Google Website Translator Gadget

luni, 13 iunie 2016

Cont 3024 ,,Piese de schimb "

Piesele de schimd fac parte din activele circulante ,considerandu-se ca utilajele sau instalatiile pe care sunt montate contribuie la desfasurarea activitatii economice a firmei sau sunt comercializate si sunt consumate pe o perioada mai mica de un an .Tratamentul contabil al pieselo de schimb nu se modifica nici in cazul in care ,intamplator,  perioada de consum e mai mare de 1 an. 
cestora.
   Piesele de schimb  şi echipamentul de service sunt, în general, contabilizate ca stocuri  şi
recunoscute în contul de profit  şi pierdere atunci când sunt consumate. Totuşi, piesele de schimb
importante  şi echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când o entitate preconizează ca le va utiliza pe parcursul unei perioade mai mari de un an
Contul 3024 ,,Piese de schimb " este de activ 

Nota contabila ,la inregistrarea facturii de achizitie :

a) achizitie de la un furnizor din Romania, persoana inregistrata in scopuri de TVA, in baza unei facturi:


3024 "Piese de schimb" = 401 "Furnizori"
4426 "TVA deductibila" = 401 "Furnizori".

b) achizitie intracomunitara de piese de schimb, de la un furnizor dintr-un alt stat membru, in baza unei facturi externe, cunoscuta sub denumirea de invoice:

3024 "Piese de schimb" = 401 "Furnizori"
4426 "TVA deductibila" = 4427 "TVA colectata".

c) achizitie de la o persoana fizica, neinregistrata in scopuri de TVA:

3024 "Piese de schimb" = 401 "Furnizori", documentul justificativ este borderoul de achizitie.

De asemenea ,trebuie intocmita nota de intrare -receptie NIR , care atesta intrarea in patrimoniu, si reprezinta documentul prin care se predau piesele de schimb in responsabilitatea gestionarului.
In momentul  montarii lor si a consumului se intocmeste bon de consum .
Nota contbila este : 6024 = 3024 .

miercuri, 8 iunie 2016

Cand devii platitor de TVA ? Determinarea plafonului de 65000 euro

In scopuri de TVA, orice persoana impozabila a carei cifra de afaceri este inferioara plafonului de 65.000 euro/220.000 lei este considerata intreprindere mica si poate sa aplice regimul special de scutire. Echivalentul in lei al plafonului de 65.000 euro se determina in functie de cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie. Acest plafon se aplica si persoanelor care incep activitatea in decursul unui an calendaristic.
Regimul special pentru intreprinderile mici este reglementat la art. 310 din Codul fiscal.
citeste tot .....