Google Website Translator Gadget

marți, 3 iulie 2012

De la 1 iule 2012 contribuabili care obtin venituri (altele decat salariul)depun formularul 600

Forma si continutul Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formular 600)
au fost stabilite prin Ordinul comun al ANAF si CNPP nr. 874/221/2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 821, din 25 iunie 2012.
Acest act normativ stabileste categoriile de contribuabili care sunt obligati sa-l depuna .Acestia sunt::
  • intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
  • membrii intreprinderii familiale;
  • persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
  • persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
  • persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.
Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu. sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Se poate depune online pe baza certificatului digital 
Dupa cum se observa ,contribuabilii care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe nu trebuie sa depuna acest formular


Declaratia 600 se va depune anual  pana la 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia .Pentru cei care incep o activitate in cursul anului fiscal,formularul 600 se dpune in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului

Niciun comentariu: