Google Website Translator Gadget

miercuri, 28 septembrie 2011

Parola veche revisal nu mai e valabilă?

      Pentru depunerea Revisal în varianta nouă,cf HG 500/2011, trebuie să mergeţi la ghişeu să depuneţi fişierul .rvs şi să solicitaţi o nouă parolă care să fie valabilă pentru portalul aferent HG500, folosit la depunerea on line. Nota mea :rvs - este un fişier .xml comprimat şi codificat. Fişierul .rvs generat conţine registrul integral din momentul generării, respectiv toţi salariaţii şi contractele acestora. Astfel, cu ocazia fiecărei transmiteri a registrului conform cu HG 500/2011 se vor transmite toţi salariaţii sin contractele în stare curentă, care include toate modificările până în acel moment.
- Angajatorii care folosesc aplicaţii non-REVISAL trebuie să genereze fişiere de tip “.rvs” folosind opţiunea „Validare Registru Non-Revisal” din aplicaţia REVISAL 5.0.6.

    Să vedeţi acum cozi, după ce inspectorii sunt pe teren . Termenul lmită este 31 octombrie 2011.
mai multe aici
up-date 04.10.2011 :În urma depunerii, veţi obţine un cod de încărcare de forma "20110930_37_0_28494141_653083537". Cu acest cod de încărcare, copia după cui/cif/cnp angajator şi cererea de eliberare cont nou vă veţi prezenta  la ghişeul ITM pentru eliberarea conturilor/parolelor.
         Menţionăm că în momentul generării conturilor/parolelor, nu se mai transmite un mail de activare, astfel contul trebuie să fie funcţional instant după eliberarea parolei la ITM.
 

marți, 27 septembrie 2011

Formular 010 nou ,proiect de modificare

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat în dezbatere publică un proiect de ordin prin care modifică declaraţia 010. Formularul va conţine rubrici noi care să dea posibilitatea firmelor înfiinţate în cursul anului de a opta pentru depunerea trimestrială a declaraţiei fiscale unice.
Citeste mai mult

vineri, 23 septembrie 2011

Firmele vor fi amendate daca nu angajeaza persoane cu dizabilitati

 O nouă modificare a legislaţiei muncii obligă toate companiile cu mai mult de 50 de angajaţi să încadreze 4% din salariaţi dintre persoanele cu dizabilităţi. Nerespectarea acestei reglementări atrage plată unei amenzi destul de usturătoare egală cu echivalentul salariilor minime pe care le-ar plăti în situaţia în care ar avea aceşti angajaţi.
Citeste mai mult

joi, 22 septembrie 2011

Declaratia 390 vies se depune pana la 25 ale lunii

Noile reglementari privind Declaratia recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare - 390 VIES  sunt cuprinse in OG 29/2011 si OG 30/2011, actele normative care au modificat Codul de procedura fiscala si, respectiv, Codul fiscal.

Noul termen de depunere pentru 390 VIES

Potrivit OG 30/2011, declaratia recapitulativa 390 VIES trebuie depusa pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii calendaristice in care ia nastere exigibilitatea TVA . Pana acum, termenul era in data de 15 a lunii.

marți, 20 septembrie 2011

Cont 461"Debitori diversi"

Cont 461 este un cont de activ prin care se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale provocate de terţi ,dar şi alte creanţe legate de existenţa unor titluri executorii şi altor creanţe .

În debit   se  înregistrează :
-valoarea bunurilor sau mărfurilor sau producţiei în curs de execuţie constatate lipsă sau deteriorate imputabile terţilor  ( 758,4427)
-valoarea titlurilor de plasament (acţiuni,alte titluri ) cedate ( 764,502,508)
- preţul de vânzare al imobilizărilor cedate ( 758,4427)
-valoarea debitelor reactivate  (754)

sâmbătă, 17 septembrie 2011

Bancurile zilei

Bunica era pe patul de moarte, îşi cheamă nepotul la căpătâiul ei şi spune:
- Nepoate, vreau ca tu să moşteneşti averea mea. Vila, fermă, herghelia de cai, tractorul şi toate animalele de casă plus cele 22 de milioane, toate vor fi ale tale.
- Wowww! exclamă nepotul. Mulţumesc bunico, nu ştiam că ai aşa o avere. Unde este fermă despre care vorbeşti?
Bunica răspunde, dându-şi ultima suflare:
- Pe Facebook...

vineri, 16 septembrie 2011

Ceauşescu reloaded ...

        De câteva zile ,canalele de ştiri  binecunoscute se întrec în reportaje şi dezvăluiri despre dictator şi familia sa .Mă întreb : o fi românul aşa de interesat de subiect ? Sau ne pregătesc încetul cu încetul pentru drumul înapoi ?  Ori  o fi o chestie "cool " pentru cei cu vârsta până-n 30 de ani .
        Eu, ca trăitor în acele timpuri ,sunt cuprins de frisoane când îi văd acum din nou .Noroc cu telecomanda că m-ajută să schimb repede canalul TV. 
      Cred  că România a devenit,probabil ,ţara unde nu se întâmplă nimic important sau,mă rog ,nu suficient de important ca să facă audienţă posturilor " de nişă". Pentru ca aceasta să crească, s-au gândit pesemne să aţâţe puţin nostalgia vârstnicilor  după vremurile de demult . Pentru asta, mai bine difuzezi romanţe....
    Lăsaţi-l pe Ceauşescu la locul luii, vă rog !

Tutorial REVISAL

Preluare date în versiunea nouă REVISAl, din versiunea 2.4.0

La versiuna 2.4.0 se ajunge prin actualizarea versiunii 206 cu patch-urile 0003 până la 007 inclusiv (cea de la 01.08.2011) ce pot fi descărcate de pe www.inspectiamuncii.ro

Etapa 1  Deschideţi versiunea veche a REVISAL şi verificaţi dacă este 2.4.0 . Dacă nu ,actualizaţi .

Etapa 2  După aţi deschis versiunea veche , din meniu ,clic pe Fişier ----> Mentenata ----> Salvare baza de date .Se va crea automat un fişier cu numele revisal back-up (pe care-l puteţi redenumi) ,în directorul aplicaţiei REVISAL ,dar puteţi crea un director nou pentru salvare .

Etapa 3 Deschideţi versiunea ReviSal HG500-2011 . Din meniu ,clic pe  prelure date din versiune anterioară

joi, 15 septembrie 2011

Extras din OG 30/2011 ,privind datoriile la B.S.

Art. XI. — (1) Pentru obligațiile fiscale restante la 31 august 2011, penalitățile de întârziere se anulează sau se reduc, astfel:
a) penalitățile de întârziere se anulează dacă obligațiile principale și dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011;
b) penalitățile de întârziere se reduc cu 50% dacă obligațiile principale și dobânzile aferente acestora se sting prin plată voluntară sau compensare până la 30 iunie 2012.
(2) Pentru dobânzile datorate până la data stingerii și stabilite prin decizii comunicate după această dată, condiția se consideră îndeplinită dacă dobânzile se sting până la termenul de plată
prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) În cazul prevăzut la alin. (1), se desființează, total sau parțial, chiar dacă împotriva acestora s-au exercitat ori nu căi de atac, actele administrative fiscale sau titlurile executorii prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii aferente creanțelor fiscale principale, stinse potrivit alin. (1).
(4) Prevederile alin. (1)—(3) se aplică în mod corespunzător și pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligațiilor fiscale stinse prin plată sau compensare.
*
Prezenta ordonanță transpune în legislația națională prevederile art. 2 alin. (2) din Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 5 iulie 2011

UP-DATE 04.10.2011 : Precizări CECCAR  (link):
 1. scutirea de penalităţi se aplică tuturor societăţilor care îşi sting obligaţiile principale şi dobânzile aferente către bugetul statului până la data de 31 decembrie 2011, respectiv reducerea penalităţilor cu 50%, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente vor fi achitate până la data de 30 iunie 2012.

2.Pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011, se anulează sau se reduc doar penalităţile de întârziere. nu şi dobânzile .

3. Obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora se sting prin plata voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011, respectiv 30 iunie 2012.
Ordin MFP aici

Declaratia 101,un nou termen pentru anul 2012-2013

UPdate 2013: Termenul de depunere este 25 martie 2013 pentru anul fiscal 2012
Pagina de descarcare ANAF link
Începând cu anul fiscal 2012, se modifică termenul de depunere al declaraţiei anuale de impozit pe profit de la 25 aprilie, inclusiv, a anului următor la 25 martie, inclusiv, a anului următor. Nota mea :25 martie 2013

De asemenea, începând cu anul fiscal 2012, se elimină posibilitatea unor categorii de contribuabili plătitori de impozit pe profit să definitiveze închiderea exerciţiului financiar anterior, să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul pe profit aferent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor.
Nu depun acest formular:

1) Microintreprinderile pentreu ca  datoreaza la bugetul de stat un impozit de 3% pe veniturile realizate

2) Institutii ale statului :trezorerie,instittutii publice, BNR

3) Fonduri de garantare si compensare:fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, fondul de compensare a investitorilor,fondul de garantare a pensiilor private.


4) Fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat,infiintate 
de una sau mai multe persoane, care, pe baza unui act juridic pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat in mod permanent si irevocabil realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar
5) Institutiile de invatamant particular acreditate sau autorizate

6) Cultele religioase

7) Asociatiile de proprietari sau locatari

8) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale

miercuri, 14 septembrie 2011

Maine 15 septembrie .Atentie !

In această perioadă, li se reaminteşte contribuabililor persoane fizice organizaţi ca: întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, că au obligaţia să efectueze plăti anticipate aferente trimestrului III 2011 la unitatea fiscală de domiciliu al contribuabilului până joi, 15 septembrie 2011.

Acelaşi termen este aplicat şi în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real au această obligaţie, contribuabili care obţin venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi în solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, cu excepţia veniturilor obţinute din arendare.
...cititi mai departe aici

marți, 13 septembrie 2011

Prelungirea termenelor legii 175/2010

        Persoanele cu restanţe la întreţinere ar putea fi scutite de la plata penalităţilor de întârziere până în iulie 2012, dacă veniturile lor nu depăşesc 1.000 de lei pe membru de familie, potrivit unei propuneri legislative de la Senat. În acelaşi timp, proiectul prevede şi amenzi substanţiale pentru asociaţiile de proprietari, furnizorii de utilităţi şi primăriile care nu vor respecta aceste dispoziţii.
        Proiectul de lege, aflat pe Ordinea de zi a Senatului pentru aprobarea procedurii de urgenţă, prelungeşte cu încă 12 luni aplicarea legii nr. 175/2010 care prevedea scutirea de la plata penalităţilor generate de întârzierile la plata întreţinerii.
        Citeste mai mult...

sâmbătă, 10 septembrie 2011

Cel mai mare apeduct nafigabil din lume

Water Bridge în Germania.   construit  în 6 ani, 500 milioane de euro, cu o lungime de 918 metri. . .Acesta este un canal-pod peste râul Elba şi uneşte fosta Republică Democratică din Est cu Germania de Vest;ca parte a proiectului de unire.În oraşul Magdeburg, lângă Berlin.Fotografia a fost făcută în ziua inaugurării.Incredibilul Magdeburg Pod de Apă din GermaniaPodul de apă Magdeburg este un apeduct navigabil din Germaniacare conectează Elba -Canalul Havel cu Canalul  Mittelland sipermite vapoarelor să străbată râul Elba. Cu o lungime de 918 metrii, estecel mai lung apecduc navigabil din lume.Înainte era necesar să se facă un detour de 12 km.Cu acest apeduct multiple soluţii au fost optimizate.[magdeburg-water-bridge6]Construcţiile pe apă de legătură au început în 1930, dar datorită celui de al doilea război mondial şi apoi diviziuniiGermaniei .Lucrările au fost suspendate până în 1997. Apeductul a fost finalizat şi deschis publicului în 2003.