Google Website Translator Gadget

marți, 18 ianuarie 2011

Despre noua lege a pensiilor

Ce schimbari aduce ,noua lege a pensiilor1.
integrarea in sistemul unitar de pensii publice a persoanelor care apartineau unor sisteme speciale (pensiile militare), precum si a persoanelor care realizeaza venituri din profesii liberale;2.introducerea unor conditii mai restrictive privind accesul la pensia anticipata partiala si la pensia de invaliditate;3.corelarea puterii de cumpararea a pensionarilor in raport cu rata inflatiei;


4.reglementarea modului de stabilire a pensiei in directa corelatie cu nivelul veniturilor asigurate pentru care s-au achitat contributiile de asigurari sociale


5.reglementarea modului de stabilire a pensiei in directa corelatie cu nivelul veniturilor asigurate pentru care s-au achitat contributiile de asigurari sociale,pentru descurajarea pensionarilor anticipate.


6.implementarea unor criterii mai stricte privind accesul la pensia de invaliditate si intensificarea controalelor ulterioare .


7.Cresterea varstelor de pensionare , egalizarea graduala – pana in anul 2030 – a stagiului complet de cotizare ,pentru femei si barbati,dupa cum urmeaza :

-in intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, varsta de pensionare a femeilor va creste de la 59 de ani la 60 de ani, iar cea a barbatilor va creste de la 64 de ani la 65 de ani. .

-se continua cresterea graduala a varstei de pensionare numai pentru femei, de la 60 de ani la 63 de ani, pana in anul 2030.

Avand in vedere integrarea in sistemul unitar al pensiilor publice a cadrelor militare in activitate, a politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, Legea nr.263/2010 eglementeaza si conditiile de pensionare pentru aceste categorii de asigurati, dupa cum urmeaza:

- Varsta standard de pensionare de 60 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;
- Stagiul minim de cotizare in specialitate de 20 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;
- Stagiul complet de cotizare de 30 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;
conform esalonarii prevazute in anexa nr.6 la lege, intr-un interval cuprins intre luna februarie 2011 si luna ianuarie 2030.
Cresterea stagiului minim de cotizare a 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati se va realiza astfel:


- in intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, stagiul minim de cotizare va creste de la 13 ani la 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.

- in intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, stagiul complet de cotizare pentru femei va creste de la 28 ani la 30 de ani, iar pentru barbati de la 33 de ani la 35 de ani, la finele acestei perioade se continua cresterea graduala a stagiului complet de cotizare numai pentru femei, de la 30 de ani la 35 de ani, pana in anul 2030.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi au fost recalculate, conform principiului contributivitatii, urmatoarele categorii de pensii stabilite in baza unor legi speciale:
a) pensiile militare de stat;
b) pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor;
c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea;
d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;
e) pensiile de serviciu ale functionarilor publici parlamentari;
f) pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor;
g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila;
h) pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi.

Conform dispozitiilor Hotararii de Guvern nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1, lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010, incepand cu luna septembrie 2010, pensiile de serviciu stabilite in fostul sistem public au fost recalculate conform algoritmului de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000, modificata si completata.
De asemenea, potrivit dispozitiilor Hotararii de Guvern nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, aceste categorii de pensii au fost prevazute a fi recalculate conform algoritmului de calcul utilizat pentru pensiile din sistemul public, intr-o perioada de 5 luni de la data intrarii in vigoare a hotararii de govern mentionate anterior.

Recalcularea a fost efectuata de casele de pensii sectoriale care functioneaza in subordinea institutiilor in evidenta carora se afla persoanele beneficiare.
In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, si urmatoarele categorii de persoane:
- soldatii si gradatii voluntari care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract individual de munca,
- cadrele militare in activitate,
- soldatii si gradatii voluntari,
- politistii,
- functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale .

Niciun comentariu: