Google Website Translator Gadget

luni, 28 februarie 2011

Modificarea OUG nr 158/2005

       CNAS si Ministerul sanatatii au modificat ,printr-un ordin comun ,prevederile OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
       Ordinul nr. 130/351 din 2011 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 141 din 24 februarie 2011. El prevede ca evidenta obligatiilor de plata catre bugetul FNUASS se realizeaza pe baza Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate prevazuta la art. 296 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
      Actul normativ prevede ca exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator se depun numai daca:
-se solicita restituirea sumelor ce depasesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

-indemnizatiile aferente se suporta integral de catre angajator, conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 
-in situatia in care asiguratul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de indemnizatii.
      In    cazul in care se constata neconcordante care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratia initiala, casele de asigurari de sanatate vor transmite angajatorilor sau asimilatilor acestora o notificare.  In cinci zile lucratoare de la primirea ei,angajatorul trebuie sa prezinte declaratia rectificativa,sau din proprie initiativa daca apar erori.
    Angajatorii au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata la fondul de salarii brute realizat,numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator, precum si sumele reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
     Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii ,o reprezinta fondul de salarii brute realizat prevazut la alin. (2) si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara
     Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii achitate care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii, angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate solicitarea scrisa (link)la care se ataseaza Centralizatorul privind certificatele de concediu medical (link), precum si, dupa caz, dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii, pentru perioada anterioara pentru care se solicita restituirea.”

sursa aici

Niciun comentariu: