Google Website Translator Gadget

marți, 1 martie 2016

Despre declaratia 394

In aceasta declaratie se iau in considerare facturi emise /primite intre persoane impozabile, inregistrate in scop de TVA. Prestarile de servicii catre persoanele fizice nu se inregistraza in declaratie .De asemenea,in declaratie NU SE INSCRIU:
- facturile emise prin AUTOFACTURARE
- BONURILE FISCALE care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal. 

Formularul  (declaratia )394

 Se completeaza si se depune de carte:
- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1), si taxabile cu cota prevazuta de lege.
- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege.
- se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare
- trebuie sa contina toate facturile care au fost emise/primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea "taxare inversa" sau "TVA la incasare"
In  "Rezumat declaratie"trebuisa apara numarul  de facturi emise/primite de catre FIECARE OPERATOR ECONOMIC inregistrat in scopuri de TVA
 In noul Formular 394/2015 achizitiile cu bonuri fiscale se inscriu in sectiunea G –Rezumat declaratie privind incasarile lunare realizate din operatiuni efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si din activitati exceptate, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acest cartus contine:

1. numarul total al bonurilor fiscale si valoarea totala a incasarilor efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale, emise in perioada de raportare, inclusiv a incasarilor prin intermediul bonurilor fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, indiferent daca au/nu au inscris codul de TVA al beneficiarului. Nu vor fi incluse in acest cartus bonurile fiscale pentru care au fost emise facturi definite la art. 319 din Codul fiscal, cu exceptia alin. (12), (13) si (21) din cadrul aceluiasi articol;
2. valoarea totala a bazei impozabile, in perioada de raportare, aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile efectuate prin intermediul aparatelor de marcat electronice fiscale si valoarea totala a TVA aferenta acestora defalcate pe cote de TVA;

3. valoarea totala a incasarilor, in perioada de raportare, din activitati exceptate de la obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale conform prevederilor legale in vigoare la data aplicarii;

4. valoarea totala a bazei impozabile, in perioada de raportare, aferenta activitatilor economice exceptate de la obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, conform prevederilor legale in vigoare la data aplicarii, si valoarea totala a TVA aferenta acestora defalcate pe cote de TVA.


Declaratia 394 se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF care are atasat fisierul XML, astfel:

a) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania, prin utilizarea certificatului calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2011 privind semnatura electronica;

b) pe suport electronic, insotit de anexa nr. 1 listata in format hartie (doar prima pagina), direct la registratura organului fiscal competent sau prin posta cu confirmare de primire.

Declaratia se completeaza/valideaza cu ajutorul programelor de asistenta, care sunt puse la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau pot fi descarcate de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.
Aceasta declaratie se depune lunar sau trimestrial ,dupa cum se depune si decontul de TVA,odata cu acesta .


Niciun comentariu: