Google Website Translator Gadget

Se afișează postările cu eticheta dividende. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta dividende. Afișați toate postările

luni, 18 noiembrie 2013

Contributiile sociale datorate pe castigurile din dividende

Persoanelor fizice rezidente li se retine si se vireaza o cotă de 16%,din valoarea dividendelor,de catre platitorul acestora, asa cum prevede art. 67 alin. (1) din Codul Fiscal.Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care impozitul este exigibil.
Veniturile din dividende sunt considerate venituri din investitii (conform articolului 65 din Codul Fiscal).
Beneficiarii de dividende vor trebui sa plateasca si contributii de asigurari sociale de sanatate,daca nu realizează într-un an fiscal:
• venituri din salarii sau asimilate salariilor;
• venituri din îndemnizaţiile de şomaj;
• venituri din pensii mai mici de 740 lei;

vineri, 2 septembrie 2011

Dividende -scurtă monografieDefinitie dividend - o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică
Se consideră dividend din punct de vedere fiscal şi se supune aceluiaşi regim fiscal ca veniturile din dividende:
- suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile achiziţionate de la un participant la persoana juridică peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri şi/sau servicii, dacă suma respectivă nu a făcut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;
- suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia.(art 7 pct 12 Cod fiscal)

În contabilitate se vor efectua următoarele înregistrări:
- distribuirea profitului la dividende:
1171 “Rezultatul reportat" = %    457   " Dividende de plată"
                                                       446    “Alte impozite şi taxe"    analitic 

 - plata dividendelor:

457" Dividende de plată" = 5121 /5311  “Conturi La bănci în lei"“Casa în lei"
 - plata impozitului la bugetul de stat:
446 “Alte impozite şi taxe"-analitic = 5121 “Conturi la bănci în lei"