Google Website Translator Gadget

Se afișează postările cu eticheta Contabilitatea capitalului. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Contabilitatea capitalului. Afișați toate postările

joi, 26 noiembrie 2015

Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in bilant

Coform prevederilor OMFP 1802/2014, evaluarea imobilizarilor presupune respectarea anumitor reguli.

 Citex ,,(1) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudentei, potrivit
caruia se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
    (2) Pentru elementele de natura activelor inregistrate la cost, diferentele constatate in minus
intre valoarea de inventar  si valoarea contabila  se evidentiaza  distinct in contabilitate, in conturi de
ajustari, aceste elemente mentinandu‐se la valoarea lor de intrare.
    85.  ‐  (1) Evaluarea imobilizarilor corporale  si necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la
valoarea de inventar, stabilita  de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizati, potrivit legii. fac obiectul evaluarii si imobilizarile in curs de executie.
    (2) Corectarea valorii imobilizarilor necorporale  si corporale  si aducerea lor la nivelul valorii de
inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari
suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.
    (3) In cazul imobilizarilor corporale  si necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere,
evaluatorii autorizati, potrivit legii, sau personalul entitatii pot utiliza diferite metode de evaluare (de
exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).
  

joi, 23 februarie 2012

Monografie cont 101

Capitalul unei firme ,prin prisma dublei reprezentări contabile,este echivalentul valoric al acelei părţi a  activelor fixe şi circulante ce este  acoperită permanent  din sursele proprii ale agentului economic (capital propriu)..
Capitalul propriu sau activul net al unei societăţi cuprinde : capitalul social, primele de capital, toate rezervele asimilate capitalului, rezultatul reportat şi rezultatul exerciţiului; - activul net contabil (ANC)= total active - total datorii
Pentru organizarea contabilităţii constituirii şi mişcării capitalului,se foloseşte contul sintetic 101-Capital