Google Website Translator Gadget

miercuri, 29 decembrie 2010

Noua lege a pensiilorCe prevede noua lege a pensiilor?


Legea privind sistemul unitar de pensii a fost adoptata de Parlament la inceputul lunii decembrie, normativ a fost reexaminat la solicitarea sefului statului, care a cerut ca varsta standard de pensionare sa fie de 63 de ani la femei si de 65 de ani la barbati.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.

Cine este obligat sa contribuie?

In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract indiv
idual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
b) functionarii publici;
c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;
III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;
IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, si care se afla in una din situatiile urmatoare:
a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;
V. cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale care beneficiaza de ajutoare lunare, ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;
VI. persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din:
a) drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu regularitate sau in mod ocazional;
b) contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.

Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa-si completeze venitul asigurat.

<!-- I Cine contribuie? -->

Stagii de cotizare

Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:
a) vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la data de 1 aprilie 2001;
b) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pana la intrarea in vigoare a prezentei legi;
c) perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2001 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in care persoanele au fost asigurate in baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2010 si data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite,
conditii speciale sau alte conditii de munca se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu, care constituie stagii de cotizare in conditii normale, dupa cum urmeaza:
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca;
c) 12 luni pentru fiecare an lucrat in alte conditii de munca asa cum sunt reglementate la art. 29 alin. (2).

Constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguratii datoreaza si/sau platesc contributii de asigurari sociale in sistemul public de pensii din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.

<!-- II. Stagii de cotizare -->

Cotele de contributii

Cotele de contributii de asigurari sociale, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt:
a) 31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori;
b) 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8% datorate de angajatori;
c) 41,3% pentru conditii speciale si alte conditii de munca, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale,
datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori.
(4) in cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (3) este inclusa si cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:
a) castigul salarial brut/solda bruta in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II;
b) suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala;
c) venitul brut diminuat cu cota de cheltuiala forfetara prevazuta la art. 50 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, art. 50 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe
d) venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil

Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt:
a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
b) data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, in cazul angajatorilor ce efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV si alin. (2), respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala in cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. VI;
d) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj sau bugetul de stat, dupa caz, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III, respectiv pct. V.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

Valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata inflatiei la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent.

In situatia in care unul dintre indicatorii realizati pe anul precedent, are valoare negativa, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizeaza indicatorul cu valoare pozitiva.

<!-- III. Cotele de contributie-->

Ce se abroga?

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 29 si 52 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, cu modificarile ulterioare;
d) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Legea nr.179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) art. 68, art. 681 alin. (2) si art. 682- 684 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor
judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) art. 49 - 51 din Legea nr. 96/2006, privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008;
h) art. 74 - 77, art. 80, art. 81 si art. 96, din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009;
i) art. 43 - 52 si art. 54 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007;
j) art. 49 alin. (4) si art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009;
k) art. 127 alin. (3) si art. 130 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
l) art. 9, art. 12-15, art. 16 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 95/2008, privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 304 din 18 aprilie 2008;
m) Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006;
n) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind
recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobata cu completari prin Legea
nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
o) Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, cu modificarile ulterioare;
p) Hotararea Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul
public, stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
q) Hotararea Guvernului nr.751/2004 privind criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic si consular pentru contributiile la pensia suplimentara achitate in valuta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 21 mai 2004;
r) prevederile referitoare la pensii cuprinse la alin. (1) si (2) ale art. 11, alin. (3) al art. 21 si art. 24 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
s) prevederile referitoare la pensii cuprinse la alin. (3) al art. 19 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;


Articolpreluat din www.avocatnet.ro

Niciun comentariu: