Google Website Translator Gadget

vineri, 28 octombrie 2011

Itzic...

Dl.. Itzic o sună pe dna Goldstein:
- Alo, sărut-mâna, ce mai faceţi?
- Ce să fac, sunt singură, soţul e pe teren de-o lună ...
- Atunci poate îmi permiteţi să trec pe la dvs., bem o cafeluţă, facem amor ...
- Vai, domnule Itzic, credeţi că sunt curvă?
- Da' cine a pomenit de bani?

Documente cerute la inspectia fiscala

Specialistii Deloitte enumera documentele pe care trebuie sa le pregatiti (in functie de caz) pentru o inspectie fiscala:

 • Registrul de Evidenta Fiscala (reglementat de Ordinul Ministerului Finantelor nr.870/2005). 
 • Documente justificative pentru serviciile primite de catre societate;
 • Documente pentru cheltuielile efectuate in scopul promovarii vanzarilor (politica comerciala, politica campaniei promotionale, decizii interne);
 • Documente aferente urmatoarelor situatii:
  • lipsuri de la inventar (decizii interne, note contabile, etc.);
  • pierderi tehnologice (decizii interne, decizii ale organelor abilitate pentru stabilirea normelor de consum, detalii tehnice ale utilajelor, etc.);
  • casarea mijloacelor fixe (decizii interne, note contabile, etc.);
  • reduceri comerciale si discounturi (politicile aplicate, contracte, etc.);
  • sponsorizari (politici interne privind activitatea de sponsorizare).
 • Certificatele de rezidenta fiscala ale beneficiarilor de venituri (sa fie conforme cu cerintele legislatiei nationale);
 • Documente justificative pentru cheltuielile estimate inregistrate in perioadele fiscale verificate (contracte, ordine de cumparare);
 • Documentele care au legatura cu amortizarea mijloacelor fixe (Registrul mijloacelor fixe, procese verbale de punere in functiune);
 • Dosarul preturilor de transfer;
 • Documente ce justifica dreptul de deducere;
 • Documente ce atesta scutirea de TVA;
 • Corelatii intre balante, jurnale de TVA si declaratii de TVA;
 • Documentul care atesta plata TVA catre bugetul de stat;
 • Documente din care sa rezulte calitatea beneficiarilor in cazul serviciilor intracomunitare, sediul activitatii/sedii fixe ale beneficiarilor serviciilor.                  
Sursa aici

Ordinul nr. 3.347/2011

        ANAF a emis Ordinul nr. 3.347/2011 care priveşte aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 78 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
         Pe perioada cât contribuabilii sunt declaraţi inactivi le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.
Alte prevederi
- contribuabililor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data de întâi a lunii următoare comunicării deciziei de declarare în inactivitate.
- în cazul reactivării ,contribuabilii sunt  obligaţi să a solicite organului fiscal competent înregistrarea în scopuri de TVA. Data înregistrării în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data reactivării.
- registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi se organizează la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 7.  Acesta este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea „Informaţii publice”.

CLICK AICI pentru Ordinul ANAF Nr. 3.347 /2011

miercuri, 26 octombrie 2011

Modificari drepturi autor,de la ANAF

COMUNICAT DE PRESĂ


       Începând de anul viitor, contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, impuşi pe bază de norme de venit, vor putea opta pentru determinarea venitului net în sistem real, în baza contabilităţii în partidă simplă, potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal.
Astfel, Declaraţia 220 cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real, trebuie completată şi depusă la organul fiscal în a cărei raza teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul.
Până acum, aceşti contribuabili puteau solicita determinarea venitului net în sistem real printr-o cerere de opţiune care trebuia completată şi depusă la organul fiscal competent.

marți, 25 octombrie 2011

Editorial CTP de ziua Regelui

"Dl. Băsescu nu găseşte decât măgării la adresa regelui Mihai, a preşedintelui Iliescu, a preşedintelui Constantinescu, conducători ai unei Românii democratice - dacă ar avea la dispoziţie condiţiile şi aparatul de propagandă al regimului comunist, i-ar şterge din istorie. Singurul pentru care are cuvinte de laudă este N. Ceauşescu, un dictator care a supus exterminării propriul popor." 
citeste tot aici 
P.S. Sunt de acord cu cele scrise de CTP şi mă bucur că,în sfârşit,după 20 de ani,Majestatea Sa este onorat cum se cuvine .Eu nu sunt monarhist,dar salut paşii înspre normalitate care s-au făcut în sfârşit,indiferent dacă aceia care au avut iniţiativa acestui eveniment au urmărit un câştig politic sau nu.
      Ziua de astăzi poate fi numită "Ziua Regelui" sau ziua în care nu ne-am mai uitat trecutul şi ne-am întâlnit cu istoria secolului 20.Am v
ăzut România de dinaintea comunismului.Degeaba am condamnat comunismul dacă nu am fi avut şi această întâlnire cu Regele.Apropo,unde era IPS Daniel,Patriarhul BOR,reprezentant al unei instituţii legată strâns de istorie şi monarhie ? Că tot vorbeam de normalitate .A lipsit din servitute ?

luni, 24 octombrie 2011

CECCAR: Preschimbare carnete membru

Membrilor CECCAR care detin carnete neschimbate li se reaminteste si pe parcursul acestei luni ca nu pot obtine viza pentru exercitarea profesiei in anul 2012 daca nu detin carnet conform prevederilor Deciziei Biroului Permanent al Consiliului Superior nr. 08-184 din 28 martie 2008.

Sumele reprezentand contravaloarea carnetelor si parafelor noi vor fi suportate de catre Corp.

Astfel, in vederea eliberarii noilor carnete si parafe, membrii CECCAR sunt ...

...cititi mai departe aici

duminică, 23 octombrie 2011

Fratele Madonnei e homeless

        Fratele mai mare al Madonnei şi al doilea dintre cei opt fraţi,Anthony Ciccone,în vârstă de 55 de ani, a ajuns un om fără adăpost care trăieşte din colectarea sticlelor şi cutiilor de bere şi locuieşte sub podul St.Union din  Michighan . În urmă cu un an şi jumătate,Anthony a fost concediat din postul din domenuil vânzărilor pe care îl  avea la podgoria şi fabrica de vinuri "Ciccone Vineyard", condusă de fratele din partea tatălui,Tony , în vârstă 80 de ani .
        Ciccone a declarat ziarului Daily Mail că preferă să trăiască în Travers City care e un oraş mic ,de 14000 de locuitori,unde oamenii fără adăpost sunt bine trataţi. El a mai spus că ,la cină, are parte de mâncare foarte bună, pusă la dispoziţie de voluntarii de la "Faith Reform Church. "
Sursa: NBC
P.S. Îmi amintesc că diva era îngrijorată de soarta ţiganilor de la noi ...

sâmbătă, 22 octombrie 2011

Banc misogin...

Un şeic arab se plimba în deşertul Arabiei Saudite.
Cu 50 de metri în faţă e soţia acestuia.
Se întâlneşte cu un alt şeic care  întreabă supărat :
- Ce faci Ahmed ? E scris în Coran că femeia e cu 50 de metri în spatele bărbatului, nu în faţă.
- Ai dreptate prietene, dar când era scris Coranul nu existau mine în deşert.

vineri, 21 octombrie 2011

Puzzle intre blonde

Trei blonde intră într-un bar. Sunt fericite, dansează şi cânta. Tot comandă fiecare câte ceva de băut.
Barmanul până la urmă, le întreabă ce sărbătoresc. Una dintre ele îi explică:
- Tocmai am terminat un puzzle şi ne-a luat numai 3 luni să terminăm.
- Şi ? Întrebă barmanul.
- Pe cutie scria 2-4 ani !

Despre TVA facturată

1.Achiziţii interne

TVA din facturile furnizorilor este deductibilă la beneficiar şi se evidenţiază în decontul de TVA în luna în care s-au emis şi primit facturile (art. 146 alin. 1 lit. a şi art. 1471 alin. 2 din Codul fiscal )
Exigibilitatea TVA în cazul operaţiunilor de la intern este întotdeauna anterioară sau concomitentă cu faptul generator(achiziţia), niciodată ulterioară acestui fapt, aşa cum reiese din prevederile art. 1342 alin. 1 şi 2 din Codul fiscal
Update :de la 01. 07.2012  :TVA la vehiculele achizitionate in leasing, deductibila doar in limita a 50%  aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a TVA aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, in cazul in care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.Mai multe detalii aici


miercuri, 19 octombrie 2011

Dosar inscriere ITM 2011

a)    cerere de înregistrare ce va conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
-    număr de ieşire din unitate;
-    sediul unităţii;
-    cod fiscal;
-    nr. telefon, nr. Fax;
-    obiectul de activitate şi ramură, natura capitalului social (de stat, mixt său privat);
-    nr. total de salariaţi beneficiari ai contractului colectiv de muncă, durata contractului cu menţiunea ca acesta se va aplica de la data înregistrării acestuia la inspectoratul teritorial de muncă sau de la o dată ulterioară;
-    menţiunea că la nivelul unităţii nu există sindicat reprezentativ,
-    menţiunea că a încetat contractului colectiv de muncă încheiat anterior (în situaţia în care a fost încheiat un astfel de contract) sau precizarea că nu a mai fost încheiat un contract colectiv de muncă la nivelul societăţii.
b)    contractul colectiv de muncă/actul adiţional, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (inspectoratul teritorial de muncă), semnate de către părţi;
c)    dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
d)    împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii şi semnării contractului colectiv de muncă;
e)    dovezile de reprezentativitate ale părţilor.
f)    procesele-verbale ale negocierii, redactate în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar (inspectoratul teritorial de muncă), conţinând poziţia părţilor.

Registre obligatorii SRL

       
Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare republicată, stabileşte că registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul jurnalRegistrul inventar şi Cartea mare. Am să prezint registrele esenţiale pentru contabilitatea în partidă dublă.
1. Registrul-jurnal

        Registrul-jurnal (cod 14-1-1) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează cronologic toate operaţiunile economico-financiare. Operaţiunile de aceeaşi natură, realizate în acelaşi loc de activitate (atelier, secţie etc.), pot fi recapitulate într-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, care stă la baza înregistrării în Registrul-jurnal. Printre jurnalele auxiliare care pot fi întocmite se numără: jurnalul privind operaţiunile de casă şi bancă, jurnalul privind decontările cu furnizorii sau situaţia incasarii-achitarii facturilor,situaţia avansurilor de trezorerie etc. Trebuie înregistrat în Registrul-jurnal totalul lunar al fiecăruia dintre jurnalele auxiliare.
        Registrul-jurnal se întocmeşte lunar prin înregistrarea cronologică a documentelor în care se reflectă mişcarea elementelor de activ şi de pasiv ale unităţii. Tot lunar se totalizează sumele debitoare şi sumele creditoare.
        Orice înregistrare în Registrul jurnal trebuie să cuprindă elemente cu privire la: felul, numărul şi data documentului justificativ, explicaţii privind operaţiunile respective şi conturile debitoare şi creditoare în care s-au înregistrat sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate.
     În condiţiile conducerii contabilităţii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, fiecare operaţiune economico-financiară se va înregistra prin formule contabile în mod cronologic, după dată de întocmire sau de intrare a documentului în unitate.
        Registrul jurnal nu circulă, fiind un document de înregistrare contabilă şi se arhivează la departamentul financiar-contabil
          2. Registrul-inventar

        Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, inventariate de unitate. Elementele înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere sau alte documente care justifică conţinutul acestora la sfârşitul exerciţiului financiar.
      

luni, 17 octombrie 2011

Formular 011 ,pentru pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

Potrivit Ordinul ANAF nr. 3261/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 727, din 14 octombrie,  formularul 011 se completează,în două exemplare, cu majuscule, iar un exemplar, semnat şi ştampilat se depune la unitatea fiscală (direct la registratură sau se trimite prin poştă, cu scrisoare recomandată),  de către:
— deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, persoane juridice române;
— reprezentanţii legali, desemnaţi potrivit prevederilor OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

sâmbătă, 15 octombrie 2011

Tudor Gheorghe,un concert deosebit

Maestrul Tudor Gheorghe aduce spectacolul "Vremea Nemaniei" pe 26 octombrie, la Sala Palatului din Bucureşti, de la ora 19:00. Premiera spectacolului a avut loc loc pe 4 octombrie la Pererita, satul natal  al regretatului poet Grigore Vieru. .
Sursa : Anunturi 

Catalin Zahariea: O fi bine?

Catalin Zahariea: O fi bine?
Filmulet din Brazilia.Asa cauta ei sapunul

vineri, 14 octombrie 2011

Gandul zilei

"Statisticile sunt precum costumele de baie: îţi arată ce ştie toată lumea şi îţi ascund exact ceea ce ai fi vrut să afli". (Georges Vedel)
Georges Vedel (05 iulie 1910, Auch , Gers - 21 februarie 2002), a fost un profesor universitar francez, de drept public  născut la  Auch , Franţa . Membru al Consiliului Constituţional francez (1980-1989) şi preşedintele Academiei Franceze din 1998.

joi, 13 octombrie 2011

Gandul zilei

"În viaţă nu contează dacă pierzi sau câştigi. Contează dacă pierd sau câştig eu... "(Winston Churchill)

Comunicat ITM

Comunicat de presa

Precizari referitoare la Registrul general de evidenta a salariatilor

Hotararea de Guvern nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor a intrat in vigoare la data de 1 august 2011. Cu aceasta data si-a incetat aplicabilitatea HG nr. 161/2003.

Hotararea stabileste incepand cu data de 1 august 2011 metodologia de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor, inregistrarile care se efectueaza, precum si orice alte elemente in legatura cu acesta.

marți, 11 octombrie 2011

Legea comertului electronic


Legea nr 365/2002 privind comerţul electronic
Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 121/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 mai 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 365/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003.
Legea comerţului electronic - text actualizat

luni, 10 octombrie 2011

Ordin 2604 al MFP etape privind aplicarea prevederilor art. XI din OGi nr. 30/2011

1. Pentru acordarea facilităţii prevăzute la art 2 din ordin,contribuabilii trebuie să depună o cerere prin care solicită o situaţie a obligaţiilor de plată exigibile ce urmează fi stinse
2.În termen de 5 zile de la data depunerii cererii ,organul competent comunică situaţia din etapa 1 şi întocmeşte un borderou provizoriu de scădere din evidenţă fiscală a obligaţiilor fiscale care pot face obiectul facilităţii .
3. Borderoul întocmit se validează de către organul competent  dacă,în termen de 10 zile de la data comunicării situaţiei de la pct 2 ,se sting prin plată sau compensare  obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora .
4.In 3 zile de la stingerea obligaţiilor ANAF emite decizia cu privire la obligaţiile de plată accesorii.
5.După stingerea şi a accesoriilor ,organul competent verifică îndeplinirea condiţiilor art XI din OG 30/2011 şi emite : decizia de anulare a penalităţilor de întârziere (forma oficială aici ) şi a 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor principale la 31 aug.2011 sau decizia de reducere a 50% din penalităţile de întârziere precum şi a 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor principale la 31 aug.2011.

Cererea poate fi depusă şi ulterior efectuării plăţii sau compensării .
a 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor principale la 31 aug.2011
Ordinul integral aici paginile 41-42

vineri, 7 octombrie 2011

Atentie la anvelopele de iarna

         Nu toate anvelopele all-season sunt acceptate de autorităţi pentru sezonul de iarnă. În cazul în care cauciucul nu are însemnele prevăzute de lege, cum ar fi fulgul de nea, creasta de munte sau literele M şi S, şoferul riscă să primească amendă între 2500 şi 4000 de lei. Şi adâncimea canalului este o condiţie obligatorie: el trebuie să fie neapărat de 5 mm. Sursa : money.ro
up-date : Potrivit O.G. nr.5/2011, şoferii sunt obligaţi să aibă maşinile dotate cu anvelope de iarnă atunci când circulă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei. Actul normativ nu face nicio referire la o perioadă anume a anului în care autovehiculele să fie echipate cu anvelope de iarnă .
    De aceea, aţi putea fi sancţionaţi dacă mâine ninge şi drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă . Circulaţia pe drumurile publice a maşinilor neechipate cu anvelope corespunzătoare vă poate aduce reţinerea certificatului de înmatriculare şi amendă din clasa a IV de sancţiuni (de la 9 la 20 de puncte-amenda). Anul acesta, punctul-amenda este în valoare de 67 de lei, ceea ce înseamnă că amenzile sunt cuprinse între 603 şi 1.340 de lei. Ele nu se aplică dacă drumurile sunt uscate .

Obligatii octombrie 2011

17 octombrie

Situaţia livrărilor de ţigarete în lună .. anul .. pentru luna precedentă de către antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.
  Jurnalele privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă de către antrepozitării autorizaţi pentru producţie/depozitare.
 Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă de către antrepozitării autorizaţi pentru depozitare.
  Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.
  Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

joi, 6 octombrie 2011

Sporurile in REVISAL

        Sporul de noapte se înregistrează în REVISAL doar dacă este stabilit prin CIM, introducerea se face până  cel mai târziu în ziua anterioară începerii activităţii. Orice modificare a sporului de noapte se va în baza unui act adiţional la contractul individual de muncă  şi se va înregistra în ReviSal cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Codul muncii respectiv, în ziua anterioară expirării termenului de 20 de zile de la apariţia modificărilor.

