Google Website Translator Gadget

vineri, 12 decembrie 2014

De la 1 ianuarie, PFA,vor putea opta pentru contabilitatea in partida dubla

        OUG nr. 79/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, modifica Legea contabilitatii nr. 82/1991, noile dispozitii aplicandu-se din 1 ianuarie 2015.Acest lucru este necesar, deoarece sistemul simplificat de contabilitate aplicabil din 2011 nu isi mai gaseste corespondent in cadrul contabil comunitar reglementat prinDirectiva 2013/34/UE si se impune abrogarea sistemului simplificat de contabilitate incepand cu 1 ianuarie 2015.
        Prin urmare ,ordonanta de urgenta prevede abrogarea dispozitiilor potrivit carora, firmele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate.
         Noile dispozitii prevad ca persoanele fizice ce desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri (PFA, titulari ai intreprinderilor individuale etc) vor fi obligate sa conduca evidenta contabila in baza contabilitatii in partida simpla, la fel ca si pana acum,dar VOR PUTEA OPTA pentru utilizarea contabilitatii in partida dubla (cand reglementarile fiscale permit), lucru care nu este prevazut in legislatia in vigoare.
        Contabilitatea in partida dubla se tinea ,pana acum,numai de catre societatile comerciale .Noile prevederi ,dau posibilitatea aplicarii acesteia si de catre PFA.
         Reamintim ca,in acest tip de contabilitate ,fiecare tranzactie determina o dubla intrare de valoare egala in debit ,respectiv credit,de aceea balanta debit credit se va afla mereu in echilibru.
       Contabilitatea in partida simpla,reprezinta varianta mult simplificata contabilitatii clasice in partida dubla.In acest tip ,este necesara doar completarea registrelor obligatorii si a fiselor de cont si centralizatoare ,ceruta de legislatia in vigoare ,disparind obligativitatea ca fiecarei tranzactii sa-i corespunda o dubla intrare de valoare egala in debit ,respectiv credit si intocmirea unei balante echilibrate .

Niciun comentariu: