Google Website Translator Gadget

luni, 24 martie 2014

Acciza la tigarete a fost aprobata.

                Guvernul a adoptat, in sedinta de astazi, Hotararea pentru aprobarea accizei specifice exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004.
        Nivelul accizei specifice pentru tigarete se ia in calcul la stabilirea structurii accizei totale la tigarete, cuantumul accizelor ce urmeaza a fi efectiv virate la buget stabilindu-se in functie de acciza specifica (componenta fixa) si de acciza ad valorem (componenta variabila influentata de pretul de vanzare cu amanuntul declarat de operatorii economici din domeniu).Potrivit prevederilor Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, o parte din sumele provenind din incasarile accizelor la tigarete sunt destinate finantarii unor cheltuieli de sanatate, respectiv:
Pentru tigarete, tigari si tigari din foi cu suma de 10 euro/1.000 de tigarete;
Pentru tutun destinat fumatului cu suma de 13 euro/kg.
        Potrivit Directivei 2011/64/UE A CONSILIULUI din 21 iunie 2011 privind structura si ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat art.10 alin.(2) teza a 3-a, Romania trebuie sa atinga un nivel al accizei minime de 90 euro/1000 de tigarete, pana la 31 decembrie 2017;
       Codul Fiscal prevede ca, 1% din sumele provenite la buget din acciza la tigarete, este destinata finantarii proiectelor din domeniul sportiv.

Sursa MFP

Niciun comentariu: