Google Website Translator Gadget

luni, 11 iunie 2012

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A SERVICIULUI DE DEPUNERE A DECLARAŢIILOR ON-LINE

Aceste instrucţiuni descriu etapele necesare pentru transmiterea prin Internet a declaraţiilor fiscale, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 858/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Se pot depune în acest mod următoarele declaraţii:

1.100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat
2.101 Declaraţie privind impozitul pe profit
3.102 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale
4.103 Declaraţie privind accizele
5.120 Decont privind accizele
6.130 Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă
7.200 Declaraţie privind veniturile realizate
8.300 Decont de taxă pe valoarea adăugată
9.301 Decont special de taxă pe valoarea adăugată
10.390 Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri
11.710 Declaraţie rectificativă

ETAPELE PE SCURT


1. Obţineţi un certificat de semnătură electronică de la o firmă autorizată
2. Instalaţi programul Adobe Reader 8.2. sau Adobe Reader 9.3.
3. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completaţi-l (dvs. şi furnizorul certificatului) şi transmiteţi-l la ANAF (prin opţiunea înregistrare certificate calificate din modulul Declaraţii electronice).
4. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea de utilizare a serviciului de depunere electronică (formularul 150).
5. Prezentaţi documentele necesare la orice unitate fiscală (împuternicirea, act identitate, formularul 150).
6. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 150, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal. După acest termen puteţi încerca să utilizaţi serviciul de depunere declaraţii chiar dacă nu aţi primit confirmarea pe mail. Dacă întampinaţi probleme, vă rugăm sa trimiteţi mesajul de eroare pe adresa de mail Admin.Portal@mfinante.ro
7. Descărcaţi formularele electronice de pe portalul ANAF.
8. Completaţi formularele de declaraţii.
9. Transmiteţi declaraţiile.
10.Examinaţi starea declaraţiilor transmise.


CERINŢE DE SISTEM

Sistemul de transmitere prin Internet a declaraţiilor fiscale funcţionează pe majoritatea calculatoarelor cu sistem de operare Windows. Pentru detalii şi pentru descărcarea programului Adobe Reader 8.2, apăsaţi AICI.
Înainte de orice operaţie, vă recomandăm să creaţi un folder cu numele DECEL (declarare electronică, unde veţi salva toate fişierele necesare acestei aplicaţii.

DESPRE CERTIFICATELE DIGITALE CALIFICATE

Pentru a transmite o Declaraţie fiscală prin Internet trebuie să aplicaţi o semnătură electronică obţinută printr-un certificat digital. Conform OMEF 858/2008, certificatele digitale se obţin de la furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică. Acest certificat digital este denumit în continuare certificat digital calificat. Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi, este stabilită şi publicată de Ministerul Comunicaţiilor si Societaţii Informaţionale pe site-ul www.mcsi.ro.


Cu un singur certificat puteţi semna declaraţii fiscale pentru mai mulţi contribuabili, dacă aveţi împuternicirea lor.

Dacă o firmă (de ex. de contabilitate) care ţine evidenţele fiscale ale unor clienţi, doreşte să folosească mai mulţi angajaţi pentru semnarea electronică a declaraţiilor fiscale, atunci fiecare angajat va avea un certificat digital pe o adresă proprie de e-mail (nu adresa unică a firmei).

Pentru siguranţa transmiterii datelor, trebuie ca certificatul digital calificat deţinut de dvs. să fie confirmat de cel care vi l-a eliberat. Pentru aceasta, descărcaţi următorul document de confirmare de pe portalul ANAF, pagina Asistenţă Contribuabili, modulul Toate formularele cu explicaţii la adresa:
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/confirmare.pdf Completaţi documentul de confirmare, aplicând semnătura digitală în căsuţa Semnătură utilizator.

Completaţi documentul doar în jumătatea de sus, nu semnaţi şi în locul Autorităţii de Certificare.
sursa:ANAF

Niciun comentariu: