Google Website Translator Gadget

miercuri, 2 decembrie 2015

Contul 542 Avansuri de trezorerie-Monografie

Contul 542 “Avansuri de trezorerie” face parte din grupa 54 “Acreditive” și  este un cont de activ care respectă regulile de funcționare specifice, incepindu-si functia prin a se debita (inregistrarea intrarilor in debit).
-avansurile de trezorerie acordate (531);
-diferențele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie în valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercitiului financiar (765).
In creditul contului 542 se înregistrează:
-avansurile de trezorerie justificate prin achiziția de stocuri, inclusiv diferențele de preț nefavorabile aferente (301 la 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388, 401);
-cheltuieli reprezentând valoarea materialelor nestocate, consumurilor de energie și apă, întreținere și reparații, primele de asigurare, studii și cercetare executate de terți, comisioane și onorarii, protocol, reclamă și publicitate, transport de bunuri, deplasări, poștale și telecomunicații, alte servicii executate de terți (602, 604, 605, 611 la 614, 622 la 626, 628);
-diurna cont 625
-sume reprezentând avansuri nejustificate (428);
-sumele reprezentând avansuri de trezorerie,nedecontate până la data bilanțului (461, 428);
-sume restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate (531);
-sume utilizate pentru achitarea altor valori (532);
-diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau la lichidarea acestora (665).
Are intotdeauna soldul debitor.Acesta  reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie,nedecontate,precum si sume ridicate din societate, utilizate pentru diverse scopuri pentru care nu s-au intocmit inca documentele justificative.
Daca, Sumele reprezentand avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului, se evidentiaza in contul de debitori diversi (461 „Debitori diversi“) sau creante in legatura cu personalul (4282 „Alte creante in legatura cu personalul“), in functie de natura creantei

Documente obligatorii :
- dispoziţie de plată/încasare către casierie;
- ordin de deplasare;
- ordin de deplasare în străinătate;
- decont de cheltuieli (pentru deplasări externe).
 În cazul deplasărilor externe ,la data depunerii decontului înregistraţi în contabilitate documentele, la cursul de schimb valabil pentru acea dată, iar la plata efectivă a sumelor, înregistraţi diferenţele de curs valutar.
Monografie contabilă:
-      Decontarea sumelor cheltuite, utilizând cursul de schimb de la data depunerii decontului. Curs euro  să zicem 27.04.2012 – 4.3757
625 "Cheltuieli cu deplasări…" = 542 "Avansuri de trezorerie" – 500 euro x 4.3757 = 2202.15lei
- Plata sumelor cheltuite la data de 03.05.2012.Curs euro 03.05.2012 = 4.4168
% 5314 "Casa în valută" = 500 euro x 4.4168 = 2208.4 lei
542"Avansuri de trezorerie" = 500 euro x 4.3757 = 2202.15 lei
665 "Cheltuieli cu diferenţe de curs valutar"     

Niciun comentariu: