Google Website Translator Gadget

duminică, 14 octombrie 2012

Ordonanta Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala


Ordonanta Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , publicata in Monitorul Oficial 618 din 28 august 2012 prevede modificari importante in ce priveste ordinea de stingere a datoriilor.
Pe scurt,actul normativ mentionat specifica :
-se vor stinge cu prioritate toate obligatiile fiscale principale in ordinea vechimii acestora;
-dupa ce sunt stinse obligatiile fiscale principale, se sting obligatiile fiscale accesorii (dobanzi si penalitati) in ordinea vechimii acestora.
Art. 115 cu alineatul 32 stipuleaza ca ,in cazul obligatiilor fiscale de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, precum si amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligatia fiscala sau amenda pe care o alege contribuabilul.
        5. La articolul 115, dupa alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul obligatiilor fiscale de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, precum si a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligatia fiscala sau amenda pe care o alege contribuabilul."
Ordonanta Guvernului nr. 16/2012    aici
Codul de procedura fiscala actualizat aici

Niciun comentariu: