Google Website Translator Gadget

marți, 29 noiembrie 2011

Atentie ! Inselatorie pe facebook

Utilizatorii Facebook sunt în pericol de a cădea victime ale celei mai "deştepte" înşelătorii informatice, scrie Daily Mail . Totul începe cu primirea unui e-mail în care cei care au conturi pe Facebook sunt avertizaţi că li se vor şterge conturile, pe motiv că i-au insultat pe alţi membri ai reţelei de socializare, iar pentru ca acest lucru să nu se întâmple trebuie să dea numeroase date personale, inclusiv detalii legate de conturile bancare. Ele nu provin din partea Facebook. Reţelele de socializare nu au de ce să ceară informaţii de ordin financiar şi nici chiar detalii legate de procesul de logare pe site.
Sursa :Gandul

vineri, 25 noiembrie 2011

Noi aplicatii ptr depunerea declaratiilor 100,300,710

Începând cu luna noiembrie(termen 25 decembrie 2011),declaraţiile 100,300 se vor completa prin două noi programe de asistenţă (Soft A şi Soft J) care vor fi escarcate de pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice – Descărcare formulare, unde se vor regăsi şi prevederile legale, precum şi instrucţiuni / documentaţie de ajutor.
Depunerea on line se face prin portalul www.e-guvernare.ro, după autentificarea cu certificat digital calificat.
Cei care nu au certificat digital,vor putea depune la ghişeu în format PDF cu fişier .xml ataşat, pe suport CD, însoţite de declaraţia listată, semnată şi ştampilată
În perioada 30 noiembrie 2011, ora 12:00, şi 2 decembrie 2011, ora 11:00, serviciul de depunere declaraţii va fi oprit. pentru mentenanţă şi implementarea modificărilor

Ghid aplicare reglementari simplificate

         Pe site-ul oficial al Ministerului de Finanţe a fost publicat un ghid practic cuprinzând unele aspecte privind aplicarea Reglementărilor contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2239/2011.
         Documentul precizează astfel că, "începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2011, operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, pot opta pentru aplicarea Sistemului simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.239/2011".
Ghidul practic al aplicarii Reglementarilor contabile simplificate poate fi consultat integral AICI.
Sursa :contabilul manager

marți, 22 noiembrie 2011

Ordin ANAF3392/2011.privind stabilirea din oficiu a datoriilor nedeclarate

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 18 noiembrie 2011.
Având în vedere prevederile art. 83 alin. (4) şi (41) şi ale art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

joi, 17 noiembrie 2011

Atentie ,nu lucrati de sarbatorile legale !

        Noul cod al muncii prevede că nu mai există posibilitatea de a lucra în zilele de sarbaoare legală.Aceasta fiind valabilă pentru toate unităţile economice ,exceptându-le pe cele sanitare, alimentaţie publică şi cele care au activitate de producţie.
         Încălcarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5000-10000 lei . În cazul în care din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele libere de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

miercuri, 16 noiembrie 2011

Ordin 3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere

        Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr.3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere, publicat în Monitorul Oficial nr. 804 din 14 noiembrie 2011

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) pct. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 67 alin. (2) lit. b din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

marți, 15 noiembrie 2011

Fisa postului-descriere si model

        Fişa postului(job description) este documentul intern al angajatorului (indiferent de forma juridică),în care se prezintă detaliat aspecte refereitoare la funcţia /postul unui salariat,privind sarcinile,responsabilităţile ,competenţele,condiţiile de lucru şi promovare
        Prin fişa postului se reglementează relaţiile profesionale,aria de competen
ţă,sarcinile stabilite între conducere şi salariat
        Fişa postului este o sinteză între:
-identificarea postului(denumire,cod COR,departament,nivelul postului )
-descrierea postului  -lsta activităţilor specifice care trebuie executate pe un post (obiective,sarcini şi responsabilităţi,condiţii de lucru 0
-specificatiile postului -lista caracteristicilor persoanei ce trebuie angajată pentru îndeplinirea activităţilor cuprinse în descrierea postului (studii,calificare,vechime,trăsături de personalitate)

Model (link)

vineri, 11 noiembrie 2011

Cum să suni la Poliţie când eşti bătrân şi lipsit de mijloace:

        Georges Philips, un bărbat de o anumită vârstă, care trăia în Vancouver, se pregătea de culcare când soţia îi spuse că a lăsat lumina aprinsă în curte. Când Georges s-a dus s-o stingă, a văzut că hoţii îi furau din curte şi din grădină. A sunat repede la Poliţie şi a fost întrebat dacă hoţii au intrat în casă şi l-au atacat. ''Nu, răspunde el, dar continuă să-mi fure din curte şi din grădină. '' Operatorul îi răspunse: ''Ne pare rău, dar toate maşinile de patrulare sunt pe teren. Încuiaţi-vă în casă şi vom trimite pe cineva când se întoarce la sediu'' Georges spuse: "O.K " şi închise. A stat vreme de 30 secunde şi a sunat din nou la Poliţie: -Buna seara, tocmai v-am sunat înainte să vă spun de hoţii din curte ... Nu vă mai faceţi griji şi nu mai trimieti pe nimeni să verifice. Tocmai i-am impuscat'' şi închise telefonul. În următoarele 5 minute, 6 maşini de Poliţie, o echipă de trăgători de elită, un elicopter, 2 camioane de Pompieri, o Salvare şi Şeful Poliţiei locale erau la faţa locului, reuşind să prindă hoţii în flagrant delict. Un poliţist îi spuse: "Credeam că i-aţi împuşcat ..." La care Georges răspunse: " Şi eu credeam că nu aveţi pe nimeni disponibil "...

marți, 8 noiembrie 2011

Drepturile salariatilor din schimbul de noapte

Conform art. 126 din Codul muncii , salariaţii de noapte beneficiază:

a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;

b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Modele contracte (accesati link)

Contract se comodat cladire (link)
Contract(conventie) civil(a) (link)
Contract de comision (link)
Contract de gaj (link)

Anunt CECCAR

Urmare a demersurilor repetate, intreprinse de catre Corp la Ministerul Muncii, Famiiiei si Protectiei Sociale, prin care s-a manifestat nemultumirea fata de prevederile restrictive ale Ordinului Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1918/2011, CECCAR continua apararea intereselor membrilor prin gasirea unei solutii in sprijinul inregistrarii ca prestatori de servicii a membrilor Corpului.

Intrucat la solicitarile scrise nu s-a primit raspunsul asteptat si avand in vedere ca o reglementare secundara nu poate contraveni unei reglementari de baza, va informam ca, C.E.C.C.A.R a demarat procedura administrativa prealabila, obligatorie de indeplinit potrivit dispozitiilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, premergatoare solicitarii in Instanta a modificarii dispozitiilor pct. 11 din anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1918/2011.

luni, 7 noiembrie 2011

vineri, 4 noiembrie 2011

Meciul lui Bute pe Money Channel TV

Meciul dintre Lucian Bute şi Glen Johnson, meci care va avea loc duminică dimineaţă, în jurul orei 04:00, va fi transmis de The Money Channel conform gsp.ro

Atentie! Formular 010.

         Dacă aţi depăşit plafonul de 35.000 de euro (119 000 lei),cifră de afaceri, în luna octombrie 2011,trebuie să depuneţi formularul 010 pentru înregistrarea ca plătitor de TVA -in cazul persoanelor juridice, asocierilor şi altor entităţi fără personalitate juridica- până la 10 nov.2011
        În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere au obligaţia de a depune până la aceeaşi dată formularul 070.
        Celelalte categorii de persoane fizice,altele decât cele menţionate,(ex PFA) depun formularul 020 ,în cazul depăşirii plafonului de TVA tot până la 10 noiembrie
       Cifra de afaceri reprezintă valoarea totală a livrărilor de bunuri(vânzărilor) şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic.

OBLIGATII FISCALE AFERENTE OCTOMBRIE 2011

15 noiembrie

Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată) de către contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, conform art. 71 din Codul Fiscal.

Depunerea Situaţiei livrărilor de ţigarete în lună .. anul .. pentru luna precedentă de către antrepozitării autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse.

Depunerea Jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precedentă de către antrepozitării autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precedentă de către antrepozitării autorizaţi pentru depozitare.

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendenta de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă de către destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile.

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precedentă de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă de către antrepozitării autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

Depunerea Situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precedentă de către antrepozitării autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

joi, 3 noiembrie 2011

Prelungirea termenului de depunere a Revisal

        Termenul limită de depunere a Registrului de evidenţă a salariaţilor a fost prelungit până la 15 decembrie, potrivit unei hotărâri adoptate de Executiv în şedinţa de miercuri. Aceasta ,din cauză ca, până la sfârşitul lunii octombrie, au transmis date pentru înscrierea în REVISAL 71% dintre angajatori.

marți, 1 noiembrie 2011

Tun de sute milioane euro dat de stat cu anvelopele de iarnă

Când a luat decizia de a le impune,statul şi-a făcut calculele. Nota de fundamentare a deciziei de impunere arată că statul pierde 120 milioane lei prin faptul că are obligaţia de a dota autovehiculele ce aparţin instituţiilor publice cu astfel de anvelope, însă câştigă 1,91 miliarde lei din TVA colectată la vânzarea acestora. În buzunarul statului efectul e pozitiv: 400 milioane de euro în plus. Conform  Romania Liberă

Comunicat MT privind anvelopele de iarna

  • Precizări legate de  noile reglementări privind obligativitatea dotării autovehiculelor cu anvelope de iarnă

    Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, alături de Autoritatea Rutieră Română (ARR) și Regia Autonomă  ”Registrul Auto Român” (RAR) informează că începând cu data de 1 noiembrie 2011 intră în vigoare prevederile OG 5/2011 privind obligativitatea dotării autovehiculelor cu anvelope de iarnă, lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate atunci când circulă pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei. Reamintim că noua legislație a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 80, în data de 31 ianuarie a.c., asigurându-se astfel o perioadă de timp de 9 luni pentru ca cei vizați de noua legislație să intre în conformitate. Având în vedere unele prezentări distorsionate din media în legătură cu prevederile noii legislații în materie, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii face următoarele precizări: