Google Website Translator Gadget

luni, 13 septembrie 2010

Sanctiuni legea concurentei

Ordinele 419/2010 si 420/2010 au fost publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 638 din 10 septembrie 2010.

Potrivit actelor normative, metodologia de stabilire a cuantumului amenzii se intemeiaza pe determinarea unui nivel de baza, care se va putea majora in cazul existentei circumstantelor agravante sau se va reduce in cazul existentei circumstantelor atenuante

Determinarea nivelului de baza al amenzii

Nivelul de baza se determina in functie de gravitatea si durata faptei, potrivit prevederilor art. 52 alin. (1) din lege.

Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de baza al amenzii in cazul contraventiilor prevazute la art. 50 din lege este avuta in vedere cifra de afaceri totala realizata de contravenient in anul financiar anterior sanctionarii

Nivelul de baza se determina si in functie de gravitatea si durata faptei. Nivelul de baza se obtine prin insumarea celor doua cuantumuri stabilite mai jos, in functie de gravitate si de durata: x gravitate + y durata = nivel de baza

Gravitatea


1. in evaluarea gravitatii incalcarii trebuie avute in vedere, printre altele, natura faptei, in special daca informatiile solicitate puteau avea un impact semnificativ asupra solutionarii cazului aflat in analiza Consiliului Concurentei, datorita naturii, importantei si caracterului util ale acestora.

2. in functie de gravitate, faptele se impart in 3 categorii:
a) incalcari de gravitate mica: cuantum de la 0,1% pana la 0,3% din cifra de afaceri totala
b) incalcari de gravitate medie: cuantum de la 0,3% pana la 0,5% din cifra de afaceri totala
c) incalcari de gravitate mare: cuantum de la 0,5 % pana la 0,9% din cifra de afaceri totala,

Evaluarea gravitatii unei incalcari se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de incalcare, luandu-se in considerare toate imprejurarile relevante ale cazului.

in evaluarea gravitatii incalcarii se iau in considerare, printre altele, natura faptei savarsite, dimensiunea si importanta pietei relevante, cotele de piata cumulate ale tuturor intreprinderilor participante, impactul concret al incalcarii pe piata, atunci cand acesta poate fi masurat, probabilitatea ca o operatiune de concentrare economica sa fi fost interzisa daca ar fi fost notificata.

a) fapte de gravitate mica-in aceasta categorie se incadreaza, in general, restrictionarile pe verticala, cu un impact redus asupra pietei sau
care afecteaza o parte limitata a acesteia. in material concentrarilor economice poate fi vorba de acele incalcari
referitoare la operatiuni de concentrare economica in privinta carora Consiliul Concurentei emite decizie de neobiectiune, deoarece nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal.

b) fapte de gravitate medie
-in aceasta categorie se incadreaza restrictiile pe orizontala sau pe verticala, dar a caror modalitate de realizare este mai complexa si mai riguroasa decat in cazul celor de gravitate mica si care au un impact mai mare pe piata, producand efecte pe zone intinse ale acesteia. in aceeasi categorie se incadreaza in mod obisnuit abuzul de pozitie dominanta de excludere (refuzul de a livra, discriminari, excluderi, discounturi de fidelitate acordate de intreprinderi care beneficiaza de o pozitie dominanta in scopul excluderii concurentilor de pe piata etc.).

In materia concentrarilor economice in aceasta categorie se incadreaza incalcarile referitoare la operatiuni de concentrare economica in privinta carora Consiliul Concurentei emite o decizie de neobiectiune, deoarece indoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal au fost inlaturate prin angajamentele propuse de partile implicate si acceptate de Consiliul Concurentei.

c) fapte de gravitate mare
-in aceasta categorie se incadreaza restrictionarile pe orizontala de tipul cartelurilor, in vederea fixarii preturilor si a
impartirii cotelor de piata, sau alte practici care impiedica buna functionare a pietei, precum si abuzul de pozitie dominanta de catre intreprinderi aflate in situatia de monopol sau situatii echivalente ori abuzul de pozitie dominanta care a condus la eliminarea de pe piata cel putin a unei intreprinderi. in material concentrarilor economice in aceasta categorie se incadreaza incalcarile referitoare la operatiuni de concentrare economica cu privire la care Consiliul Concurentei, in urma desfasurarii unei investigatii, poate adopta o decizie de autorizare conditionata sau o decizie prin care va declara operatiunea de concentrare economica incompatibila cu mediul concurential normal.

Atunci cand o asociatie de intreprinderi are calitatea de contravenient, savarsind o incalcare ce priveste activitatile membrilor sai, in conditiile art. 51 alin. (2) din lege, cifra de afaceri totala a asociatiei in functie de care se determina cuantumul bazat pe gravitate nu poate depasi suma cifrelor de afaceri totale ale fiecarui membru activ pe piata afectata de incalcarea savarsita de asociatie.

De asemenea, este necesar sa se ia in considerare capacitatea economica efectiva a autorilor incalcarii de a produce o paguba importanta celorlalte intreprinderi si mai ales consumatorilor si sa se determine cuantumul amenzii la un nivel care sa ii asigure acesteia un caracter suficient de disuasiv.

In general, se va putea tine seama si de faptul ca intreprinderile de mari dimensiuni dispun, de obicei, de cunostinte si infrastructuri juridice si economice care le permit sa aprecieze mai usor caracterul contraventional al comportamentului lor si consecintele ce decurg de aici, din punctul de vedere al dreptului concurentei.

In cazul incalcarilor ce implica mai multe intreprinderi (de exemplu de tip „cartel”), se va putea conveni ponderarea in anumite cazuri a cuantumurilor determinate in cadrul fiecareia dintre cele 3 categorii mentionate mai sus, tinandu-se seama de influenta specifica si de impactul real al comportamentului contraventional al fiecarei intreprinderi in domeniul concurentei, mai ales daca exista o disparitate considerabila in ceea ce priveste marimea intreprinderilor care savarsesc incalcari de aceeasi natura.

Inspectia reprezinta cel mai important mijloc prin care pot fi gasite dovezi ale unor posibile incalcari ale regulilor de concurenta prezumate de Consiliul Concurentei. Prin refuzul de a se supune unei inspectii dispuse de autoritatea de concurenta este compromis caracterul inopinat al acesteia existand posibilitatea ca documentele in legatura cu obiectul si scopul investigatiei, aflate la sediul intreprinderii care se opune inspectiei, sa fie modificate, ascunse, distruse total ori partial

 Durata

In functie de durata incalcarilor, acestea se impart in 3 categorii, carora le este atribuit un factor de la 1 la 2, dupa cum urmeaza:
a) incalcari de scurta durata (mai putin de 15 zile) sau cu consumare instantanee: factor 1;
b) incalcari de durata medie (15—30 de zile): factor 1,5;
c) incalcari de lunga durata (peste 30 de zile): factor 2.

Nivelul de baza se obtine prin inmultirea procentului determinat in functie de gradul de gravitate a incalcarii cu
factorul aferent duratei incalcarii, dupa urmatoarea formula: Nivel de baza = gravitate x factor (durata)

Durata incalcarilor trebuie sa fie luata in considerare pentru a distinge intre urmatoarele categorii:
a) incalcari de scurta durata (mai putin de un an): nu se aplica niciun cuantum aditional;
b) incalcari de durata medie (de la un an la 5 ani): crestere de pana la 50% din cuantumul determinat de gravitatea faptei;
c) incalcari de lunga durata (peste 5 ani): crestere a cuantumului amenzii cu pana la 10% pe an din cuantumul
determinat pentru gravitatea faptei.

 Aceasta abordare conduce astfel la stabilirea unui eventual cuantum aditional al amenzii.

Adaptarea nivelului de baza

Nivelul de baza poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins intre 5% si 10% pentru fiecare circumstanta agravanta sau atenuanta retinuta.

Circumstante agravante
Nivelul de baza poate fi majorat atunci cand exista circumstante agravante, precum:
a) experienta anterioara in ceea ce priveste procedurile sau notificarile desfasurate in fata autoritatii de concurenta;
b) savarsirea de catre aceeasi intreprindere a unei incalcari de acelasi tip cu o incalcare constatata de Consiliul Concurentei prin decizie anterioara adoptata in comisie sau prin procesverbal intocmit de inspectorii de concurenta;
c) masurile de intimidare asupra altor intreprinderi pentru a le determina sa nu furnizeze informatiile solicitate de Consiliul Concurentei sau sa le furnizeze de o maniera inexacta ori incompleta sau orice incercare de a determina astfel de atitudini;
d) alte imprejurari de natura celor de mai sus;

 Circumstante atenuante
Nivelul de baza va fi diminuat atunci cand exista circumstante atenuante, precum:
a) colaborarea efectiva cu Consiliul Concurentei in cursul procedurilor, dincolo de obligatia legala de a coopera
b) incetarea incalcarii din propria vointa a faptuitorului;
c) alte imprejurari care demonstreaza vointa intreprinderii sau a autoritatii publice de a facilita aflarea adevarului in cauzele aflate in atentia Consiliului Concurentei.

Posibilitatea de a plati

In cazuri exceptionale, la cerere, Consiliul Concurentei va putea lua in considerare o eventuala reducere a amenzii, daca intreprinderea dovedeste ca va fi in imposibilitate sa plateasca amenda fara sa i se pericliteze existenta. Simpla invocare a unei situatii financiare negative sau generatoare de pierderi nu justifica o reducere a cuantumului amenzii. Reducerea amenzii pe acest considerent poate avea loc doar daca intreprinderea dovedeste dincolo de orice dubiu ca este in stare de insolventa sau intr-o situatie financiara extrem de dificila, care face iminenta iesirea sa de pe piata.

Pentru ca cererea de reducere a amenzii pe motivul dificultatii de a plati sa poata fi luata in considerare, intreprinderea trebuie:
a) sa prezinte cel putin urmatoarele situatii economicofinanciare ale intreprinderii: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta de verificare sintetica si analitica;
b) sa demonstreze, pe baza indicatorilor economicofinanciari (solvabilitate, rata de indatorare etc.), efectele
negative asupra intreprinderii determinate de un cuantum al amenzii corespunzator propunerilor din raportul de investigatie.

Niciun comentariu: