Google Website Translator Gadget

luni, 1 aprilie 2013

Cumul venituri din drepturi de autor si salariu. Obligatii declarative ale beneficiarului


Persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale.
Conform 296 indice 23 alin. (4) din Codul fiscal,persoanele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare aincadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 296 indice 21 alin. (1).
Asadar,persoana care realizeaza venituri din drepturi de autor nu datoreaza contributii la sistemul asigurarilor sociale de sanatate daca realizeaza concomitent si unul dintre urmatoarele venituri:
- venituri din salarii;
- venituri asimilate salariilor;
- venituri din indemnizatii de somaj;
- venituri din pensii;
- venituri in calitate de intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
- venituri in calitate de membru al unei intreprinderi familiale;
-venituri in calitate de persoana cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
- venituri din profesii libere;
- venituri din activitati agricole.
- venituri din asocieri fara personalitate juridica;
- venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil , precum si a contractelor de agent;
- venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
In cazul in care ,o persoana realizeaza venituri din din salarii de 350 de lei/luna,trebuie sa prezinte platitorului veniturilor din drepturi de autor o dovada a realizarii veniturilor din salarii cum ar fi o declaratie pe proprie raspundere sau o adeverinta de la angajator.
Declaratii fiscal ale platitorului de venit
Fomularul 112 - Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".
Declaratia 205, daca s-a retinut impozitul de 10% si 16%termen pana in ultima zi a lui februarie din anul fiscal urmator .Se depune anual .
Declaratii fiscal ale beneficiarului de venit
Anual, pana pe data de 25 mai a anului curent pentru anul anterior trebuie depusa declaratia privind veniturile realizate (declaratia 200) - doar in cazul in care angajatorul retine impozit de 10%.Pentru 16% nu se depune
Trebuie depusa declaratia 020 "Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane" - in cazul in care unitatea retine impozitul de 10%, in 30 de zile de la data obtinerii primului venit.Pentru 16% nu se depune .

Niciun comentariu: