Google Website Translator Gadget

Se afișează postările cu eticheta bilant. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta bilant. Afișați toate postările

marți, 7 iulie 2015

Raportarea contabila 30 iunie 2015

    Sunt exceptati de la intocmirea raportarilor contabile operatorii economici care au inregistrat o cifra de afaceri mai mica de 220.000 lei. Incepand cu 1 ianuarie 2015 operatorii economici aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014 care transpun prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului.
citeste tot 


Ordinul 773/2015 integral poate fi descarcat pdf aici.

luni, 18 mai 2015

Situatiile financiare pe 2014 se depun pana pe 2 iunie.

         Regulile pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile pentru anul fiscal 2014 au fost aprobate prin Ordinul MFP nr. 65/2015, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015 si care a intrat in vigoare la data publicarii.
Documentul stabileste ca bilanturile pe 2014 se depun in termen de 150 de zile de la data la care se incheie exercitiul financiar (31 decembrie 2014). Conform calculelor noastre, termenul se implineste pe 30 mai, insa este o zi de sambata. Urmatoarea zi lucratoare este 2 iunie si nu 1 iunie, aceasta fiind a doua zi de Rusalii, zi libera conform Codului muncii. In aceste conditii, data limita pentru depunerea situatiilor financiare este 2 iunie 2015.

Citeste tot aici 

miercuri, 29 aprilie 2015

Corectarea declaratiilor 394 si 300 in cazul omiterii inregistrarii unei facturi

Daca ati omis inregistrarea unei facturi ,indiferent de an,atunci iata cum trebuie sa procedati 
Exemplu : in luna martie 2014 se constata omiterea inregistrarii unei facturi in contabilitate,din luna martie 2013.
-Corectati decontul de tva (declaratia 300) pe luna martie 2013  la randul 30 regularizari de taxa dedusa,daca este o factura de furnizor sau la randul 16 regularizari de taxa colectata si sa solicitati la ANAF corectarea acestuia..
- Depuneti din nou declaratia 394,corecta, pe luna martie 2013 .Pentru 394 nu exista rectificativa 
Daca factura omisa este o factura de venituri sau de cheltuieli ,recalculati impozitul pe profit si depuneti o declaratie 710 cu impozitul corect si o declaratie 101 rectificativa .
Deoarece erorile apartin exercitiului financiar anterior ,corectiile trebuie inregistrate in contul 1174 ,,Rez.reportat prov.din corectarea erorilor contabile".Acesta se utilizează contul 1174 în aceleaşi condiţii în care s-ar utiliza conturile din clasa 600 şi 700. Dar nu are loc o închidere a  conturilor de venituri şi cheltuieli, similar operaţiunii efectuate prin creditul sau debitul contului 121. Pur şi simplu, contul 1174 rămâne cu un sold debitor sau cu un sold creditor care reprezintă rezultatul contabil al corectării erorilor de natură contabilă. Corectiile trebuie mentionate in notele explicative ale bilantului pe 2014 si in situatiile financiare .Pentru erorile din acelasi an (2014) nu mai utilizati cont 1174 .Corectati doar declaratiile .

vineri, 17 aprilie 2015

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a Raportarilor anuale pentru anul 2014 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Entitatile prevazute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate #i de reglementarile contabile aplicabile, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna Situatii financiare anuale sau Raportari contabile anuale, dupa caz, incheiate la 31 decembrie 2014, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la urmatoarele termene:

Situatii financiare anuale:

- societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitati din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, sediile permanente desemnate prevazute la art. 7 din OMFP nr. ......cititi mai departe aici

luni, 2 februarie 2015

Declaratia de inactivitate se depune pe format electronic si pe hartie .Versiunea pentru 2014 Termen 28 februarie 2015

        Asa cum prevede  art. 36 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firmele fara activitate ,de la infiintare pana la sfarsitul lui 2014,depun aceasta declaratie pana la 28 februarie  2015,precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, care de la constituire nu au desfasurat activitate,la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.Incepind cu exercitiul financial 2014,aceasta declaratie de depune :
- in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, sau
- in format hartie si in format electronic.

Declaratia, in format pdf inteligent ,se descarca de aici  .Pentru a-l putea folosi ,salvati fisierul in computer, eventual intr-un folder nou .

vineri, 24 octombrie 2014

Proiect propus dezbaterii

marți, 5 august 2014

Raportarile semestriale iunie 2014

         Firmele, care au inregistrat o cifra de afaceri de peste 220.000 lei in exercitiul financiar precedent (pe balantei de verificare incheiate la sfarsitul anului 2013), sunt obligate sa depuna raportarile contabile pentru primul semestru pana la data de 18 august 2014.   Nedepunerea la termen poate fi amendata cu 5000 lei.ANAF a publicat, pe  formularele electronice ale documentelor care trebuie transmise in acest an.
       Raportarile se depun la unitatile teritoriale ale MFP, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.Au obligatia depunerii raportarilor inclusiv  subunitatie deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales.
Formularul poate fi descarcat de aici , in sectiunea "Descarcare declaratii" de pe ANAF.RO

luni, 5 mai 2014

Bilantul pentru 31 decembrie 2013

Ordinul nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 70/2014.

Termenele de depunere ale situaţiilor financiare anuale sunt reglementate de art. 36 din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, după cum urmează:

a) persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până pe data de 1 martie 2014;

b)
pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic, raportarea contabilă anuală, adică până pe data de 31 martie 2014;

c)
asociaţiile şi fundaţiile, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până pe data de 30 aprilie 2014;

d)
societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până pe data de 30 mai 2014.
Pentru anul 2013, în funcţie de valoarea cifrei de afaceri, de active şi de numărul de salariaţi, se va avea în vedere posibilitatea întocmirii următoarelor situaţii financiare:

1) situaţii financiare simplificate, pentru entităţile care nu au depăşit în anul de referinţă o cifră de afaceri netă şi totalul activelor de 35.000 de euro pentru fiecare dintre aceşti indicatori.

vineri, 28 martie 2014

Bilantul pentru societatile aflate in lichidare se depune până la 31 martie 2014,

        Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în această procedură au obligaţia de a depune o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Astfel, entităţile menţionate mai sus vor depune până la 31 martie 2014, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice la care sunt arondate, raportările contabile anuale la 31 decembrie 2013.
Depunerea se va face în format hârtie şi electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică extinsă.

Sursa :www.finantevalcea.ro

marți, 11 februarie 2014

Întocmirea şi depunerea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2013

             Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,aduce anumite precizari
        Au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, dizolvării sau lichidării acestora, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, respectiv:
- societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice;
- instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial;
- subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor menţionate mai sus, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
- organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil.
Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din OMFP nr. 3.055/2009 şi anume:total active: 3.650.000 euro; cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; număr mediu salariaţi: 50, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
- bilanţ, cod 10;
- cont de profit şi pierdere, cod 20;
- situaţia modificărilor capitalului propriu;
- situaţia fluxurilor de numerar;
- note explicative la situaţiile financiare anuale.
Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.
Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute mai sus întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind:
- bilanţ prescurtat, cod 10;
- cont de profit şi pierdere, cod 20;
- note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.
Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate care cuprind:
- bilanţ simplificat, cod 10;
- cont de profit şi pierdere simplificat, cod 20.
Acestea vor fi însoţite de formularul „Date informative”, cod 30, şi formularul „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.

luni, 12 august 2013

Despre bilantul contabil

Bilantul contabil trebuie sa reflecte imaginea fidela a patrimoniului societatii pe perioda la care se refera. El se intocmeste  pe pe baza unor informatii financiare corecte si complete (reflectate in Registrele contabile si fiscale si in Balanta de verificare).
         Pentru aceasta Bilantul trebuie intocmit pe baza unor informatii financiare corecte si complete (reflectate in Registrele contabile si fiscale si in Balanta de verificare). Acestea trebuie corect si complet transferate in Raportarea semestriala / Situatiile financiare anuale.

luni, 1 iulie 2013

Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013

Update 26 iulie 2013Aplicatiile pentru raportarile contabile din primul semestru au fost publicate de ANAF pe site-ul lor la la sectiunea de Declaratii electronice sau accesand direct acest link.
Update 24 iulie  2013: A aparut  Ordinul Nr.1013 din 18.07.2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici .ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 455 din 24 iulie 2013 .Cititi ordinul integral aici 
Ministerul de Finante a anuntat ca raportarile contabile la 30 iunie 2013 vor fi publicate pe site abia dupa aparitia in Monitorul Oficial.
Raportarile se depun fie la ghiseele unitatilor fiscale sau transmise prin posta cu scrisoare cu valoare declarata, insotite in ambele cazuri de suportul magnetic, listate si semnate de persoanele autorizate, fie online pe portalul ANAF, asa cum se depun alte declaratii sau cum s-a depus bilantul anual.

Semnaturi

Raportarile contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:

- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

     Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Raportarile contabile la 30 iunie 2013 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Nu se vor intocmi  raportari contabile la 30 iunie 2013 de catre entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2013, cei care in tot semestrul I al anului 2013 s-au aflat in inactivitate temporara, cei infiintati in cursul anului 2013, si nici persoanele juridice care se afla in curs de lichidare potrivit legii.
De asemenea, nu depun raportari firmele care au o cifra de afaceri mai mica decat 220.000 lei ,inregistrata in anul fiscal precedent (31.12.2012)
CIFRA DE AFACERI NETA , pentru pragul mentionat, se calculeaza prin insumarea, din balanta contabila, a rulajelor conturilor :
- 701 ”Venituri din vanzarea produselor finite” ;
- 702 ”Venituri din vanzarea semifabricatelor”;
- 703 ”Venituri din vanzarea produselor reziduale”;
- 704 ”Venituri din servicii prestate” ;
- 705 ”Venituri din studii si cercetari” ;
- 706 ”Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii” ;
- 707 ”Venituri din vanzarea marfurilor”;
- 708 ”Venituri din activitati diverse”
Din care se scade rulajul contului 709 ”Reduceri comerciale acordate”.
Alte precizari

        Operatorii economici au obligatia completarii datelor de identificare( denumirea entitatii, adresa, telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datelor referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare fara a folosii prescurtari sau initiale.
        Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" cu datele mentionate mai sus conduce la imposibilitatea identificarii entitatii, si in consecinta, se considera ca raportarea contabila nu a fost depusa, entitatea fiind sanctionata.

marți, 28 mai 2013

Amenzi ptr nedepuinere bilant 2012

Pentru nedepunerea in termenul legal a situatiile financiare, amenda este cuprinsa intre 300 si 1000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare. Daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, amenda este variaza intre 1000 si 3000 de lei, in timp ce, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare, poti plati pana la 4500 de lei, dar nu mai putin de 1500 de lei.

De asemenea, pentru neintocmirea si nesemnarea situatiilor financiare anuale, amenda este cuprinsa intre 2.000 si 3.000 lei.


luni, 23 ianuarie 2012

Bilant pentru anul financiar 2011

Conform ordin 52/2012 publicat in MO din 19 ianuarie 2012 (link),cuprinsul situatiilor financiare difera in functie de marimea entitatilor economice. Aceasta se detemina in functie de urmatoarele criterii (plafoane)
  -  total active: 3.650.000 euro;
  -  cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
    -numar mediu salariati: 50.

miercuri, 30 martie 2011

Bilant la 31 dec 2010

Am depus deja un bilant si am aflat ca, pentru 2010,acesta se listeaza doar in doua exemplare si se depune la MFP ,urmind ca MFP sa-l transmita pe cale electronica la ONRC .Dosarul trebuie sa cuprinda urmatoarele :
-Declaratie  art 30 legea contabilitatii
-Adresa inaintare catre Admin Fin 
-Raportul administratorului
-Proces verbal AGA
-Propunere repartizare profit
-Formularele de bilant
-Balanta deverificare
- Notele explicative (daca aveti modelele de anul trecut,sunt bune).Daca nu gasiti la link

miercuri, 29 decembrie 2010

Despre situatiile financiare

OBIECTIV :prescrierea bazei pentru prezentarea situatiilor financiare generale ,astfel incat sa asigure comparabilitate ,atat cu situatiile financiare ale entitatii din perioadele precedente ,cat si cu cele ale altor entitati.


Acest standard(IAS 1) trebuie aplicat la prezentarea tuturor situatiilor financiare generale ,intocmite conform IFRS


Un set complet de situatii financiare include :

sâmbătă, 27 martie 2010

Despre depunere bilant

- Cererea de depunere situaţie financiară anuală

Atentie aici – sub casuta cu opis, treceti cu pixul “Note explicative – ___ file” – deoarece acest lucru nu este specificat in modelul de cerere, dar asa cer cei de la ONRC.

- Situaţia financiară anuală la 31.12.2009 – F 10, F 20, F30 si F 40 – semnată şi ştampilată de persoanele în drept conform legii, deci de administrator si de contabil sef sau expert contabil – aplicatie aici
- Adresa inaintare situatii financiare la 31.12.2009
- Imputernicire din partea firmei care depune – in cazul in care merge expertul contabil si le depune
Atentie in acest caz – in cererea de la punctul 1, dupa “Doamnă/Domnule Director” (sus), incepeti cu numele administraotorului, iar la randul care incepe cu “prin” treceti numele expertului sau a persoanei care depune, iar la randul care incepe cu “conform” treceti – prin imputernicire.
- Raport administrator
- Propunere de distribuire a profitului realizat/acoperire a pierderilor
- Declaraţie pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilităţii nr.82/1991
- Proces verbal al adunării generale a asociaţilor/acţionarilor
- Note explicative – 10 la numar
- Balanta

ATENTIE MARE – PE DOSAR TREBUIE SA TRECETI (ca in poza de mai jos):
- IN COLTUL DIN DREAPTA SUS, URMATOARELE – NR. DE INREGISTRARE LA REG. COM (ADICA J___/_____/______), SI SUB NUMAR – BILANT LA 31.12.2009
- PE LA MIJLOC – NUMELE FIRMEI SI CODUL FISCAL

Costuri depunere:
- 14 RON – pentru SC cu cifra de afaceri < 10.000.000 ron - 74 RON - pentru SC cu cifra de afaceri > 10.000.000 ron

Celelalte persoane juridice (operatori economici) care nu sunt societăţi comerciale şi întocmesc situaţii financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare – depun situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Sursa:contacafe.ro,cabinetexpert.ro