Google Website Translator Gadget

vineri, 11 iulie 2014

Apare din nou impozitul forfetar.

        Se pare ca ideile proaste se incapataneaza sa triumfe. 

      Impozitul forfetar este cuprins in Noul Cod fiscal, lansat recent in dezbatere publica de Ministerul Finantelor. Documentul redenumeste acest impozit in impozit specific unor activitati si reglementeaza domeniile de aplicare, formulele de calcul, precum si termenele de plata. Contribuabilii care ar putea plati impozitul specific unor activitati sunt aceia care la data de 31 decembrie a anului precedent indeplinesc cumulativ mai multe conditii.
Acestia vor trebui sa aiba inscrisa in actele constitutive, potrivit legii, caactivitate principala sau secundara una dintre urmatoarele activitati corespunzatoare codurilor CAEN:
  • 4520-,,Intretinerea si repararea autovehiculelor”,
  • 5510-,,Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”,
  • 5520-,,Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”,
  • 5530-,,Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere’’,
  • 5590-,,Alte servicii de cazare”,
  • 5610-,,Restaurante’’,
  • 5621-,,Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”,
  • 5629-,,Alte servicii de alimentatie n.c.a.”,
  • 5630-,,Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”;
De asemenea, contribuabilii vor trebui sa realizeze, conform datelor din situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale, o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau sa detina active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, calculate la cursul de schimb valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent celui pentru care se datoreaza impozitul.
Cititi tot articolul pe avocatnet.ro

Niciun comentariu: