Google Website Translator Gadget

vineri, 28 martie 2014

Bilantul pentru societatile aflate in lichidare se depune până la 31 martie 2014,

        Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în această procedură au obligaţia de a depune o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Astfel, entităţile menţionate mai sus vor depune până la 31 martie 2014, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice la care sunt arondate, raportările contabile anuale la 31 decembrie 2013.
Depunerea se va face în format hârtie şi electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică extinsă.

Sursa :www.finantevalcea.ro

Divortul la notar in 2014. Cum se depune o cerere de divort si ce presupune partajul bunurilor?

Divortul este reglementat de noul Cod civil la Capitolul VII, "Desfacerea casatoriei", care stabileste ca divortul poate avea loc in urmatoarele situatii:
  • prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti acceptata de celalalt sot;
  • atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
  • la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani;
  • la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei.

joi, 27 martie 2014

Documente necesare pentru obtinerea adeverintei de asigurat cetateni romani

De la CASMB

  1. Pentru persoanele care au calitatea de pensionari :
  • copie act de identitate,
  • copie ultimul talon pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei
  • Declaratie pe propria raspundere ca nu au realizat venituri pe perioada termenelor de prescriptie (Anexa 4),
  • Cerere de obtinere a adeverintei de asigurat (Anexa1)
Adeverinta are valabilitate 2 ani.

miercuri, 26 martie 2014

Care sunt persoanele ce pot beneficia de asigurare de sanatate, fara contributie ?

UPDATE:CASMB a pus la dispozitie ,pe site-ul institutiei,un Proiect de ordin ,,Pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat"pe care il puteti descarca de aici

,,ART. 213
(1) Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei:
a) toti copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca;
b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare; sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;
d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999*) privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
f) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

31 ianuarie 2014 a fost termenul limita de depunere a Raportului anual de activitate pe anul 2013, achitarea cotizatiilor profesionale CECCAR

luni, 24 martie 2014

Cont.6811.Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
      Mijlocul fix reprejinta obiectul (masina,utilaj,teren,cladire,s.a) care sunt folosite ca atare o perioada mai lunga de timp (mai mare de un an) si care se consuma treptat . Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Reflectarea in cheltuieli a acestui consum  se face pe calea amortizarii, conform Codului Fiscal ,la art 24
Pentru ca un element al activului imobilizat sau al imobilizarilor corporale sa fie considerat mijloc fix, acesta trebuie sa aiba durata de functionare mai mare de un an si o valoare de intrare stabilita prin Lege.De la 1 iulie 2013, aceasta valoare este de 2500 lei fara TVA, conform HG 276/2013
Amortizarea mijlocului fix are drept scop crearea unui fond destinat inlocuirii activelor imobilizate atunci cand expira durata de viata economica a acestora,sau cand ating limite de uzura fizica si morala.Durata de amortizare incepe de la data punerii in functiune a milocului fix.

Acciza la tigarete a fost aprobata.

                Guvernul a adoptat, in sedinta de astazi, Hotararea pentru aprobarea accizei specifice exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004.
        Nivelul accizei specifice pentru tigarete se ia in calcul la stabilirea structurii accizei totale la tigarete, cuantumul accizelor ce urmeaza a fi efectiv virate la buget stabilindu-se in functie de acciza specifica (componenta fixa) si de acciza ad valorem (componenta variabila influentata de pretul de vanzare cu amanuntul declarat de operatorii economici din domeniu).Potrivit prevederilor Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, o parte din sumele provenind din incasarile accizelor la tigarete sunt destinate finantarii unor cheltuieli de sanatate, respectiv:
Pentru tigarete, tigari si tigari din foi cu suma de 10 euro/1.000 de tigarete;
Pentru tutun destinat fumatului cu suma de 13 euro/kg.
        Potrivit Directivei 2011/64/UE A CONSILIULUI din 21 iunie 2011 privind structura si ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat art.10 alin.(2) teza a 3-a, Romania trebuie sa atinga un nivel al accizei minime de 90 euro/1000 de tigarete, pana la 31 decembrie 2017;
       Codul Fiscal prevede ca, 1% din sumele provenite la buget din acciza la tigarete, este destinata finantarii proiectelor din domeniul sportiv.

Sursa MFP

Modificarea proiectului privind platile in numerar

   Ministerul Finantelor modifica iar,proiectul de lege pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.Modificarea survine in urma consultarii publice si interministeriale si a discutiilor din cadrul Comisiei de Dialog Social si Consiliului Economic si Social si se refera la mai multe aspecte:
-eliminarea prevederii potrivit careia contravaloarea achizitiilor de bunuri imobile si autovehicule se achita numai prin instrumente de plata fara numerar, indiferent de valoarea acestora.Se propune incadrarea in limita generala privind tranzactiile efectuate intre persoanele fizice, respectiv in limita plafonului zilnic de 10.000 lei/tranzactie in numerar. In cazul operatorilor economici, aceste tranzactii se vor efectua in limita plafonului de 10.000 lei pe zi.

duminică, 23 martie 2014

Sa ne pregatim pentru o noua saptamana.Un zambet...

- Suferiti cumva de vise erotice? intreaba doctorul un pacient.
- Nu sufar, domnule doctor. Chiar imi fac placere!


Un tânăr arab îl întreabă pe taică-su:
- Tată...
- Da, fiule!
- Pentru ce purtăm pe cap pălăria asta bizară?
- Se numeşte burnuth iar în deşert te apără de soare, răspunde tatăl.
- Aha... dar tată...
- Da, fiule!
- Da' ce-i cu rochia asta pe care o purtăm?
- Este burka, iar în deşert, unde este foarte cald, îţi protejează corpul.
- Bun! Dar, tată...
- Da, fiule!
- Ce-i cu pantofii ăştia, cam urâţi, pe care-i purtăm în picioare?
- A... sunt babouches şi sunt pentru ca atunci, când mergi prin deşert, să nu te arzi la picioare.
- Bun... O ultimă întrebare, tată.
- Ce mai este, fiule?
- Dar de ce locuim în Londra?

joi, 20 martie 2014

Vechile racile dainuie peste timp......

        Toma Caragiu are o replica intr-o sceneta:,,racile,domnule,racile,alea de care nu ne dezbaram noi si ne critica’’.Se pare ca nu reusim,dupa aproape un sfert de veac, sa ne dezbaram de racilele noastre:,,Cine nu e cu noi,e impotriva noastra”,etc,sau daca spune cineva ceva ce nu ne convine,sa-i bagam pumnul in gura.... Cam asa e zilele astea, cam peste tot in media, povestea asta cu Plesu si Antena 3.De fapt ,un conflict fals pe care l-a inceput chiar domnul Plesu.Acum,se pare ca taria verbului dansului nu mai e suficienta,trebuie aparat cu piepturile vajnicilor intelectuali.... 
        Pentru ca domnul Plesu (si nu numai dansul) are o problema cu un post TV,sa inchidem postul, frate ! Nu ,sa nu se mai inchida niciun post de televiziune!. Nu-ti place, nu te uiti.E simplu .Intelectualii de azi-unii ar merita niste ghilimele mari de tot- au o prestatie publica jenanta.

marți, 18 martie 2014

Declaratii cu termen 25 martie ,2014

-Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097. Sedepune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art. 134^2 şi art. 156^3 alin. (11) şi alin. (12). Reglementare: OPANAF nr. 3.884/2013;
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2014, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 1.950/2012 cu modificările şi completările ulterioare;
- Declaraţie privind impozitul pe profit, formular 101 pentru anul 2013.Se depune de către persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (14) şi (15). Reglementare: art. 35 alin. (1) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1.950/2012 cu modificările şi completările ulterioare;

Cota unica in 2015

vineri, 14 martie 2014

Marţi, 25 martie inclusiv, termen limită pentru depunerea formularului 101

 Definitivarea impozitului pe profit aferent anului 2013 se face prin formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, care se completează şi se depune până la 25 martie 2014 inclusiv de către persoanele juridice care, la 31 decembrie 2013, erau înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit.
Depunere
Formularul 101 se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe website-urile:
- ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii;
- AJFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, secţiunea Utile/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii.
Formularul se depune la organul fiscal competent, în format .pdf. cu fişier .xml ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale.

Corectarea declaraţiei
În situaţia în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.
Sursa AJP Valcea

marți, 11 martie 2014

Functionarii ANAF folosesc de azi noi legitimatii pentru inspectia fiscala.

Legitimatiile de inspectie fiscala au fost modificate, incepand cu 11 martie 2014, cand a fost publicat Ordinul ANAF nr. 353/2014, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 172. 
Schimbarea legitimatiilor a fost facuta ca urmare a reorganizarii ANAF incepand cu 1 august 2013, implementat prin HG nr. 520/2013.Sc
Citeste mai mult: 

vineri, 7 martie 2014

Schimbări majore pentru români, în Programul politic

Lărgirea bazei de impozitare, o cotă redusă de TVA la produsele agroalimentare de bază cu condiţia asigurării spaţiului fiscal necesar, revenirea la TVA de 19% şi reducerea CAS cu 5 puncte la angajator, în măsura în care cadrul fiscal-bugetar va permite - acestea sunt câteva dintre prevederile din noul program al Guvernului.

De asemenea, Executivul îşi doreşte ca până la sfârşitul lui 2016, salariul minim pe economie să ajungă la 1.100 de lei, de la 850 de lei cât este în prezent.

Guvernul a trimis Parlamentului programul de guvernare modificat pe care urmează să-şi asume răspunderea în Parlament. Faţă de cel vechi, din alianţa USL, sunt modificări importante.

Sursa :antena3.ro