Google Website Translator Gadget

miercuri, 7 februarie 2018

Ce este SRL-D ?

SRL-D este o întreprindere( Societate cu rãspundere limitatã -link) înfiinţată în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii tineri,cu vârsta de cel mult 35 de ani, prin care se acordă facilităţi pentru microintreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată,pe baza OUG nr. 6/2011
Update 12 sept 2015 Aplică AICI să obții finanțare nerambursabilă pentru afacerea ta!
Aplicaţia va fi activa până pe 24.09.2015, la ora 20.00.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2015, aprobat prin anexa nr. 3/36/26 la Legea nr. 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015 este de 19.300.000 lei, cu posibilitatea suplimentarii, pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile, se arată în Procedura.
Update 20 august 2015 . Modificari  :
-inscrierea proiectelor in acest program se va face exclusiv online, pe baza de username si parola, in sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, pana la epuizarea bugetului alocat programului. In momentul de fata, potrivit prevederilor in vigoare, inscrierea on-line a proiectelor se face in sesiune continua. Daca solicitantii nu au acces la un computer, beneficiaza pentru inscrierea on-line de asistenta gratuita din partea Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC) din raza teritoriala a SRL-D, primind consiliere, instruire si sprijin din partea institutiei.
-admiterea in program se va face in ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri depuse on-line, punandu-se astfel accentul pe calitatea planului de afaceri. Momentan, admiterea in program se face in functie de ordinea inscrierilor. Punctajul minim acceptat este de 60 puncte, iar aplicatia SRL-D va genera automat aplicantilor ce nu se inscriu in punctajul minim mesajul „nu indepliniti criteriul de minim 60 de puncte” in momentul transmiterii planului de afaceri. 
La punctaje egale, departajarea se va face in functie de:
 • numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul Programului;
 • achizitia de echipamente tehnologice;
 • activitatea pe care acceseaza programul;
 • curs de anteprenoriat;
 • asociatul/administratorul SRL-D este somer sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la Registrul Comertului;
 • data si ora inscrierii in program.
Microintreprinderile SRL-D vor beneficia de finantare in cadrul programului o singura data.
Planurile de afaceri vor fi verificate ,din punct de vedere al veridicitatii si coerentei datelor inscrise, de catre OTIMMC.
Avizarea verificarilor se face de catre Directia de Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.
 citeste continuare update:18decembrie 2014: La data de 31 decembrie 2014, 3.224 de societati isi pierd calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant, ca urmare a implinirii termenului de trei ani de la data infiintarii acestora, se mentioneaza intr-un comunicat al ONRC, remis marti redactiei.
Lista societatilor care isi pierd calitatea de microintreprindere SRL-D la 31 decembrie 2014 este disponibila AICI.
Update:5 iunie 2014: Senatorii au adoptat recent ,cu 85 de voturi "pentru" si unul singur "impotriva", un proiect legislativ care stabileste ca toti cei care vor sa inceapa o afacere pot aplica pentru un credit nerambursabil de pana la 10.000 euro, indiferent de varsta.
        Pentru a se putea aplica este necesar ca proiectul de lege sa fie aprobat si de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Apoi, documentul trebuie trimis spre promulgare presedintelui si ulterior, trebuie publicat in Monitorul Oficial.
        In vara anului 2013, Guvernul a decis sa prelungeasca acest program pana in anul 2020, pentru ca un numar de cel putin 550 de tineri pe an sa beneficieze de sprijin financiar din partea statului pentru inca 7 ani.

Update 21.05.2014 : Tinerii cu varste de pana la 35 de ani pot candida, in aceasta perioada, pentru a primi un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro, aplicatia de inscriere fiind activa inca din 10 martie, anunta Directia Implementare Programe pentru IMM-uri (AIPPIMM) pe site-ul propriu. Pana in prezent, au fost inscrise deja aproximativ 1200 de planuri de afaceri, iar linia de finantare va mai fi deschisa pana in 26 mai.


Up date 30 august 2013 :Programul SRL-D se incheie in septembrie. Tinerii nu vor mai putea aplica pentru creditele nerambursabile de pana la 10.000 euro.Aplicatia de inscriere in cadrul programului SRL-D va deveni inactiva incepand cu data de 4 septembrie, intrucat bugetul alocat a fost epuizat.

Up date iulie 2013: autoritatile au decis recent sa modifice programul, astfel incat sa ofere tinerilor posibilitatea de a se folosi de creditul nerambursabil obtinut prin program chiar daca societatea pe care o infiinteaza isi schimba calitatea de microintreprindere.
Ordonanta Guvernului nr. 11/2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 415, din 9 iulie 2013 si intrata in vigoare la data publicarii,  stabileste urmatoarele: "facilitatile acordate prin program nu se considera acordate necuvenit si nu se recupereaza in situatia in care calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant a fost pierduta, deoarece societatea cu raspundere limitata infiintata de intreprinzatorul debutant nu se mai incadreaza in categoria microintreprinderilor".

up date 20.04.2013 : Întreprinzătorii în vârstă de până la 35 de ani pot depune de luni planurile de afaceri în cadrul Programului de sprijinire a debutanţilor în afaceri, prin care pot beneficia de finanţare de până la 10.000 de euro şi pentru care este alocat în acest an un buget de 25 milioane de lei,


   Update :Normele metodologice de aplicare a ordonantei HG 96/2011
update : Criteriile de evaluare a planului de afaceri 
Facilitati :


a) acordarea de către AIPPIMM a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
b) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de AIPPIMM, cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;
c) scutirea de la plată contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată.  Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;
Odata cu trecerea contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, atunci automat facilitatea privind scutirea de la plata CAS angajator pentru SRL-D-uri nu ar mai exista.Din 1 ianuarie 2018,valoarea contributiilor va fi urmatoarea:
Angajat: 
 • Asigurari Sociale (CAS) – > 25%
 • Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) -> 10%
 • Impozit pe venit (IV) 10%
Angajator:
 • Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) -> 2.25%.

d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microintreprinderii;
e) consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al AIPPIMM în a cărui raza de competenţă îşi are sediul social.
 Facilităţile acordate prin program se consideră acordate necuvenit şi se recuperează potrivit legii în următoarele situaţii:
 •  la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;
 •  la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1);
 • la data la care activitatea microintreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;
 •  când microintreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant nu a îndeplinit una dintre obligaţiile prevăzute la art. 4 lit. b) şi c); adică:
- să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi să menţină în activitate cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor prevăzute la art. 5 lit. a) şi/sau b) şi/sau c) până la pierderea calităţii de microintreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant;
- să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;
 •  când întreprinzătorul debutant sau oricare dintre asociaţii acestuia a săvârşit, în scopul de a beneficia de facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, fapte penale pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • când a fost executată garanţia acordată potrivit art. 5 lit. b).
(2) Sumele care rezultă din recuperarea facilităţilor acordate prin program, cu excepţia sumelor rezultate din executarea garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., au regimul juridic de creanţe fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul sumelor datorate, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. d), se efectuează de către A.I.P.P.I.M.M. în termen de 30 de zile de la data pierderii calităţii de microintreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant.
In situatia cesionarii partilor sociale de catre intreprinzatorul debutant, acordarea facilitatilor continua daca cesionarul indeplineste conditiile prevazute la art. 2 si depune declaratia pe propria raspundere la A.I.P.P.I.M.M. in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cesionarii. In caz contrar, facilitatile se considera necuvenite si se recupereaza conform procedurilor stabilite. 
(2) In situatia in care microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant este supusa reorganizarii prin fuziune sau divizare, acordarea facilitatilor continua in aceleasi conditii, daca asociatul unic sau fiecare asociat al noii microintreprinderi indeplineste conditiile prevazute la art. 2 si persoana juridica rezultata indeplineste conditiile prevazute la art. 3, iar declaratiile necesare se depun la A.I.P.P.I.M.M., in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inmatricularii in registrul comertului a noii persoane juridice. In caz contrar, facilitatile se considera necuvenite si se recupereaza. 
(3) Facilitatile se recupereaza si in cazul in care cifra de afaceri insumata a persoanelor juridice rezultate in urma reorganizarii depaseste echivalentul in lei a 500.000 euro la data inregistrarii fuziunii sau divizarii. 

Activitati care nu intra in program 
În cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societăţii următoarele:
·         intermedieri financiare şi asigurări:
-          641 - Intermediere monetară
-          642 - Activităţi ale holdingurilor
-          643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
-          649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
-          651 - Activităţi de asigurări
-          652 - Activităţi de reasigurare
-          653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
-          661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
-          662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
-          663 – Activitati de administrare a fondurilor
·         tranzacţii imobiliare:
-          681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
-          682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
-          683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract               
·         920 - activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
·         producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
-          110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)
-          1200 - Fabricarea produselor din tutun
-          2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei
-          2051 - Fabricarea explozivilor
-          4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
-          4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
-          4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat, respectiv:
a)        activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
-          031 - Pescuitul
-          032 - Acvacultura
b)       activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene:
-          011 - Cultivarea plantelor nepermanente
-          012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
-          013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
-          014 - Creşterea animalelor
-          015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
-          016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
-          017 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
c)         activităţi de procesare şi marketing ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
a.       când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
b.      când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);
d)       activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)        ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate;
f)        ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2)
-          051 - Extracţia cărbunelui superior
-          052 - Extracţia cărbunelui inferior
-          061 - Extracţia petrolului brut
-          062 - Extracţia gazelor naturale
-          0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
-          0892 – Extracţia turbei
-          091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
-          099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

g)       ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.
Declaratiile fiscale obligatorii sunt aceleasi ca pentru orice srl clic aici
Update 14.02.2012 Incepand de miercuri, 15 februarie, tinerii cu varste de pana la 35 de ani, care vor sa inceapa o afacere, pot depune din nou proiecte pentru a primi un credit nerambursabil de pana la 10.000 de euro.Inscrierea in program se face online, pe site-ul www.aippimm.ro. Pentru participarea la Program, fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. Dupa inregistrare, se completeaza planul de afaceri si se incarca documentele insotitoare.In acest an, programului i-a fost alocat un buget de 21 milioane lei

Mai multe informatii aici.
Update 03.04.2012 Deorece m-au intrebat multi despre contabilitatea SRL-D ,precizez ca este identica oricarui tip de SRL : contabilitatea in partida dubla 

183 de comentarii:

webber spunea...

CE SE INTAMPLA DACA FACI SRL-D SI NU DEPUI PROIECTUL, SAU IL DEPUI DAR NU SE FINANTEAZA?

Florentin spunea...

Societatea debutantă îşi poate desfăşura activitatea şi beneficiază de toate facilităţile menţionate în Ordonanţa nr.6/02.02.2011. De asemenea, atât timp cât are statutul de societate debutantă se poate reînscrie pentru obţinerea alocaţiei financiare nerambursabile.

Sursa: aippimm

iulia spunea...

daca nu am bani din resurse proprii pot obtine finantarea printr-un credit?

Florentin spunea...

Da,se poate si prin credit

Anonim spunea...

in 2012 mai pot beneficia de finantare prin SRL D?

Florentin spunea...

Depinde de Bugetul de Stat aprobat si daca Guvernul va mai aloca resurse de finantare pentru program .OUG 6 /2011 este in vigoare si beneficiati de facilitatile acordate SRL-D,urmand sa depuneti ulterior dosarul de finantare

Bogdan spunea...

Multumim frumos pentru articol. Cred ca este o pista buna pentru obtinerea unei finantari. Am citit toate documentele de pe www.aippimm.ro dar totusi nu am reusit sa gasesc un raspuns pentru urmatoarea intrebare: pot obtine aceasta finantare daca intentionez sa pornesc un business care se bazeaza pe achizitionarea unei francize de simigerie/covrigarie?

Stiti cumva o alta modalitate de a obtine finantare pentru un astfel de start-up? Acum sunt intr-un impas si m-ati ajuta mult.

Multumesc frumos.

Florentin spunea...

@Bogdan .In ce priveste finantarea prin SRL-D,nu stiu care mai e situatia programului ptr 2012 dar exista si alte programe guvernamentale .Vezi la adresa :http://www.karanna.ro/programe-guvernamentale. Am sa postez cand vor aparea noutati .Se admite si achizitionarea de francize .

ra2 spunea...

Buna ziua,
Am inregistrat si eu un SRL-D, dar nu vreau sa obtin ajutorul de stat.
Obiectul pricipal al firmei este vanzarea pozelor pe internet, deci este un fel de export.

d) activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

acesta inseamna ca activitatea noastra principala este interzisa, sau este interzisa numai pentru cei care obtin ajutorul nerambursabil de la stat?

Multumesc anticipat

Florentin Sorescu spunea...

@ra2: Art 3 alin 1 pct e) din OUG,care se refera la cele mentionate in articol,priveste incadrarea in program .Daca nu aplicati la program ,puteti functiona ca srl-D si puteti beneficia de facilitatile OUG 6/2011,cu obiectul dvs de activitate. Si oricum vanzarea pozelor pe internet cred nu intra in prevederile punctului d).

Florentin Sorescu spunea...

Punctul d)se refera la activitati conexe exportului

Anonim spunea...

La SRL-D se accepta si second-haduri

Florentin Sorescu spunea...

Da

Anonim spunea...

g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost.Se ofera sau nu se ofera?

Florentin Sorescu spunea...

Nu intra in program

Anonim spunea...

Pentru a deschide o covrigarie de la 0(zero) , neavand fonduri propri , care sunt pasi de urmat si daca ma incadrez in vreun program de stat ? Ma intereseaza un SRL-D avand varsta pana in 35 ani , sau un program care sa fie din punct de vedere al facilitatilor cel mai potrivit . In special, daca nu am nici un ban si vreau sa deschid o covrigarie, pot primi fonduri de la stat pentru 100% din "afacere" sau doar de max 50% ? daca doar pentru 50% , de restul 50% pot face rost printr-o finantare din partea banci ? un fel de credit .. Rog a mi se raspunde cat mai explicit si cat mai exact , nu prea sunt in domeniu . Multumesc !

Florentin Sorescu spunea...

Nu va puteti incadra in niciun program daca nu dispuneti de bani proprii sau credit bancar cu care sa cofinantati afacerea pentru care aplicati .Daca puteti lua un credit bancar puteti sa aplicati (sa va depuneti dosarul) pentru solicitarea finantarii.Exista mai multe programe .Vedeti la http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=10484&t=Stiri
Fara fonduri proprii nu puteti intra nici in programul srl-d.Puteti beneficia doar de facilitatile celelalte despre care am scris in articol .

Anonim spunea...

buna ziua mar interesa daca as putea accesa aceste fonduri pentru un servis auto&tir am societatea si terenul problema este ca nu am posibilitatea de a incepe aceasta afacere din propriile posibilitati am 19 ani sunt interesat de aceste fonduri daca ma ajuta de la 0 multumesc astept un meil pe dandu_jupanu@yahoo.com sau cine imi poate da informatii la numaru de telefon0747414977 multumesc

Anonim spunea...

buna ziua .Am construit un spatiu la tara pt un magazin industrial[cuie,sarma,ciment,vopsea,var etc]numai ca nu am indeajunsi bani pt acest lucru ,as putea sa fac un contract cu o firma sa imi dea marfa si sa platesc mai tarziu,daca ma poate ajuta cine astept niste sfaturi,0746825111 alin

Ilinca Claudiu spunea...

Buna dimineata,
Am o mica mare intrebare. Probabil sunt prea obosit ,de nu am gasit niciun raspuns pe situl www.aippimm.ro. Este un termen limita pentru a depune dosare in vederea obtineri unui buget?

Multumesc anticipat
Claudiu Ilinca

Florentin Sorescu spunea...

Termen limita nu exista.Inscrierile se opresc doar cand se termina fondurile alocate de 21 milioane lei

Anonim spunea...

Multumesc. Putem avea intr-un mod sau altu cum sa vedem acest buget. In sensu ,cat sa alocat,cat a mai ramas.???
Multumesc foarte mult.

Andrei Suciu spunea...

Buna ziua,

O mica intrebare as ava, doresc sa infiintes o societate de tip SRL-D, dar nu as vrea sa benefiecez decat de scutirea taxelor catre ONRC si scutirea platii de taxei si impozite pentru cei 4 angajati, adica fara sa ma inscriu pentru finantare. Este posibil acest lucru?

Astept cu interes raspunsul dumneavoastra. Multumesc anticipat!

Cu stima,
Andrei Suciu

Florentin spunea...

@Andrei Suciu : Sigur ca se poate sa infiintati SRL-D,fara sa va inscrieti pentru finanatare. Puteti beneficia de facilitatile si scutirile prevazute de lege, fara sa solicitati finantare .Succes

valerica vazoi spunea...

pot face srld pt transport persoane.pot angaja personal peste40 ani

Florentin spunea...

@Valerica Vazoi.Da puteti infiinta o firma de transport persoane la care puteti angaja personal peste 40 de ani

Anonim spunea...

 Facilităţile acordate prin program se consideră acordate necuvenit şi se recuperează potrivit legii în următoarele situaţii:
 la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;

Asta inseamna ca dupa 3 ani returnezi suma alocata initial?

Florentin spunea...

Nu se returneaza , desi se pierde calitatea de microintreprindere .Exista prevederile art 7 din ordonanta care face exceptie la aceasta situatie .

Anonim spunea...

Multumesc pentru raspuns. Mai am cateva intrebari. Nu cunosc foarte bine demersurile pentru alocarea acestui ajutor nerambursabil si nu inteleg cum se pot sincroniza perfect deschiderea srl-d cu primirea fondurilor. Sau exista posibilitatea de a deschide srl-d (cunactivitate) si intre timp sa se depuna actele pentru fonduri? P.s. aplicatia inca mai poate fi completata online...asta inseamna ca plafonul nu a fost epuizat? Daca pubctajul la completarea aplicatiei este mai mare sau egal cu 60 solicitantul devine posesorul sumei de bani? Sau punctajul este una dintre conditiile de indeplinit? Multumesc frumos. De maxim ajutor!

Florentin spunea...

Da,exista posibilitatea de a deschide srl-d cu inactivitate si ,intre timp, sa se depuna actele pentru fonduri.Oricum trebuie sa asteptam noul buget sa vedem care vor fi fondurile alocate programului in 2013.
Facilitatile se acorda conform ordonantei,si fara sa va inscrieti in progaram .

Anonim spunea...

Fondurile acordate se pot folosi si pt plata salariilor si chiriei? Adica acopera jumatate din aceste cheltuieli pe per celor 3 ani pana in limita celor 10000 eur? Dar daca firma nu are profit si este pe pierdere sunt obligat sa tin firma in functiune si sa platesc salariile min 3 ani? Nu pot sa o suspend sau daca fac asta trebuie sa platesc penalizari?
Si nu imi este clar in ce caz trebuie sa rambursez fondurile acordate.
Multumesc

Florentin spunea...

Dvs trebuie sa aveti un plan de afaceri ,in care figureaza cheltuielile la care v-ati referit.Pe baza acestui plan de afaceri primiti punctajul necesar acordarii finantarii.
Da, sunteri obligat sa tineti firma in functiune 3 ani .SRL-D care este finantat prin program ,nu poate fi suspendat sau in procedura de insolventa. Sunteti obligat sa va depuneti declaratiile fiscale si va platiti contributiile la bugetele statului. Altfel returnati finantarea .

Anonim spunea...

As mai avea o intrebare. Daca nu primesc fondurile (din cate am obs nu toti primesc acei bani si beneficiaza doar de anumite scutiri)si trebuie sa sustin eu afacerea iar activitatea se dovedeste a nu fi profitabila pot sa tin firma pe 0? Sau trebuie sa platesc doar angajatii si sa renunt la chirie si alte cheltuieli pe care nu le mai pot suporta? Fara sa platesc penalizari? Si bineinteles sa depun situatiile financiare pana in mom in care firma trece pe SRL normal si pot sa o suspend?
Multumesc mult pt raspunsul dat mai devreme.

Anonim spunea...

O persoana care are un PFA poate infiinta un SRL-D? Multumesc

Florentin spunea...

Daca nu depuneti dosarul pentru finantare sau nu primiti fondurile, puteti sa mentineti firma in functiune (pe zero).Scutirila la contributiile salariale vi se acorda oricum ,precum si scutirea de taxe la Registru ptr infiintare .

Florentin spunea...

@ O [ersoana care are PFA poate infiinta un SRL-D deoarece OUG6/2011 spune:,,Art. 2
(1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, intreprinzatorul tanar, beneficiar al programului, denumit in continuare intreprinzator debutant, este persoana fizica majora care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are capacitate juridica deplina de exercitiu, are varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel mai tarziu in ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in registrul comertului;
b) anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
c) infiinteaza pentru prima data o societate cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta; "

cosmin baltatu spunea...

salut.cand se afiseaza bugetul pe 2013?vor fi fonduri in 2013 cu noul guvern?un salut

Florentin spunea...

Dupa aprobarea si votarea Legii Bugetului pe 2013 de catre noul Parlament...

Anonim spunea...

daca am o suma de bani mai mica de 10000 de euro,statul ma ajuta cu aceeasi suma,sau cu 10000 de euro?

Anonim spunea...

doresc sa deschid un srl-d pentru prestari servicii iar mai apoi si un magazin cu instalatii sanitare.
In acest program intra si ce doresc eu sa infintez?

Anonim spunea...

citi salriati trebuie sa am timp de 3 ani (minim)

Florentin spunea...

OUG6/2011 ,Art. 4
b) sa angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata si sa mentina in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor prevazute la art. 5 lit. a) si/sau
b) si/sau c) pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant; Asadar minimum 2 salariati

Florentin spunea...

Activitatile de prestari servicii si magazinul de instalatii sanitare sunt admise .

Florentin spunea...

Suma maxima acordata prin program este de 10000 euro,in functie de planul de afaceri si necesitatile de finantare

Anonim spunea...

daca am un credit si in momentul de fata nu lucrez pot obtine un credit de la banca si restul de bani prin fonduri europene pt programul srld?

Anonim spunea...

daca am un credit si in momentul de fata nu lucrez pot obtine un credit de la banca si restul de bani prin fonduri europene pt programul srld?

Florentin spunea...

Trebuie sa va infiintati un srl-D mai intai Nu puteti obtine credit de la banca daca mai aveti un credit si nu lucrati

Anonim spunea...

Daca nu vreau sa accesez acei 10.000 de euro, principalele avantaje ale unui SRL-D raman: scutirea asigurarii catre stat in limita maxima de 4 angajati, si scutirea taxelor de inmatriculare?

Se mai dau si anumite facilitati privind deductibilitatea?

Multumesc anticipat pentru raspuns.

Florentin spunea...

Facilitatile acordate SRL-D privind salariatii ,scutirea de taxele de infiintare la ONRC etc, raman si daca nu accesati programul pentru acordarea finantarii.
Nu se acorda alte facilitati privind deductibilitatea .Sunt doar cele prevazute de art 21 cod fiscal, pentru orice SRL

Anonim spunea...

daca am credit personal pot obtine credit bancar pe srl-d,dupa ce mi s a aprobat dosarul in programul de stat pt cei 10.000 euro?

Florentin spunea...

Nu cred ca SRL-D nou infiintat poate primi credit bancar. Raspunsul este nu

Anonim spunea...

Pot deschide gradinita particulara pe SRL-D? Multumesc!

Florentin spunea...

Da, puteti deschide .Succes .

Anonim spunea...

Buna..daca imi deschid SRL-D nu pot activa cu un magazin non-stop ceea ce inseamna ca trb sa comercializez tutun si alcol....e admisa treaba asta?..Multumesc

Florentin spunea...

Un magazin non stop se poate deschide ca SRL-D.SSunt interzise Coduile CAEN 4725 si 4726.Cred ca se admite codul CAEN 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun si codul 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

Anonim spunea...

Detin un SRL-D si m-am hotarat sa intomesc planul de afaceri. Pentru aceeasta as dori sa stiu daca mai sunt bani la bugent pt. finantarea proiectelor pe anul 2013.
Unde as putea afla cu exactitate acest amanunt?
Multumesc frumos!

Florentin spunea...

Dupa publicarea legii bugetului pe 2013 probabil ca vom sti .Pana atunci s-avem rabdare .Verificati la
AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU IMM-URI ,accesand site-ul la :http://www.aippimm.ro/ Daca sunteti din Bucuresti sunati la tel :021/335.28.80 sau mergeti in Str. Poterasi, nr 11, sector 4, Bucuresti. Daca sunteti din alt oras , vedeti pe site si alegeti OTIMMC corespunzator

Edi spunea...

Salut Florentin,
Ma poti ajuta, te rog cu o lamurire legata de eligibilitatea pentru infiintarea SRL-D?
Am sub 35 ani, este prima data cand infiintez o societate,fiind prima activitate pe cont propriu.
Dar, in urma cu cativa ani am cumparat actiuni Transelectrica tranzactionate in cadrul IPO (oferta publica initiala); actiuni pe care ulterior le-am vandut. Desi suma tranzactionata a fost una modesta, am fost totusi actionar Transelectrica.
Este aceasta o situatie de incompatibilitate cu criteriile de eligibilitate SRL-D ?

Multumesc anticipat pentru raspuns.

Florentin spunea...

@Edi: Nu mai poti infiinta SRL-D din cauza ca ai mai fost actionar intr-o societate comerciala .
OUG 6/2011 spune
,,Art. 2
(1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, intreprinzatorul tanar, beneficiar al programului, denumit in continuare intreprinzator debutant, este persoana fizica majora care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii
b) anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European

Anonim spunea...

daca am gasit o firma si este de vanzare pot sa imi deschid srl.d si sa obtin acesti 10000 de euro? firma care as dori sa o cumpar valoreaza 20000de euro. eu pana acum nu am avut firma si mar interesa daca as primi acesti 10000 de euro. multumesc

Florentin spunea...

Se poate daca firma pe care doriti sa o cumparati este tot SRL-D. Altfel nu se poate .Mai bine va infiintati dvs o firma noua .

Anonim spunea...

Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu unele informatii.Asociatul unic al unui SRL-D poate fi angajat la SRL-D ca administrator?Care sunt contributiile salariale de care este scutit un SRL-D?(numai contributia societatii la pensii si fondul de risc si accidente?) Va multumesc.

Florentin spunea...

Referitor la prima intrebare ,DA se poate conform legii 31/1990 ,,Art. 196^1
(1) In cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, acesta va exercita atributiile adunarii generale a asociatilor societatii.
(2) Asociatul unic va consemna de indata, in scris, orice decizie adoptata in conformitate cu alin. (1).
(3) Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic este."
Lai Intrebarea a doua,scutirea se acorda numai pentru contributia la pensii (20.8%)

Anonim spunea...

Buna ziua, as dori sa infiintez un SRL-D in domeniul sanatatii. Este eligibila activitatea de ingrijiri la domociliu pe kinetoterapie si masaj? Si in 2013 este obligatoriu de a avea minim 2 angajati?? multumesc anticipat de raspuns, Robert

Florentin spunea...

@Robert :Da, se poate .Activitatea de masaj medical si kinetoterapie intra sub incidenta aceluiasi cod CAEN 8690- Alte activitati referitoare la sanatatea umana.Nu apare la codurile interzisa .Succes!

Alexandru spunea...

Buna ziua

Vreau sa infintez o firma SRL-D

Am cateva intrebari:

1.Stiu ca trebuie sa angajez minim 2 angajati trebuie sa ii angajez cu minimul pe economie sau pot sa ii angajez si la 2 ore ?

2.Societatea care o infintez poate sa opteze impozit pe venit?

3.Pentru acel program ce deruleaza pentru care statul ofera 10.000 de euro nerambursabili trebuie sa vin eu cu 50% din bani propri sau cu credit bancar ...dar din cate am inteles banca iti da doar daca ai activitate pe firma si profit ...dar daca nu ai bani sa incepi afacerea si astepti fondurile pt a incepe afacerea ..cum poti obtine credit de la banca?nu inteleg cum poate banca sa iti ofere credit pt a primi bani din fonduri europe

Florentin spunea...

1.Puteti sa-i angajati cu salariu minim brit cu norma partiala ,chiar si de 2 ore.
2. Acum nu mai este o optiune, este chiar obligatoriu impozitul pe venit de 3% din cifra de afaceri.
3.Aveti dreptate, creditele bancare se acorda greu,iar pentru firmele nou infiintate.Interesati-va de Programul Mihail Kogălniceanu.Este program guvernamental având ca obiectiv acordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare I.M.M., de către instituţiile de credit.
(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual pe perioada 2011—2013 de încurajare şi de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, fără a depăşi durata programului.

criss spunea...

Simt ca inebunesc.detin srl-d din 2011,o cafenea.nu am luat fonduri.acum a venit garda financiara sa ne faca praf ,precum nu putem vinde alcool pe srl d.
?!?!?!

Florentin spunea...

@criss: Da nu aveti voie sa desfasurati activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
· producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
Codul CAEN pentru cafenea ,nu include si bauturi alcoolice .PUTETI CONTESTA AMENDA .Nu siu exact situatia dvs.Este regretabil ca nu v-au spus cei care va tin contabilitatea ce aveti voie si ce nu.

Anca spunea...

buna ziua

pe ce baza acorda banca un credit de 10000 de euro unui srl-d abia infiintat si mai ales unui tanar sub 35 ani?care sunt criteriile de evaluare a bancii in cadrul programului.

Florentin spunea...

Cei 10.000 de euro NU SUNT ACORDATI DA BANCA.Reprezinta o alocatie financiara nerambursabila,acordata de catre Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri,prin AIPPIMM care sa acopere, cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din VALOAREA PROIECTULUI aferent PLANULUI DE AFACERI, pentru care face dovada surselor de cofinanţare.

Anca spunea...

Buna ziua. Doresc sa aplic in cadrul acestui proiect si ma gandeam in felul urmator: 10000 de euro(maxim), adica 50% din aloarea proiectului reprezinta alocatia financiara nerambursabila, si optez cu pentru inca ceilalti 50% din valoarea proiectului prin credit bancar. Intrebarea mea este cum pot obtine acel credit?Care sunt conditiile pe care banca doreste sa le regaseasca in plan pentru ca acest proiect sa fie eligibil si de catre banca?ce garatantii trebuie prezentate la banca?sau poti opta pentru gajarea echipamentelor pe care urmeaza sa le achizitionezi?vreau sa plec din zero si sa obtin cei 20000 de euro?este posibil?

Florentin spunea...

@Anca : Poti primi consultanta gratuita chiar la AIPPIMM . Nu stiu daca bancile acorda credite pe acest program .Dar poti incerca pe programul M.Kogalniceanu pentru IMM
Programele deschise prim AIPPIMM sunt :
Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
Programul Mihail Kogalniceanu pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Programul national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager
Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare START
Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

Anonim spunea...

Detin un SRL-D de anul trecut dar fondurile de la AIPPIMM vin cu o intarziere teribila. Intre timp ANAF-ul ne blocheaza conturile pentru neplata impozitelor pe salarii.

Situatia devine penibila si grava si dorim sa inchidem firma
Am inteles ca trebuie sa returnam sumele din primele trageri. Pe langa acestea insa mai trebuie sa returnam si scutirile la CAS?

Max Tattoo Timisoara spunea...

SRL-D, ti se da si nu ti se da bani nerambursabili... sa fim seriosi. Toti vad partea buna, ca primesc 10 mii de euro, dar defapt sunt o tona de clauze si piedici ca sa te atingi de acei bani. N-are rost ! Tipic Romanesc

Florentin spunea...

Referitor la scutirile de CAS, acestea nu se returneaza .

Erwin Jankó spunea...

Daca inregistrez un SRL-D,si nu vreau finantare,nu am nevoie de nici un leu, ca sa lucrez in constructii, dupa cate am citit aici,ar fi avantajos...oare la Cluj unde sa ma duc,sa primesc informatii ? Multumesc Florentin..

Florentin spunea...

Evident ca se primesc.La ONRC intai si apoi la AIPPIMM din Cluj

Anonim spunea...

Pot sa cumpar o afacere ca Srl -d

Florentin spunea...

@Costel Mester: Da, puteti daca aveti sub 35 de ani si n-ati mai fost patron sau asociat la nicio firma ,ca sa nu se piarda calitatea de SRL-D

George Atomulese spunea...

Eu am pe Srl-d codul CAEN 4711( Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun)

Asta inseamna ca este in neregula?

Anonim spunea...

Buna ziua!
Doresc sa infiintez un SRL-D si am citit OUG 6/2011.
Totusi, ca si completare la acest OUG vine si legea 301/2011.
Cei de la Reg Comertului ofera aceasta declaratie tip de completat:http://www.onrc.ro/formulare/declaratie_debutant.pdf
Intrebarile sunt:
1. Ce inseamna "organ de conducere al unei intreprinderi"?
2. Nu e gresita aceasta cerere de la ONRC avand in vedere legea 301/2011 care presupune la art 2 lit b ca b) anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
iar in OUG se scrie ca in plus sa nu fi fost membru al organelor de conducere al unei societati.

Multumesc!

Anonim spunea...

Buna ziua,

O societate SRL-D a incetat CIM-urile cu angajatii in 31.01.2013 (cu acordul partilor). Momentan nu mai are nici un angajat si nici activitate.
Intrebare: Trebuie sa se modifice actul constitutiv din SRL_D in SRL?

Florentin spunea...

Cred ca da. mergeti la Registrul Comertului

Tavi spunea...

Am trimis si eu o intrebare, vad ca nu s-a postat, revin:

Daca infiintez un srl-d, pot exporta, de exemplu o cutie metalica produsa de noul srl-d in UE, fara a beneficia sau a apela la fondurile pentru SRL-D.

Florentin spunea...

Da se poate.Nu este obligatoriu sa accesati fondurile .Facilitatile se acorda in baza ordonantei

Florentin spunea...

@George Atomulese :Este in regula, se admite codul CAEN 4711

Anonim spunea...

Bravo Florentin pt ce faci si pentru virtutea rabdarii de care ai dat dovada mai sus. Respect!

Johanna spunea...

Buna ziua,
In cazul in care am deja SRL infiinatat de 4 luni, pot beneficia de program? Multumesc

Florentin spunea...

Nu puteti beneficia de program .Doar la SRL debutant se aplica

Marius spunea...

Buna ziua,

Sunt medic stomatolog si intentionez sa deschid un SRL-D cu CAEN 8623 - Activitati de asistenta stomatologica.

Intrebarea mea este daca pot adauga si alte coduri CAEN din alte domenii (de ex. 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe)

Multumesc anticipat,
Dr. Marius Maier.

Florentin spunea...

@Marius : Puteti adauga pana la 5 coduri CAEN.Da 6311 e admis

Anonim spunea...

Buna ziua,
Doresc sa imi deschid un SRL-D cu obiectul de activitate 6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal.

Ce trebuie sa fac pentru a beneficia de facilitatile si scutirile prevazute de lege? Trebuie doar sa merg la ORC?
Si, legat de angajati, stiu ca scutirile la contributiile salariale erau in limita salariului mediu pe economie. Dar daca voi avea angajati ce mai au inca un loc de munca, se ia in calcul suma tuturor salariilor sau doar cel primit de la SRL-D?
Multumesc!

Florentin spunea...

1.Da trebuie sa mergeti la ORC pentru consultanta si infiintare .Eventual ,mergeti si la oficiul AIPPIMM din localitatea dvs pentru consultanta
2.Daca veti avea salariati ce luceaza si in alta parte, atunci contractele lor vor fi cu timp partial, salariul brut calculindu-se in functie de norma de lucru . Fondul de salarii al SRL-D cuprinde doar salariul de la SRL-D conform statului de plata

Marin Cosmin spunea...

Buna ziua,
As dori sa stiu, daca am suma care acopera tva, restul de 50% este acoperit de F.N.G.C.I.M.M? Asta e tot ce am.

Cu consideratie,
Cosmin Marin

Stefy_sexy_girl spunea...

Salut Florentin,

De cateva luni lucrez la un plan de afaceri viabil, care sa poata fi implementat cu succes.
Sunt eligibil pentru accesarea fondurilor nerambursabile acordate de programul pentru sprijinul tinerilor intreprinzatori. Problema este ca nu vreau sa vin de acasa cu nimic, scurt.
Intrebarea este legata de creditare: cum garanteaza acest fond de garantare creditul pe care il iau de la banca? Am inteles ca singura banca acceptata este CEC Bank. Ok, deci sa inteleg ca eu nu voi pune mana pe bani niciodata, si ca vor sta in conturile CEC. Deci cheltui bani pe echipamente, dupa care dovedesc cu facturi la banca si se retrage suma de acolo? si banii cheltuiti de unde ii iau? cum ii recuperez? NEBULOASA...
Da-mi un sfat.. sau o parere// cat de dificila este colaborarea asta cu institutiile statului.. si se merita sa accesez asemenea fonduri? nu sunt cumva prea multe piedici? am citit tot ghidul solicitantului si.. din start sunt legat cu mainile la spate, cer prea multa transparenta..

Florentin spunea...

@Marin Cosmin :Suma e cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare.
TVA nu are a face ,pentru ca poti fi SRL-D si neplatitor de TVA

Florentin spunea...

Stefi ,Fondul de Garantare lucreaza cu majoritatea bancilor.
1) IMM-ul depune la banca finanţatoare documentaţia de credit;
2) Dacă Banca, în urma analizei documentaţiei de credit, consideră că proiectul este viabil, dar IMM-ul nu are suficiente garanţii materiale, Banca solicită Fondului să participe la împărţirea riscului prin emiterea unei garanţii;
3) Fondul, pe baza propriei analize, acordă garanţia si semnează contractul de garantare/scrisoarea de garantare cu Banca;
4) În baza garantiei Fondului, Banca semnează contractul de credit cu IMM-ul.
Cu alte cuvinte garantia se acorda numai daca banca se teme ca e un risc de nerambursare prea mare si solicita fondului garantii
Cel mai bine e sa margi la Adresa urmatoare :: Str. Iulian Ştefan, nr.38, Sector 1, Bucureşti
Telefoane: 021-310.18.74, 021-310.19.37
Fax: 021-310.18.57, 021-223.19.21 si vei primi raspuns la toate intrebarile
Birocratia e destul de mare.
Accsesarea acestor fonduri implica obligatia mentinerii SRL-D cel putin 3 ani,Adica nu poti declara falimentul, salariatii trebuie pastrati si ei ,stc .Sunt de parere ca e dificil

Anonim spunea...

Salutare!
Vreau sa ma asociez cu un cetatean UE in vederea creeri unei firme in Romania (SRL sau SRL-D). Vom colabora cu o croitorie specializata pentru a ne face articole de imbracaminte pentru sportivi, dupa care le vom vinde la magazine specializate din UE. Putem sa accesam fonduri nerambursabile SRL-D sau altele?
Merci!

Florentin spunea...

Da, puteti accesa fonduri ,inclusiv in programul pentru tineri ,daca faceti SRL-D

Anonim spunea...

Deci chiar daca unul din cei doi asociati nu e roman si marfa produsa va fi exportata se pot accesa fonduri nerambursabile (SRL-D sau altceva)?

Anonim spunea...

Buna ziua,
M-ar interesa sa deschid un SRL-D (programul pentru tiner) stiti cumva sa imi recomandati o firma de consultanta din Timisoara?
Stiti cumva aproximativ care este comisionul practicat in general de firmele de consultanta pentru acest program?
Va multumesc anticipat!
O seara placut!

Florentin spunea...

1.Nu cunosc firme deimn Timisoara
2.Comisioanele variaza intre 500 so 1000 de euro cred.

Florentin spunea...

Chiar daca unul dintre asociati nu e roman ,se poate ,in cazul in care dvs sunteti asociatul principal

Anonim spunea...

Buna ziua.
Am un srl-d..de 1an,din pacate nu merge ok...am accesat credit bancar 10.000 euro si 10.000 de la stat ,creditul bancar este pe 5ani se poate mari pe 10 ani?

Florentin spunea...

Trebuie sa mergeti la banca creditoare cu bilantul contabil si balantele de verificare si cred ca se poate reesalona creditul pe o perioada mai mare .Depinde foarte mult si de politica bancii .

O Contabila spunea...

Buna ziua,
Doresc sa infiintez un srl-d cu cod caen 8690 - alte activitati referitoare la sanatatea umana (biorezonanta, iridiologie, masaj, kinetoterapie). Stiu ca activitatea nu este prevazuta in exceptii. Problema mea este ca nu sunt medic; exista cumva vreo conditie ca asociatul unic sa fie medic? stiu ca acest lucru era necesar pentru cabinetele sau clinicile medicale (CAEN 8622).

Florentin spunea...

Codul 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana include:
- activitati referitoare la sanatatea umana, ce nu sunt efectuate in spitale sau de catre medici sau dentisti, cum sunt: activitati ale infirmierelor, moaselor, fizioterapeutilor sau altor medici in domeniul optometriei, hidroterapiei, masajului medical, ergoterapiei, logopediei,homeopatiei, chiropracticii, acupuncturii, etc.
Asadar Codul CAEN 8690, permite desfasurarea activitatii de masaj medical, fara a fi neaparat medic, in cabinete de masaj, centre de sanatate.Confor legii 31/1990 ,in cazul SRL ,patronii sau asociatii n-au nevoie de calificare.Se recomanda insa angajarea de personal calificat

O Contabila spunea...

Multumesc mult pentru raspuns. Stiti cumva ce aprobari mi-ar trebui (directia sanitar-veterinara, de exemplu, sau altceva?)

O Contabila spunea...

Daca nu accesez fondurile nerambursabile, e obligatoriu sa am angajati, avand in vedere ca pt a fi microintreprindere nu mai este obligatoriu?

Florentin spunea...

@o contabila :pentru a putea sa beneficiati de facilitatile acordate ptr SRL-D ,OUG 6/2011 prevede urmatoarele
"Art. 4
In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant are si urmatoarele obligatii specifice:
a) sa notifice in scris cu privire la infiintare oficiul teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la inregistrare, in vederea luarii in evidenta;
b) sa angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata si sa mentina in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor prevazute la art. 5 lit. a) si/sau c) pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant; "
Asadar e obligatorie angajarea de salariati,chiar fara accesarea fondurilor,ca sa deneficiari de facilitatile programului .

Florentin spunea...

@o contabila :Da , sunt necesare avize sanepid , pompieri etc.Toate informatiile le gasesti la Registrul Comertului ,in momentul infiintarii firmei si deschiderii punctului de lucru

Marius Timisoara spunea...

Pe ce perioada se ofera scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori pentru cei 4 angajati ?

Florentin spunea...

@Marius:pana la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc 3 ani de la data inregistrarii

Marius Timisoara spunea...

Multumesc Florentin. Si eu daca sunt angajat acum pe un SRL normal si platesc toate taxele, daca ma "mut" pe srl-d, si beneficiez de aceste scutiri de plata, imi afecteaza cumva calculul pensiei pe viitor ? Sau sunt anumite conditii in care poti fi angajat al unui SRL-D ?

Florentin spunea...

@Marius: Te poti trece pe SRL-D.Nu -ti afecteaza pensia ,deoarece vei depune declaratia 112 ca orice alt salariat .

Marian spunea...

Cata rabdare sa raspunzi punctual la toate intrebarile. Felicitari, parca nu ai fi roman....eu ma gandesc sa aplic si vreau sa achizitionez masinile de cusut care imi trebuie din anglia. imi spui te rog cum nu se plateste tva pentru ca online la englezi eu platesc pretul cu tva. multumesc

as fi interesat sa primesc scurte informatii pe twetter dar vad ca nu ai cont.astept sa-ti faci

Florentin spunea...

Ordonanţa Guvernului nr.3/1992, republicată privind taxa pe valoarea
adăugată, cu modificările ulterioare, în vigoare la data realizării importului, prevede la art.
25 lit.D următoarele obligaţii în sarcina plătitorilor de T.V.A.:
“î...ş b) să achite taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor din import la
organul vamal, conform regimului în vigoare privind plata taxelor vamale.
Ministerul Finanţelor poate aproba ca taxa pe valoarea adăugată aferentă
importurilor de maşini şi utilaje tehnologice destinate investiţiilor productive, precum şi
materiilor prime şi materialelor destinate producţiei, să fie inclusă în decontul lunar şi
supusă aceloraţi reglementări ca şi taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor livrate
şi serviciilor prestate. Aprobarea se dă anual la cererea importatorilor.”
Referitor la baza de impozitare, la art.13 din acelaşi act normativ se prevede:
“Baza de impozitare reprezintă contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Baza de impozitare este determinată de:
î...ş e) valoarea în vamă,determinată potrivit legii, la care se adaugă taxa vamală, alte taxe şi accizele datorate pentru bunurile şi serviciile din import;”
De asemenea ,Din punct de vedere al TVA, potrivit art. 126 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera operatiune impozabila importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana, daca locul importului este in Romania, potrivit art. 132^2. Locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul comunitar (art. 132^2 alin. (1)).
Daca bunurile importate sunt instalate sau asamblate in interiorul Romaniei de catre furnizor,obligatia platii tva, cade in sarcina furnizorului saa a au cumparatorului catre care se expediaza bunurile, daca acesta a optat pentru calitatea de importator; .
Asadar am nevoie de mai multe detalii,dar eu cred ca va trebui sa platesti tva

Andreea spunea...

Buna ziua.
As vrea sa deschid un srl-d ,constand in vanzarea de articole imbracaminte/incaltaminte .Spatiul pe care imi voi desfasura activitatea va fi inchiriat.Cei maxim 50% nerambursabili ( daca indeplinesc conditiile pe cei 3 ani) se calculeaza avand in vedere cheltuielile cu tertii, marfa, chirie, etc? Iar in cazul in care proiectul este acceptat, cei maxim 50% ii primesc in cont, toti odata ? Sau in transe?
Multumesc

Florentin spunea...

Suma acordata in program se refera la :
Categoriile de cheltuieli eligibile
Planul de afaceri trebuie sa cuprinda investitii in active corporale si/sau necorporale, pe o perioada determinata, in scopul realizarii unor obiective clare, concrete si reale.

1)Investitiile in active corporale referitoare la:
a) terenuri pentru realizarea de constructii si/sau amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
b) constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea6;
c) achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare. Costurile de spatiu cuprind:
- Spatiu de birouri
- Spatiu de productie
- Spatiu de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii
- Spatiu de depozitare
d) Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;
e) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul, etc;
f) Mijloace de transport, cu exceptia achizitiei de vehicule de transport rutier de marfuri, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor.

2) Investitii in active necorporale referitoare la: brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare(francize, etichetare ecologica, etc.)
Banii se acorda in transe

Florin spunea...

salut. in urma cu 2 zile mi-au iesit si mie actele pentru SRL-D. acum am o intrebare la care raspunsul imi este putin neclar sau mai bine zis in ceata....daca nu doresc sa accesez fondurile, si alte facilitati care imi sunt oferite, ci doresc doar sa funtionez si sa platesc impozit pe venit 3 % si sa fiu si platitor de tva este obligatoriu sa am un angajat pe firma??? eu in momentul de fata nu doresc sa angajez pe nimeni pe firma.
Multumesc.

Florentin spunea...

@Florin: scutirea de la plată contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată.
Daca nu aveti cel putin 2 salariati , nu beneficiati de facilitatile acordate (scutirile mentionate),daca nu aveti angajati .Daca nu doriti aceste scutiri atunci ,puteti sa nu angajati pe nimeni .Pierdeti insa calitatea de SRL-D

Andrei spunea...

Salut,
Am totusi un prieten cu SR-D din 2012 si nu avut nici un angajat pana acum cateva saptamani. Acesta nu si-a pierdut calitatea de societate debutanta. Este posibil asa ceva? SRL-D fara angajati daca nu te bucuri de facilitati?

Florentin spunea...

@Andrei. In cazul relatat de tine , nu mai beneficiaza de facilitati .Functioneaza ca orice SRL

Andrei spunea...

Eu as vrea sa-mi infiintez un SRL-D doar pentru a nu plati infiintarea. Deci, nu risc nici o amenda si nici nu trebuie sa returnez banii daca nu angajez 2 oameni ?!

Florentin spunea...

@Andrei :OUG 6/ 2011 si legea de aprobare a acesteia , nu prevad sanctiuni cu privire la acest lucru .Asadar nu cred ca vei fi amendat . Citeste la http://www.onrc.ro/documente/ghid/02.02.2012/1bis.pdf

Andrei spunea...

Iti multumec mult!
Inca o intrebare : Se poate importa si distribui echipamente de protectie pe SRL-D?

Florentin spunea...

@Andrei : Da .Ttrebue sa ai codul CAEN corespunzator

inna03 spunea...

Buna! Am infiintat un SRL-D si acum imi fac proiectul, singura deoarece nu am bani sa platesc o firma de consultants. Am ajuns la o dilema: care e treaba cu TVA-ul? cum il platesc deoarece in proiect trebuie sa trec toate costurile fara TVA si am remarcat ca si cei 10000 de euro se acorda pt costuri fara TVA. Mentionez ca voi solicita un credit pentru a acoperi restu de 50%. Intrebarea mea este daca pot acoperi si TVA-ul din credit.

Party Sound spunea...

Buna ziua. Suntem 3 asociati - administratori si am infiintat un SRL - D. Obiectul principal al activitatii este prestarea de servicii muzicale la diferite evenimente (in prima instanta private - nunta, cumetrie, onomastica) si poate la un moment dat si evenimente publice. Intrebarile mele sunt: grupa de CAEN 900 (Caen principal 9329) poate beneficia de programul finantat de la stat? putem face import din afara tarii din aceasta suma (partial sau total)? se pot achizitiona si produse second-hand (cu factura, boxe, statii amplificare etc)? Va multumim anticipat!

Florentin spunea...

@Party Sound :Da,cred ca se poate , deoarece acest cod CAEN nu se regaseste printre cele interzise .Pentru intrarea in program ,aveti nevoie de un plan de afaceri bine facut care sa obtina punctajul necesar .

Florentin spunea...

@inna03:Buna, nu mi-ai spus daca SRL-D este inregistrat ca platitor de tva sau nu .
1.Daca nu este platitor de TVA, atunci aceasta nu se ia in calcul .Daca este platitor de Taxa pe valoare adaugata,atunci se ia in calcul si se poate plati din credit .

inna03 spunea...

Momentan nu sunt inregistrata ca si platitoare de tva, dar intentionam sa o fac. Am sunat la banca (CEC Bank) si mi s-a spus ca tva-ul il suport eu, adica solicitantul firmei. Nu am fost intrebatat daca sunt sau nu platitoare de tva. Problema de care m-am impiedicat in proiect este ca imi cere sa calculez suma totala fara tva si apoi suma totatala a proiectului. M-am gandit, daca e asa cum mi-au spus de la banca, sa aduc aportul personal printr-un contract de creditare. Oare as putea? Multumesc mult pentru raspuns.

Florentin spunea...

@inna03: Cred ca se poate. Poti solicita consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C., în a cărui raza de competenta SRL-D are sediul social.

Florentin spunea...

@Party Sound :In ceea ce priveste boxe, statii amplificare,acestea sunt considerate active si trebuie sa fie noi

Eniko spunea...

Buna, as vrea sa infiintez un srl-d, cu principalul obiect de activitate: comert cu amanuntul.
Daca nu am destui bani, pot sa accesez un credit bancar pt srl si apoi sa accesez si fondurile nerambursabile?adica sa am 50% din fondul nerambursabil

Florentin spunea...

@Eniko:Da poti accesa fondurile programului si daca finantarea de 50 % provine din credit bancar

Anonim spunea...

Salut. Intrebarea mea este urmatoarea. Daca am creat SRL-D si doresc sa accesez programul de finantare. Exista o perioada de evaluare a dosarului, iar pana la semnarea contractului dureaza cateva luni. In acelasi timp eu as dori sa-mi incep activitatea imediat. Adica sa achizitionez echipamente din fondurile proprii si sa le pun in functiune. In eventualitatea in care accesez fondurile, nu ar exista ceva inconviniente, ca deja am demarat activitatea? Mentionez ca daca se acorda finantarea voi respecta planul de acolo, dar asta ar presupune ca in afara sa deja am ceva echipamente. Multumesc.

Eniko spunea...

Mersi Florenrin
cam care ar fi pasii de urmat?

Florentin spunea...

@Eniko ;In mare pasii de urmat ar fi:
1.Infiintarea SRL-D la registrul Comertului .
2.Intocmirea planului de afaceri
3. Depunerea dosarului
Pentru indrumare

Pentru indrumare completa apeleaza si la AIPIMM din localitate vezi site la www.aippim.ro

Florentin spunea...

Ordonanta pe baza careia functioneaza programul nu mentioneaza c-ar fi vreun impediment daca incepi activitatea inainte de aprobarea fondurilor

Eniko spunea...

Iti multumesc Florentin!

Inca o intreb, daca nu te superi, eu sunt consilier financiar si pt asta imi trebuie momentan srl-ul, dar vreau si un magazin, pot sa am in acelasi timp 2 activitati, nu?


si de unde se poate obtine un plan de afaceri standard? pt ca nu imi permit momentan sa platesc si pt asta

Inca o data iti multumesc pt informatii

Florentin spunea...

@ENIKO : Desigur ca se poate sa ai 2 activitati in acelasi timp .
Mode de plan afaceri gasesti la adresa web :https://docs.google.com/file/d/0B9fHccr1DK1eN3ZUbmhGQVJ2ZkU/edit?usp=sharing
sau da clic pe model plan de afaceri in cuprinsul acestui articol

Eniko spunea...

Multumesc Floretin pt informatii!
Azi am fost la Aippimm Tg mures pt mai multe informatii si surprize.....eu, care m-am informat in mare parte de pe blogul tau stiam mai multe ca domnul de la Aippimm despre srl-d. Orice intrebam aveam cam acelasi rasp: intrati pe site-ul nostru si vedeti acolo.
Chiar n-as fi crezut ca se va intampla asa, n-am aflat nimic concrect de la el.
Iar referitor la facilitatile fiscale aproape nimic...
Deci te rog frumos, sa imi explici, daca eu sunt administratorul firmei, si ma angajez, ce contributii va trebui sa platesc si ca angajator si ca angajat catre stat.
Evidenta contabila se tine ca si la un srl normal?
Iti multumesc anticipat!

Florentin spunea...

@Eniko:Srl-d este scutita de plata cas 10.5% pentru salariat si cas 20.8%pentru angajator (31.3%)
Restul se platesc astfel:
-contributii sanatate salariat 5.5% +firma 5.2%
-contributii somaj salariat 0.5% +firma 0.5%
-impozit pe salarii 16%(aplicat la ce mai ramane dupa ce se scad contributiile si deducerea personala)
-contributii concedii medicale (FNUASS)0.85% ptr firma
-contributii firma fond garantare 0.25%
-Contributii fond risc(protectia muncii) ptr firma, calculat in functie de CAEN < 1%
Contabilitatea se tine ca la orice SRL.
Ex la un salariu minim de 800 lei
la un salariat (ptr 8 ore ),contributiile+impozit salarii ,la SRL-D= 170 lei fata de 421 lei cat ar fi la orice srl

Eniko spunea...

Iti multumesc frumos, m-ai ajutat mult!
la CAEN 477 intra si hainele second hand, sau au un alt cod, ca nu le gasesc nicaieri

Florentin spunea...

CodulCAEN pentru bunuri second hand este :
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;

mirela gheorghe spunea...

Salut! Doresc sa infiintez un SRL D cu activitatea principala 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare,
bauturi si tutun(magazin alimentar non stop). Fiind asociat unic doresc sa fiu si administrator angajat. pt ceilalti 2 angajati unde trebui sa merg sa le fac formele legale de angajare? le trebui atestate de vanzator? Multumesc anticipat.

mirela gheorghe spunea...

Salut.
Doresc sami infiintez un SRLD a carei activ este 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare,
bauturi si tutun( magazin alimentar non stop). va rog sami ziceti daca fiind asociat unic ma si pot angaja pe mn insumi. In afara de mn mai imi trebui unul sau 2 angajati? Unde le pot face formele de angajare si daca le trebui atestate de vanzatori.

mirela gheorghe spunea...

daca dupa o perioada de timp afacerea nu merge eu va trebui sa am in continuare 2 angajati pt a nu pierde statutul de SRLD, adica sa platesc pt ei la stat... altfel ar trebui sa restitui cheltuielile de constituire ale firmei? Am inteles bine? se poate mentine firma pe 0, fara activitate ca la un SRL normal?

Florentin spunea...

@Mirela Gheorghe:
Trebuie sa inregistrzi firma la ITM din localitatea sau sectorul (pentru Bucuresti) in care se afla sediul social.Ai nevoie de urmatoarele documente :
-actele constitutive ale societăţii ( certificatul de înregistrare, actul constitutiv şi cererea de înscriere de mentiuni- după caz, hotărârea judecătorească) în copie şi în original;
*actele originale se vor restitui după verificare;
-contractul individual de muncă încheiat în trei(doua) exemplare care trebuie să conţină cel puţin clauzele minime prevăzute de modelul-cadru al contractului individual de muncă aprobat prin Ordinul M.M.S.S.
-carnetul de muncă al salariatului care urmează a fi încadrat în muncă;(nu mai este cazul )
*în situaţia în care salariatul nu a avut întocmit carnet de muncă, se vor anexa în copie următoarele documente:
-certificatul de naştere,
-certificatul de căsătorie (dacă este cazul),
-actele de studii
-certificat medical
-declaraţie pe proprie răspundere că nu i s-a mai întocmit până în prezent carnet de munca.
Se mai cer
-imputernicire ridicare parola si utilizator depunere revisal (model itm link )
-Adresa de inaintare depunere REVISAL(cu fisier rvs pe cd) Model adresa aici
-Declaratie din partea reprezentantului firmei cum ca este de acord ca persoana imputernicita sa depuna REVISAL

Florentin spunea...

Atestatul de vanzator nu este obligatoriu.

Florentin spunea...

@Mirela Gheorghe: nu trebuie sa restitui cheltuielile de infiintare .Daca nu mai merge afacerea , poti functiona ca orice SRL ,daca nu iei cei 10.000 euro

mirela gheorghe spunea...

cele 5coduri caen de activitate se mai pot modifica pe parcurs? se specifica undeva?

Florentin spunea...

@Mirela Gheorghe:da , codurile CAEN se mai pot schimba pe parcurs .Ca la orice SRL

Anonim spunea...

Salut.
CE se intampla in cazul in care am infiintat un SRL-D, iar apoi devin asociat intr-un SRL mai vechi?
SRL-D isi pierde statusul de debutant, sau va ramane SRL-D pana la trei ani.

Multumesc

Florentin spunea...

Nu este nicio problema,ptr.ca devii asociat dupa infiintarea SRL-D. La celallalt srl nu ai voie sa fii asociat unic. Atat.

Anonim spunea...

BUna ziua, detin un SRL-D de aproximativ un an! Timp in care am obtinut finantarile necesare! Doresc insa sa returnez integral suma acordata, in cadrul programului "Tineri intreprinzatori". Nu stiu insa ce penalitati as suporta si ce dobanzi aferente se adauga in contextul in care in 7 zile se face un an de la semnarea contractului de finantare.Practic doresc sa ies din acest program cu 2 ani mai devreme. Am respectat intocmai programul, dar ma gasesc in imposibilitatea platii impozitelor pentru urmatoarii 2 ani. Va multumesc!

Florentin spunea...

Sumele, care rezulta din recuperarea facilitatilor acordate prin program,au regimul juridic de creante fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.Calculul sumelor datorate se efectueaza de catre A.I.P.P.I.M.M.nu cred va veti plati penalitati.Acestea se percep doar daca nu veti achita la termen sumele calculate de AIPPIMM.

julika spunea...

Bun, din comentarii si raspunsurile tale la comentarii am inteles cam tot ce imi era neclar pana acum. Dar mai am cateva nelamuriri, ca deh... Povestea e asa: vineri imi ies actele pentru SRL-D. Am inteles ca trebuie sa am 2 angajati, indiferent daca accesez fondurile alea sau nu. Am mai inteles si ca unul din ei pot fi eu, in calitate de administrator (sunt si asociat unic). Daca angajez un contabil cu drept de semnatura printr-un contract de prestari servicii, acesta s-ar numara ca si al doilea angajat sau nu? Deocamdata eu o sa functionez doar prin comert online, si mai incolo as vrea sa deschid si un magazin fizic intr-o locatie inchiriata. Intrebarea ar fi asta: cand voi deschide magazinul fizic, eu voi putea fi angajata si ca lucrator comercial si ca administrator in acelasi timp? Nu gasesc nicaieri niciun fel de explicatii pe site-ul lor, iar la ei la sediu e si mai mare ceata, din pacate, pentru ca eu stiam mai multe decat ei. Multumesc anticipat pentru raspuns!

Florentin Sorescu spunea...

@julika: 1 In ce priveste contabilul, poti angaja o firma de specialitate care sa-ti tina evidenta, facturandu-ti acest serviciu .

2.Da poti fi lucrator comercial la magazinul firmeu tale .Conform legii 31/1990 republicata

Eniko spunea...

Buna Florentin, as avea niste nelamuriri, intrebari, la care nu am primit raspuns pe niciun forum, de la marii contabili, si om de afaceri :P, cum se numesc ei.

Am un srl-d, dupa cum ti-am mai zis
Intrebarea ar fi urmat.:

Firma are activitate principala: activitati de consultanta, dar momentan pe partea asta nu are activitate
Insa am dori sa ne reprofilam pe activiatile secundare, mai exact : fabricarea produselor manufacturiere si comert cu amanuntul in magazine nespecializate.
Va trebui sa mai depunem ceva documente pt asta, sau nu?
In legatura cu fabricarea prod manufacturiere materia prima luam din natura, cum ar fi papura care se gaseste in parauri, DAR asta cum am putea inregistra in contabilitate? Si care ar fi inregistrarile pana materia prima ajunge marfa si il putem vinde in magazinul nostru sau altor clienti?

In leg cu comert cu amanuntul, adaosul comercial il stabilim noi, dar ce doc trebuie sa inregistram pt asta, si trebuie sa predam ceva la finante pt asta, sau nu?

Si inca ceva, trebuie sa ai 2 angajati obligatoriu la srl-d? inca n-am auzit asta pana acum...

Iti multumesc frumos pt rasp!

Florentin Sorescu spunea...

@Eniko:Sa le luam pe rand :
1.Nu mai trebuie sa intreorindeti nimic, daca activitatea desfasurata se regaseste in codurile CAEN ale firmei dvs
2.In Legatura cu adaosul comercial,acesta il stabiliti dvs,dar trebuie declarat la Finante,printr-o declaratie si afisat mare la locul de vanzare De asemenea ,adoasul comercial se inscrie in NIR

3.In legatura cu fabricarea ,ar fi mai mult de explicat .Iti dau mai jos inregistrarile contabile si cateva explcatii :
Contabilitatea produselor si productia in curs de executie
Produsele fac parte din categoria stocurilor, fiind reprezentate de urmatoarele elemente:
•semifabricate – sunt acele produse al caror proces tehnologic a fost incheiat intr-o sectie sau faza de fabricatie si care trec in continuare pentru prelucrare in alta sectie sau faza de fabricatie sau se livreaza tertilor;
•produse finite – sunt bunurile care au parcurs toate fazele procesului tehnologic, intrunesc conditiile de calitate si sunt predate pe baza de acte de magazie sau sunt livrate direct tertilor;
•produse reziduale – reprezinta rebuturile, materialele recuperabile, deseurile.
Productia in curs de executie este reprezentata de:
• produsele care n-au parcurs toate fazele procesului tehnologic, ocupand o pozitie intermediara fie intre materii prime si semifabricate, fie intre semifabricate si produse finite;
•produsele nesupuse receptiei tehnice de calitate;
•lucrarile, serviciile si studiile in curs de executie.
Atentie!
Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei, folosind metode tehnice de ajustare a gradului de finisare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice.
De stiut!
Productia in curs de executie se evalueaza la cost de productie.
• Cheltuieli cu materiile prime:
601 = 301
Cheltuieli cu materiile prime Materii prime
• Cheltuieli cu materialele consumabile:
6021 = 3021

•Obtinere de produse finite eveluate la cost de productie efectiv
345 = 711
Produse finite Variatia stocurilor
• Livrarea produselor finite:
4111 = 701
Clienti Venituri din vanzarea produselor finite
4111 = 4427
Clienti TVA colectata
• Scoaterea din evidenta a produselor finite:
711 = 345
Variatia stocurilor Produse finite
• Incasarea contravalorii produselor vandute:
5121 = 4111
Conturi la banci in lei Clienti


Eniko spunea...

iti multumesc frumos pt rabdarea cu care mi-ai explicat si pt raspunsuri.
Ceea ce n-am aflat, sau nu mi-am dat eu seama, cum pot inregistra materia prima obtinuta din natura, din care se va face produsul finit, si daca intr-adevar e obligatoriu sa ai 2 angajati in srl-d?
In rest iti multumesc inca odata!

Eniko spunea...

Si inca ceva, cu ce documente pot intra in gestiune materiile prime obtinute din natura?

Florentin cumva nu te ocupi si de realizarea planului de afaceri pt obtinerea fondurilor nerambursabile? chiar as fi interesata de o colaborare. mersi

Florentin Sorescu spunea...

@Eniko:In legatura cu materia prima obtinuta din natura:cred ca ai putea utiliza borderou de achizitii de la persoane fizice care nu emit documente justificative.Gasesti formular pe net la http://www.contacafe.ro/topic11236.html?sid=49e74f17f4edf946b44983a2a00d47ad. Daca dvs culegeti materia prima, puteti completa un borderou intr dvs si srl ,cred .

Florentin Sorescu spunea...

@Eniko:Da,pot sa ma ocup de realizarea unui plan de afaceri,dar numai dupa 15 ianuarie 2014.

Eniko spunea...

Ok, eventual un id de mess, sau o adresa de email poti sa-mi dai? sa vb cam despre ce ar fi vb. mersi

In leg cu borderou intre mine si firma, nush daca e bn, pt ca ar insemna, ca eu vind firmei, si atunic cred ca ar trebui sa platesc si eu imp pe venit, nu>?
Doamne....daca vrei sa faci totul legal in Romania te innebunesti :)

Florentin Sorescu spunea...

@Eniko: La pagina contact de pe blog ai datele .
Din pacate ,ai dreptate in ce priveste borderoul .Dar poti inregistra pe el o suma modica ,sa nu platesti impozit mare .

Eniko spunea...

Buna Florentin,

Ti-am trimis un mail mai de mult si n-am primit raspuns... nu l-ai primit sau nu vroiai sa-mi rasp?
Mersi

Florentin Sorescu spunea...

@Eniko:N-an primit.Mai trimitr- odata pe sorescuflorentin@yahoo.ro si pe activ_sorf@msn.com. Mai bine pe amandoua ca nu stiu de ce n-am primit .ID mess robertinosoescu

Eniko spunea...

Buna, ti-am primit mailul, ti-am si trimis raspuns
Mersi

Sorin spunea...

Salut.

Multumesc pentru articol si in special pentru raspunsurile de la rubrica de comentarii. M-au ajutat enorm.

As vrea sa aplic si eu in cadrul programului respectiv, dar din pacate cred ca e un pic cam tarziu. Mi-e teama ca pana infiintez SRL-D, planul de afaceri, etc. s-ar putea ca bugetul pentru acest an sa fie epuizat deja.

De aceea, as vrea sa stiu, din experienta anilor precedenti, cam in cat timp se epuizeaza bugetul? Aceasta informatie m-ar ajuta sa-mi dau seama daca are rost sa demarez procesul de aplicare sau nu.

Sper din tot sufletul sa primesc un raspuns. Multumesc anticipat.

Cele bune,
Sorin

Florentin Sorescu spunea...

@Sorin:Programul a demarat pe 10 martie ,avand un buget de 21 000 000 lei (anul trecut au fost 25 milioane )si de obicei numarul dosarelor depuse este dublu fta de nr dosarelor finantate efectiv .E posibil sa nu se fi epuizat bugetul ,dar probabil ca sunt deja multe dosare depuse .Poti injcerca sa aplici .Iti dau spre informare si un link de unde poti descarca documente : http://programe2014.aippimm.ro/ sau de aicihttp://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-tineri-debutanti/ aippimm.ro

Sorin spunea...

Florentin,

Iti multumesc mult pentru promptitudine si sfat.

O zi buna.

Anca spunea...

stiti cumva cand se adopta legea privind eliminarea limitei de varsta pentru infiintarea unui srl-d? sau unde sa urmaresc votarea legii? multumesc

Florentin Sorescu spunea...

@Anca :Stiu ca la inceputul acestei luni,printr-o ordonanţă de urgenţă, Guvernul a dat liber acces la maximum 10.000 de euro de la stat şi la facilităţi fiscale pentru orice persoane cu idei de business. Limita de vârstă de 35 de ani a fost eliminată pentru cei care au un plan de afaceri şi doresc să obţină finanţare nerambursabilă de până la 50% de la guvern. Actul legislativ intră în atenţia Parlamentului, pentru aprobare.Acum sunt ocupati cu alegerile .Voi pune sie un update ,atunci cand va fi aprobata

Anonim spunea...

Am deschis un SRL-D in martie. Nu vreau sa aplic pentru fonduri, dar ma intereseaza in cazul asta daca mai este valabil cu minim 2 angajati pentru a beneficia de scutirea CAS 20,8%. Se scuteste neplata CAS-ului doar de angajator sau si de angajat ( CAS 10,5%) ?Exista un termen limita de la infiintare pentru a face angajari ca sa beneficiezi de scutirea platii CAS-ului? Nu se poate doar un angajat ca sa beneficiezi de facilitati?

Florentin Sorescu spunea...

1. Trebuie obligatoriu 2 angajati cu CIM pe perioada nedeterminata ,chiar si cu norma partiala.
2.Se scuteste de la plata CAS 20,8%.
3.Nu se poate doar cu un singur salariat ,conforma art 4 pct b din OUG 6/2011
4.Nu se prevede un termen limita de angajare . Beneficiati de reducerea CAS ,de la data indeplinirii conditiilor legale din ordonanta .

Anonim spunea...

Buna ziua,
In cazul in care pe SRL_D am avut 2 angajati, am beneficiat de scutirea CAS-ului, dar nu am avut activitate si i-am concediat si am mai intarziat si cu plata taxelor 45 de zile, mi-am pierdut calitatea de debutant? In acest caz trebuie sa platesc retroactiv CAS-ul de care am fost scutit?
Multumesc

Florentin Sorescu spunea...

Ati pierdut calitatea de SRL-D conform art 6 alin 1 litera d ,din cauza ca au trecut 45 de zile de la data scadentei unei obligatii fiscale neindeplinite
art.9 din lege spune spune :
,,Facilitatile acordate prin program se considera acordate necuvenit si se recupereaza potrivit legii in urmatoarele situatii:
-cand calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant a fost pierduta la data la care oricare dintre autoritatile competente constata ca societatea nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 3 alin. (1);
c) la data la care activitatea microintreprinderii apartinand intreprinzatorului debutant a incetat voluntar sau cand a fost declansata procedura de insolventa;
-cand microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant nu a indeplinit una dintre obligatiile prevazute la art. 4 lit. b) si c); Adica 1 Nu a avut cel putin 2 angajati de la acordarea facilitatilor,pana pa pierderea calitatii de srl-d si 2 Nu ati reinvestit anual cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent,pentru ca nu ati avut activitate .
Sunt de parere ca va trebui sa restituiti si reducerea de CAS
-Treduie sa va schimbati denumirea ,din SRL-D in SRL ,la registrul Comertului
PS este posibil sa averi si un control din partea fiscului.

laance3000 spunea...

Buna ziua. Scutirile de la plata CAS pt SRL-D sunt valabile 3 ani de la inceperea activitatii sau pana in 31 dec al celui de-al treilea an de cand s-a infiintat SRL-D-ul?
Va multumesc

Florentin Sorescu spunea...

@laance3000 Sunt valabile de la data la care angajati cu contract de muncă pe durată nedeterminată cel puţin 2 salariaţi si pana la 31 decembrie al celui de al treolea an