Google Website Translator Gadget

vineri, 14 martie 2014

Marţi, 25 martie inclusiv, termen limită pentru depunerea formularului 101

 Definitivarea impozitului pe profit aferent anului 2013 se face prin formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, care se completează şi se depune până la 25 martie 2014 inclusiv de către persoanele juridice care, la 31 decembrie 2013, erau înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit.
Depunere
Formularul 101 se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe website-urile:
- ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii;
- AJFP Vâlcea, www.finantevalcea.ro, secţiunea Utile/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii.
Formularul se depune la organul fiscal competent, în format .pdf. cu fişier .xml ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale.

Corectarea declaraţiei
În situaţia în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.
Sursa AJP Valcea

Niciun comentariu: