Google Website Translator Gadget

vineri, 17 aprilie 2015

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a Raportarilor anuale pentru anul 2014 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Entitatile prevazute la art. 1 alin. (1) - (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate #i de reglementarile contabile aplicabile, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna Situatii financiare anuale sau Raportari contabile anuale, dupa caz, incheiate la 31 decembrie 2014, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, la urmatoarele termene:

Situatii financiare anuale:

- societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitati din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, sediile permanente desemnate prevazute la art. 7 din OMFP nr. ......cititi mai departe aici

Niciun comentariu: