Google Website Translator Gadget

miercuri, 8 februarie 2012

Documente necesare la acordare indemniz.de crestere a copilului

Pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului,salariatul trebuie să prezinte următoarele documente

- cerere;
- copia actului de identitate al solicitantului;
- certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie;
- certificatele de naştere ale copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006.
Copiile documentelor de stare civilă amintite trebuie certificate pentru conformitate cu originalul;
- acte doveditoare care să ateste realizarea veniturilor şi nivelul acestora.
Atenţie! Beneficiarii au obligaţia să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate conform OUG 124/2011


Angajatorul trebuie să elibereze salariatului :
-- dovada din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului venituri din salarii;
- adeverinţă eliberată în calitate de plătitor al indemnizaţiei de maternitate sau a altor tipuri de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, potrivit OUG 158/2005, aprobată cu modificări şi completări;
- dovadă din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului;
- dovadă tradusă şi legalizată, care să ateste realizarea de venituri profesinale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate, conform acordurilor bilaterale.
 OUG 111/2010 clic aici

Niciun comentariu: