Google Website Translator Gadget

marți, 1 martie 2016

Regimul bonului fiscal-republicare

Ce este bonul fiscal ?. Document justificativ,emis de casa de marcat,fiscală de către operatorii economici în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999   Calitatea de document prin care se iregistreaza şi se deduc cheltuielile în contabilitate (indiferent de tipul acesteia),poate fi îndeplinită doar dacă, pe bonul fiscal apar următoarele elemente obligatorii prevăzute la pct. 2 din Anexa 1 la OMEF

Normele de aplicare a Codului fiscal au fost modificate recent prin HG nr. 84/2013, publicata in Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie, noile reglementari intrand in vigoare chiar in ziua publicarii.
Actul normativ da posibilitatea contribuabililor sa isi deduca TVA pentru bunuri si servicii si de pe bonurile fiscale, a caror valoare este de pana la 100 de euro cu tot cu TVA.
Bonul fiscal emis cu indeplinirea conditiilor unei fact. simplificate si a carui valoare in lei este <= 100 euro (cf. art. 21 alin. 4 lit. t) si art. 1451 din CF), constituie document justificativ si poate sta la baza deducerii cheltuielii in contabilitate fara a mai fi nevoie de intocmirea unui decont de cheltuieli special (cf. OMEF 3512/2008)
DeducereaTVA poate fi justificata cu bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. Prevederile acestui alineat se completeaza cu cele ale pct. 45.
Softul aparatelor de marcat electronice ar trebui actualizat astfel incat sa permita imprimarea codului de TVA al beneficiarului.
Conform Codului fiscal aprobat prin Legea 227/2015, pentru livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, pentru care este obligatorie emiterea de bonuri fiscale, conform OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele impozabile sunt scutite de obligatia de a emite facturi, cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita factura.
Pentru inregistrarea in cintabilitate  a cheltuielilor cu bunurile si serviciile, achizitionate cu bon fiscal entitatile fie solicita furnizorului/prestatorului factura aferenta bunurilor livrate/serviciilor prestate, avand ca anexa bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal, fie justifica cheltuielile efectuate cu documente care atesta intrarea in gestiune a bunurilor achizitionate (Nota de receptie si constatare de diferente), nota de contabilitate, cu ordin de deplasare, decont de cheltuieli, la care se anexeaza bonul fiscal, documentele respective fiind aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli.
Asadar, bomul fiscal trebuie anexat la un document justificativ : factura, NIR,,nota de contabilitate, cu ordin de deplasare, decont de cheltuieli,care trebuie aprobate de persoana care autorizeaza efectuarea acestor cheltuieli.,


Elemente obligatorii  ale unui bon fiscal  • data, ora si minutul emiterii bonului fiscal, iar trebuie tiparita in mod obligatoriu in ordinea: ziua, luna, anul.
 • numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
 • numele sau codul operatorului;
 • denumirea fiecarui bun livrat sau a serviciului prestat;
 • pretul sau tariful unitar;
 • cantitatea;
 • valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu indicarea cotei acesteia;
 • valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata;
 • valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cota;
 • valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata;
 • valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul.
 • Se excepteaza de la aceste prevederi fac bonurile emise in activitatea de schimb valutar si taximetrie, care sunt reglementate separat.
  ****************Pe verso trebuie să aibă ştampila furnizorului.


     
   OUG 34/2009,art 21 tratează pronblema deductibilităţii cheltuielilor cu combustibilul .

  Codul fiscal la ART. 21 pct.4 alin
  t)  în perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, cu excepţia situaţiei în care vehiculele se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
  1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă;
  2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru activitatea de taxi;
  3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi.
  Norme metodolog
  ice cod fiscal :
  Odata cu intrarea in vigoare a HG nr. 84/2013, ”si-au incetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburantii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora,  emise conform OUG nr. 28/1999, in conditiile in care acestea erau stampilate si aveau inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului”.

   Pentru deducerea TVA, aferenta bonurilor de achizitii combustibili, din punctul de vedere al procedurii, aceasta nu mai este aplicabila incepand cu 14.03.2013.

  Pentru achizitiile de combustibili, din punctul de vedere al calitatii documentului justificativ, dar si pentru alte achizitii efectuate in baza unui unui bon fiscal, se poate deduce TVA daca:


  Se imprima codul fiscal al cumoaratorului de catre casa demarcat

  Un bon fiscal trebuie sa contina urmatoarele informatii, pentru a se permite deducerea TVA :

  - data emiterii;
  - identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
  - identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
  - suma taxei colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia;
  - daca anterior a fost emisa o alta factura,  o referire specifica si clara la factura initiala si la detaliile specifice care se modifica.
  Este oligatorie descrierea exacta a bunurilor si serviciilor achizitionate si nu o descriere generica.

  Up date 01.01.2012  Conform modificarilor aduse prin OUG 125/2011, se poate deduce cheltuiala cu benzina si TVA aferenta in limita a 50% din sumele inscrise in documentele de achizitie (bonurile de benzina) pentru autovehiculele vizate de art. 21 alin. 4 lit. t si art. 1451 din Codul fiscal , folosite de manageri sau alti salariati, indiferent daca este vorba de autovehicule aflate in proprietatea societatii ori folosite cu alt titlu (leasing, inchiriere, comodat).
  Cheltuiala nu poate fi dedusa pe baza bonului fiscal, ci e ecesara   intocmirea decontului de cheltuieli, a NIR-ului,a ordinului de deplasare, a foilor de parcurs, dupa caz.

  Corectarea unui bon gresit
  Pentru corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal utilizatorul intocmeste un dosar care va cuprinde:
  - sesizarea scrisa a persoanei care a efectuat gresit operatiunea, cu precizarea motivatiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum si a numarului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei si minutului emiterii acestuia;
  - decizia scrisa de aprobare a corectarii operatiunii gresit efectuate, emisa de directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau de alta persoana care raspunde de gestionarea patrimoniului unitatii;
  - copie de pe nota sau notele de receptie si constatare de diferente, intocmite de la ultima inventariere pana la zi, prin care a fost stabilit pretul cu amanuntul al produsului sau produselor inregistrate gresit in AMEF;
  - nota de contabilitate care reflecta operatiunea efectuata.
  In cazul returului de marfa utilizatorul intocmeste un dosar care va cuprinde:
  - nota de receptie si constatare de diferente cod 14-3-1A, intocmita in baza bonului fiscal emis anterior pentru marfa respectiva;
  - dispozitia de plata-incasare catre casierie cod 14-4-4;
  - factura sau factura fiscala in rosu, dupa caz.

  2 comentarii:

  Aleksutzu spunea...

  Salut,
  Am totusi o nelamurire. Bonurile fiscale trebuiesc obligatoriu stampilate pe verso? Eu de exemplu am un cont la o banca de economisire-creditare iar cei de acolo imi cer pentru justificarea sumelor primite de la stat ca bonus bonuri fiscale cu suma maxima de 100 lei stampilate pe verso sau facturi daca suma este mai mare de 100 lei. Problema e ca am multe astfel de bonuri fara stampila pe verso si caut o baza legala unde sa scrie ca trebuie stampilate. In Ordonanţa de urgenţă nr. 28/1999 nu scrie nicaieri acest lucru. Ba chiar in Codul fiscal se spune ca nici factura nu e obligatoriu a fi stampilata. Mai este vreo reglementare pe undeva unde sa fiu eu obligat sa cer stampilarea bonurilor ficale pe verso?Multumesc

  Florentin Sorescu spunea...

  Prevederile legale, nu sunt clare in privinta stampilarii pe verso .Normal ar fi ca ,in cazul bonurilor ce indeplinesc conditiile unei facturi simplificatw,stampila sa nu mai fie obligatorie .Nu cunosc alta reglemantare mai noua decat HG nr. 84/2013 .