Google Website Translator Gadget

miercuri, 31 octombrie 2012

Monografie scutirea SRL-D de contributiile soc ale angajatorului

OUG 6/2011 prevede scutirea de  plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată.  Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior
Monografia cotabilă este :


6451=4311-CAS 20.8%
6453=4313-CONTRIB.ANGAJATOR LA ASIG.SAN 5.5%
6452=4371--CONTRIB ANGAJATOR LA FD.ŞOMAJ 0.5%
6453=4315-FD GARANTARE 0.25%
6453=4316-CONTRIB.FNUASS 0.85%
635=447-FD ACCID ŞI BOLI PROF .
4311=7417
4313=7417
4371=7417
4316=417 
4315=7417
447.1=7417


unde : 7417-VENITURI DIN SUBVENŢII EXPLOATARE AFERENTE ALTOR VENITURI 
update :Microintreprinderile înfiinţate de către întreprinzătorii tineri nu beneficiază de scutire la plata tuturor contribuţiilor sociale datorate de angajator, ci numai de scutirea la plata contribuţiei de asigurări sociale.
 În ceea ce priveşte evidenţierea scutirii de la plata a contribuţiilor sociale datorate de angajatori în condiţiile aplicării OUG nr. 6/2011, prin aplicaţia informatică pentru completarea formularului 112 – varianta 11 din 11.07.2011 s-au introdus şi facilităţile respective.

S-a dat posibilitatea evidenţierii scutirii prin completarea anexei 1.2 Asigurat – secţiunea B, pct. B.1.1. Scutiri la plata, cu un nou motiv de scutire din Lista de valori, şi anume „3-OUG 6/2011”.
Adic
ă : 6451=4311-CAS 20.8%
4311=7417
Up date:Aceste scutiri inceteaza conform prevederilor  art 6 din lege referitor la pierderea calitatii de SRL-D care spune :''(1) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutantse pierde,prin efectul legii :
a)la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc 3 ani de la data inregistrării''.Aceste scutiri se pot sista si mai devreme de aceasta dată dacă :
  •  la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1);
  • la data la care activitatea microintreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;
  •   microintreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant nu a îndeplinit una dintre obligaţiile prevăzute la art. 4 lit. b) şi c)
  •  întreprinzătorul debutant sau oricare dintre asociaţii acestuia a săvârşit, în scopul de a beneficia de facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, fapte penale pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă;
  •  a fost executată garanţia acordată potrivit art. 5 lit. b).

2 comentarii:

Tibi spunea...

sa inteleg ca un srl-d are deducere doar la CAS societate? adica 20.8%

Florentin Sorescu spunea...

Sunt scutit si se sanatate pentru firma