Google Website Translator Gadget

vineri, 9 aprilie 2010

Diurna deplasari

UPDATE 27 ianuarie 2015 :Prin Ordinul  MFP nr. 60/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 68, valoarea diurnei pentru personalul bugetar a crescut cu 4 lei, ajungand la 17 lei/zi.
Cu alte cuvinte, un salariat angajat in mediu privat poate primi, incepand din 27 ianuarie, o diurna neimpozabila pentru delegatie in tara in suma de 17 lei x 2,5 = 42,5 lei/zi     

UPDATE 01.02.2013 :De la 1 februarie 2013, conform OG 8/2013 art 55 alin 4 indemnizatia reprezinta :
g) sumele primite de angajati in conditiile prevazute de lege sau de contractul de munca aplicabil, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, ca indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.

Nivelul legal al indemnizaţiei de deplasare în România în perioada 2004-2015:

-10,520lei/zi – 16 ianuarie 2004 – 31 dec. 2006 cf. HG 543/1995 modificată prin OMFP nr. 1817/2004
-13 lei/zi – 1 ianuarie 2007-27 ianuarie 2015 cf. HG nr.1860/2006
-17 lei/zi – 27 ianuarie 2015 până în prezent cf. OMFP nr. 60/2015 modifică anexa la HG nr.1860/2006


Conform art. 9 din H.G. nr. 1.860/2006, indemnizatia zilnica de delegare sau de detasare in tara este de 13 lei. Asadar, suma maxima deductibila pentru societatile comerciale este de 13 lei x 2,5 = 32,5 lei/zi.
Aceasta indemnizatie :
- nu este inclusa in veniturile salariale si nu este impozabila in sensul impozitului pe venit
- nu intra in baza lunara de calcul a contributiilor sociale individuale obligatorii
Tot ordonanta mentionata stabileste ca, indiferent de regimul angajatorului (platitor de impozit pe profit, platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, PFA, II, ONG), indemnizatia acordata peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru salariatii din institutiile publice, angajatilor pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului: 
 • se supune impozitului pe salarii;
 • se include in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii.


Pentru ca OG 8/2013 nu a abrogat art 21, alin 3), lit (c) din Codul fiscal care prevede faptul ca suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor peste limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice este considerata nedeductibila.De accea, pana la corectarea acestei omisiuni(voite dupa parerea mea), este de recomandat ca, daca sunteti platitori de impozit pe profit, sa evitati acordarea diurnei peste plafonul legal .


Acelasi tratament se aplica si indemnizatiilor primite pentru deplasarile in strainatate. Anterior acestei date, doar sumele acordate de persoanele juridice fara scop lucrativ si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit (ONG, SRL - microintreprinderi etc) peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice erau incluse in veniturile salariale si, de asemenea, intrau in baza de calcul al contributiilor sociale.

   Actul normativ care reglementeaza deplasarea in strainatate este HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.ATENTIE!


Atentie la urmatoarele reguli atunci cand se calculeaza diurna pentru delegatiile interne:


- pentru a se considera in delegatie, salariatul trebuie sa fie trimis intr-o localitate aflata la o distanta de cel putin 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca;

- numarul zilelor calendaristice in care persoana se afla in delegatie se socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare;
- pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.
La plecarea in delegatie, persoana angajata intocmeste un ordin de deplasare conform OMEF 3512/2008 in baza caruia va primi avansul de la casiere si pe baza caruia va justifica cheltuirea acestuia, la intoarcere.

In cazul in care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decat avansul primit, pentru diferenta de restituit de catre titularul de avans se intocmeste Dispozitie de plata catre casierie (cod 14-4-4 sau cod 14-4-4/a, dupa caz).

Banii primiti ca diurna si cheltuiti pe perioada delegarii, nu trebuie justificati.
  Deductibilitatea cheltuielilor de transport 

Acestea sunt considerate deductibile din punct de vedere fiscal in baza documentelor justificative. Calatoriile pot fi efectuate: 
– cu avionul; 
– pe calea ferata; – pe caile de navigatie fluviala;
 – cu mijloace de transport in comun auto; 
– cu mijloace de transport auto ale unitatii 
– la nivelul consumului lunar de combustibil stabilit potrivit legii; – cu autoturismul proprietate personala – la nivelul a 7,5 l benzina/100 km parcursi si numai cu aprobarea conducerii unitatii; 
Se deduc si taxele de rezervare a locurilor – la nivelul tarifului. 
Nu se admit la decontare urmatoarele tipuri de cheltuieli:
– taxe percepute suplimentar pentru bagaje personale;
– cheltuielile de transport ale persoanelor care au asigurat transportul gratuit de catre unitate;
– cheltuielile de transport pentru inapoiere in cazul in care salariatii, dupa terminarea delegarii sau detasarii, au ramas sa-si efectueze concediul de odihna sau datorita altor cauze de ordin personal.


In ceea ce priveste intrebarea referitoare la justificarea cazarii cu o factura pe care este trecut numele angajatului si nu al societatii, mentionam ca acest lucru este posibil daca sumele sunt justificate de documentele respective insotite de ordinul de deplasare din care rezulta scopului deplasarii, persoana trimisa, durata si modul de desfasurare al acesteia

Atentie la urmatoarele reguli atunci cand se calculaeaza diurna pentru delegatiile externe:- perioada pentru care se acorda diurna in valuta se determina in functie de mijlocul de transport folosit avandu-se in vedere:


1. momentul decolarii avionului la plecarea in strainatate si momentul aterizarii avionului la sosirea
in tara;
2. momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a forntierei de stat a
Romaniei, atat la plecarea in strainatate, cat si la inapoierea in tara;
- pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel: 50% pana la 12 ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore;
- in cazul in care masa se suporta de catre partenerii externi sau este platita de catre angajator, angajatul beneficiaza numai de 50% din diurna.
         In cazul personalului care se deplaseaza cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personala, unitatile trimitatoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburantilor si a lubrifiantilor, tinand seama de consumul specific al acestora, precum si pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusive asigurarea pentru raspunderea civila, respectiv cartea verde.     Angajatii trimisi in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza de:


- in strainatate:

- indemnizatie zilnica in valuta, denumita diurna, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte, uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea;


- o suma zilnica in valuta, in limita careia personalul trebuie sa-si acopere cheltuielile de cazare.


- in tara:


- salariul stabilit potrivit reglementarilor in vigoare, pe toata durata deplasarii, in cazul personalului care isi mentine calitatea de salariat;


- indemnizatie lunara in lei calculata in raport cu salariul de baza si sporul de vechime. Delegarea sau detasarea salariatilor se dispune in scris de catre conducerea unitatii.


Salariatii trimisi in delegare sau detasare in tara sau in strainatate au dreptul sa primeasca un avans in numerar, stabilit in raport cu numarul zilelor de deplasare.

In tara :
- persoana care se afla in delegare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca primeste o indemnizatie zilnica de delegare sau de detasare de 13 lei, indiferent de functia pe care o indeplineste si de autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea,
- numarul zilelor calendaristice in care persoana se afla in delegare sau detasare se socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare sau detasare.
- in situatia delegarii de o zi, dar si pentru ultima zi a unei delegatii de mai multe zile, indemnizatia se calculeaza si acorda numai daca durata delegarii este de minim 12 ore.
 Acest avans nu poate fi mai mare decat totalul cheltuielilor de delegare sau de detasare pentru 30 de zile calendaristice.

Acordarea avansului si justificarea acestuia se fac in conditiile prevazute de reglementarile legale privind operatiunile de incasari si plati in numerar prin casieria unitatilor.

Diurna in valuta in cazul deplasarilor externe
Diurna externa cuvenita personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar este reglementata prin HG 518/1995, cu modificarile ulterioare prin Legea nr. 118/2010 si legea nr. 283/14.12.2011.
Diurna in valuta se se acorda la nivelul prevazut pentru fiecare tara in care are loc deplasarea.
Perioada pentru care se acorda diurna in valuta se determina in functie de mijlocul de transport folosit, avandu-se in vedere:
a) momentul decolarii avionului, la plecarea in strainatate, si momentul aterizarii avionului, la sosirea in tara, de si pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a Romaniei;
b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, atat la plecarea in strainatate, cat si la inapoierea in tara.
Ca urmare a modificarilor legislative (respctiv diminuarea cu 25% salariilor bugetarilor in 2010, urmata de cresterea cu 15% in 2011) si nivelul diurnei s-a modificat astfel : diurna externa maxima deductibila = diurna externa conform HG 518/1995 x 0,75 x 1,15 x 2,5
 In statele din CE este prevazut acelasi nivel de diurna legala 35 euro/zi, cu posibilitatea de maxim fiscal de 2,5 ori x 35 euro/zi = 87,5 euro/zi.

Justificarea sumelor acordate se face pe baza de documente, cu exceptia cheltuielilor pentru diurna, in termen de 3 zile de la inapoierea din delegatie.

In cazul cheltuielilor medicale efectuate in valuta este necesar si avizul policlinicii de specialitate.


In situatia in care, in unele tari, potrivit practicii existente pe plan local, nu se elibereaza documente sau acestea sunt retinute de catre autoritati, sumele cheltuite se justifica pe baza de declaratie data pe propria raspundere.


In tarile in care Romania are reprezentante, declaratia se confirma de catre aceste reprezentante, daca pentru obtinerea acestei confirmari nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.


Sumele in valuta folosite in alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fara respectarea conditiilor in care au fost acordate se recupereaza de la cei care nu pot face dovada cheltuirii lor, in conditiile legii.

In cazul platilor in valuta suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc in contabilitate la cursul din data efectuarii operatiunilor sau la cursul din data decontarii avansului. Eventualele penalitati de intarziere se calculeaza in lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.

In cazul deplasarilor efectuate in afara teritoriului Romaniei, salariatilor li se pot deconta si alte tipuri de cheltuieli considerate deductibile din punct de vedere fiscal:


- costul transportului;


- costul documentatiilor;


- costul mostrelor;


- costul altor materiale sau obiecte necesare pe durata deplasarii;


- cheltuielile medicale pentru vaccinuri specifice unor tari cu clima greu de suportat;


- cheltuielile cu decesul in strainatate si transportul in tara al celor decedati;


- cheltuielile pentru obtinerea vizelor de intrare in tarile respective;


- taxele de inscriere si/sau participare la congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii, alte reuniuni, manifestari stiintifice, manifestari culturale, manifestari artistice, manifestari sportive, precum si alte asemenea manifestari, in conditiile stabilite de organizatori.


- cheltuielile de: transbordare, alte asemenea cheltuieli, asigurarea pentru raspunderea civila (cartea verde) in cazul deplasarilor efectuate cu mijloace auto;


- comisioanele platite pentru rezervarea: locurilor in camerele de hotel, locurilor in mijloacele de transport;


- taxele de aeroport;


- convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferentele de tarif la cazare si altele asemenea, necesare indeplinirii misiunii, inclusiv cheltuielile de protocol.


Cheltuieli se pot deconta in limita unei sume de pana la 50% din totalul diurnei si al plafonului de cazare la care are dreptul personalul.

De la 27 ianuarie 2015 ,se majoreaza la 45 de lei/noapte si valoarea cheltuielilor de cazare care pot fi compensate pentru salariatii care nu se cazeaza in unitati de cazare, cand sunt plecati in delegatie.
        
In ceea ce priveste indemnizatia de deplasare in  valuta, aceasta se diferentiaza pe doua categorii de cheltuieli si se aco/ din 10 iulie 1995, actualizata, privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate.

Hotararea mai sus mentionata prevede la cap. 2, art.2 ca: “Perioada pentru care se acorda diurna in valuta se determina in functie de mijlocul de transport folosit, avandu-se in vedere:


a) momentul decolarii avionului, la plecarea in strainatate, si momentul aterizarii avionului, la sosirea in tara, si de pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a Romaniei:


b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloace auto prin punctele de trecere a frontierei sau de stat a Romaniei, atat la plecarea in strainatate, cat si la inapoierea in tara.”


Potrivit dispozitiilor HG 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, salariatilor detasati sau delegati sa indeplineasca anumite sarcini de serviciu in localitati situate la distante mai mari de 5 km de localitatea in care isi au locul permanent de munca pe teritoriul Romaniei li se pot deconta cheltuielile de transport efectuate la ducere si la inapoiere.


Cheltuielile de aceasta natura sunt considerate deductibile din punct de vedere fiscal in baza documentelor justificative.


Calatoriile pot fi efectuate:


- cu avionul;


- pe calea ferata;


- pe caile de navigatie fluviala;


- cu mijloace de transport in comun auto;


- cu mijloace de transport auto ale unitatii - la nivelul consumului lunar de combustibil stabilit potrivit legii;


- cu autoturismul proprietate personala - la nivelul a 7,5 l benzina/100 km parcursi si numai cu aprobarea conducerii unitatii;


Se deduc si taxele de rezervare a locurilor - la nivelul tarifului.


Nu se admit la decontare urmatoarele tipuri de cheltuieli:


- taxe percepute suplimentar pentru bagaje personale;


- cheltuielile de transport ale persoanelor care au asigurat transportul gratuit de catre unitate;


- cheltuielile de transport pentru inapoiere in cazul in care salariatii, dupa terminarea delegarii sau detasarii, au ramas sa-si efectueze concediul de odihna sau datorita altor cauze de ordin personal.


Salariatii trimisi in strainatate pot sa calatoreasca cu trenul sau cu avionul. Cheltuielile de transport care mai sunt considerate deductibile din punct de vedere fiscal, in acest caz, sunt urmatoarele:


    a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun la si de la aeroport, gara, autogara sau port, in cazul in care acestea sunt situate in alta localitate;


    b) cheltuielile de transport efectuate in localitatea unde se executa delegarea sau detasarea, cu mijloacele de transport in comun, dus-intors, pe distanta dintre gara, aerogara, autogara sau port si locul delegarii sau detasarii ori locul de cazare;


    c) cheltuielile de transport pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii sau detasarii;


    d) taxele pentru trecerea podurilor;


    e) taxele de traversare cu bacul;


    f) taxele de aeroport, gara, autogara sau port;


    g) alte taxe privind circulatia pe drumurile publice, prevazute de dispozitiile legale in vigoare.


    Cheltuielile de transport se deconteaza si in urmatoarele cazuri:


    a) persoana este chemata, inainte de terminarea misiunii, din localitatea unde se afla in delegare sau detasare;


    b) persoana intrerupe delegarea sau detasarea si se inapoiaza in localitatea locului ei de munca obisnuit, din cauza incapacitatii temporare de munca, dovedita cu certificat medical.


Sumele deductibile sunt:


- in cazul transportului cu avionul, indiferent de nivelul tarifului;


- in cazul calatoriei cu trenul - la nivelul tarifului la vagon de dormit, un loc in cuseta de 2-4 locuri;


- in cazul transportului cu mijloace auto - se admite la deducere in situatia in care cheltuielile totale care trebuie suportate de catre unitate sunt inferioare

tarifelor practicate la calatoria cu avionul;

Pentru indeplinirea programului stabilit se pot inchiria, atat mijloace de transport in vederea deplasarii in grup, in interiorul tarii de destinatie, cat si diferite mijloace de comunicatii, cu acordul prealabil al conducatorului unitatii trimitatoare, decontarea cheltuielilor aferente urmand sa se faca, potrivit legii, pe baza de documente justificative.


In cazul personalului care se deplaseaza cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personala, unitatile trimitatoare avanseaza sumele necesare pentru plata carburantilor si a lubrifiantilor, tinand seama de consumul specific al acestora, precum si pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru raspunderea civila, respectiv cartea verde.


Salariatilor trimisi in delegare in localitati situate la distante mai mari de 5 km de localitatea in care isi au locul permanent de munca, pe teritoriul Romaniei, si care nu se pot inapoia la sfarsitul zilei de lucru li se pot deconta cheltuielile de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative.


Prin cheltuieli de cazare se intelege:


- tarifele sau chiria platita;


- eventualele taxe obligatorii pe plan local;


- costul micului dejun, atunci cand acesta nu este inclus in tarif.


Cheltuielile de cazare efectuate, pentru care exista documente justificative, sunt considerate deductibile din punct de vedere fiscal inclusiv taxele de rezervare a locurilor.


Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestari cu caracter international sau la alte actiuni se acorda la nivelul corespunzator tarifelor practicate de catre hotelurile in care au loc manifestarile respective, pe baza comunicarii primite din partea organizatorilor sau a reprezentantilor Romaniei din tarile respective.


In ceea ce priveste indemnizatia de deplasare a salariatilor pentru deplasari in Romania cat si in strainatate, aceasta este recunoscuta in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice, fara a mai exista conditionarea realizarii de profit contabil.


Indemnizatia zilnica de delegare sau detasare este stabilita la 13 lei pentru acea persoana aflata in delegare sau detasare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca. Suma de 13 lei se acorda indiferent de functia pe care o indeplineste persoana aflata in delegare sau detasare si indiferent de autoritatea sau institutia publica in care isi are locul de munca. Numarul zilelor calendaristice in care acea persoana se afla in delegare sau detasare se socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 ore cate o zi de delegare sau detasare.


            Documente financiar -contabile utilizate:


- Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe - Cod 14-5-5)


Documentul serveste ca:


- document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate (in valuta si in lei), cu ocazia deplasarii in strainatate;


- document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans;


- document justificativ de inregistrare in registrul de casa (in valuta) si in contabilitate.


Se intocmeste intr-un exemplar de titularul de avans pentru cheltuielile efectuate pe intreaga durata a deplasarii.


Circula:


- la persoanele autorizate sa verifice legalitatea actelor justificative de cheltuieli, exactitatea calculelor privind sumele decontate la intoarcerea din deplasare si calculul eventualelor penalizari de intarziere, care semneaza de verificare;


- la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata diferentei in cazul in care, la decontarea sumelor primite pentru efectuarea deplasarii, suma cheltuielilor efective depaseste avansul primit;


- la casieria unitatii pentru plata diferentei, caz in care titularul de avans semneaza pentru primirea diferentei respective, fara a se mai intocmi document distinct.


-         Chitanta pentru operatiuni in valuta (cod 14-4-1/a),


Serveste ca:


- document justificativ pentru incasarile si platile in valuta efectuate in numerar;


- document justificativ de inregistrare in registrul de casa in valuta si in contabilitate.


Se intocmeste la unitatile care efectueaza operatiuni in valuta, in doua exemplare, pentru fiecare suma in valuta, de catre casierul unitatii si se semneaza de acesta.


Circula la depunator/platitor, exemplarul 1, cu stampila unitatii. Exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operatiunilor inregistrate in registrul de casa in valuta.


Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).


            - Dispozitie de plata/incasare catre casierie (cod 14-4-4/a),


Serveste ca:


- dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii in numerar a unor sume, potrivit dispozitiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum si a diferentei de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;


- dispozitie pentru casierie, in vederea incasarii in numerar a unor sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispozitiilor legale;


- document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate, in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ.


Se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil:


- in cazul utilizarii ca dispozitie de plata, cand nu exista alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);


- in cazul utilizarii ca dispozitie de plata a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;


- in cazul utilizarii ca dispozitie de incasare, cand nu exista alte documente prin care se dispune incasarea (avize de plata, somatii de plata etc.).


Se semneaza de intocmire la compartimentul financiar-contabil.


Circula:


- la persoana autorizata sa exercite controlul financiar preventiv, pentru viza in cazurile prevazute de lege;


- la persoanele autorizate sa aprobe incasarea sau plata sumelor respective;


- la casierie, pentru efectuarea operatiunii de incasare sau plata, dupa caz, si se semneaza de casier; in cazul platilor se semneaza si de persoana care a primit suma;


- la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate.


Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, anexa la registrul de casa.


            Prin depunerea decontului de cheltuieli pentru deplasari externe, pe verso formularului sunt justijicate toate sumele cheltuite, inclusiv diurna.


Pentru  deplasarile la intern se utilizeaza Ordinul de deplasare(delegatie) cod  14-5-4)


Acesta serveste ca:


- dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea;


- document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate;


- document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans;


- document justificativ de inregistrare in contabilitate.


Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de persoana care urmeaza sa efectueze deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale in numerar.


Circula:


- la persoana imputernicita sa dispuna deplasarea, pentru semnare;


- la persoana care efectueaza deplasarea;


- la persoanele autorizate de la unitatea unde s-a efectuat deplasarea sa confirme sosirea si plecarea persoanei delegate;


- la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului, pe baza actelor justificative anexate la acesta de catre titular la intoarcerea din deplasare sau cu ocazia procurarii materialelor, stabilind diferenta de primit sau de restituit, avandu-se in vedere eventualele penalizari si semnand pentru verificare.


In cazul in care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decat avansul primit, pentru diferenta de primit de titularul de avans se intocmeste Dispozitie de plata catre casierie cod 14-4-4.


In cazul in care, la decontare, sumele privind cheltuielile efective sunt mai mici decat avansul primit, diferenta de restituit de catre titularul de avans se depune la casierie pe baza de dispozitie de incasare cod 14-4-4.


Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:


- denumirea unitatii;


- denumirea si numarul formularului;


- numele, prenumele si functia persoanei delegate; scopul, destinatia si durata deplasarii; stampila unitatii; semnatura conducatorului unitatii; data;


- data (ziua, luna, anul, ora) sosirii si plecarii in/din delegatie; stampila unitatii; semnatura conducatorului unitatii;


- ziua si ora plecarii; ziua si ora sosirii; data depunerii decontului; penalizari calculate; avans spre decontare;


- cheltuieli efectuate: felul actului si emitentul, numarul si data actului, suma;


- numarul si data chitantei pentru restituirea diferentei; diferenta de primit/restituit;


- semnaturi: conducatorul unitatii, controlul financiar preventiv, persoana care verifica decontul, seful de compartiment, titularul de avans.


            De mentionat este faptul ca, formularele prezentate nu sunt tipizate, dar au rol de document justificativ pentru inregistrarea in evidenta contabila a cheltuielilor respective.


Prin intocmirea si inregistrarea lor sunt respectate si cerintele impuse de Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul II, art. 21, alin. (4), lit. f), potrivit careia dovada efectuarii unor operatiuni in contabilitate se face cu documente justificative.


            Evidenta cheltuielilor de delegare(detasare) se tine cu ajutorul ct. 625 ”Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari”.

Tratamenttul fiscal al diurnei .În cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial si al altor entităţi neplătitoare de impozit pe profit, (inclusiv microintrprinderi ),diurna care depăşeşte nivelul de 2,5 * cea acordată pentru insttutiile publice este inclusă în veniturile salariale şi impozabilă cu impozit pe salarii. De asemenea se include şi în baza de calcul a contribuţiilor sociale individale şi angajatorilor precum şi în calculul contribuţiilor la fondul de şomaj şi la fondul de garantare.
 Pentru persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit,diurna care depăşeşte nivelul legal stabilit,nu se include în baza de calcul a impozitului pe salarii şi a cotributiilor sociale şi ale findurilor de şomaj şi garantare,dar sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit .

Update 2014: pentru toate firmele , indemnizatia pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, a carei valorea depaseste de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru salariatii din institutiile publice:

  • se supune impozitului pe salarii,
  • se include in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii, indiferent de entitatea platitoare (platitor de impozit pe profit, platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, organizatie neguvernamentala).
Diurna nu mai intra in categoria cheltuielilor deductibile limitat (1 iunie 2013), putandu-se deconta toata diurna ,in cazul in care se face dovada ca aceasta este o cheltuiala facuta in scopul desfasurarii activitatii economice.

Niciun comentariu: