Google Website Translator Gadget

vineri, 2 septembrie 2011

Dividende -scurtă monografieDefinitie dividend - o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică
Se consideră dividend din punct de vedere fiscal şi se supune aceluiaşi regim fiscal ca veniturile din dividende:
- suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile achiziţionate de la un participant la persoana juridică peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri şi/sau servicii, dacă suma respectivă nu a făcut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;
- suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal al acestuia.(art 7 pct 12 Cod fiscal)

În contabilitate se vor efectua următoarele înregistrări:
- distribuirea profitului la dividende:
1171 “Rezultatul reportat" = %    457   " Dividende de plată"
                                                       446    “Alte impozite şi taxe"    analitic 

 - plata dividendelor:

457" Dividende de plată" = 5121 /5311  “Conturi La bănci în lei"“Casa în lei"
 - plata impozitului la bugetul de stat:
446 “Alte impozite şi taxe"-analitic = 5121 “Conturi la bănci în lei"
 Impozitul pe dividende se declara în Declaraţia 100 şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare plăţii dividendelor. Dacă dividendele nu au fost achitate până la sfârşitul anului în care s-a efectuat repartizarea, atunci impozitul se declară şi se plăteşte obligatoriu până la data de 25 ianuarie a anului următor repartizării rezultatului la dividende.
 Totodată impozitul se declară şi în Declaraţia 205 până la data de 30 iunie a anului următor plăţii dividendelor.
De la 1 ianuarie 2014,modificari :
- scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica romana;

- scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica straina situata intr-un stat membru;


- neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane.

Niciun comentariu: