Google Website Translator Gadget

luni, 24 martie 2014

Cont.6811.Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
      Mijlocul fix reprejinta obiectul (masina,utilaj,teren,cladire,s.a) care sunt folosite ca atare o perioada mai lunga de timp (mai mare de un an) si care se consuma treptat . Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Reflectarea in cheltuieli a acestui consum  se face pe calea amortizarii, conform Codului Fiscal ,la art 24
Pentru ca un element al activului imobilizat sau al imobilizarilor corporale sa fie considerat mijloc fix, acesta trebuie sa aiba durata de functionare mai mare de un an si o valoare de intrare stabilita prin Lege.De la 1 iulie 2013, aceasta valoare este de 2500 lei fara TVA, conform HG 276/2013
Amortizarea mijlocului fix are drept scop crearea unui fond destinat inlocuirii activelor imobilizate atunci cand expira durata de viata economica a acestora,sau cand ating limite de uzura fizica si morala.Durata de amortizare incepe de la data punerii in functiune a milocului fix.

Varietatea mare a denumirilor si tipurilor de mijloace fixe supuse amortizarii a impus necesitatea unui catalog care faciliteaza gasirea  acestora si specifica durata de utilizare,in vederea amortizarii corecte, in conformitate cu Legea 15 /1994
Metodele de amortizare practicate pentru determinarea si repartizarea cheltuielilor cu amortizarea pe durata de utilizare a acestora sunt:

-       Amortizare liniara sau constanta – repartizarea uniforma a cheltuielilor cu amortizarea asupra duratei de utilizare a unei imobilizari. Cu alte cuvinte se imparte valoarea mijlocului fix la durata normala de functionare. De exemplu: 3000 ron valoarea unui mijloc fix cu durata de utilizare 4 ani. Amortizarea anuala v-a fi: 3000:4=750 ron/an. Lunar 750:12=62,5 ron. Aceasta metoda de amortizare este considerata cea mai apropiata de deprecierea reala a imobilizarilor si prin urmare cea mai justificata economic.

-       Amortizarea degresiva – se incepe cu o amortizare mai mare diminuandu-se treptat. Se merge pe principiul ca cheltuielile cu intretinerea si reparatiile cresc pe masura ce bunul se invecheste, cheltuiala cu amortizarea se uniformizeaza in timp, deoarece unei amortizari mai ridicate i se asociaza o cheltuiala cu intretinerea mai scazuta in primii ani de functionare si invers, in perioada de depreciere a bunului.

-       Amortizarea progresiva – este inversa amortizarii degresive, este rar folosita in practica

-    Amortizarea accelerata – consta in includerea, in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare, a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.

Valuarea reziduala a mijlocului fix reprezinta diferenta dintre valoarea de intrare si amortizarea (lunara sau anuala)a mijlocului fi
Evidenta mijloacelor fixe se tine cu ajutorul urmatoarelor documente:

     - registrul numerelor de inventar – se atribuie fiecarui mijloc fix un numar de inventar la data intrarii in patrimoniu prin achizitionare, construire, confectionare, transfer, etc (cu exceptia celor luate in chirie)
     -fisa mijlocului fix – contine toate informatiile despre mijlocul fix, numarul de inventar, documentul cu care a fost achizitionat, valoarea de intrare, grupa din care face parte, codul de clasificare, data darii in folosinta, durata normala de functionare, cota de amortizare si data amortizarii complete
      - bon de miscare a mijloacelor fixe
      - procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe.,pentru casare
Evidenta contabila a cheltuielii cu amortizarea se tine prin contul 6811.
Fiindca evidentiaza o cheltuiala ,acesta este un cont de activ,care face partedin grupa 68 "Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare",si din categoria cheltuielilor de exploatare.In debitul sau se inregisteaza sumele amortizate ,calculate prin metodele mentionate si conform legii 15 ( cont 2811,2812,2814,etc)

6811=2811 sau 2812,2814,etc
Niciun comentariu: