Google Website Translator Gadget

marți, 29 iulie 2014

Registrul de evidenta al zilierilor

Update: modificari aduse de legea nr. 18/2014.In vigoare incepand cu data de 17.06.2014. Citeste aici
Articolul 1 se modifica:
"ART.1
(1) In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
a) zilier - persoana fizica, [cetatean roman sau strain], ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii;
b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar - persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional;
c) registrul de evidenta a zilierilor, denumit in continuare Registru - registru cu regim special, intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica  a zilierilor;
[d) activitati cu caracter ocazional - activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.
(2) Pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional si cetatenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.
(3) Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu exceptia serviciilor de gospodarie comunala gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spatii verzi si gradini zoologice.Tabel comparativ modificari aici
Persoanele care lucrează cu zilieri sunt obligate la plata unui impozit de 16%, calculat la remuneraţia brută acordată persoanelor care prestează activităţi cu caracter ocazional în folosul lor, în caz contrar riscând amenzi de până la 20.000 lei.

       Legea 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 276 din 20.04.2011, iar Normele metodologice de aplicare a Legii 52/2011 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 300 din 02.05.2011
Zilierii pot exercita activităţi în: agricultură, vânătoare şi pescuit, silvicultură, exploatări forestiere, piscicultură şi acvacultură, pomicultură şi viticultură, apicultură, zootehnie, spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi care au caracter cultural, manipulări de mărfuri, activităţi de întreţinere şi curăţenie.
 Angajatorii ,persoane fizice sau juridice care apelează la zilieri trebuie să întocmească un REGISTRU DE
EVIDENŢĂ AL ZILIERILOR ,document cu regim special care se tipăreşte şi se înseriază de Imprimeria Naţională, iar distribuirea se face la cerere şi contra cost de Inspecţia Muncii prin Inspectoratele teritoriale de muncă. Model de cerere aici 
Model REGISTRU in excel aici ca să vă faceţi o idee.Nu poate tine locul celui cumparat de la ITM
 REZ trebuie să fie completat astfel :
* Înscrierile în registrul de evidenţă a zilierilor se fac numai cu cerneală sau pastă albastră;
* Orice modificare a datelor înscrise se face cu tăierea cu o linie orizontală cu pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte deasemenea cu pastă roşie, lăsând vizibilă înscrierea anterioară şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de lucrări;
* Înscrierea datelor se face în ordinea cronologică pentru toţi zilierii cu care beneficiarul are raporturi de muncă;
* Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.
* Numele se completează cu majuscule, fiind necesară şi iniţiala tatălui
*  în registrele de evidenţă a zilierilor se vor înscrie inclusiv zilierii cu care beneficiarii de lucrări au avut raporturi de muncă anterior intrării în posesie de la I.T.M. a Registrului de Evidenţă a Zilierilor.(la coloana 6 respectiv 10 din registru se va menţiona numărul şi data registrului de evidenţă a zilierilor depus la I.T.M. ,în copie, pentru perioade anterioare datei de 01.07.2011).
O copie certificată ''conform cu originalul'',conţinând înregistrările perioadei precedente ,se transmite ,de către beneficiar la ITM până pe data de 5 a  fiecărei luni .
 Sursa : avocatnet.ro 
 IMPORTANT!! Comunicatul ITM precizează că obligaţia achiziţionării Registrului de evidenţă a zilierilor este exclusivă persoanelor juridice care au  obiecte de activitate din domeniile menţionate expres şi limitativ de lege.
Persoanele fizice nu deţin calitatea de beneficiar conform Legii 52/2011.Nu faceti confuzia intre persoane fizice  si PFA.Acestea din urma  pot angaja zilieri si au nevoie de registru ,ca urmare a modif art 17 din OUG44/2008 prin OUG 146/2011  care permite PFA sa angajeze terti pe activitatile pe care sunt autorizate.
update:05.07.2011 Registrul poate fi achizitionat de la ITM incepand de la 1.07.2011
Documente necesare :
Administratorul firmei sau persoana desemnată de acesta,prin împuternicire  scrisă ,trebuie să prezinte la ITM următoarele documente :
-copie CI/BI administrator/persoana desemnată
-copie certificat înregistrare  a firmei la Reg.Com.
-dovada achitării facturii în contul ITM .IBAN ITM Bucureşti este :  RO13TREZ7045005XXX006375 deschis la  trezorerie sector 4
 Preţul unui registru este de 81,84 lei
Up date 23.05.2012  :Senatul a adoptat tacit luni propunerea legislativa a senatorului PDL Alexandru Mocanu care vizeaza modificarea Legii 51/2011 privind activitatea desfasurata de zilieri in sensul flexibilizarii termenului de plata.
Legea prevede posibilitatea ca plata zilierilor sa poata fi facuta atat la sfarsitul zilei de lucru, cat si la sfarsitul fiecarei saptamani, tinand cont ca unitatile finantate de la bugetul de stat nu pot ridica bani din Trezorerie decat in anumite zile.
update :01.11.2013 :PFA si intreprinderile familiale pot lucra cu zilierii

2 comentarii:

Anonim spunea...

pot angaja zilieri pentru a face invetarul unui lant de magazine?

Anonim spunea...

Nu