Google Website Translator Gadget

joi, 17 iulie 2014

Imobilizari necorporale

        In categoria imobilizarilor necorporale intra activele nemonetare  reprezentate de valori nemateriale si de documente juridice si comerciale (cheltuielile de constituire; concesiunea; – cheltuielile de dezvoltare; – licenta; – brevetul de inventie;
– know-how-urile; – uzufructul),reflectate prin  conturile:
201 Cheltuieli de constiture
203 Cheltuieli de cercetare-dezvoltare
205 Concesiuni,brevete si alte drepturi si valori similare
207 Fond comercial
208 Alte imobilizari necorporale


Niciun comentariu: