Google Website Translator Gadget

miercuri, 9 septembrie 2015

Microintreprinderile in noul cod fiscall 2016

Noul cod fiscal prevede modificari si in ce priveste microintreprinderile .

In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
    a) realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la art. 112^2 alin. (6);
    b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
    c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;
    d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.
Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro
    ART. 112^6
    Prin exceptie de la prevederile art. 112^2 alin. (5) si ale art. 112^8 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv..
Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romane care:
    a) desfasoara activitati in domeniul bancar;
    b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
    c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
    d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.
Cota de impozitare a ramas 3%
Se calculeaza cota de 1% pentru primele 24 de luni de la data infiintarii, in cazul persoanelor juridice romane nou-infiintate, care indeplinesc urmatoarele conditii:
- au cel putin un angajat, cu conditia ca angajarea sa fie facuta in cel mult 60 de zile inclusiv de la data infiintarii;
- sunt constituite, pe o durata mai mare de 48 de luni;
- actionarii/asociatii microintreprinderilor nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice.
Daca, in primii doi ani ,firma nu are niciun angajat,se aplica 3% incepind cu trimestrul urmator celui in care se incheie cele  24 de luni de la data infiintarii .
        Daca raportul de munca al singurului salariat inceteaza, societatea va putea aplica cota redusa de impozitare de 1% daca in acelasi trimestru este angajat un nou salariat.


Niciun comentariu: