Google Website Translator Gadget

marți, 27 ianuarie 2015

27 Ianuarie .Zile de nastere

luni, 26 ianuarie 2015

Tipurile contractelor de leasing .

Am scris intr-o postare anterioara ce este leasingul   .Acum voi continua cu tipurile contractelor de leasing .
1.Leasingul financiar este contractul care indeplineste cel putin una din conditiile de mai jos,confrm art.7 din codul fiscal

  a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
   b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;
    c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente;
     d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
      e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului;
       

      Azi 26 ianuarie. Personalitati care au azi ziua de nastere .

      sâmbătă, 24 ianuarie 2015

      Bancul zilei

      vineri, 23 ianuarie 2015

      Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare.

      Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii secundare care nu au statut de sucursale (puncte de lucru, agenţii, reprezentanţe, etc.) - art. 43 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare


      1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
      2. Declaraţia - tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, din care să rezulte, după caz, că:
       • persoana juridică nu desfăşoară la sediul secundar activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1);
       • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2);
      3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administraţie/ directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original) - detalii;
      4. La înfiinţare, dovezile privind sediile secundare - detalii(copie) - detalii;
      5. La desfiinţare, certificatul constatator  de autorizare a activităţii;
      6. Dacă este cazul:
       • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
       • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
       • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele

      luni, 19 ianuarie 2015

      De la ANAF

      16 ian. 2015 NOUTĂȚI LEGISLATIVE

      Nr. 2 DIRECȚIA GENERALĂ DE SERVICII PENTRU CONTRIBUABILI
      Actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial al României în perioada 8.01.2014 – 15.01.2015


      1. Legea nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013
      pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea
      unor măsuri financiar-fiscale (M. Of. nr. 24 din 13 ianuarie 2015)

      2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1820/2014 privind aprobarea Deciziei
      Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 (M. Of. nr. 20 din 12 ianuarie 2015)

      3. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015
      privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA (M. Of. nr.
      16 din 9 ianuarie 2015)

      4. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 18/2015
      pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea
      adăugată potrivit prevederilor art.153 alin.(91
      ) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
      modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor
      formulare (M. Of. nr. 32 din 15 ianuarie 2015)

      5. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 19/2015
      privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
      Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului
      fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M. Of. nr. 19
      din 12 ianuarie 2015)
      www.anaf.ro

      duminică, 18 ianuarie 2015

      Uimitori români contemporani

      Uimitori români contemporani, înzestrați cu o excepțională creativitate, inventivitate și sclipiri de geniu
      Informaţii ce ar trebui să apară pe prima pagină a tuturor publicaţiilor din România

      Dr. fiz. Eugen Pavel, de la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele, a realizat un CD ROM (din sticlă) cu o capacitate de stocare de 15.000 ori mai mare decât a unuia obişnuit. Pe cinci astfel de CD-uri ar putea fi stocată întreaga Bibliotecă a Academiei Române, iar informaţiile ar putea rezista... 5.000 de ani!!! În noiembrie 1999, invenţia sa a fost premiată cu medalia de aur la Salonul Mondial al Invenţiilor „Bruxelles, Europa”, iar autorul doreşte cu orice preţ producerea de serie în România. Dar forurile din țara noastră întârzie la nesfârşit formalităţile...
      Academician prof. univ. Laurențiu Mircea Popescu, împreună cu echipa sa de cercetători de la Institutul Național Victor Babeș, au descoperit în anul 2005 telocitele, niște celule cu corp mic, dar cu prelungiri extrem de lungi (asemănătoare prelungirilor neuronilor), prezente în aproape toate organele trupului, în afară de creier. Datorită proprietăților lor – ele coordonează alte tipuri de celule și direcționează celulele stem spre zonele afectate – telocitele pot fi cheia în regenerarea și repararea unor organe, inclusiv a mușchiului cardiac afectat de infarct. Descoperirea a stârnit un viu interes peste hotare, însă statul român nu a acordat echipei de medici niciun sprijin pentru continuarea și dezvoltarea cercetărilor. Cercetătorii chinezi și cei americani au preluat practic ștafeta, pentru a valorifica această descoperire ce salvează vieți.
      Constantin Pascu a realizat în anul 2000, în premieră mondială, un aparat care purifică aerul în spaţiile de locuit: distruge bacteriile din aer, reţine praful şi fumul de ţigară, atmosfera devenind „ca în salină sau pe litoralul marin”. Instalarea acestui aparat costa atunci doar 480.000 lei!
      cititi tot articolul la www.yogaesoteric.net

      joi, 15 ianuarie 2015

      Personalitati nascute azi .In 15 ianuarie 1850 a rasarit luceafarul poeziei ramanest si s-a nascut,, eroina de la Jiu ''


      miercuri, 14 ianuarie 2015

      Incasare cu bonuri de masa a alimentelor vandute prin magazin .Monografie

              Daca un magazin doreste sa vanda catre populatie, produse alimentare si pe tichete de masa,trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte :
      1.Programarea casei de marcat,ca sa se evidentieze in mod distinct incasarea cu bon de masa.In registrul de casa se va inregistra doar incasarea in numerar .
      2.Operatorii caselor de marcat fiscale vor tine evidenta tichetelor de masa incasate, printr-un formular tipizat intern al societatii ce va cuprinde  toate elementele de identificare prevazute de OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile.Formularul va fi semnat de operatorul casei de marcat si va fi anexat,ca document martor , la raportul zilnic al casei de marcat . 
      3.Bonurile de masa se predau serviciului de contabilitate,pentru centralizarea acestora si transmiterea lor,spre incasare,catre unitatile emitente 

      Zile libere legale in 2015 ,ramase .


      Pastele 2015
      – 12 aprilie: duminica
      – 13 aprilie: luni
      Ziua Internationala a Muncii 2015
      – 1 mai: vineri
      Rusaliile 2015
      – 31 mai: duminica
      – 1 iunie: luni
      Sfanta Maria 2015
      - 15 august: sambata

      Sfantul Andrei 2015
      – 30 noiembrie: luni
      Ziua Nationala a Romaniei 2015
      – 1 Decembrie: marti
      Craciunul 2015
      – 25 decembrie: vineri
      – 26 decembrie: sambata

      Azi ,s-au nascut .....

      marți, 13 ianuarie 2015

      Personalitatile nascute azi

      luni, 12 ianuarie 2015

      Ce este leasingul ?

      Leasing ,termen care provie din verbul englezesc ,,to  lease = a inchiria,a arenda, a da in concesiune o exploatare “. Este cea mai potrivita descriere a operatiunii de leasing .Ea presupune cã o parte (locatorul) achizitioneaza un produs,( echipamente industriale, vehicule, cladiri, etc) pe care il inchiriaza celeilalte pãrti (locatar sau utilizator) in schimbul unei sume (rata de leasing) plãtitã periodic,pe toatã durata contractului . La sfarsitul perioadei prevãzute in actul de leasing,utilizatorul devine proprietarul bunului inchiriat. Pe durata operatiunii de leasing, locatarul  are doar dreptul de folosinta asupra bunului .
                     Aşadar, părţile implicate într-o operaţiune de leasing sunt :
      -furnizorul  de echipamente industriale, vehicule, clădiri, etc
      -societatea de leasing
      -utilizatorul
                     Deosebirea dintre operatiunea clasicã de inchiriere si cea de leasing este  cã,în cazul leasingului societatea de leasing cumpãrã de la furnizor bunul solicitat de cãtre utilizator şi cedeazã folosinta acestuia din urmã pe cand la închirierea clasicã, proprietarul oferã un bun (imobil,auto ,etc) pe care-l deţine deja ,fãrã solicitarea venitã din partea chiriaşului .
                     Societatea de leasing este de fapt aceea care cumpãrã un produs pe care utilizatorul nu-şi poate permite sa-l achizitioneze el insuşi, oferind ,de fapt ,o formă de finanţare prin care pot fi evitate procedurile complicate ale contractării unor credite bancare, proceduri ce uneori presupun imobilizarea unor elemente ale patrimoniului societăţii sau celui privat, pentru constituirea de garanţii. In cazul leasingului, garanţia este chiar bunul cedat in folosinţã care rãmâne in proprietatea societãţii de leasing pe durata derularii operaţiunii.
      Pot face obiectul unui contract de leasing bunuri mobile si imobile 
      NU pot fi obiectul unui contract de leasing :

      -inregistrari pe banda audgio si video sau pe orice suport de date
      -piese de teatru 
      -manuscrise ,brevete, drepturi de autor;
      -bunuri necorporale

      Nascuti pe 12 ianuarie


      duminică, 11 ianuarie 2015

      S-au nascut pe 11 ianuarie ...

      • 11 ianuarie 1906: Boris Caragea, sculptor, membru corespondent al Academiei Române (d. 1982)

      sâmbătă, 10 ianuarie 2015

      Autocenzura bunului simt e tot mai necesara .

              Charlie Hebdo- publicatie saptamanala franceza,cu continut satiric. De ce sa publici caricaturi cu Mahomed ,cand sunt 8 milioane de musulmani in Franta ?. Pe unii dintre ei sigur nu-i amuza . Sau poate ca francezilor nu le prea pasa .... Autocenzura morala si bunul simt ar trebui sa functioneze . Altfel li se da apa la moara fanaticilor si criminalilor. Acestia abia asteapta un pretext sa elibereze primatele din ei ....
      ,,,Declaratia derepturilor omului ,, Articolul 29

      ,,In exercitarea drepturilor si libertatilor sale, fiecare om nu este supus decit numai ingradirilor stabilite prin lege, exclusiv in scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertatilor altora si ca sa fie satisfacute justele cerinte ale moralei, ordinii publice si bunastarii generale intr-o societate democratica. "

      S-au nascut la 10 ianuarie

      -Grigore Moisil,10 ianuarie 1906,nascut la Tulcea . Matematician român, considerat parintele informaticii românesti cu inventia de circuite electronice tristabile. Decedat la 1973, la Ottawa ,in Canada 

      -Petrache Poenaru, -nascut 10 ianuarie 1799 in Benesti jud Valcea - revoluționar pașoptist, unul dintre organizatorii învățământului național.Pedagog, inventator, inginer și matematician român, membru al Academiei Române. El  brevetează primul toc rezervor din lume, mai întâi la Viena, apoi la Paris (brevet 3208, din 25 mai 1827), cu titlul Condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală.
      -Alexandru Busuioceanu, - 10 ianuarie 1896,eseist, poet și traducător român (d. 1961)

      -Valeriu Braniște-10 ianuarie 1869,la Cincu .Publicist și om politic, membru de onoare al Academiei Române (d. 1928)

      Bancuri.....bancuri ....de la prieteni adunate .

      **Cum a fost intalnirea pe nevazute? il intreaba un student pe colegul de
      camera.
      Nasoala! Tipa a aparut intr-un Rolls Royce din 1932.
      Pai asta-i o masina foarte scumpa. Ce e rau in asta?
      Ea era primul proprietar....
      ***
      **Imagineaza-ti, sotia mea a nascut in autobuz, intr-o aglomeratie infernala!
      - Asta nu-i nimic. A mea, in aceleasi conditii, a ramas insarcinata!
                                                                                                          ***

      ** Fiind foarte meticulosi, englezii au statistici pe baza carora pot prezice cati oameni vor muri anul viitor. Pe de alta parte, 
      insa, sicilienii pot sa precizezesi cateva nume...


      vineri, 9 ianuarie 2015

      Adeverinta vechIme model 2015

              Cartile de munca nu se mai intocmesc incepand din 1 ianuarie 2011.Evidenta se realizeaza electronic prin transmiterea online( link) a registrului salariatilor, in format rvs,prin softul REVISAL. De accea ,dovada vechimii in munca se face prin adeverinta emisa de angajator . Pentru eliberarea acestei adeverinte de catre ITM,solicitantii vor plati anul acesta un tarif de 20 lei/document, dupa cum se precizeaza inOrdinul Ministerului Muncii nr. 826/2014.
      La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia:
      • copii ale documentelor existente in dosarul personal;
      • copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.
      Modelele de adeverinte  valabile in acest an :
      Adeverinta de vechime - fucntionari publici (0,11 MB)Adeverinta de vechime - mediul privat (0,21 MB)  

      S-au nascut pe 9 ianuarie

      -Octav Doicescu -9 ianuarie 1902,la Braila ,oras in care acum exista o strada ce-i poarta numele.Academician ,arhitect, profesor universitar  A decedat  in10 mai 1981 la Bucuresti . A proiectat :
      • Restaurantul Romanesc de la Băaneasa, în prezent Restaurantul Casa Alba (1930).
      • Casa de odihnă a Societatii Gaz Electra de la Snagov (1932).
      • Yacht Club Snagov (1933).
      • Fantana Zodiac din Parcul Carol (1935).
      • Casa Babele (1936).
      • Fantana Miorita de la Sosea (1936).
      • Restaurant în Gradina Botanica (1936). si multe altele aici
      -Mircea Tomuș,-9 ianuarie 1934.Scriitor  si critic literar roman , nascut in localitatea Mociu, jud. Cluj.si- a legat activitatea de orasul Cluj -Napoca .Viata si opera aici
      -
      Ion Cojar la 9 ianuarie 1931 nascut la Recas ,jud.Timis , regizor, actor si profesor român (d. 2009)

      joi, 8 ianuarie 2015

      Reguli de impozitare a diurnei .

               Diurna, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, a carei valorea depaseste de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru salariatii din institutiile publice:
      • se supune impozitului pe salarii,
      • se include in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii, indiferent de entitatea platitoare (platitor de impozit pe profit, platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, organizatie neguvernamentala).
              Sub limita stabilita mai sus ,indemnizatiile pe perioada delegarii si detasarii acordate salariatilor din instituitile publice :
      • nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile;
      • nu se cuprind in baza lunara a contribuitilor sociale obligatorii.
      Diurna este  deductibila integral la calculul profitului impozabil,pentru orice suma acordata de angajator ,Nivelul legal al indemnizaţiei de deplasare în România în perioada 2004-2015:

      -10,520lei/zi – 16 ianuarie 2004 – 31 dec. 2006 cf. HG 543/1995 modificată prin OMFP nr. 1817/2004
      -13 lei/zi – 1 ianuarie 2007-27 ianuarie 2015 cf. HG nr.1860/2006
      -17 lei/zi – 27 ianuarie 2015 până în prezent cf. OMFP nr. 60/2015 modifică anexa la HG nr.1860/2006

      S-au nascut in 8 ianuarie .....

      -Iuliu Maniu s-a nascut pe 8 ianuarie 1873,in localitatea Badacin langa Simleul Silvanei .Om politic roman ,cu o vasta cariera ,desfasurata inca din Imperiul Austro-Ungar (deputat roman de Transilvania in Parlamentul de la Budapesta ) si presedintele Partidului National Roman din Transilvania care, dupa fuziunea cu Partidul Taranesc din regat  (prezidat de Ion Mihalache ),a devenit Partidul National Taranesc Roman .A fost liderul acestui partid in perioadele 1926-1933 si 1937-1947 .A fost de mai multe ori prim-ministru.A decedat la 5 martie 1953. Alte date biografice aici

      -Manole Marcus,regizor de film ,nascut 8 ianuarie 1928,decedat 12 ocombrie 1994.Alte date biografice aici

      joi, 1 ianuarie 2015

      Declaratii ANAF cu termen de deounere ianuarie 2015

      9 IANUARIE 

      -Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092

      Contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să‑şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.OPANAF 1165/2009

       12 IANUARIE 
      Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096
      Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. C.F. art. 152alin. (7) OPANAF 1768/2012
      Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, Formularul 010. Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
      Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, Formularul 020. Se depune de persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
      Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP nr. 250/2013), Formularul 070. Se depune de catre contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.
      Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal, Formularul 096.Se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

      15 IANUARIE 


      -Depunerea Declaraţiei pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu, Formular (anexa nr. 31).Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri și băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri. C.F. art. 206^14, HG 44/04 pct. 77 alin. (5)


      -Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut Formular   (anexa nr. 36).Micii producători de vinuri liniştite.C.F. art. 206^21,HG 1620/2009 pct. 83 alin. (19)


      -Depunerea  Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut  Formular (anexa nr. 37).Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25)


      -Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere privind producţia de bere pentru anul 2014. Antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere.


      -Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări șțigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1) Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)


      -Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2)


      -Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....  pentru luna precendentă Formular(anexa nr. 35). Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice) .C.F. art. 206^20 HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22) 
      -Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 35). Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice) cf art. 206^58 HG 1620/2009 pct. 111 alin. (25).

      -Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabilepentru luna precendentă Formular (anexa nr. 47).Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.C.F. art. 206^50 .HG 44/2004  pct. 105

      -Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţiepentru luna precendentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5) Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile

      -Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitarepentru luna precendentă Formular (anexa nr. 49)  Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile

      -Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precendentă Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare

      -Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precendentă   Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare

      -Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precendentă Formular (anexa nr. 55.1) Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat

      -Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă Formular    (anexa nr. 57). Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii

      Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat  / norma de venit Formular 220 pentru anul în curs de catre persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.