Google Website Translator Gadget

marți, 6 aprilie 2010

ordin 1040 Organizarea contabilitatii in partida simpla

Organizarea contabilitatii in  partida simpla


clic aici


Sursa :bicau.ro

Un comentariu:

Florentin Sorescu spunea...

Contribuabilii care desfăşoară următoarele activităţi:
- organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive etc.);
- activitate al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un
intermediar (contract de comision, contract de agent, consignaţie sau mandat
comercial);
- activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnică folosită, şi altele
asemenea;
- transport de bunuri şi de persoane;
- alte activităţi cuprinse în Codul comercial, precum şi pentru veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pot întocmi, în funcţie de natura activităţii, de frecvenţă încasării sau de felul serviciilor prestate, precum şi de alte elemente specifice activităţii desfăşurate, formularele Factură (cod 14-4-10/aA),respectiv Factură fiscală (cod 14-4-10/A), Chitanţa (cod 14-4-1) sau alte formulare cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
În relaţiile cu persoanele juridice, contribuabilii sunt obligaţi, pentru sumele încasate atât pe bază de chitanţă, bon fiscal etc., cât şi prin bancă, să întocmească factură.
În relaţiile cu persoanele fizice ontribuabilii sunt obligaţi, pentru sumele încasate prin bancă, să întocmească factură.
Aşadar factura se emite obligatoriu în relaţiile cu persoane juridice şi pentru încasările prin cont bancar de la persoane juridice si fizice sau în cazul în care contribuabilul este plătitor de tva .Pentru încasările în numerar de la persoane fizice e suficientă chitanţa,pentru neplătitor de tva.