joi, 8 octombrie 2015

De gustibus non est disputandum.

         De gustibus non est disputandum. spune un proverb latin.Iata la ce se uita romanii.Degeaba difuzezi capodopere la telecinemateca,la TVR (Vertigo) de Hitchcock,sau documentare interesante pe alte canale .Woowbiz e pe primul loc la audiente .Asa spune paginademedia.ro Asadar,iata ce vor telespectatorii sa vada . Avelo Bahtalo !

miercuri, 7 octombrie 2015

Veniturile neimpozabile conform codului fiscal in vigoare

Anumite articole ( art. 20,42,55,65,68,72 ,77 )    din codul fiscal se refera la veniturile din salarii, veniturile din dividende si investitii,veniturile din pensii,venituri din jocuri de noroc s.a.m.d. care nu se supun impozitului pe venit sau nu se iau in calcul la stabilirea impozitului pe profit. Iata prevederile acestora .

 Venituri neimpozabile
    ART. 20
    Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:
    a) dividendele primite de la o persoana juridica romana;
    b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor emise pe termen lung, efectuata potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionarii, a retragerii, a lichidarii investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;
 c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, precum si veniturile din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere pentru care nu s-a acordat deducere;
   d) veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.
    e) in perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. In aceeasi perioada, cheltuielile reprezentand valoarea de inregistrare a acestor titluri de participare, precum si cheltuielile inregistrate cu ocazia desfasurarii operatiunilor de tranzactionare reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.