Google Website Translator Gadget

luni, 25 aprilie 2016

Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite

Contul 408 „Furnizori – facturi nesosite”.

 Este un cont de pasiv.
În creditul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” se inregistreaza:
– valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de catre furnizori, precum si a altor datorii catre acestia (301, 302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628, 658);
– rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente exercitiilor financiare precedente (117);
– diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, aferente datoriilor in valuta catre furnizori (665);
– diferentele nefavorabile inregistrate la primirea facturii sau la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (668).
În debitul contului 408 „Furnizori – facturi nesosite” se inregistreaza:
– valoarea facturilor sosite (401);
– diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
– diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.


Conform  ordin 1802/2014, art 53 alin (2)  Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor. Astfel, se vor evidentia in conturile de venituri  si creantele pentru care nu a fost intocmita inca factura (contul 418 "Clienti- facturi de intocmit"), respectiv in conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit inca factura (contul 408 "Furnizori- facturi nesosite"). In toate cazurile, inregistrarea in aceste conturi se efectueaza  pe baza documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de insotire a marfii, situatii de lucrari etc.).

Niciun comentariu: