Google Website Translator Gadget

marți, 27 decembrie 2016

Sarbatori fericite!

Va doresc tuturor ,sarbatori fericite,sanatate si longevitate,împliniri si succese !
Si  va ofer un colind în ajun de Craciun .

Sfantul Stefan, primul diacon si martir al Bisericii

Marindu-se numarul crestinilor dupa intemeierea Bisericii, a crescut si numarul cererilor pentru diverse slujiri ale apostolilor. Astfel, au fost alesi din cadrul comunitatii, sapte barbati "plini de Duh Sfant si de intelepciune" care sa slujeasca atat in cadrul slujbelor religioase cat si sa supravegheze buna oranduiala la mesele comune. Primul dintre acestia a fost Stefan, iar ceilalti sase sunt: Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena si Nicolae.  Rolul lor in Biserica primara depasea cu mult rolul pe care il iau diaconii in zilele noastre. Ei predicau cuvantul Evangheliei, botezau si ajutau la desfasurarea cultului apartinand organelor de conducere ale Bisericii din Ierusalim.
Sfantul Stefan este praznuit pe 27 decembrie, in a treia zi dupa Nasterea Domnului.Acesta  s-a aratat un aparator al credintei adevarate cu privire la persoana lui Hristos.Fiind intrebat de Caiafa (care-l acuzase ca a adus blasfemie lui Moise si lui Dumnezeu), daca sunt adevarate cele ce se marturisesc despre El sunt adevarate, Sfantul Stefan a rostit o lunga cuvantare in care a aratat  ca Iisus Hristos este Mesia, cel prezis de profeti si ca iudeii sunt vinovati pentru uciderea Lui. Atunci ,Sfantul Stefan a fost ucis cu pietre , in valea lui Iosafat. Avand in vedere ca in vremea aceea cei care erau ucisi cu pietre nu puteau fi inmormantati in cavoul familiei, se presupune ca trupul Sfantului Stefan a fost pus in mormantul unui crestin. Moastele sale au fost descoperite in anul 415, atunci cand preotul Luchian din Kefar-Gamala a avut o intreita viziune. Cand i s-au descoperit moastele, pe mormantul sau scria "chiliel", care in limba ebraica inseamna "cununa", pentru ca intr-adevar el a luat, cel dintai dintre crestini, cununa muceniciei.
Numele este de origine greceasca - Stephanos - si inseamna "coroana", "ghirlanda", "cununa" (cu care erau incununati invingatorii). La noi, formele curente au fost si sunt Stefan si Stefan(i)a, diminutivate mai ales Fane, Fanel, Fanica, Fanita, Fana, Fanica, iar uneori - sub influenta straina - Fanny.

duminică, 11 decembrie 2016

Cum se prescriu datoriile si ce bunuri pot fi executate silit ?

Cititi si Codul de procedura civila - executare silita1
Termene de prescripţie datorii
        Prescripţia = după trecerea unui anumite perioadă de timp, debitorul nu mai poate fi obligat la plata restanţelor prin mijloace garantate de stat .Deci nu poate fi executat silit. Prin împlinirea termenului de prescripţie, orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.
  Datoriile la stat se prescriu după 5 ani ,reglementate de Codul de Procedură Fiscală,la art. 130, alin. (1).Termenul de prescripţie începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere creanţa, conform art. 130 alin. 1 din Codul de procedură fiscală.In aceasta categorie intra si amenzile.Conform art. 131 din Codul de procedura fiscala, dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept, iar acest termen de prescriptie se aplica si creantelor provenind din amenzi contraventionale.
UPDATE
Datoriile la alţi creditori (furnizori,bănci,IFN etc) după 3 ani reglementate de Codul de Procedură Civilă,la articolul 405, alin. 1.Termenul de prescripţie  începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită, conform art. 405 alin. 2 din Codul de Procedură Civilă. adică de la data scadenţei obligaţiei de plată.
Titlurile emise in materia actiunilor reale imobiliare au termen de prescriptie de 10 ani.
     

A inceput distribuirea alimentelor pentru persoanele defavorizate (POAD)

Criteriile de acordare a ajutoarelor sunt stabilite prin HG 627/2015, categoriile de beneficiari fiind următoarele:
  • şomerii care primesc indemnizaţie de şomaj până în 450 de lei sau şomerii fără indemnizaţie;
  • beneficiarii venitului minim garantat;
  • persoane (adulţi sau minori) care deţin un certificat de încadrare în gradul de handicap grav sau accentuat;
  • persoanele a căror pensie sau beneficiare ale pensiei de urmaş, nu depăşeşte plafonul de 450 de lei.

Procedura eliberarii cardului de sanatate duplicat

Eliberarea cardului duplicat, in caz de pierdere / furt / deteriorare/schinbare nume
 se face in baza cererii ,copiei dupa actul de identitate si a dovezii platii contravalorii cardului(15 lei cu tva inclus),suportata de asigurat. Achitarea se poate face  la casieria casei de asigurari de sanatate din localitatea de domiciliu.Pentru Bucuresti ,eliberarea cardului duplicat se la sediul Gheorghe Titeica, nr, 142, etaj 1, dupa urmatorul program Luni, marti, miercuri: 8,30 – 14,30    Joi: 12 – 18
Asiguratii aflati in aceasta situatie, pot solicita eliberarea adeverintei de inlocuire a cardului, valabila 60 de zile. 
Mai multe informatii la  www.casan.ro

duminică, 4 decembrie 2016

Cont 755 ,,Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale"

Cont 755 ,,Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale" si contul 655,,Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale

Ordinul 1802/2014 a introdus conturile noi 755 ,,Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale" ci 655,,Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale" Tratamentul de evaluare alternativ se poate aplica doar imobilizarilor corporale,pentru ca doar ele fac obiectul reevaluarii, nu si imobilizarile necorporale .

vineri, 2 decembrie 2016

Declaratiii fiscale si plati cu termen in decembrie 2016-5 decembrie  Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) Formular 394

- 8 decembrie 
Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092  de către contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să‑şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

- 12 decembrie
-Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal Formular 089 de către  persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din CF stabilite în România, conform art. 125^1 alin. (2), cu licenţă de furnizare a energ. electrice, care îndeplinesc condiţia menţionată.

-Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal  Formular 096 pentru persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

-Depunerea declarațiilor:
- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010
- 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal Formular 020
- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere Formular 070marți, 8 noiembrie 2016

Declaratii si plati scadente in noiembrie 2016

8 noiembrie
• Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 de catre contribuabilii. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunitara taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să‑şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
 10 noiembrie
• Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 de catre perrsoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

marți, 4 octombrie 2016

Declaratii si plati cu termen de depunere octombrie 2016

-7octombrie 2016
092 - Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila în Romania.
-12 octombrie 2016
- Formular 010 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica

- Formular 020 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane
-Formular 070 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere

Cum folosim corect î din a şi â din i ?

        Când am decis să fac blogul,nu aveam de gând să scriu despre regulile elementare de gramatică şi ortografie .Întâlnind foarte des greşeli de scriere ,la comentariile şi postările de pe reţelele de socializare,am decis să abordez şi  acest subiect.  Aşa ,ca un ajutor pentru cei care trec pe aici.
     Aşadar, astăzi răspundem la întrebarea : cum folosim corect î din a şi â din i ?.Academia Romană a hotărât că ,,Se va reveni în grafia limbii române la utilizarea lui â în interiorul cuvintelor şi a formei sunt (suntem, sunteţi), în conformitate cu hotãrârile adoptate de Academia Românã înainte de 1948, consecinţă a unui îndelungat proces istoric. Modul de aplicare a hotãrârii de la punctul 1 va fi stabilit de Prezidiul Academiei Române."
În Monitorul Oficial Nr. 59, din 22 martie 1993 sunt publicate, în anexã, Regulile "Sextil Puşcariu" pentru scrierea literelor "â" şi "î".
,,Literele â şi î corespund aceluiaşi sunet, întrebuinţându-se dupã următoarele reguli:

a) î se scrie întotdeauna la începutul şi la sfârşitul nemijlocit al cuvântului: îl îmbrăţişez, împãrat, înger, îşi, îţi, amãrî, coborî, hotãrî, târî, urî ... ;

b) tot cu î scriem şi în corpul cuvintelor, când, prin compunere, î de la mijlocul cuvintelor ajunge medial: neîmpãcat, neîndurat, neînsemnat, preaînălţat, preîntâmpinat. Vom scrie într-însul, dar dânsul;

c) în toate celelalte cazuri se scrie, în corpul cuvintelor, â: bând, când, fãcând, gât, mormânt, râu, român, sfânt, vânt ..."

luni, 26 septembrie 2016

Calendarul trecerii la casele de marcat cu jurnal electronic

Incepand din primavara anului 2017, se vor utiliza noile case de marcat. 
Termenele de la care operatorii economici vor fi obligati sa utilizeze noile case de marcat sunt:
- 1 aprilie 2017 - termen contribuabili mari;
- 1 iulie 2017, in cazul contribuabililor mijlocii;
- 1 noiembrie 2017, in cazul contribuabililor mici.
Tot artcolul aici

Ajutorul pentru încălzirea locuinței 2016

         Potrivit avocatnet,pentru a putea obține ajutorul, veniturile solicitanților trebuie să fie sub anumite niveluri stabilite prin OUG nr. 70/2011, ce sunt raportate la indicatorul social de referință (ISR - în valoare de 500 de lei). Astfel, în cazul energiei termice, ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 1,572 ISR (786 de lei) și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 2,164 ISR (1.082 de lei). Concret, cuantumul acoperit de autorități din costul de încălzire scade sau crește în funcție de venitul net mediu lunar.
În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 1,230 ISR (615 lei).
Solicitarea se face  ,anual până la data de 15 octombrie, acesta fiind termenul-limită de bază, potrivit OUG nr. 70/2011. Totuși, autoritățile acceptă și cererile depuse după această dată, în timpul sezonului rece, caz în care ajutorul se acordă fie începând cu luna depunerii cererii (dacă solicitarea se face până la data de 20 a lunii), fie începând cu luna următoare depunerii cererii (dacă solicitarea se face după data de 20 a lunii). Aici, important de precizat este că sezonul rece este reprezentat de perioada 1 noiembrie - 31 martie.
Citeste tot articolul aici

joi, 22 septembrie 2016

Calendar fiscal,declaratii fiscale cu termen septembrie 2015

-, 7 septembrie -Formular 092-Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, Se  depune de catre contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar

-, 10 septembrie-Formularul 010-Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica,Se depune in cazul depasirii plafonului legal de scutire.

-Formularul 020-Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane,care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

-Formularul 070-Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP nr. 250/2013),de catre contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.

Formularul 096. Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

vineri, 26 august 2016

Acte obligatorii la dosarul salariatului

HG nr. 500/2011 stabileste ca dosarul personal al salariatului trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente:
actele necesare angajarii,
contractul individual de munca,
actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca,
acte de studii/certificate de calificare,
orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.
•  copie de pe actul de identitate: buletin/cartea de identitate/pasaport sau dovada de rezidenta;
•  copie de pe livretul militar, daca este cazul;
•  adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie al angajatului, care sa ateste ca este apt de munca, iar ulterior acceptarii ofertei de angajare, dar inainte de inceperea efectiva a activitatii, avizul medicului de medicina muncii;
•  copii de pe actele de studii, de la diploma de liceu la ultimul act aferent ultimei forme de invatamant absolvita;
•  copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfectionare;
•  copie de pe carnetul de munca/ copii ale adeverintelor de la locurile de munca anterioare;
•  recomandari de la locurile de munca anterioare;
•  cazierul judiciar, in original;
•  curriculum vitae, semnat si datat de catre angajat
•  contractul individual de munca impreuna cu oferta de angajare, ambele semnate, datate si cu numar de inregistrare;
•  fisa postului;
•  acte aditionale prin care a fost modificat/ completat unul dintre elementele raportului juridic de munca;
•  cererile de suspendare a raportului juridic de munca, actul juridic de aprobare/ constatare a suspendarii, actul juridic prin care se dispune reluarea activitatii;
•  actele juridice care atesta modificarile salariale;
•  actele juridice de desemnare/ mandatare a angajatului sa reprezinte angajatorul;
•  actul juridic prin care se stabileste participarea la activitati in cadrul unor proiecte/programe;
•  actul juridic de incetare a raportului juridic de munca, cand este cazul;
•  rapoartele de evaluare.


Meşteşuguri de tâmpenie -de Andrei Plesu

Nu se vorbeşte destul despre poluarea sonoră la care ne condamnă nu statul sau politica globală, ci semenii noştri. În comparaţie cu alte seminţii, românii au tendinţa să vorbească tare. Fie răstit (la nervi), fie surescitat (la veselie), fie pur şi simplu tare, din proastă creştere sau din convingerea că ce are de spus interesează pe toată lumea, românul cultivă tonul ridicat.

Ce faci cand apar unele mesaje de eroare la browser ?

Ma voi referi ,deocamdata, doar la mesajele
-,,conexiunea nu e sigura (this connection is unsafe )"
-,,conexiunea nu este privata (Your connection is not private)"
 Aceste mesaje apar cand pagina accesata nu poate fi deschisa pentru ca, fie conexiunea la internet,fie computerul impiedica accesul la site .

Cea mai simpla rezolvare este sa verifici data la care este setat computerul ,dand dublu click pe ceasul afisat in coltul din dreapta al barei .
Fixeaza data la ziua,luna si anul in care te afli .

Setarea datei in windows xp :
1. Dublu clic pe ceas .Din fereastra care se deschide ,alege date& time si faci corectia

Seterea  datei in windows 7 si vista
 1. Clic pe ceas .Din fereastra care se deschide change date and time settings 
2. Alege change date and time si faci corectia pe calendar

Puteti preveni aparitia acestor mesaje din setari dar recomand sa le lasam .din motive de securitate sau pentru avertizare in cazul in care trebuie re-setata data

Iata ce trebuie sa contina dosarul ptr,acordarea ajutorului de somaj .

Documentele necesare acordarii ajutorului de somaj

- actul de identitate, in original;
- actele de studii si de calificare, in original si in copie;
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;
- acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare.

In afara documentelor mentionate mai sus, care urmeaza sa fie prezentate de toate categoriile de solicitanti de ndemnizatie de somaj, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de urmatoarele documente:

Contractul prin care o PFA inchiriaza apartamentul inclus in patrimoniul afacerii trebuie inregistrat la ANAF?

"...in conformitate cu prevederile legale mentionate, in cazul in care apartamentul se afla in patrimoniul afacerii persoanei fizice autorizate, contractul de inchiriere nu trebuie inregistrat la organul fiscal competent, in acest caz nedatorandu-se impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor intrucat venitul obtinut din inchiriere reprezinta venit obtinut din activitatea independenta"explica ANAF pe pagina sa de internet.
Cititi tot articolul ,foarte util pe www.avocatnet.ro

Aproape sigur nu stiati ca

Un prieten mi-a trimis curiozitatile de mai jos :
  1 - Singurul aliment ce nu se deterioriază este mierea;
  2 - În Parlamentul britanic, care numara 650 de membri, sunt doar 400 de locuri. Cine întârzie trebuie să stea în picioare.
  3 - Un melc poate dormi trei ani.
  4 - Greutatea tuturor furnicilor de pe Terra este mai mare decât greutatea tuturor oamenilor
  5 - Crocodilul "nou-născut" este de trei ori mai mare decât oul din care a ieşit.
  6 - Urşii polari sunt stângaci.
  7 - Creierul bărbaţilor este organizat fie pentru a vorbi, fie pentru a asculta. Nu le pot face pe amândouă în acelaşi timp. Asta înseamnă că dacă un bărbat vorbeşte, el a surzit, nu mai poate auzi nimic. Când vorbeşte, o femeie poate auzi în acelaşi timp. Deci, atunci când o femeie vorbeşte cu un bărbat, trebuie să-l lase să termine ce are de spus, altfel el nu poate auzi nimic.
  8 - Deschide un document nou în Word şi scrie =rand(200,90) , apoi apasă enter. Microsoft e gata să "platească milioane" pentru cel care poate oferi explicatia.  Încearcă !!!
  9 - Propoziţia: "The quick brown fox jumps over the lazy dog" foloseşte fiecare literă a alfabetului
10 - Puricele poate sări de peste 350 de ori lungimea trupului său. Este ca şi cum un om ar sări peste un teren de fotbal.

marți, 26 iulie 2016

Declaratii fiscale cu termen in luna august 2016 si plati .

-Depunerea Declarației de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate Formular 604,in termen de 15 zile de la data la care nu se mai realizeaza venituri .Se depune pentru înregistrarea în evidența persoanelor fizice fără venituri, precum și pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri. Conform legii 227/2015 art. 180 alin. (1)  OPANAF 3743/2015

- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010. Termen 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial. Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează cînd se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.

-020  Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române Formular 020. Termen 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial. Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.

- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere Formular 070 Termen 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într-o formă de asociere.

 5 august 

-Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România Formular 092, pentru contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

vineri, 1 iulie 2016

Propunere legislativa

In urma sanctiunilor primite de la ANAF, inclusiv in prezent, calea de atac din partea firmelor o reprezinta contestatia care poate fi depusa la ANAF. Procesele pot fi dura insa ani de zile in momentul in care ajung la instanta.
O modificare in acest sens ar putea scuti firmele nu doar de initierea unor noi procese, ci si de sanctiunile aplicate de ANAF. In concret, un proiect de lege recent propune ca inspectorii ANAF sa permita firmelor sa isi exprime punctul de vedere in ce priveste faptele constatate de organele de control. In plus, inspectorii vor fi obligati sa ofere consiliere pentru remedierea neregulilor constatate.
In cazul in care consilierea si termenul de remediere de cel mult 10 zile nu vor fi oferite, sanctiunile date de ANAF se anuleaza:
"Sanctiunile si oricare alte dispozitii obligatorii inscrise in actul de control sunt nule de drept daca s-au dispus fara intocmirea procesului verbal prealabil, cu acordarea termenului de ...
Mai multe detalii aici ›

Oficial: creste indemnizatia pentru mame si se elimina plafonul

Legea nr. 66/2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 304 din 20 aprilie 2016, a modificat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

Incepand cu data de 1 iulie 2016, salariatii nu vor mai opta pentru CCC de 1 an. In schimb, solicitantul CCC va putea beneficia de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, perioada in care va beneficia si de o indemnizatie lunara.

Atentie la faptul ca nu mai exista conditionarea acordarii indemnizatiei de CCC de realizarea veniturilor supuse impozitului intr-o perioada limitata de 12 luni anterioare nasterii, asa cum  ... 

...citeste mai departe

cuantumul minim al indemnizatiei pentru cresterea copilului, de la 1 iulie 2016, este de 1062,5 lei.

luni, 13 iunie 2016

Cont 3024 ,,Piese de schimb "

Piesele de schimd fac parte din activele circulante ,considerandu-se ca utilajele sau instalatiile pe care sunt montate contribuie la desfasurarea activitatii economice a firmei sau sunt comercializate si sunt consumate pe o perioada mai mica de un an .Tratamentul contabil al pieselo de schimb nu se modifica nici in cazul in care ,intamplator,  perioada de consum e mai mare de 1 an. 
cestora.
   Piesele de schimb  şi echipamentul de service sunt, în general, contabilizate ca stocuri  şi
recunoscute în contul de profit  şi pierdere atunci când sunt consumate. Totuşi, piesele de schimb
importante  şi echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când o entitate preconizează ca le va utiliza pe parcursul unei perioade mai mari de un an
Contul 3024 ,,Piese de schimb " este de activ 

Nota contabila ,la inregistrarea facturii de achizitie :

a) achizitie de la un furnizor din Romania, persoana inregistrata in scopuri de TVA, in baza unei facturi:


3024 "Piese de schimb" = 401 "Furnizori"
4426 "TVA deductibila" = 401 "Furnizori".

b) achizitie intracomunitara de piese de schimb, de la un furnizor dintr-un alt stat membru, in baza unei facturi externe, cunoscuta sub denumirea de invoice:

3024 "Piese de schimb" = 401 "Furnizori"
4426 "TVA deductibila" = 4427 "TVA colectata".

c) achizitie de la o persoana fizica, neinregistrata in scopuri de TVA:

3024 "Piese de schimb" = 401 "Furnizori", documentul justificativ este borderoul de achizitie.

De asemenea ,trebuie intocmita nota de intrare -receptie NIR , care atesta intrarea in patrimoniu, si reprezinta documentul prin care se predau piesele de schimb in responsabilitatea gestionarului.
In momentul  montarii lor si a consumului se intocmeste bon de consum .
Nota contbila este : 6024 = 3024 .

miercuri, 8 iunie 2016

Cand devii platitor de TVA ? Determinarea plafonului de 65000 euro

In scopuri de TVA, orice persoana impozabila a carei cifra de afaceri este inferioara plafonului de 65.000 euro/220.000 lei este considerata intreprindere mica si poate sa aplice regimul special de scutire. Echivalentul in lei al plafonului de 65.000 euro se determina in functie de cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. Acest plafon se aplica si persoanelor care incep activitatea in decursul unui an calendaristic.
Regimul special pentru intreprinderile mici este reglementat la art. 310 din Codul fiscal.
citeste tot .....

joi, 5 mai 2016

Calculator pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în funcţie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:
- lei -
Venit brut lunar din salarii (VBL)
Deducerea personală lunară stabilită pentru un contribuabil în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere
Fără persoane în întreţinere
Cu o persoană în întreţinere
Cu 2 persoane în întreţinere
Cu 3 persoane în întreţinere
Cu 4 sau mai multe persoane în întreţinere
Până la 1.500
300
400
500
600
800
De la 1.501 la 3.000
300 x [1 - (VBL - 1.500)/1.500]
400 x [1 - (VBL - 1.500)/1.500]
500 x [1 - (VBL - 1.500)/1.500]
600 x [1 - VBL - 1.500)/1.500]
800 x [1 - VBL - 1.500)/1.500]
Peste 3.001
0
0
0
0
0
 Cititi tot documentul la lege5.ro

luni, 25 aprilie 2016

Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite

Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite”.

 Este un cont de pasiv.
În creditul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” se inregistreaza:
– valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de catre furnizori, precum si a altor datorii catre acestia (301, 302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628, 658);
– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
– diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, aferente datoriilor in valuta catre furnizori (665);
– diferentele nefavorabile inregistrate la primirea facturii sau la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (668).
În debitul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” se inregistreaza:
– valoarea facturilor sosite (401);
– diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

luni, 18 aprilie 2016

Atentie, aplicatia REVISAL a fost modificata !

Inspectia Muncii introduce o noua versiune a aplicatiei informatice a Registrului general de evidenta a salariatilor (Revisal), disponibila incepand cu 17 aprilie 2016.
Aceasta introduce actualizari in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1.105, prin care sunt modificate prevederile HG nr. 500...citeste AICI »
Varianta actualizata a Revisal aduce modificarile mult-asteptate privind

miercuri, 6 aprilie 2016

Conturi 151 Provizioane

      Cont 1517,,Provizioane pentru terminarea contractului de munca"  

  Exista situatii in care ,in contractul colectiv de munca ,este prevazuta obligatia de a plati  o suma corelata cu numarul anilor lucrati in unitate,sau orice alta obligatie asumata de angajator ,in relatia cu salariatii, pentru terminarea contractului de munca (salarii compensatorii etc ).Daca exista certitudinea ca acestea se vor achita ,se constituie  provizioane .
   

sâmbătă, 2 aprilie 2016

Declaratii fiscale cu termen in aprilie 2016

Până la 7 aprilie 2016, inclusiv:
- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna martie 2014 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 aprilie 2016 inclusiv:
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

vineri, 1 aprilie 2016

Declaratia 200 pentru 2016,termen 25 mai

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
- activitati independente;
- cedarea folosintei bunurilor;
- activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
- piscicultura;
- silvicultura;
- transferul titlurilor de valoare, altele decit partile sociale si valorile mobiliare in
cazul societatilor inchise;
- operatiuni de vinzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decit cele cu instrumente financiare ,tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
- jocuri de noroc.

Se amana pana la 1 iulie termenul pentru declaratia 394

Pentru a veni in sprijinul mediului de afaceri, a fost identificata necesitatea modificarii OPANAF 3769/2015 si prorogarea termenului de intrare in vigoare a acestuia la data de 1.07.2016.- citeste mai mult la conta.ro 

miercuri, 30 martie 2016

Despre creante incerte

Tratamentul contabil si fiscal al creantelor incerte

Update ordin 1802/2014 :Pentru creanţele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 4118 "Clienti incerti sau in litigiu" sau in conturi analitice ale conturilor de creante, pentru alte creante decat clientii).

In scopul prezentarii corecte in situatiile financiare anuale, creantele incerte se evalueaza la valoarea probabila de incasat si se inregistreaza ajustari pentru depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera inclusiv TVA.

Tratament fiscal pentru creante incerte  :


Din punct de vedere al impozitului pe profit pentru creantele incerte se pot constitui provizioane deductibile fiscal, in urmatoarele procente deductibile fiscal :

joi, 24 martie 2016

Hotararea de Guvern care clarifica modul de plata al impozitului pe cladiri

Hotararea de Guvern care clarifica modul de plata al impozitului pe cladiri va aparea luni in Monitorul Oficial, cu 11 zile inainte de termenul limita de plata


Anca Dragu, ministrul Finantelor Publice
Anca Dragu, ministrul Finantelor Publice

Dupa saptamani intregi de asteptare si la o saptamana dupa termenul promis de insusi ministrul Finantelor, Hotararea de Guvern care clarifica modul de plata al impozitului pe cladiri va aparea luni in Monitorul Oficial, au confirmat vineri pentru HotNews surse din Finante. Hotararea, care a fost adoptata in urma cu o saptamana de Guvern, nu va prelungi insa termenul de depunere al declaratiilor de impunere, astfel ca cetatenilor le raman mai putin de 11 zile in care acestia sa le descarce, sa le completeze si sa le depuna.

Desi toti asteptau ca documentul sa apara luni sau marti in Monitorul Oficial, acesta intarzia sa apara, alimentand speculatii privind o posibila amanare a termenului de depunere. "Intarzierea s-a datorat incorporarii unor recomandari ale Consiliului Legislativ, insa luni textul va aparea in Monitor", au mai spus sursele citate.

Citeste tot articolul oe hotnews

Updatw :Termenul a fost prelungit pana la 30 mai 2016

sâmbătă, 19 martie 2016

Nevoia te invata ......

Cred ca sunt de prisos orice cuvinte... imaginile vorbesc de la sine. Geniul creator uman in toata... eficienta lui! :)
Susra : armonia naturii.ro

Somonul de acvacultura este toxic!

    
Românii îl consumă ca pe o delicatesă, dar este cel mai TOXIC aliment din lume!

Românii îl consumă ca pe o  delicatesă, dar este cel mai TOXIC aliment din lume!
Cu siguranta si tu ai mancat, cel putin o data, acest aliment care are, de altfel, un pret extrem de piperat. Chiar daca la noi in tara este considerat o delicatesa, este cel mai toxic aliment din lume!
Faptul că somonul crescut în condiţii artificiale ar putea fi lipsit de beneficii pentru sănătatea organismului nu mai este o noutate. Mai multe cercetări efectuate de-a lungul timpului au constatat că muşchiul somonului de crescătorie se deosebeşte de cel al somonului sălbatic în ceea ce priveşte compoziţia sa nutritivă. Un ecologist norvegian a determinat că somonul crescut în condiţii artificiale este şi îmbibat cu otrăvuri. Ce a descoperit activistul?

vineri, 18 martie 2016

Declaratii cu termen in martie 2016

Până la 3 martie 2016, inclusiv:
- Declaraţie pe propria răspunderepentru contribuabilii persoane juridice care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare şi până la 31.12.2013 şi nu au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale. Reglementare: OMFP nr. 79/2014.

Până la 7 martie 2016, inclusiv:
- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în Româniaformular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna februarie 2014 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009;

Până la 10 martie 2016, inclusiv:
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridicăformular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice româneformular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007 cu modificările şi completările ulterioare;
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. Reglementare: art. 152 alin. (7) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.768/2012.

vineri, 11 martie 2016

Calcului CAS si impozitul pe venituri din dreprturi de autor

Din 2016, toate persoanele platite pe drepturi de autor vor datora CAS in suma de 10,5%, chiar daca sunt si salariate,Contributia se retine si se vireaza de catre compania platitoare de drepturi de autor. Sunt exceptati pensionarii .
Incepand cu 2016, se mareste cota forfetara de cheltuieli de la 20% la 40%.
O persona platita prin drepturi de autor poate sa opteze fie pentru impozit pe venit ca impozit final, fie pentru impozitarea in sistem real
In cazul alegerii impozitului ca impozit final se scade din venitul brut cota forfetara de 40%

marți, 1 martie 2016

Despre declaratia 394

In aceasta declaratie se iau in considerare facturi emise /primite intre persoane impozabile, inregistrate in scop de TVA. Prestarile de servicii catre persoanele fizice nu se inregistraza in declaratie .De asemenea,in declaratie NU SE INSCRIU:
- facturile emise prin AUTOFACTURARE
- BONURILE FISCALE care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal. 

Formularul  (declaratia )394

 Se completeaza si se depune de carte:
- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1), si taxabile cu cota prevazuta de lege.
- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege.
- se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare
- trebuie sa contina toate facturile care au fost emise/primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" sau "TVA la incasare"
In  "Rezumat declaratie"trebuisa apara numarul  de facturi emise/primite de catre FIECARE OPERATOR ECONOMIC inregistrat in scopuri de TVA
 In noul Formular 394/2015 achizitiile cu bonuri fiscale se inscriu in sectiunea G –Rezumat declaratie privind incasarile lunare realizate din operatiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si din activitati exceptate, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Regimul bonului fiscal-republicare

Ce este bonul fiscal ?. Document justificativ,emis de casa de marcat,fiscală de către operatorii economici în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999   Calitatea de document prin care se iregistreaza şi se deduc cheltuielile în contabilitate (indiferent de tipul acesteia),poate fi îndeplinită doar dacă, pe bonul fiscal apar următoarele elemente obligatorii prevăzute la pct. 2 din Anexa 1 la OMEF

Normele de aplicare a Codului fiscal au fost modificate recent prin HG nr. 84/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie, noile reglementari intrand in vigoare chiar in ziua publicarii.
Actul normativ da posibilitatea contribuabililor sa isi deduca TVA pentru bunuri si servicii si de pe bonurile fiscale, a caror valoare este de pana la 100 de euro cu tot cu TVA.
Bonul fiscal emis cu indeplinirea conditiilor unei fact. simplificate si a carui valoare in lei este <= 100 euro (cf. art. 21 alin. 4 lit. t) si art. 1451 din CF), constituie document justificativ si poate sta la baza deducerii cheltuielii in contabilitate fara a mai fi nevoie de intocmirea unui decont de cheltuieli special (cf. OMEF 3512/2008)
DeducereaTVA poate fi justificata cu bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. Prevederile acestui alineat se completeaza cu cele ale pct. 45.
Softul aparatelor de marcat electronice ar trebui actualizat astfel incat sa permita imprimarea codului de TVA al beneficiarului.
Conform Codului fiscal aprobat prin Legea 227/2015, pentru livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale, conform OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele impozabile sunt scutite de obligatia de a emite facturi, cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita factura.
Pentru inregistrarea in cintabilitate  a cheltuielilor cu bunurile si serviciile, achizitionate cu bon fiscal entitatile fie solicita furnizorului/prestatorului factura aferenta bunurilor livrate/serviciilor prestate, avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal, fie justifica cheltuielile efectuate cu documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate (Nota de receptie si constatare de diferente), nota de contabilitate, cu ordin de deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexeaza bonul fiscal, documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli.
Asadar, bomul fiscal trebuie anexat la un document justificativ : factura, NIR,,nota de contabilitate, cu ordin de deplasare, decont de cheltuieli,care trebuie aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli.,