Google Website Translator Gadget

miercuri, 31 august 2011

Creste pretul gazului pentru companii

   Moneystreet.ro a publicat ştirea conform căreia,consumatorii industriali de gaze naturale vor plăti preţuri mai mari cu până la 10%, cel mai probabil din octombrie, potrivit angajamentelor asumate de Guvern în faţa FM, iar până la sfârşitul anului ANRE ar putea decide încă o majorare a tarifelor.
PS Desigur că aceata creştere se va regăsi şi în preţul mărfurilor vândute către populaţie într-o oarecare măsură .

luni, 29 august 2011

Camera de inchiriat

Doamnă ,în apartament 3 camere, închiriez o cameră  pentru tânără .Zonă Piaţa Reşiţa.Contact d-na Preoteasa ,tel 0771700698

duminică, 28 august 2011

Plati anticipate pentru unii contribuabili,in septembrie

        Contribuabilii persoane fizice -întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, PFA care realizează venituri din activităţi independente (comerciale), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit,cei care realizează venituri din activităţi agricole (cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea) impuse în sistem real, cu excepţia veniturilor obţinute din arendare, au obligaţia să efectueze plăţi anticipate aferente trimestrului III 2011 până pe 15 septembrie 2011.
         Până la 1 septembrie sunt obligaţi să plătească 50% din impozitul stabilit ca plată anticipată, restul restul de 50% urmând să fie plătit până la 15 noiembrie , contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole şi pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit


joi, 25 august 2011

Facilităţi acordate studenţilor

De la ONRC,postăm  pentru studenţii curajoşi care vor să înfiinţeze o firmă ,  facilităţile acordate potrivit HG nr. 166/2003
Potrivit prevederilor HG nr. 166/2003, studenţii care doresc să înfiinţeze o afacere proprie beneficiază de scutiri de la plata taxelor şi tarifelor după cum urmează:
 1. tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
 2. taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;
 3. taxele şi tarifele pentru autorizarea funcţionării solicitate comercianţilor la constituire;
 4. taxele şi tarifele pentru obţinerea de la administraţia publică locală a autorizaţiei de desfăşurare a unor activităţi economice în mod independent;
 5. tarifele pentru publicarea , în extras, în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, a încheierii de înmatriculare pronunţată de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal;
 6. taxa de timbru pentru activitatea notarială, în cazul actelor a căror încheiere în formă autentică este obligatorie.
Nu fac obiectul facilităţilor fiscale prevăzute de HG nr.166/2003:
 1. taxa de verificare şi/sau rezervare firmă şi/sau emblemă;
 2. taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar.  
        Pentru a beneficia de aceste facilităţi, studentul care înfiinţează o afacere proprie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 1. să urmeze cursurile unei forme de învăţământ superior la o instituţie de învăţământ acreditată;
 2. să fie cel puţin în anul II de studiu şi să fi promovat toate obligaţiile prevăzute de senatul universităţii;
 3. să nu fi depăşit vârsta de 30 ani.
Îndeplinirea acestor condiţii legale trebuie să fie atestată printr-un act doveditor emis de instituţia de învăţământ superior acreditată al cărei student este solicitantul.

Emiterea gresita a bonului fiscal

        Corectarea erorii sau anularea operaţiunii se realizează în conformitate cu prevederile art. 36 din Normele metodologice aprobate prin HG 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare, care stabilesc că este nevoie de întocmirea unui dosar de corecţie, care să cuprindă:
- sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea, cu precizarea motivaţiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum şi a numărului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei şi minutului emiterii acestuia;
- decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit efectuate, emisă de directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau de altă persoană care răspunde de gestionarea patrimoniului unităţii;
- copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat electronic fiscal;
- nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată.

duminică, 21 august 2011

Ai grijă ce-ţi doreşti ....

        O bunicuţă se prezintă la examenul de admitere la facultate. Ia toate examenele cu brio şi intră.
 Totuşi, examinatorii, curioşi, o întreabă, la ce îi mai trebuie şcoală la vârsta asta, ca doar e pensionară...
 - Ah, nicidecum pentru carieră. Bărbatul meu, deunăzi se  fălea prin birt şi spunea, că de aniversarea lui de 70 de ani, îşi doreşte să aibe, o studentă... Încerc să-i fac şi eu plăcerea.

vineri, 19 august 2011

Declaraţia 112 pe hârtie şi la 25 august

        Fiscul a decis tacit să prelungească perioada în care declaraţia fiscală unică poate fi depusă şi la ghişee, conform unor informaţii obţinute de AvocatNet.ro. Astfel, la administraţia financiară din Constanta, contribuabilii au fost informaţi că au posibilitatea şi în luna august să depună declaraţia pe hârtie, dat fiind faptul că un număr mic de persoane au reuşit să îşi achiziţioneze certificat digital.
Citeşte mai mult

marți, 16 august 2011

Contributii drepturi de autor ,monografie

        Potrivit art. III alin. (1) şi alin. (3) din OUG 82/2010, pentru persoanele ce realizează venituri din drepturi de autor şi nu sunt beneficiare ale sistemul public de pensii ( nu sunt pensionari), se datorează următoarele impozite şi contribuţii:
a) contribuţia individuală la sistemul public de pensii, procent 10,5%;
b) contribuţia individuală la fondul de şomaj, procent 0,5%;
c) impozit pe venit în procent de 16%.
    Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala fac parte din categoria veniturilor din activitati independente. Principalele categorii de drepturi de proprietate intelectuala sunt:
• Brevete de inventie;
• Desene si modele;
• Mostre;
• Marci de fabrica si de comert;
• Procedee tehnice;
• Know how;
• Drepturi de autor si servicii conexe.

Drepturile de autor recunoscute de Legea nr.8/ 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe sunt:
• scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;
• operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice;
• compozitiile muzicale cu sau fara text;
• operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele;
• operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale;
• operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
• operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;
• operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura;
• lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general.

vineri, 12 august 2011

La restaurant

Un tip care mânca la un restaurant cheamă chelnerul:
- Gustă, te rog, supa.
Chelnerul, confuz, întreabă:
- Este prea fierbinte?
- Gustă supa!
- Este prea rece?
- Gustă supa!!
- A căzut vreo muscă în ea?
- Gustă supa!!!
Chelnerul, obosit de ghicit, cedează.
- Bine, bine, gust supa. Unde-i lingura?
- Aha!

Semnatura electronică in contabilitate

Potrivit legii, semnătură electronică va trebui deţinută de toate societăţile ca urmare a obţinerii certificatului digital.
Kitul de semnătură electronică trebuie tratat ca obiect de inventar .Înregistrările contabile Sunt

                                  % 401 " Furnizori"
303 " Obiecte de inventar
4426 " TVA deductibilă"
şi apoi :
603=303
Dacă serviciile sunt trecute separat de kit pe factură,  acestea se înregistrează în contul  626 " Cheltuili cu servicii de telecomunicaţii"

miercuri, 10 august 2011

Model de NIR si notiune

Nota de recepţie şi constatare de diferenţe
1. a) Serveşte ca:
- document pentru recepţia bunurilor aprovizionate;
- document justificativ pentru încărcare în gestiune;
- act de probă în litigiile cu cărăuşii şi furnizorii, pentru diferenţele constatate la recepţie;
- document justificativ de înregistrare în contabilitate.

marți, 9 august 2011

REVISAL versiunea definitivă

     Pe data de 15 august 2011 se va publica pe inspectiamuncii.ro versiunea finală a REVISAL,conformă cu modificările aduse codului muncii şi va putea fi transmisă din data de 16 august 2011.
      REVISAL va fi transmis după o nouă procedură (link) şi prin trei metode :
1. Transmiterea online a REVISAL, prin intermediul portalului Inspecţiei Muncii ,folosind userul şi parola atribuită de ITM,(nota mea -printr-o nouă procedură ,valabilă de la 1 august pentru cei care nu au deja parolă link )
2. Transmiterea prin email, pe bază de semnătură electronică,la adresa de e-mail pusă la dispoziţie de Inspecţia Muncii.
3. Depunerea la sediul ITM
Pe suport CD, dischetă 3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sisteme de fişiere FAT/FAT32.
Registrul, însoţit de o adresă de înaintare semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, se depune astfel:
a) La sediul ITM în a cărui rază teritorială persoanele fizice sau juridice îşi au domiciliul, respectiv sediul
b) La sediul ITM în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea unităţile fără personalitate juridică.

luni, 8 august 2011

Corectarea erorilor contabile in 2011

        Corectarea erorilor  se efectuează în conformitate cu prevederile pct. 63 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009. care stipulează că erorile se corectează la data constatării lor  indiferent dacă se  referă fie la exerciţiul financiar curent, fie la exerciţiile financiare precedente.
        Erorile  semnificative (acelea care ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale) aferente exerciţiilor financiare precedente se corectează  pe seama rezultatului reportat, (cont 1174) ,iar cele nesemnificative (acelea care nu influenţează informaţiile financiar-contabile) se pot îndrepta pe prin  contul 121 .
   

duminică, 7 august 2011

La sala de fitness

Un bărbat întreabă instructorul la sala de fitness:
- Vreau să impresionez o fată, care aparat să îl folosesc?
Instructorul îi răspunde:
- Foloseşte bancomatul!

Locuri de munca in tarile calde

        Criza din Europa  îi face pe cei care au gând de ducă să se orienteze spre alte destinaţii de muncă.Arabii au trimis vorbă pe piaţa muncii din România că sunt interesaţi de serviciile noastre. Oferă salarii între 1.000 şi 2.000 de euro. În Noua Zeelandă pentru 3.000 de dolari şi la construcţii în Australia pe aceeaşi bani,dar trebuie să ai 4200 de lire ,cât costă viza de imigrare, şi să cunoşti engleza în unele cazuri chiar ştii să o vorbeşti fluent.
        În Irak se caută operator la pompa de ciment pentru un salariu de aproximativ 1.500 de dolari şi muncitori calificaţi în construcţii pentru remuneraţii lunare între 1.200 şi 1.500 de dolari. Angajatorul spune că-ţi dă cazare, masă şi  transport, toate gratuite.În Afganistan,se caută un bucătar pentru baza NATO din Kabul. şi se oferă  până la 2.000 de euro. Cazarea, masa şi transportul sunt asigurate de angajator.
sursa :evz.ro

De la STADIONUL 23 AUGUST la STADIONUL LIA MANOLIU până la ARENA NAŢIONALĂ BUCUREŞTI

Vezi video aici

sâmbătă, 6 august 2011

Calmarul are cel mai mare ou din lume


        Oul gigant de calmar ,descoperit în Marea Ligurică de către biologul marin Roberto Sandulli, profesor al Universităţii Parthenope din Napoli, este considerat cel mai mare din lume. Sfera gelatinoasă, ce are un diametru de un metru,reprezintă o pungă  ovariană de calmar care conţine mii de ouă.Specia căreia îi aparţine nu este specifică  Italiei ,relatează ştirile protv citând agenţia ANSA