Dreptul angajaţilor la preaviz

Conform Codului Muncii,persoanele concediate în temeiul:
 • art. 61 lit. c) (art. 61 lit. c :”în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat” )
• art 61 şi d) ( art. 61 lit. d: ”în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat”),

luni, 3 octombrie 2011

Valoare tichet masă

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/01.10.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 2.205/2011 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2011.

Astfel, pentru semestrul II al anului 2011, începând cu luna octombrie a.c., valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9 lei.

În acelaşi timp, începând cu luna octombrie a.c., valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 370 lei.

Noul cod civil

Legea Nr. 287/2009*) privind Codul civil a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 505, din 15 iulie 2011.

TITLUL PRELIMINAR
Despre legea civilă**)
_
*) Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.
Legea nr. 287/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, a fost modificată prin Legea nr. 71/2011 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011 şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011.
**) Dispoziţiile de punere în aplicare a titlului preliminar sunt cuprinse în art. 8 din Legea nr. 71/2011.

_
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Izvoarele dreptului civil
Art. 1. — (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanţele şi principiile generale ale dreptului.
(2) În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa acestora, dispoziţiile legale privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există asemenea dispoziţii, principiile generale ale dreptului.
(3) În materiile reglementate prin lege, uzanţele se aplică numai în măsura în care legea trimite în mod expres la acestea.
(4) Numai uzanţele conforme ordinii publice şi bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept.
(5) Partea interesată trebuie să facă dovadă existenţei şi a conţinutului uzanţelor.
Uzanţele publicate în culegeri elaborate de către entităţile sau organismele autorizate în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară.
(6) În sensul prezentului cod, prin uzanţe se înţelege obiceiul (cutuma) şi uzurile profesionale.
Codul inteegral aici

duminică, 2 octombrie 2011

Cum detectam fructele modificate genetic ?

Orice etichetă are între 4-5 cifre:
 
-  dacă produsul are 4 cifre (de ex. 4021) înseamnă că a fost crescut într-un mediu normal, însă nu BIO. Produsul însă NU a fost  modificat genetic.
 -  dacă produsul are 5 cifre iar prima cifră începe cu 9 (de ex. 96584) înseamnă că este BIO.
 -  dacă produsul este format din 5 cifre iar prima cifră este 8 (de ex. 86584) înseamnă că acesta a fost modificat genetic.
  Aşadar ţineţi minte aceste amănunte atunci când cumpăraţi fructe sau legume din hypermarket:
NU cumpăraţi produse cu cod de cinci cifre, din care prima cifră este 8. 
  Aveţi grijă de sănătatea voastră - de voi depinde!

Banc

Un bătrânel avea impresia că băbuţa lui nu prea mai aude şi se gândeşte să o testeze.
Merge într-un colt al camerei şi spune: - Auzi?
Bătrânica nici o reacţie.
Mai face bătrânelul doi paşi şi spune iar : - Auzi?
Bătrânica iar fără reacţie.
Se duce bătrânelul lângă ea şi spune: - Auzi?
La care bătrânica :
- Pentru a treia oara îţi spun: DAA!

sâmbătă, 1 octombrie 2011

Programul Prima casă 4 a frânat brusc

Programul Prima casă 4 a frânat brusc: numărul solicitanţilor s-a redus cu 26,4% în 2011.
Prin ultima variantă a programului au fost acordate 4.170 de garanţii, aproximativ 1.319 pe lună, în valoare totală de 160 mil. euro. Anul trecut, media beneficiarilor de credite cu garanţie de stat a fost de 1.918/lună Programului social „Prima casă” începe să piardă din viteză, ultima variantă a acestei facilităţi manifestând o diminuare a numărului de garanţii aprobate lunar de 26,4%, de la o medie de 1.918 dosare pe lună în 2010, la 1.319 în 2011 („Prima casă 4”), potrivit calculelor „Fin.ro”, bazate pe datele publice ale instituţiilor implicate în program.
Citeste mai mult