Google Website Translator Gadget

vineri, 16 octombrie 2015

contabilitate pe intelesul tuturor

Bazele contabilităţii

1. Ce este contul contabil ?

Acesta este mijlocul principal de urmărire a mişcării elementelor patrimoniului unui operator economic . Structura patrimonială este compusă din activ şi pasiv .
Contul conţine :
a)denumire ,proprie fiecărui element de patrimoniu
b)funcţie ,poate fi : cont de activ sau de pasiv
c) sfera de cuprindere:
- sintetice grupează elementele patrimoniale după caracteristicile generale ale acestora
-analitice sunt folosite pentru a reflecta trăsăturile specifice ale elementelor patrimoniale ex: contul " FURNIZORI" se poate de dezvolta pe fiecare furnizor în parte.

Regulă SUMA SOLDURILOR CONTURILOR ANALITICE= SOLDUL CONTULUI SINTETIC

Mişcările(rulajele) care au loc se reflectă în debitul şi creditul contului
Soldul contului reprezintă diferenţa dintre rulajele totale debitoare şi rulajele totale creditoare
Debitul şi creditul contului: sunt cele două părţi ale contului prin care  se urmăresc modificările de sens contrar, soldul iniţial şi cel final. În cele două părţi ale contului se înscriu distinct sumele care reprezintă intrări sau majorări, de cele care reprezintă ieşiri sau reduceri. Convenţional debitul se notează cu D şi creditul cu C. Sumele înscrise în debit se numesc sume debitoare şi cele ce se înscriu în credit se numesc sume creditoare.A debita un cont înseamnă a înscrie o sumă în debitul său. A credita un cont înseamnă a înscrie o sumă în creditul  lui.. Pentru conturile de activ în debit se înregistrează intrările elementului patrimonial sau majorările iar în credit ieşirile sau reducerile. La conturile de pasiv situaţia se prezintă invers. Mişcările elementelor de patrimoniu (intrări,majorări,scăderi,ieşiri )  se numesc RULAJE  debitoare sau creditoare,in funcţie de elementul contului in care se produce modificarea .


SI=sold iniţial,
Rd=rulaj debitor
Rc=rulaj creditor
Tsd=total sume debitoare
Tsc=total sume creditoare
Sd=sold debitor
Sc=sold creditor

Tsd=Si+Rd

Tsc=Si+Rc

Tsd-Tsc= sd
Tsc –tsd=sc

Regulile de funcţionare a conturilor

Contul de activ îşi începe funcţia contabilă prin a se debita .Adica intrările se înregistrează în debit,ieşirile se reflectă în credit .Prezintă totdeauna sold debitor.

Contul de pasiv îşi începe funcţia contabilă prin a se credita .Intrările sunt înregistrate în credit,ieşirile în debit.Prezintă mereu sold creditor.
De la această regulă fac excepţie conturile bifuncţionale(ex : 121 Profit şi pierdere) ,care pot începe fie prin creditare ,fie, prin debitare şi au fie Sc fie Sd .

Operatiunile contabile se iregistreaza cu ajutorul articolului contabil .Acesta este format din conturi corespondnte debitoare si creditoare,suma si data operatiei
Ex : achizitie marfuri de la furnizor

371 marfuri                            =      401 Furnizori         100
4426 tva deductibil             =      401 Furnizori             24

        In contabilitatea in partida dubla fiecare tranzactie determina o dubla intrare de valoare egala in debit,respectiv credit.De aceea balanta debit- credit se va afla mereu in echilibru.Pentru aceasta echilibrare permanenta ,trebuie respectate anumite reguli:
1.     cresterea ( intrarea ) înregistrata în debitul unui cont de activ este egala cu reducerea (iesirea ) înregistrata în creditul altui cont de activ.
2.     micsorarea  înregistrata în debitul unui cont de pasiv este egala cu majorarea  înregistrata în creditul altui cont de pasiv.
3.     intrarea înregistrata în debitul unui cont de activ este egala cu intrarea  înregistrata în creditul altui cont de pasiv
4.     Sporirea înregistrata în debitul unui cont de activ plus reducerea înregistrata în debitul unui cont de pasiv este egala cu reducerea înregistrata în creditul unui cont de activ.

       Contabilitatea in partida simpla,reprezinta varianta mult simplificata contabilitatii clasice in partida dubla.In acest tip ,este necesara doar completarea registrelor obligatorii si a fiselor de cont si centralizatoare ,ceruta de legislatia in vigoare ,disparind obligativitatea ca fiecarei tranzactii sa-i corespunda o dubla intrare de valoare egala in debit ,respectiv credit si intocmirea unei balante echilibrate .
        In cazul constatarii unor inregistrari eronate ,acestea se corecteaza prin operatiunea de stornare . Stornarea in negru =operatiunea inversa celei eronate .
Stornarea in rosu =aceeasi operatie ,dar in minus(chenar)
Corectarea inregistrarilor din contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate ,intocmite in acest scop.Intocmirea notelor de contabilitate se bazeaza note justificative sau note de calcul, dupa caz.
        In cazul stornarilor, pe documentul initial se trece numarul si data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operatiunii, iar in nota de contabilitate de stornare se mentioneaza documentul, data si numãrul de ordine ale operatiunii care face obiectul stornarii.

Conturile sunt clasificate in planul de conturi-link

Un comentariu:

flores spunea...

Voi reveni cu completari