Google Website Translator Gadget

joi, 5 august 2010

Provizioane deductibile

In conditiile blocajului fianciar actual, perioada de recuperare a creantelor este din ce in ce mai indelungata. Emiterea facturii catre clienti genereaza venituri impozabile si TVA de plata in conditiile neincasarii facturii.

Chiar daca venitul se considera realizat, lipsesc banii pentru plata impozitelor.

Unii profesionisti contabili nu utilizeaza ca si instrument curent de lucru constituirea de provizioane pentru deprecieri, consideram util tratamentul fiscal aplicabil provizioanelor constituite pentru neincasarea facturilor.

Analizand prevederea legala stabilita de art. 22 alin. (1) litera c), incepand cu data de 1 ianuarie 2006 sunt deductibile in procent de 30% din nivelul creantei, provizioanele ce indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

„ 1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;

2. sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;

3. nu sunt garantate de alta persoana;

4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;

5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului”.

O eroare frecventa la constituirea acestor provizioane este faptul ca unii contribuabili aplica deducerea de 30% la intreaga valoare neincasata a facturii, omitand faptul ca TVA nu este un venit, chiar daca se va incasa de la client.

Exemplu: societatea A SRL a facturat o prestare de servicii in valoare de 1.000 lei + TVA 19% = total factura 1.190 lei. Societatea constituie un provizion in suma de 1.190 lei x 30% = 357 lei, considerandu-l integral deductibil la calculul impozitului pe profit.

l Analizand punctul 5 a conditiei prevazute de art. din Codul fiscal mai sus amintit, observam ca acest 30% s-a aplicat si pentru 190 lei valoarea TVA-ului, insa aceasta suma este nedeductibila.

l Valoarea corecta a provizionului deductibila este 1.000 lei x 30% = 300 lei. In cazul de fata, economia asupra impozitului pe profit este de 300 lei x 16% = 48 lei. Sigur aceasta este metoda cea mai uzuala in practica, insa incertitudinea privind neincasarea acelei creante se aplica pentru toata factura de 1.190 lei.

l Prin urmare, profesionistul contabil va constitui un provizion in valoare de 1.190 lei din care va deduce 300 lei.

Observatia principala ar fi de ce sa consituim un provizion nedeductibil ce va conduce la o plata suplimentara de impozit pe profit, lucru eronat. Vom demonstra in urmatorul exemplu.

l Contribuabilul nostru ce a emis aceasta factura nu mai are nici o alta activitate, se solicita influenta asupra impozitului pe profit in cazul unei constituiri de provizion deductibil de 300 lei si in cazul constituirii de provizion de 1.190 lei deductibil partial 300 lei. In aceasta a doua situatie valoarea cheltuielii nedeductibile este de 890 lei.

Cazul a) Baza calcul impozit pe profit = total venituri ( 1.000 lei) – total cheltuieli (300 lei ) = 700 lei

Impozit pe profit datorat = 700 x 16% = 112 lei.

Cazul b): Baza calcul impozit pe profit = total venituri (1.000 lei) – total cheltuieli ( 1.190 lei) + cheltuieli nedeductibile (890 lei) = 700 lei

Impozit pe profit datorat = 700 x 16% = 112 lei

Sursa :aici

Niciun comentariu: